14/02/2015 | 226363 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ mời thầu

Tags: 01/2015/TT-BKHDT, THONG TU 01 2015, BO KE HOACH VA DAU TU, HO SO MOI THAU, HO SO YEU CAU DICH VU TU VAN, MAU HO SO MOI THAU, LAP HO SO MOI THAU, DAU TU