Biển đảo Việt Nam

Tập hợp bài viết về biển đảo Việt Nam, chính sách phát triển kinh tế biển

  • Quy định về nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng 15:30 | 22/05/2024
  • Ngày 20/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Trong đó có quy định về nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn