Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 153/CT-BYT về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đường hô hấp trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa xuân năm 2018 do Bộ Y tế ban hành
 2. Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. Chỉ thị 05/CT-BTTTT về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 6. Chỉ thị 555/CT-TCHQ về triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm, nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018
 8. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. Chỉ thị 21-CT/TW năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 11. Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2018 về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. Chỉ thị 20-CT/TW năm 2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 14. Chỉ thị 46/CT-BYT về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Y tế ban hành
 15. Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2018 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 do tỉnh Sơn La ban hành
 17. Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 18. Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 19. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. Chỉ thị 37/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành
 21. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn do tỉnh An Giang ban hành
 22. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 23. Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 25. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 26. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 27. Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2017 về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 28. Directive No. 47/CT-TTg dated December 27, 2017 on improvement of bidding activities in development investment projects and regular purchase funded by the state budget
 29. Chỉ thị 47/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. Chỉ thị 48/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 32. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2017 về thực hiện đầu tư công năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 33. Chỉ thị 10/CT-BYT năm 2017 về tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành
 34. Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 35. Chỉ thị 09/CT-BCĐTƯVSATTP năm 2017 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ Hội Xuân 2018 do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành
 36. Chỉ thị 04/CT-BTC năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
 37. Chỉ thị 82/CT-BTTTT năm 2017 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 38. Chỉ thị 05/CT-BXD năm 2017 về phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” do Bộ Xây dựng ban hành
 39. Chỉ thị 16-CT/TW năm 2017 về tổ chức Tết năm 2018 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 40. Directive No. 46/CT-TTg dated December 21, 2017 on enhancement of nutrition in new circumstances
 41. Chỉ thị 46/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
 43. Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL năm 2017 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 44. Chỉ thị 10547/CT-BNN-TCLN năm 2017 về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 45. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 46. Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2017 về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 47. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 48. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 49. Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 50. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 51. Chỉ thị 45/CT-TTg năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 52. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành
 53. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 54. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thu thuế năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành
 55. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi trên lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 56. Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2017 về chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 58. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018 do tỉnh Bình Dương ban hành
 59. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành
 60. Chỉ thị 43/CT-TTg năm 2017 về tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 61. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 62. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Quyết định 1058/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành
 63. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 64. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 65. Chỉ thị 08/CT-VKSTC năm 2017 về tăng cường thanh tra đột xuất đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 66. Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 67. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
 68. Chỉ thị 42/CT-TTg năm 2017 về tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 69. Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác tiết kiệm điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 70. Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông - hiện đại do thành phố Hải Phòng ban hành
 71. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 72. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện do thành phố Hà Nội ban hành
 73. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y do thành phố Hà Nội ban hành
 74. Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện trong đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương
 75. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 76. Chỉ thị 9556/CT-BNN-BVTV năm 2017 về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 77. Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quy hoạch, quản lý công trình công cộng trong dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 78. Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 79. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 80. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành
 81. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 82. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 83. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Cần Thơ
 84. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
 85. Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2017 về tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 86. Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 87. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, giám sát vốn vay lại của chính quyền địa phương do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 88. Chỉ thị 14/CT-BCT về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 89. Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn những tháng cuối năm 2017 và thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 90. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 91. Chỉ thị 2323/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phân luồng, tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp do tỉnh Kiên Giang ban hành
 92. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 93. Chỉ thị 33/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 94. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 95. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 96. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội
 97. Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp chỉ đạo diệt chuột và phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018 do thành phố Hải Phòng ban hành
 98. Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nghiêm quy định về tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoặc chương trình khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước ngoài; nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh do thành phố Hải Phòng ban hành
 99. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do tỉnh Bắc Giang ban hành
 100. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Đắk Lắk ban hành