Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 241/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Ngày 08 tháng 7 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghtrực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban Quốc gia. Dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có các thành viên Ủy ban Quốc gia; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ủy ban Tư pháp, y ban Pháp luật, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quc hội; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; tại đầu cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông; báo cáo tham luận của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Sáu tháng đầu năm 2013, công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm đạt nhiều kết quả quan trọng, số người nhiễm mới HIV giảm so với cùng kỳ, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%, chương trình điều trị Methadone thành công bước đầu, các biện pháp can thiệp giảm hại được đẩy mạnh. Số vụ án, số đối tượng phạm tội về ma túy được bắt giữ nhiều hơn so với cùng kỳ; các địa bàn, điểm nóng về ma túy đã có chuyển biến tích cực; nhiều tổ chức, đường dây hoạt động mại dâm ln bị triệt phá; khả năng tiếp cận với các dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy được tăng cường, Ủy ban Quốc gia đã thực hiện nghiêm túc chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2013, coi trọng xây dựng thể chế; củng cố, kiện toàn tổ chức Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp; tăng cường kim tra đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, ngành, tổ chức, cơ quan, thành viên Ủy ban Quốc gia, Tổ Chuyên gia, Ban Chỉ đạo các cấp đã có nhiều cố gắng thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, Ủy ban Quốc gia đã thực hiện công tác kim tra đợt I tại một sđịa phương (Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai, Hòa Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu). Các Bộ: Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều hoạt động tích cực trong tháng hành động phòng chống ma túy, trong việc triển khai Chương trình điều trị Methadone.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm diễn biến rất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu trong xã hội. Số người nghiện tăng cao, có nhiều tụ điểm phức tạp, vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn bạo hơn được phát hiện, khám phá, truy quét. Đặc biệt tội phạm và tệ nạn ma túy tổng hp, mại dâm nam, mại dâm đồng giới, mại dâm có tchức bùng phát tại nhiều địa phương, nhất là sau khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực.

Việc chặn cung, giảm cầu ma túy chưa bền vững, việc xử lý hành chính đối với người bán dâm còn bất cập. Công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện vẫn chưa hiệu quả.

Các quy đnh của pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm chưa đồng bộ, một số quy định chưa phù hợp với tình hình hiện nay; việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ, chưa thực sự quan tâm. Công tác quản lý nhà nước tại các địa phương còn lỏng lẻo, việc tổ chức thực hiện, việc kiểm tra giám sát tại các địa phương chưa kịp thời, chưa hiệu quả. Một số cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo, số liệu về công tác phòng chống mại dâm của nhiều địa phương sơ sài, chưa thường xuyên, thiếu thống nhất.

Một số Bộ, cơ quan xây dựng, ban hành các Đán, chương trình, văn bản hướng dẫn còn chậm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn mang tính hình thức, chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2013 vẫn còn khó khăn, do đó dễ phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Sự cắt giảm nguồn tài trợ quốc tế sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác này. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và dịch HIV/AIDS ảnh hưởng đến tương lai nòi giống và sự tồn vong của dân tộc để tăng cưng trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, rà soát, kiểm điểm, khắc phục tồn tại, yếu kém, đổi mi cách làm, tăng cưng vai trò, trách nhiệm quản lý địa bàn, đề ra giải pháp thiết thực, cụ thnhằm ngăn chặn có hiệu quả tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và dịch HIV/AIDS, trong đó tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng công tác, các chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2012 (Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 08 tháng 3 năm 2012); Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia (văn bản số 63/BPGVUBQG ngày 10 tháng 4 năm 2013), Các Bộ, ngành và các thành viên Ủy ban Quốc gia, Tổ Chuyên gia cần xác định vai trò tiên phong, tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Ủy ban Quốc gia tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát một số địa phương trọng điểm về ma túy, mại dâm và có kết luận, công khai kết quả kiểm tra.

Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp cần tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm.

2. Về công tác thông tin, tuyên truyền: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ (Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Lao động - Thương binh và Xã hội), ngành, địa phương tập trung biên soạn, phổ biến tài liệu về phòng chống ma túy, mại dâm với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, vùng sâu, vùng dân tộc ít người và hướng mạnh về cơ sở.

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, (Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia) nghiên cứu xây dựng chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy cho lái xe.

Các cơ quan thông tấn báo chí đổi mớí công tác tuyên truyền, dành nhiều thời lượng hơn, lập chuyên mục phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tăng cường thông tin về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm.

3. Về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực: Xác định công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm phải hướng tới cộng đồng và các hoạt động phải dựa vào cộng đồng. Do vậy, phải phát huy sự giám sát của xã hội nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch kinh phí Nhà nước, tiếp tục vận động tài trợ quốc tế bằng nhiều hình thức, tăng cường huy động nguồn lực xã hội. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp thực hiện tốt yêu cầu này. Bộ Tài chính, Bộ Y tế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Về công tác phòng chống ma túy: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

Khẩn trương ban hành hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy.

Kiểm tra, đôn đốc việc ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống ma túy; Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các hoạt động phòng chống ma túy (văn bản số 692/TTg-KGVX ngày 21 tháng 5 năm 2013); có giải pháp cấp bách để kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy.

Sớm chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề “bàn các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng và mua bán ma túy tổng hợp”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Chủ động tấn công nhằm giảm cung, giảm cầu ma túy trong nước. Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên tục tổ chức truy quét, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm ma túy. Các lực lượng nòng cốt phải coi công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp, phải có biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề thâm nhập ma túy bất hợp pháp vào Việt Nam, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới.

5. Về đổi mới công tác cai nghiện ma túy và công tác phòng chống mại dâm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

Nghiên cứu ban hành, hoặc phối hợp ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý các cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, phát hiện xử lý nghiêm minh các vi phạm, nhất là các hành vi dung túng, bao che, bảo kê. Xác định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan các cấp để xảy ra tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm (văn bản số 882/TTg-KGVX ngày 19 tháng 6 năm 2013).

Kiểm tra, đôn đốc việc ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm.

Xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

Tổng hợp ý kiến góp ý; nghiên cứu, xây dựng Đề án (hoặc Chuyên đề) đổi mới công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2013.

Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng rà soát, báo cáo số liệu người bán dâm, thực hiện trong quý III/2013.

Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 7 năm 2013 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới.

Thành lập, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp; tăng cường hoạt động, hiệu quả công tác của Đội kiểm tra liên ngành.

Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, có lộ trình cụ thể chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội bảo đảm phù hợp, hiệu quả, trong đó lưu ý những nội dung Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đưa vào Đề án (văn bản số 2555/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2013).

Tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình cai nghiện tại cộng đồng; mở rộng mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy. Sơ kết công tác cai nghiện tại khu vực biên giới, trong đó chú trọng mô hình quân dân y cai nghiện ma túy.

6. Về Chương trình điều trị Methadone cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện và chương trình điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

Kiểm tra, đôn đốc việc ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Nghiên cứu mở rộng mô hình điều trị Methadone xã hội hóa; sớm nghiên cứu, đề xuất nguồn cung ứng thuốc Methadone nhằm bảo đảm thuốc Methadone điều trị cho người nghiện ma túy.

Có kế hoạch bảo đảm tính liên tục và dễ tiếp cận của dịch vụ điều trị ARV cho người nhiễm HIV.

Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp và phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp trong quý III/2013.

7. Đối với các địa phương:

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm; có kiến nghị đề xuất cụ thể; tăng cường phối hợp, phát huy có hiệu quả sự tham gia, vai trò, trách nhiệm của tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo chuyển biến thực sự trong công tác này ở mỗi địa phương, cơ sở.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường trách nhiệm trong việc giám sát, đưa ra các biện pháp, quyết định huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phân cấp, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương, làm rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi dung túng, bao che, bảo kê.

Tăng cường thanh tra, kim tra các cơ sở, dịch vụ kinh doanh nhạy cảm; xử lý nghiêm các chủ cơ sở có vi phạm, theo đúng quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2013 của địa phương mình; chú trọng kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là công tác tổ chức thực hiện, công tác phối hợp, trách nhiệm quản lý địa bàn và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch y ban Quốc gia (báo cáo gửi vVăn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2013).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan, các thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Tổ chuyên gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 241/TB-VPCP kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối ngày 12/07/2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27