Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 326/2003/QĐ-UB xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 326/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin và ý kiến kết luận thống nhất của Hội đồng xét duyệt công nhận di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố ngày 06 tháng 10 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp thành phố đối với: Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình Tân Thới Tứ, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Sở Văn hoá và Thông tin, Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn và Uỷ ban nhân dân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh được xếp hạng nêu tại Điều 1 Quyết định này theo Luật định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân va Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan và Ban Quản trị Đình Tân Thới Tứ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 326/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217