Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2017 về tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 4. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 5. Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2017 tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ do Bộ Công thương ban hành
 6. Chỉ thị 2681/CT-UBND về tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
 7. Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. Chỉ thị 11/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành năm 2017
 9. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiện điện do tỉnh Nghệ An ban hành
 10. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 11. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 12. Chỉ thị 2617/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 do tỉnh An Giang ban hành
 13. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 14. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 15. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 16. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 17. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 do tỉnh Nghệ An ban hành
 19. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng
 20. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài do tỉnh Bình Thuận ban hành
 21. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 22. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
 23. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước
 24. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 25. Chỉ thị 6925/CT-BNN-KH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 26. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 27. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do tỉnh Bình Định ban hành
 28. Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên
 29. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do tỉnh Hải Dương ban hành
 30. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 31. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
 32. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại thành phố Hồ Chí Minh
 33. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 34. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về thực hiện đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước
 36. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành
 37. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 38. Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN năm 2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 40. Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. Chỉ thị 15/CT-CTUBND năm 2017 tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
 42. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại do tỉnh Hải dương ban hành
 43. Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức chuẩn bị và thực hành Diễn tập Phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (Ký hiệu TP-17)
 44. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành
 45. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 46. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 47. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 48. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
 49. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 50. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành
 51. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 53. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 54. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý và thực thi pháp luật thủy sản tại địa bàn, cơ sở trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 55. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh dại do tỉnh Thái Bình ban hành
 56. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam
 57. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 58. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 59. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 60. Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 61. Directive No. 06/CT-NHNN dated July 20, 2017, implementing Resolution No. 42/2017/QH14 on pilot settlement of bad debts of credit institutions and Decision No. 1058/QD-TTg on approving Scheme for “restructuring system of credit institutions associated with settlement of bad debts in the period of 2016-2020
 62. Chỉ thị 06/CT-NHNN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 63. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 64. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
 65. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định
 66. Chỉ thị 14/CT-UBND triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành
 67. Directive No. 32/CT-TTg dated July 19, 2017, initiation of Resolution No. 42/2017/QH14 on pilot settlement of bad debts of credit institutions
 68. Chỉ thị 14-CT/TW năm 2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do Ban Chấp hành trung ương ban hành
 69. Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 70. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động công vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 71. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 72. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 73. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 74. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành
 75. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
 76. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Điện Biên
 77. Chỉ thị 5764/CT-BNN-KH năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 3 năm 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 78. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 79. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 80. Chỉ thị 13/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa
 81. Chỉ thị 12/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 82. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 83. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành
 84. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết do thành phố Hà Nội ban hành
 85. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hải Dương ban hành
 86. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, phát triển hạ tầng cáp viễn thông, cáp truyền hình (cáp thông tin) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 87. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai
 88. Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 89. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển do tỉnh Nghệ An ban hành
 90. Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 91. Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 92. Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2017 về tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành
 93. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành
 94. Chỉ thị 1034/CT-KTNN năm 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp do Kiểm toán nhà nước ban hành
 95. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật lao động, công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 96. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 97. Chỉ thị 11/CT-UBND các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội năm 2017
 98. Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 99. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020
 100. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình