Tổng hợp 03 Nghị định hướng dẫn Luật Tố cáo 2018

17/04/2019 10:00 AM

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo 2018.

File Word 3 Nghị định hướng dẫn Luật Tố cáo 2018

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

So với quy định hiện hành tại Nghị định 76/2012/NĐ-CP, Nghị định 31/2019 bổ sung thêm quy định về trưng cầu giám định trong giải quyết tố cáo.

Theo đó, khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo thì người giải quyết tố cáo quyết định việc trưng cầu giám định.

Việc trưng cầu giám định được thực hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ:

- Tên cơ quan, tổ chức giám định;

- Nội dung yêu cầu giám định;

- Thời hạn đề nghị gửi kết luận giám định.

Văn bản trưng cầu giám định thực hiện theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019 và được gửi cho người giải quyết tố cáo, người tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường hợp giao cơ quan thanh tra nhà nước xác minh nội dung tố cáo thì người giải quyết tố cáo có thể ủy quyền cho cơ quan thanh tra nhà nước quyết định việc trưng cầu giám định.

Cơ quan, tổ chức giám định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám định.

Lưu ý: Thời gian giám định không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo.

Như vậy, đến nay đã có 03 Nghị định hướng dẫn Luật Tố cáo 2018 bao gồm:

- Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (có hiệu lực từ ngày 15/4/2019);

- Nghị định 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân (có hiệu lực từ ngày 05/5/2019);

- Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo (có hiệu lực từ ngày 28/5/2019).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,974

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn