Tăng số tiền đóng BHXH với người không chuyên trách ở cấp xã

26/12/2019 14:31 PM

Đây là nội dung quan trọng tác động đến quyền lợi của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

không chuyên trách

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. …

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. ...

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng; như vậy, mỗi tháng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải đóng 119.200 đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tới ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở mới được điều chỉnh lên 1.600.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Quốc hội; như vậy, mỗi tháng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải đóng 128.000 đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 3. Giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020

...

7. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Điều này, đồng nghĩa với việc từ ngày 01/7/2020 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng số tiền đóng bảo hiểm xã hội hơn 7,38% so với hiện hành.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,498

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn