Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2715/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 05/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2715/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 20052022-10/HAT ngày 27/5/2022 của Công ty TNHH Henkel Adhensive Technologies Việt Nam, mã số thuế: 3600450091;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Keo dán LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) 15KG

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Keo dán

Ký, mã hiệu, chng loại: 1545113

Nhà sản xuất: Công Ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam, Số 7, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, hàm lượng, cấu tạo, công thức hóa học:

+ POLYURETHANE biến tính: 15 ~ 20%

+ Butanone: 30~60%

+ Ethyl acetate: 10~30%

+ Acetone: 10~30%

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Cơ chế hoạt động: Keo sẽ ngấm vào trong những lỗ hng trên vật liệu hình thành các khóa cài cơ học, những phân tử của keo và của vật liệu xích lại gần nhau, tương tác lẫn nhau. Sự tương tác giữa các phân tử được hình thành. Bằng các khóa cài cơ học và sự tương tác hấp dẫn giữa keo và vật liệu cho phép tạo ra một lực đủ mạnh cn thiết để đạt được lực dính tối đa.

+ Cách thức sử dụng:

Sau khi khách hàng mua sản phm của Henkel. Khách hàng sử dụng bằng cách: Thêm chất đóng rắn (LOCTITE BONDACE ARF-1000, 5~6% hoặc LOCTITE BONDACE ARF-2000, 4~5% hoặc Desmodur RFE, 4~5% khối lượng) và khuấy đều. Quét đều lên vật liệu đã được xử lý và sấy khô. Sau đó dán và ép lại.

Chất đóng rắn cho thêm vào giúp tăng chất lượng của keo lên như lực dính, độ kháng nước, kháng nhiệt của keo.

- Thông số kỹ thuật:

+ Ngoại quan: dạng lỏng không màu

+ Độ nhớt: 1500-2000 mPa.s

+ Hàm lượng chất rắn: 13%-16%

+ Lực kết dính: ≥ 2,5 kgf/cm

- Công dụng theo thiết kế: LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) là keo dán hệ dung môi gốc PU dùng cho nhiều loại vật liệu làm đế và mũ giày trong chuyền dán đế và chuyền thành hình. LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) có khả năng bền màu và kháng nhiệt tốt. Đặc biệt, phù hợp cho quy trình sấy ngắn, một vài quy trình yêu cầu lực kết dính tức thời và khả năng kháng nhiệt tốt.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Keo dán LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) 15KG

- Thành phn, hàm lượng, cu tạo, công thức hóa học:

+ POLYURETHANE biến tính: 15 ~ 20%

+ Butanone: 30~60%

+ Ethyl acetate: 10~30%

+ Acetone: 10~30%

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Cơ chế hoạt động: Keo sẽ ngấm vào trong những lỗ hng trên vật liệu hình thành các khóa cài cơ học, những phân tử của keo và của vật liệu xích lại gn nhau, tương tác lẫn nhau. Sự tương tác giữa các phân tử được hình thành. Bằng các khóa cài cơ học và sự tương tác hấp dẫn giữa keo và vật liệu cho phép tạo ra một lực đủ mạnh cần thiết để đạt được lực dính tối đa.

+ Cách thức sử dụng:

Sau khi khách hàng mua sản phm của Henkel. Khách hàng sử dụng bằng cách: Thêm chất đóng rắn (LOCTITE BONDACE ARF-1000, 5~6% hoặc LOCTITE BONDACE ARF-2000, 4~5% hoặc Desmodur RFE, 4~5% khối lượng) và khuấy đều. Quét đều lên vật liệu đã được xử lý và sấy khô. Sau đó dán và ép lại.

Chất đóng rắn cho thêm vào giúp tăng chất lượng của keo lên như lực dính, độ kháng nước, kháng nhiệt của keo.

- Thông số kỹ thuật:

+ Ngoại quan: dạng lỏng không màu

+ Độ nhớt: 1500-2000 mPa.s

+ Hàm lượng chất rắn: 13%-16%

+ Lực kết dính: ≥ 2,5 kgf/cm

- Công dụng theo thiết kế: LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) là keo dán hệ dung môi gốc PU dùng cho nhiều loại vật liệu làm đế và mũ giày trong chuyền dán đế và chuyền thành hình. LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) có khả năng bền màu và kháng nhiệt tốt. Đặc biệt, phù hợp cho quy trình sấy ngắn, một vài quy trình yêu cầu lực kết dính tức thời và khả năng kháng nhiệt tốt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 1545113

Nhà sản xuất: Công Ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam, Số 7, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng (enamels) và du bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác”, mã số 3208.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Henkel Adhensive Technologies Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Henkel Adhensive Technologies Việt Nam (S7, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đng Nai);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định h
i quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2715/TB-TCHQ ngày 05/07/2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) 15KG do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!