Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công theo Nghị quyết 07-NQ/TW do tỉnh Phú Yên ban hành
 6. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác do tỉnh Bình Thuận ban hành
 7. Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2018 về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. Chỉ thị 1148/CT-UBND năm 2018 về tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 do tỉnh An Giang ban hành
 9. Chỉ thị 473/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành y tế năm 2018 do Bộ Y tế ban hành
 10. Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 12. Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 13. Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 15. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định do tỉnh Tiền Giang ban hành
 16. Chỉ thị 07/CT-UBND thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 17. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
 18. Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy mạnh hoạt động, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thành phố Cần Thơ năm 2018
 19. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 20. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Tiền Giang vi phạm vùng biển nước ngoài
 21. Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 22. Chỉ thị 19/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 23. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 24. Chỉ thị 13/CT-CT.UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 25. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 26. Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 27. Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2018 về tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. Chỉ thị 01/CT-BTC năm 2018 về triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 29. Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 30. Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT năm 2018 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 32. Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 33. Chỉ thị 08/CT-UBND về tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
 34. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 35. Chỉ thị 07/CT-UBND về phòng không nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 36. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 37. Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 38. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 39. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 40. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 41. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội
 42. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 43. Chỉ thị 877/CT-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Quyết định 1058/QĐ-TTg do tỉnh An Giang ban hành
 44. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý đất công ích và đất nông nghiệp khác do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 45. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 46. Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 47. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Festival 2018 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 48. Chỉ thị 06/CT-UBND về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018
 49. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độ thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 50. Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2018 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 51. Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018
 52. Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 54. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 55. Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018 do tỉnh Bình Phước ban hành
 56. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 57. Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 59. Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành
 60. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi
 61. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn đối với dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 62. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 63. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 64. Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018 do thành phố Hà Nội ban hành
 65. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh phát triển loại hình nhà cho thuê (nhà trọ) sang thực hiện chính sách nhà ở xã hội cho thuê do tỉnh Bình Dương ban hành
 66. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 67. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 triển khai biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 68. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh những hạn chế trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 69. Chỉ thị 2385/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 70. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 71. Chỉ thị 2364/CT-BNN-XD năm 2018 về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 72. Chỉ thị 02/CT-BXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 73. Chỉ thị 04/CT-VKSTC năm 2018 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 74. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 75. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông do tỉnh Bắc Giang ban hành
 76. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè nói riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 77. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 78. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch do thành phố Cần Thơ ban hành
 79. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 80. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 81. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do thành phố Cần Thơ ban hành
 82. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 83. Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2018 về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 84. Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 85. Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 86. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 87. Chỉ thị 463/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
 88. Chỉ thị 412/CT-KTNN năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước
 89. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống, giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 90. Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 91. Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành
 92. Chỉ thị 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 93. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 94. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 95. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 96. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 97. Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Hải Dương ban hành
 98. Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2018 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 99. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 100. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về đảm bảo thời hạn và hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính