Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2021 về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Chỉ thị liên tịch 09/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN năm 2021 về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải - Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam ban hành
 6. Chỉ thị liên tịch 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN năm 2021 về chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải - Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam ban hành
 7. Chỉ thị 12/CT-BCT thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Bộ Công thương ban hành
 8. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
 9. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành
 11. Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2021 về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 13. Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2021 tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. Chỉ thị 23/CT-UBND về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do thành phố Hải Phòng ban hành
 15. Chỉ thị 73/CT-BTTTT năm 2021 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. Chỉ thị 38/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
 17. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 18. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Sơn La ban hành
 19. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khóm nhiệm kỳ 2021-2026 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 20. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 21. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 22. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 23. Chỉ thị 4357/CT-CHK năm 2021 về bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 24. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 25. Chỉ thị 6477/CT-BNN-TY về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 26. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 27. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 28. Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030
 29. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 30. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 31. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
 32. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 33. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 34. Directive No. 27/CT-TTg dated October 3, 2021 on manufacturing restoration in industrial manufacturing facilities during COVID-19 epidemic management
 35. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2021 về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 37. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 do tỉnh Yên Bái ban hành
 38. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 39. Directive No. 18/CT-UBND dated September 30, 2021 on continuation of Covid-19 control, revisions to anti-Covid measures and step-by-step economic recovery and development in Ho Chi Minh City
 40. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 41. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 42. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ
 43. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay
 44. Chỉ thị 33/CT-UBND năm 2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 do tỉnh Nam Định ban hành
 45. Chỉ thị 10-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 46. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2021 triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 47. Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2021 thực hiện có hiệu quả các giải pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên
 48. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài do tỉnh Quảng Bình ban hành
 49. Directive No. 26/CT-TTg dated September 21, 2021 on promoting production, circulation, consumption, and export of agricultural products in COVID-19 epidemic management
 50. Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 51. Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2021 về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 52. Directive No. 22/CT-UBND dated September 20, 2021 on revision to COVID-19 epidemic management in Hanoi City in the new normal
 53. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 54. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 55. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
 56. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 57. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 58. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
 59. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2021 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 60. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 61. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do thành phố Hải Phòng ban hành
 62. Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 63. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 64. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh An Giang ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
 65. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long
 66. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 67. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 68. Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 69. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, ứng phó dịch Covid-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Hải Dương ban hành
 70. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai
 71. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 do tỉnh Bến Tre ban hành
 72. Chỉ thị 18/CT-CTUBND năm 2021 về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 73. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa
 74. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; đảm bảo an toàn trường học và tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 75. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 76. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang
 77. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu "Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển" do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 78. Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 79. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 80. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 81. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Sơn La ban hành
 82. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022 do tỉnh Lai Châu ban hành
 83. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 84. Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2021 về tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 và ứng phó với dịch bệnh COVID-19 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 85. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Quảng Bình ban hành
 86. Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 87. Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 88. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 89. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 90. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 91. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 92. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 93. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 94. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 95. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 96. Chỉ thị 13/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
 97. Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030
 98. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường giãn cách xã hội và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 99. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 do tỉnh Lào Cai ban hành
 100. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kiên Giang