Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2979/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2979/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2979/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/1/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Tờ trình số 3599/TCT-TĐKT ngày 29/10/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” cho 17 cá nhân (có danh sách kèm theo)

Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp

Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam.

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương thực hiện theo Quyết định số 2713/QĐ-BNN-TC , ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”
(Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-BNN-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tổng công ty Lương thực miền Nam

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Bộ phận kinh doanh, Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Kho vận;

2. Ông Mai Trung Cử, Nhân viên, Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Kho vận;

3. Ông Vũ Đình Lục, Nhân viên, Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Kho vận;

4. Ông Trần Tấn Đức, Quyền Trưởng Phòng, Công ty Lương thực Đồng Tháp;

5. Bà Cao Thị Thùy Dương, Phụ trách Kế toán, Xí nghiệp Chế biến lương thực 1, Công ty Lương thực Đồng Tháp;

6. Ông Trần Văn Mến, Giám đốc Nhà máy Chế biến Gạo cao cấp, Công ty Lương thực Đồng Tháp;

7. Ông Nguyễn Hữu Hòa, Công nhân, Xí nghiệp Chế biến lương thực 2, Công ty Lương thực Đồng Tháp;

8. Bà Trần Thị Bích Phượng, Kế toán, Xí nghiệp Chế biến Lương thực Tam Nông, Công ty Lương thực Đồng Tháp;

9. Ông Đỗ Thanh Tùng, Công nhân, Xí nghiệp Thủy sản Sông Tiền, Công ty Lương thực Đồng Tháp;

10. Ông Lê Văn Thơi, Cửa hàng phó Cửa hàng kinh doanh Lương thực vật tư, Công ty Lương thực Tiền Giang;

11. Bà Lê Thị Kim Tấm, Thủ quỹ, Xí nghiệp Nước giải khát Suối Xanh, Công ty Lương thực Tiền Giang;

12. Bà Võ Thị Ngọc Diệp, Phó phòng, Xí nghiệp Lương thực Bến Tre, Công ty Lương thực Tiền Giang;

13. Ông Nguyễn Văn Hiền, Thủ quỹ, Cửa hàng Giồng Trôm, Xí nghiệp Lương thực Bến Tre, Công ty Lương thực Tiền Giang;

14. Ông Huỳnh Quốc Đấu, Chuyên viên;

15. Ông Phan Hồng Phúc, Chuyên viên;

16. Ông Nguyễn Khánh Hiền, Nhân viên;

17. Bà Lưu Thị Bích Thủy, Phó chánh Văn phòng Đảng ủy./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2979/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226