Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 42/CT-TTg năm 2017 về tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện do thành phố Hà Nội ban hành
 3. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y do thành phố Hà Nội ban hành
 4. Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện trong đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương
 5. Chỉ thị 9556/CT-BNN-BVTV năm 2017 về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
 8. Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2017 về tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 10. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, giám sát vốn vay lại của chính quyền địa phương do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 11. Chỉ thị 14/CT-BCT về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 13. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 15. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội
 16. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi
 17. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát, sỏi trong thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 18. Chỉ thị 7923/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP về thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW và Chương trình hành động 12-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 19. Chỉ thị 39/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 21. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do tỉnh Hải Dương ban hành
 22. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 23. Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 25. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử do tỉnh Quảng Bình ban hành
 26. Chỉ thị 05/2017/CT-CA về giải quyết bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 27. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do tỉnh Phú Thọ ban hành
 28. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 29. Chỉ thị 07/CT-NHNN năm 2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 30. Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2017 về tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 31. Chỉ thị 11/CT-CTUBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 32. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 33. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ động vật và buôn bán thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 34. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 35. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 36. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về kiện toàn tổ chức, bố trí biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố và tư pháp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 37. Chỉ thị 13/CT-BCT năm 2017 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng do Bộ Công thương ban hành
 38. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 39. Chỉ thị 04/2017/CT-CA về tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân
 40. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 41. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành
 42. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 43. Chỉ thị 12/2017/CT-CTUBND về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 44. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tuyên truyền, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế và công tác quản lý quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 45. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do tỉnh Lào Cai ban hành
 46. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
 47. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm, công tác đầu tư phát triển cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung do tỉnh Quảng Bình ban hành
 48. Chỉ thị 2023/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 49. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 do thành phố Cần Thơ ban hành
 50. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 51. Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2017 triển khai thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 52. Chỉ thị 1999/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do tỉnh Kiên Giang ban hành
 53. Chỉ thị 11/CT-BCT năm 2017 về tăng cường thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Bộ Công thương ban hành
 54. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng tại khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
 55. Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2017 về tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 56. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 57. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 58. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020
 59. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 60. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do thành phố Hải Phòng ban hành
 61. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 62. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 63. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 64. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 65. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 66. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 67. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi
 68. Chỉ thị 2710/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang
 69. Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 70. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 71. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 72. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 73. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 74. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 75. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệrn 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2017) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 76. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Hải Dương ban hành
 77. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 thực hiện biện pháp tiết kiệm điện do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 78. Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2017 tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ do Bộ Công thương ban hành
 79. Chỉ thị 2681/CT-UBND về tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
 80. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 81. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 82. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 83. Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 84. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về phòng, chống dịch sốt xuất huyết do vi-rút Dengue do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 85. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên
 86. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 87. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định
 88. Chỉ thị 11/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành năm 2017
 89. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 do tỉnh Nam Định ban hành
 90. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiện điện do tỉnh Nghệ An ban hành
 91. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
 92. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 93. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 94. Chỉ thị 2617/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 do tỉnh An Giang ban hành
 95. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 96. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 97. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ
 98. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và đào tạo do tỉnh Đồng Nai ban hành
 99. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 100. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế