Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 84/2000/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định 50/2000/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Hà Nội đến năm 2010 và Định hướng phát triển đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 84/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2000/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 63/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng phát triển cấp nước đô thị Quốc gia đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020;

 QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Về nguồn vốn tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 50/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Hà Nội đến năm 2010 và Định hướng phát triển đến năm 2020 được sửa đổi như sau:

“Nguồn vốn : Huy động của các công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn thành phố, vốn vay, vốn ODA, huy động đầu tư theo hình thức BOT trong nước, ngân sách nhà nước và huy động của nhân dân.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng Cục Địa chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 84/2000/QD-TTg

Hanoi, July 14, 2000

 

DECISION

ARTICLE 1 OF THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 50/2000/QD-TTg OF APRIL 24, 2000 RATIFYING HANOI CITY’S WATER SUPPLY SYSTEM PLANNING TO 2010 AND ITS DEVELOPMENT ORIENTATION TO 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 63/1998/QD-TTg of March 18, 1998 ratifying the orientation for the development of national urban water supply system till the year 2020;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 108/1998/QD-TTg of June 20, 1998 ratifying the readjusted overall planning of Hanoi capital to the year 2020,

DECIDES:

Article 1.- The capital source specified in Clause 3, Article 1 of the Prime Minister’s Decision No. 50/2000/QD-TTg of April 24, 2000 ratifying Hanoi city’s water supply system planning to 2010 and its development orientation to 2020 shall be amended as follows:

"Capital source: Capital mobilized from clean water companies in the city, loan capital, ODA capital, investment capital mobilized in domestic BOT form, the State budget and capital mobilized from the population".

Article 2.- This Decision takes effect after its signing. The President of the Hanoi municipal People’s Committee and the ministers of Construction; Planning and Investment; Finance; Agriculture and Rural Development; Health; Science, Technology and Environment, the Governor of Vietnam State Bank; the General Director of the General Land Administration and the heads of the concerned agencies shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 84/2000/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định 50/2000/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Hà Nội đến năm 2010 và Định hướng phát triển đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101