Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 153/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THI CÔNG VƯỢT LŨ, CHỐNG LŨ NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập; số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi đang xây dựng có nhiệm vụ thi công vượt lũ, chống lũ năm 2014 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM THI CÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VƯỢT LŨ:

1. Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

2. Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh

3. Hồ chức nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Đập dâng Vân Phong, tỉnh Bình Định.

5. Hồ chức nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa.

6. Cụm đầu mối Hồ chứa nước Ea Rớt, công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

II. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHỐNG LŨ:

1. Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk.

3. Cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

- Các chủ đầu tư có công trình nêu tại Điều 1: tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần) ngay sau khi có thông báo vốn kế hoạch năm 2014 và phương án PCLB hạng mục công trình đầu mối trước lũ tiểu mãn, gửi quyết định về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình); tổ chức xây dựng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNN, Ban chỉ huy PCLB địa phương triển khai phương án PCLB theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình mùa lũ bão năm 2014;

- Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng Cục thủy lợi, Vụ kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, giải ngân vốn kế hoạch năm 2014 và công tác phòng chống lụt bão; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc các Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNN các tỉnh có công trình nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT (để p/hợp);
- Bộ Tài chính (để p/hợp);
- UBND các tỉnh có CT (để p/hợp);;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT như Điều 1;
- Lưu: VT, XD (08 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.67