Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Chỉ thị 14/CT-TTg về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về quản lý bảo đảm an toàn, an ninh hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 4. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 5. Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện do Bộ Công thương ban hành
 6. Chỉ thị 01/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành
 7. Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 8. Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2017 tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. Chỉ thị 03/CT-BCT năm 2017 về tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm do Bộ Công thương ban hành
 13. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 14. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
 15. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung do tỉnh Hà Nam ban hành
 16. Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2017 về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2017 về tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên phương tiện đo xăng, dầu của cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai
 20. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 21. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 22. Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 23. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 24. Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2017 do Vĩnh Long ban hành
 25. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020
 26. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 27. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 28. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 29. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do thành phố Hà Nội ban hành
 30. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 31. Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành
 32. Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn do tỉnh Hưng Yên ban hành
 33. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường ở các thành phố, thị trấn và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 34. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. Chỉ thị 02/CT-BCT năm 2017 về tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ Công thương ban hành
 37. Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2017 về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 38. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
 39. Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2017 thực hiện nghiêm quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm do tỉnh Hưng Yên ban hành
 40. Chỉ thị 296/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 41. Chỉ thị 09/CT-UBND triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Ninh Thuận
 42. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
 43. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
 44. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 45. Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 46. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền do tỉnh Hòa Bình ban hành
 47. Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 48. Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017
 49. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 50. Chỉ thị 1193/CT-TCHQ triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017 do Tổng cục Hải quan ban hành
 51. Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 52. Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 53. Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 54. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 55. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 56. Chỉ thị 09/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 57. Chỉ thị 02/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 58. Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017
 59. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tiền Giang ban hành
 60. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công, viên chức do tỉnh Tiền Giang ban hành
 61. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế tại cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 62. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 63. Chỉ thị 505/CT-BGDĐT năm 2017 về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 64. Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 65. Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 66. Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 67. Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 68. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 69. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 70. Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 71. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 72. Chỉ thị 03/CT-UBND tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2017 và tăng cường giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Định
 73. Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 74. Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
 75. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về đầy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công, viên chức của tỉnh giai đoạn 2015-2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 76. Chỉ thị 04/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành năm 2017
 77. Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 78. Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính năm 2017" do thành phố Hà Nội ban hành
 79. Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 80. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bình Định ban hành
 81. Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 82. Chỉ thị 03/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 83. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 84. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế do tỉnh Bình Phước ban hành
 85. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 86. Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 87. Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành
 88. Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương do tỉnh Bắc Kạn ban hành năm 2017
 89. Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường biện pháp bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 90. Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 91. Chỉ thị 01/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành
 92. Chỉ thị 02/CT-BTTTT năm 2017 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 93. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 94. Chỉ thị 13-CT/TW năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 95. Chỉ thị 02/CT-CTUBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành
 96. Chỉ thị 01/CT-CTUBND về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành
 97. Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 98. Chỉ thị 02/CT-BYT về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do Bộ Y tế ban hành
 99. Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2017 về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thẻ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 100. Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành