Tin mới nhất về thi hành sớm Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/04/2024 08:38 AM

Cho tôi hỏi đã có thông tin gì mới về việc xây dựng văn bản để thi hành sớm Luật Đất đai 2024 hay chưa? - Thế Hưng (TPHCM)

Tin mới nhất về thi hành sớm Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Tin mới nhất về thi hành sớm Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (Hình từ Internet)

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 168/TB-VPCP ngày 17/4/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024.

Tin mới nhất về thi hành sớm Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 

Theo Thông báo 168/TB-VPCP ngày 17/4/2024 thì tại cuộc họp về triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kết luận một số vấn đề như sau:

- Biểu dương và đánh giá cao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, tích cực trong triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024 theo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; tổ chức tham vấn, lấy ý kiến Nhân dân, các Bộ, ngành, địa phương, các đối tượng chịu tác động; tổ chức hội thảo hoàn thiện các dự thảo Nghị định

- Báo cáo của các Bộ cho thấy việc đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép có hiệu lực trước 05 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là khả thi. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (không thực hiện theo trình tự rút gọn) trong xây dựng, trình ban hành các Nghị định: 

(1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024

(2) Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; 

(3) Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

(4) Nghị định quy định về giá đất không thực hiện theo trình tự rút gọn do đây là những Nghị định quan trọng có tác động đến mọi mặt kinh tế, xã hội, quyền lợi ích của nhân dân. Riêng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Bộ thực hiện các bước theo trình tự xây dựng văn bản pháp luật, chỉ thực hiện rút gọn để quy định thời điểm hiệu lực đảm bảo đồng bộ với thời điểm Luật có hiệu lực.

Đối với Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ để tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hiệp hội, các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động để bảo đảm các quy định của Nghị định đạt được sự đồng thuận, khả thi, cải cách thủ tục hành chính.

+ Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất, trong đó cần lưu ý nghiên cứu có các chính sách tài chính, công cụ kinh tế để xử lý đối của đất nông lâm trường, đất của các dự án chậm đưa vào sử dụng. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đặt ra của Luật Đất đai 2024. Trường hợp có quy định còn có nhiều ý kiến khác nhau Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017, trong đó có quy định chi tiết Điều 248 Luật Đất đai 2024.

Đối với Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, đây là những nội dung mới, khó, khá phức tạp liên quan đến các pháp luật khác, thực tiễn ở địa phương cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để có quy định rõ ràng, khả thi đặc biệt là vấn đề khai thác sử dụng đất nông nghiệp sử dụng đa mục đích.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng chủ trì, làm việc với các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban  nhân dân cấp tỉnh để thống nhất về chủ trương đối với những vấn đề khó, phức tạp quy định tại các dự thảo Nghị định đảm bảo khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và ban hành kịp thời.

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi.

+ Trước ngày 10/5/2024, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện các dự thảo Nghị định, trình Chính phủ theo trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và trong thời gian 07 ngày Chính phủ xem xét, quyết định theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Dự thảo các Nghị định phải đảm bảo nguyên tắc quy định chi tiết đầy đủ các quy định Luật Đất đai 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài chính, nông nghiệp và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm tính thống nhất giữa các Nghị định; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để đi đôi với điều kiện, tiêu chí để các địa phương thực hiện, là cơ sở để giám sát, kiểm tra; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, cung cấp các dịch vụ công...

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho phép điều chỉnh điều khoản về hiệu lực thi hành sớm các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 25/4/2024 trình Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Như vậy, trước ngày 25/4/2024 thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phải lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho phép điều chỉnh điều khoản về hiệu lực thi hành sớm các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Xem thêm Thông báo 168/TB-VPCP ban hành ngày 17/4/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,242

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn