Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3723/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 305/TB-KĐ4 ngày 27/02/2020 của Chi cục Kiểm định hải quan 4 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhôm hợp kim dạng cuộn, có mặt cắt ngang hình chữ nhật, dày 0.245mm, dùng làm vật liệu sản xuất thân lon, 0.245mmx1471.30mm - Aluminium Bodystock A3104 - H19 (mục 01 PLTK)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đồng Nai

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. MST: 3601010551.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10274904615/A12 ngày 10/7/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Nhôm hợp kim dạng lá (có hàm lượng Si ≈ 0,201%, Fe ≈ 0,426%, Cu ≈ 0,193%, Mn ≈ 0,756%, Mg ≈ 1,08%, AI ≈ 97,3% tính theo trọng lượng) dày 0,245mm, rộng 1471,3mm, chưa phủ mạ hoặc tráng

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhôm hợp kim dạng lá (có hàm lượng Si ≈ 0,201%, Fe ≈ 0,426%, Cu ≈ 0,193%, Mn ≈ 0,756%, Mg ≈ 1,08%, AI ≈ 97,3% tính theo trọng lượng) dày 0,245mm, rộng 1471,3mm, chưa phủ mạ hoặc tráng

thuộc nhóm 76.06Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm”, phân nhóm “- Hình chữ nhật (kể cả hình vuông)”, phân nhóm 7606.12 “- - Bằng hợp kim nhôm”, phân nhóm “- - - Dạng lá”, mã số 7606.12.39 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đồng Nai (Đ/c: Đường số 4, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3723/TB-TCHQ ngày 08/06/2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Nhôm hợp kim dạng cuộn, có mặt cắt ngang hình chữ nhật do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.623

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!