Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét, mở rộng hồ Sòng Xanh, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 1328/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: NẠO VÉT, MỞ RỘNG HỒ SÒNG XANH, XÃ SƠN HÀ, HUYỆN NHO QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2238/TTr-KHĐT ngày 03/10/2016, kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1171/SNN-QLXD ngày 07/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét, mở rộng hồ Sòng Xanh, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nạo vét, mở rộng hồ Sòng Xanh, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Nho Quan.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển HT.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo yêu cầu tưới nước cho khoảng 210 ha diện tích đất canh tác của xã Sơn Hà, tăng tính bền vững trong sản xuất, góp phần thay đổi cơ cấu mùa vụ, tăng năng suất cây trồng, cấp nước sinh hoạt cho dân cư, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho dân cư trong vùng đồng thời làm nguồn nước cho công tác phòng chống cháy rừng vào mùa khô.

5. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT - Công trình thủy lợi, các quy định chủ yếu về thiết kế;

- QCVN 04-02: 2010/BNNPTNT - Thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thủy lợi;

- TCVN 4118:2012 - Công trình thủy lợi-Hệ thống tưới tiêu-Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4253:2012 - Nền công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu thiết kế.

- Các quy trình tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

6. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế chủ yếu

- Nạo vét, mở rộng lòng hồ với chiều sâu nạo vét trung bình từ (1,5:3)m; cao trình đáy hồ nạo vét (+3,50)m.

- Đắp tôn cao, mở rộng bờ bao phía hữu hồ bảo đảm cao trình (+7,00)m; chiều rộng bờ bao B=3,0m; hệ số mái bờ bao m=2,0; đất đắp đảm độ chặt yêu cầu K90

- Đắp tôn cao, mở rộng bờ bao phía tả hồ bảo đảm cao trình từ (+7,00)m đến (+8,00)m; chiều rộng bờ bao B = 5,0m; hệ số mái bờ bao m = 2,0; đất đắp đảm độ chặt yêu cầu K90.

- Gia cố mặt bờ bao bằng bê tông xi măng mác 250 dày 20cm, rộng 3,5m; lớp móng băng cấp phối đá dăm dày 30cm; lớp tiếp giáp đáy móng dày 30cm lu lèn đạt độ chặt K95.

- Xây dựng 03 cống điều tiết cuối hồ theo hình thức cống tròn bằng BTCT, khẩu độ Φ100, cao trình đáy cống (+5,00)m, kết cấu:

+ ng cống bằng BTCT mác 200;

+ Móng cống bằng bê tông mác 150, dưới lót bê tông mác 100;

+ Tường đầu cống bằng bê tông mác 150;

+ Tường cánh cống bằng đá xây vữa xi măng mác 100, trát vữa xi măng mác 75; sân tiêu tiêu năng, sân cống gia cố bằng đá xây vữa xi măng mác 100, dưới lót đá dăm 4x6; gia cố sân thượng, hạ lưu cống bằng đá xây vữa xi măng mác 75, dưới lót đá dăm 4x6; giàn van bằng BTCT M200; cánh van bằng thép, đóng mở bằng vít nâng V1.

- Xây dựng đập tràn cuối tuyến kênh xả lũ:

+ Theo hình thức đập tràn đỉnh rộng, mặt cắt hình thang; chiều rộng tràn Btr=15,0m; cao trình ngưỡng tràn (+6,00)m.

+ Kết cấu tràn, sân tiêu năng theo thứ tự từ trên xuống dưới: Lớp BTCT mác 200 dày 15cm, lớp đá hộc xây vữa xi măng mác 100 dày (470)cm, lớp đá dăm lót 4x6 dày 10cm; gia c sân tràn bng đá xây vữa xi măng mác 75 dày 30cm, dưới lót đá dăm 4x6 dày 10cm.

- Xây dựng 01 trạm bơm dã chiến:

+ Công suất 01 máy HL290-6; cao trình đặt máy (+7,50)m;

+ Cao trình đáy bể hút (+3,00)m;

+ Cao trình tường đỡ ống hút (+4,50)m và (+6,00)m;

+ Cao trình đáy bể xả (7,80)m, cao trình đỉnh tường bể xả (+8,60)m.

+ Kết cấu bệ đặt máy theo thứ tự từ trên xuống dưới: Lớp bê tông mác 200 dày 30cm, lớp đá xây vữa xi măng mác 100, dưới lót đá 4x6 dày 10cm.

+ Kết cấu bể xả: Đáy bể xả bằng bê tông mác 150 dày 50cm, dưới lót bê tông mác 100 dày 10cm; tường bể xả, tường đỡ ống bằng đá xây vữa xi măng mác 100, trát vữa xi măng mác 75; gia cố đáy bể hút bằng đá xây vữa xi măng mác 75 dày 30cm, dưới lót đá 4x6 dày 10cm; cửa điều tiết bằng bê tông mác 150; dàn van, cánh van cửa điều tiết bằng bê tông mác 200, đóng mở bằng vít nâng V1.

- Kiên cố hóa 05 tuyến kênh tưới sau trạm bơm với tổng chiều dài 3.190,5m; mặt cắt ngang hình chữ nhật, kích thước BxH = (0,5x0,7)m ÷ (0,7x0,7)m; kết cấu:

+ Tường kênh bằng gạch xây vữa xi măng mác 50, trát vữa xi măng mác 75;

+ Đáy kênh bằng bê tông mác 150 dày 20cm, dưới lót bê tông mác 100 dày 10cm;

+ Giằng tường bằng BTCT mác 200 dày 10cm, theo chiều dài kênh khoảng cách 10m bố trí 01 khe lún.

+ Cải tạo, mở rộng 2.046,5m một bên bờ kênh thành đường giao thông nội đồng; chiều rộng mặt đường B = (2,5÷4,5)m; gia cố mặt đường bằng đá cấp phối dày 20cm, trên lớp đá mạt tạo phẳng dày 3cm.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 3,35ha; trong đó:

- Diện tích mất đất vĩnh viễn: Khoảng 3,15ha.

- Diện tích mất đất tạm thời: Khoảng 0,2ha.

9. Phương án giải phóng mặt bằng: Đền bù đất canh tác và hoa màu bị ảnh hưởng cho nhân dân; chuyển đổi đất trồng lúa để xây dựng công trình theo quy định.

10. Dự toán xây dựng công trình:

13.971.400.000 đồng

(Mười ba tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Trong đó:

 

- Chi phí xây dựng:

10.912.909.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án:

240.710.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

822.079.000 đồng

- Chi phí thiết bị:

175.079.000 đồng

- Chi phí bồi thường GPMB, tái định cư:

250.000.000 đồng

- Chi phí khác:

917.183.000 đồng

- Chi phí dự phòng:

653.440.000 đồng

11. Nhóm dự án, loại, cấp công trình

- Dự án nhóm C;

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016-2018).

13. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh: 11.974,9 triệu đồng (85,71% tổng mức đầu tư).

- Ngân sách cấp huyện: 1.996,5 triệu đồng (14,29% tổng mức đầu tư).

14. Hình thc quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo Quyết định phê duyệt này và kết quả thẩm định tại Văn bản số 1171/SNN-QLXD ngày 07/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ được thi công khi dự án được bố trí vốn và đảm bảo theo đúng tiến độ cấp vốn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4.
Nt76.09.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét, mở rộng hồ Sòng Xanh, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250