Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2555/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2555/VPCP-KGVX
V/v thuốc Cedemex trong cắt cơn, cai nghiện ma túy.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét báo cáo của Bộ Y tế (Báo cáo số 146/BC-BYT ngày 18/03/2013); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Báo cáo số 355/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/01/2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex ở cộng đồng; đưa kết quả đánh giá sử dụng các bài thuốc, phương pháp hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện và hướng áp dụng vào Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma túy", khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan và Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo tiếp tục triển khai thí điểm và tổng kết, đánh giá hiệu quả việc sử dụng thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy Cedemex trong quá trình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ở các địa phương; tiến hành đánh giá hiệu quả thuốc Cedemex và các thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy đang được lưu hành tại Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, các cơ quan và địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2555/VPCP-KGVX ngày 01/04/2013 về thuốc Cedemex trong cắt cơn, cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74