Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 08/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ vào Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ vào Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng giá ca máy;

Căn cứ vào Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt;

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước về tiền lương nhân công trong xây dựng cơ bản;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 22/TTr-SXD ngày 29/3/2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 các nội dung sau:

- Đối với công tác làm đường (chương IV tập Đơn giá XDCB - phần xây dựng) chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh k = 1,0505.

- Đối với Đơn giá XDCB - phần lắp đặt chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh k = 1,05.

- Tại chương II mục BB.40501 đến BB.40509 Khử trùng ống nước sạch, đơn giá XDCB phần lắp đặt, được điều chỉnh lại như sau:

BB.40500 - CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG N­ƯỚC

Đơn vị tính: Đồng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Thành phần chi phí

Đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

BB.40501

Khử trùng ống nước sạch D=100mm

100m

5.700

39.045

36.740

81.485

BB.40502

Khử trùng ống nước sạch D=150mm

100m

12.780

52.060

49.309

114.149

BB.40503

Khử trùng ống nước sạch D=200mm

100m

22.620

65.075

61.878

149.573

BB.40504

Khử trùng ống nước sạch D=250mm

100m

35.340

78.090

74.447

187.877

BB.40505

Khử trùng ống nước sạch D=300mm

100m

50.880

83.296

74.447

208.623

BB.40506

Khử trùng ống nước sạch D=350mm

100m

69.240

93.708

103.453

266.401

BB.40507

Khử trùng ống nước sạch D=400mm

100m

90.420

104.120

105.387

299.927

BB.40508

Khử trùng ống nước sạch D=450mm

100m

114.480

114.532

116.022

345.034

BB.40509

Khử trùng ống nước sạch D=500mm

100m

141.300

130.150

135.359

406.809

(Ghi Chú: Đơn giá trên chưa bao gồm hệ số điều chỉnh nhân công theo nhóm 2)

Điều 2. Phần điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng cơ bản này là cơ sở để xác định giá trị dự toán xây lắp phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng hàng năm; lập, thẩm định dự toán, tổng dự toán và xác định giá gói thầu cho các công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 56/2006/QĐ-UB ngày 25/8/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu.

Các dự án đầu tư xây dựng công trình có dự toán lập theo Đơn giá kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 mà chưa phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán thì được điều chỉnh theo Quyết định này. Trường hợp các dự án đầu tư xây dựng công trình đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán thì không được điều chỉnh theo Quyết định này.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230