Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/QĐ-BNN-KTHT năm 2011 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 74/QĐ-BNN-KTHT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 12/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 1409/NQLT-BNN-CCB GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, gồm các thành viên sau:

1. Ông Diệp Kỉnh Tần - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban.

2. Ông Đỗ Công Mùi - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Phó trưởng ban.

3. Ông Lê Quý Đăng, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Ủy viên thường trực.

4. Ông Hà Sĩ Hiệp, Phó ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy viên thường trực.

5. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Ủy viên.

7. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

8. Ông Đàm Ngọc Năm, Phó cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối - Ủy viên.

9. Ông Phạm Huy Thông, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt - Ủy viên.

10. Ông Trần Thế Xường, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Huy Điền, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Quốc gia - Ủy viên.

12. Ông Phạm Xuân Thâu, Phó ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy viên.

Ban chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc với sự tham gia của cán bộ các đơn vị liên quan, có nhiệm vụ trực tiếp giúp thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các ủy viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Vụ Tổ chức Cán bộ;
- Lưu: VT, KTHT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/QĐ-BNN-KTHT năm 2011 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.745
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85