Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2009

Số hiệu: 01/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Tuấn Minh
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2009/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các ý kiến của cử tri và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009; Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2009 và các báo cáo của các cơ quan tư pháp tỉnh tại kỳ họp.

Điều 2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp thứ 11); tiếp thu ý kiến thảo luận của các Đại biểu tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2009 như sau:

1. Về phát triển kinh tế:

- Tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 với kết quả cao nhất; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 trong đầu quý III năm 2009.

- Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định hoạt động sản xuất; triển khai thực hiện các gói kích cầu đầu tư, các chính sách tài chính, tín dụng, tiếp tục thực hiện việc giảm, giãn, gia hạn thuế và cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, tăng cường tiếp cận nguồn vốn theo Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệpQuyết định 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn để hỗ trợ nông dân. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ lao động mất việc làm.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hưởng ứng chương trình hành động của trung ương về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách và vệ sinh môi trường tại các khu vực kinh doanh du lịch.

- Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, tăng cường quản lý chất lượng nông - thủy sản, hoàn chỉnh quy hoạch chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm để trình phê duyệt; tiếp tục việc hỗ trợ ngư dân về bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế tại các cơ sở, nhất là các đơn vị cổ phần hoá, đơn vị giải thể, tăng cường kiểm tra sau hoàn thuế.

- Triển khai tốt các phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, khắc phục các sự cố môi trường trên bờ và trên biển.

2. Về đầu tư phát triển:

a) Về đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách:

- Bổ sung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách năm 2009:

* Về bổ sung kế hoạch:

+ Bổ sung nguồn vốn: Bổ sung thêm 243,385 tỷ đồng, trong đó 100 tỷ từ quỹ dự trữ tài chính và 143,385 tỷ từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách địa phương năm 2008. Tổng nguồn vốn năm 2009 bố trí cho các dự án tỉnh quản lý sau khi bổ sung là 2.381,285 tỷ đồng.

+ Bổ sung danh mục công trình:

▪ Bổ sung thêm 35 dự án khởi công mới, bao gồm 15 dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch 2009 đã giao đầu năm và 20 dự án ngoài danh mục công trình giao đầu năm.

▪ Bổ sung thêm 50 dự án chuẩn bị đầu tư, bao gồm 39 dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh và 11 dự án để xin vốn Trung ương.

* Về điều chỉnh kế hoạch:

Trên cơ sở số vốn và danh mục đã giao đầu năm, rà soát điều chỉnh giảm vốn những dự án triển khai chậm, đến hết tháng 6/2009 chưa giải ngân kế hoạch vốn 2009, bố trí tăng vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án chào mừng 20 năm Ngày thành lập tỉnh để bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn có được trong kế hoạch 2009. Chi tiết điều chỉnh vốn cho từng dự án giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2009, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn kích cầu đầu tư của trung ương. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn theo chỉ đạo của trung ương về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009; Ưu tiên bổ sung vốn phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công trình phục vụ tái định cư, công trình trọng điểm, công trình dở dang để sớm đưa vào sử dụng; đảm bảo vốn đối ứng cho các dự án ODA; đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng 20 năm ngày thành lập tỉnh.

- Hoàn chỉnh chính sách, rà soát quy trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện để triển khai thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án tái định cư, các dự án khởi công mới và các dự án chuyển tiếp chưa giải phóng xong mặt bằng để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và quyết toán đầu tư, kịp thời xử lý dự án tồn đọng, vướng mắc, có biện pháp chế tài với chủ đầu tư và nhà thầu vi phạm quy định; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm từng sở, ngành và các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Triển khai thực hiện đề án nhà ở xã hội và đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh; hoàn chỉnh các đề án tái định cư, ký túc xá sinh viên, nhà ở công nhân, trong đó quan tâm xây dựng các dự án có đủ điều kiện thụ hưởng các nguồn vốn từ các chính sách hỗ trợ của trung ương và huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho các công trình này.

- Hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải gồm đường liên cảng quốc tế Thị Vải - Cái Mép, đường Phước Hoà - Cái Mép và đường 991B; trong đó tập trung khởi công tuyến đường Liên cảng quốc tế Thị Vải - Cái Mép trong quý IV/2009. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình Cầu và đường từ Gò Găng sang Long Sơn; huy động vốn xây dựng đền thờ Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo; khởi công xây dựng Bệnh viện Bà Rịa, chuẩn bị thủ tục để khởi công xây dựng Bệnh viện Vũng Tàu đầu năm 2010; hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng hồ Sông Ray; phối hợp với các cơ quan Trung ương sớm khởi công công trình mở rộng Quốc lộ 51 và chuẩn bị đầu tư đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

b) Về đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước: tập trung thực hiện các giải pháp chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh; rà soát, cập nhật và có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tập trung đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các dự án nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Có các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để tăng tốc chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện.

- Rà soát việc sử dụng đất đã giao cho các dự án để thu hồi đất các dự án quá thời gian quy định của pháp luật mà không triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất lãng phí, không hiệu quả.

- Đối với các dự án đầu tư nước ngoài, các Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để sớm giao đất cho Nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án đúng tiến độ.

- Tăng cường vận động các nhà đầu tư ứng trước tiền để bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án và ứng trước tiền đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào vào vùng dự án; ban hành quy định về hoàn trả các khoản tiền ứng trước này của các nhà đầu tư.

- Xây dựng phương án vay vốn trung ương để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư nước ngoài, các dự án xã hội hoá trong quý III/2009.

- Ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, loại hình dự án khuyến khích thu hút và hạn chế đầu tư trên địa bàn tỉnh, chú trọng vấn đề bảo đảm về môi trường khi lựa chọn các dự án đầu tư.

3. Về văn hóa - xã hội:

- Triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh; khảo sát và triển khai xây dựng định mức chuẩn nghèo mới của tỉnh; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

- Xây dựng đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân trong độ tuổi bị thu hồi đất để tạo cơ hội có việc làm mới và ổn định cuộc sống.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống dịch như: cúm A/H1N1, sốt xuất huyết...; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; Xây dựng đề án tăng quy mô giường bệnh cho tuyến huyện, tỉnh; triển khai đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ và ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ ngành y tế.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 300 phòng học mới trên toàn tỉnh; đảm bảo việc mua sắm thiết bị dạy học cho các trường trước khai giảng năm học mới; Tổ chức thực hiện tốt việc huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1; chuẩn bị tốt về nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2009-2010.

- Triển khai các sự kiện văn hoá, du lịch, trong đó tập trung cho công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ V - 2010 và tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới năm 2009 tại thành phố Vũng Tàu.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu của trung ương và chương trình, đề án của tỉnh.

4. Về quản lý quy hoạch, đô thị và môi trường:

- Hoàn chỉnh và trình phê duyệt các quy hoạch: điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh đến năm 2020, quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đô thị mới Phú Mỹ, Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2.000 đảo Long Sơn, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu vực Núi Lớn - Núi Nhỏ và quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu đô thị Gò Găng, điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bà Rịa và các quy hoạch liên quan đến huyện Côn Đảo.

- Hoàn chỉnh và trình duyệt kế hoạch ứng cứu dầu tràn, bản đồ nhạy cảm về môi trường; tiếp tục thanh, kiểm tra các cơ sở đang gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh và tổ chức hậu kiểm việc khắc phục ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở đã được gia hạn hoạt động, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi chôn lấp rác ở Xuyên Mộc, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải ở Tóc Tiên và đôn đốc các dự án xử lý rác trong khu này sớm hoàn thành; theo dõi, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp: Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Đông Xuyên và Phú Mỹ I.

5. Về Quốc phòng - an ninh:

Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án phòng chống, giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm; thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 01 tháng 6 năm 2009 đến ngày 31 tháng 8 năm 2009 theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, xử lý dứt điểm các điểm đen gây tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh. Các cơ quan tư pháp tích cực đẩy mạnh các mặt công tác nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 2 là 800 thanh niên, bảo đảm chất lượng.

6. Về công tác cải cách hành chính:

- Duy trì và hoàn thiện áp dụng công nghệ thông tin vào cơ chế một cửa liên thông tại cấp huyện và cấp xã. Tiếp tục hoàn thiện lắp thiết bị công nghệ thông tin tại 36/57 xã, phường đã phê duyệt trong năm 2008 và triển khai tiếp 25 xã, phường còn lại để hoàn thành 100% xã, phường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa trong 6 tháng cuối năm 2009.

- Thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 theo Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 đảm bảo tiến độ đề ra. Hoàn chỉnh và triển khai hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng.

- Hoàn thành rà soát, bổ sung cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

7. Công tác chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo: tập trung thụ lý, xác minh các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài theo chương trình, kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa IV - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2009

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85