Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2083/KH-LĐTBXH 2020 kiểm tra tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi

Số hiệu: 2083/KH-LĐTBXH Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/KH-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan giúp việc Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam) xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện Luật Người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi (NCT) năm 2020 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, bộ máy làm công tác người cao tuổi các cấp;

- Kiểm tra Việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách đối với người cao tuổi của các Bộ, ngành, địa phương;

- Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Kiểm tra để đánh giá việc triển khai thực hiện những chính sách của Đảng, nhà nước đối với người cao tuổi ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác người cao tuổi;

- Ban công tác người cao tuổi các tỉnh, thành phố được kiểm tra chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác người cao tuổi ở địa phương và chuẩn bị báo cáo, chọn địa bàn xã, phường, thị trấn để việc kiểm tra được thuận lợi.

II. Nội dung kiểm tra

1. Công tác chỉ đạo

- Chỉ đạo của các cấp, các ngành ở địa phương thông qua các văn bản, phân công, phối hợp tổ chức thực hiện của các tổ chức, đơn vị, đoàn thể ở cơ sở trong việc triển khai Luật Người cao tuổi và các chính sách đối với người cao tuổi.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác NCT hàng năm.

- Việc bố trí kinh phí, nguồn lực thực hiện các hoạt động trong công tác NCT.

2. Kết quả thực hiện Luật, chính sách đối với người cao tuổi

2.1. Công tác tuyên truyền và tập huấn về Luật pháp, chính sách đối với NCT

- Các hình thức tuyên truyền;

- Thuận lợi, khó khăn.

2.2. Về chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi

- Kết quả thực hiện Thông tư số 35/2011/TT-BYT, ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Thông tư số 96/2018/TT-BTC, ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng phòng, chữa và tự chăm sóc sức khỏe; bố trí, sắp xếp khoa lão khoa, giường bệnh điều trị riêng cho NCT, NCT được khám chữa bệnh bởi các cán bộ y tế đúng chuyên môn (lão khoa); bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực y bác sỹ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn; hỗ trợ khám chữa bệnh khi NCT bị bệnh nặng và không đi lại được; ưu tiên khám chữa bệnh đối với NCT tại bệnh viện.

- Tỷ lệ NCT có thẻ bảo hiểm y tế (bắt buộc và tự nguyện) và tình hình sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của NCT.

- Bố trí kinh phí, nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe NCT hàng năm.

- Đánh giá về kết quả, thuận lợi, khó khăn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh cho NCT.

2.3. Về chăm sóc đời sống vật chất và bảo trợ xã hội

- Tổng số người cao tuổi được nhận trợ cấp theo Luật Người cao tuổi, mức trợ cấp/người/tháng.

- Thủ tục, quy trình xác định đối tượng hưởng các chính sách trợ cấp.

- Thủ tục, quy trình tiếp nhận người cao tuổi nghèo không có người phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng vào nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Hỗ trợ nhà ở cho NCT nghèo.

- Hỗ trợ NCT nghèo, khó khăn, hỗ trợ đột xuất.

- Hỗ trợ NCT vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất tăng thu nhập.

- Bố trí kinh phí, nguồn lực tổ chức thực hiện các hoạt động trên.

2.4. Về chăm sóc đời sống tinh thần

- Tổ chức các Câu lạc bộ văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, tín ngưỡng tôn giáo cho người cao tuổi.

- Tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo từng độ tuổi được quy định trong Luật Người cao tuổi, thăm hỏi, tổ chức tang lễ NCT khi qua đời.

- Các công trình công cộng ở địa phương dành cho NCT.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định về giảm giá vé cho NCT khi tham gia giao thông công cộng ở địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chính sách giảm giá vé thăm quan bảo tàng, di tích văn hóa và các danh lam thắng cảnh đối với NCT ở địa phương.

- Bố trí kinh phí, nguồn lực tổ chức, thực hiện các hoạt động trên.

2.5. Về phát huy vai trò NCT

- Vai trò của NCT trong gia đình, cộng đồng và xã hội như hòa giải, tiếp nhận, xử lý khiếu nại ở địa phương.

- NCT tham gia trong các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương.

- Phát huy vai trò của NCT thông qua các nội dung hoạt động, các chương trình ở địa phương.

- Người cao tuổi tham gia hoạt động tại các cơ sở giáo dục đào tạo, đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (trung tâm học tập cộng đồng tại xã/phường/thị trấn; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện;... với vai trò: (1) tham gia với tư cách người học; (2) tham gia hỗ trợ hoạt động với tư cách giáo viên/báo cáo viên/hướng dẫn viên/truyền nhân.

- Người cao tuổi tham gia vận động con cháu, người thân trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; đóng góp cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở địa phương.

- Khó khăn, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

2.6. Hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT

- Việc chỉ đạo, thành lập Quỹ ở các cấp.

- Số người cao tuổi được hưởng lợi từ Quỹ chăm sóc NCT.

- Các hoạt động của Quỹ chăm sóc NCT tại địa phương.

- Công tác vận động xây dựng Quỹ và số dư quỹ hiện có.

- Các loại quỹ khác của NCT (chân quỹ,...).

3. Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì NCT hàng năm

- Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động, kết quả.

- Kinh phí thực hiện.

4. Tổng kết, đánh giá Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.

- Công tác chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện.

- Đánh giá kết quả.

5. Công tác triển khai, thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020.

- Số CLB đã được thành lập.

- Tổng số Hội viên tham gia Câu lạc bộ.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

- Ngân sách địa phương.

- Khó khăn, vướng mắc.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả thực hiện; thuận lợi, khó khăn.

2. Những hạn chế, tồn tại.

3. Nguyên nhân.

IV. Đề xuất, kiến nghị của địa phương

V. Tổ chức thực hiện

Năm 2020 dự kiến tổ chức kiểm tra tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể: tỉnh Bắc Giang, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Điện Biên, Khánh Hòa. Mỗi tỉnh làm việc 03 ngày: 02 ngày làm việc tại cơ sở (02 xã/tỉnh, thành phần gồm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở và đại diện Hội, chi Hội Người cao tuổi), 1/2 ngày làm việc với Ban Công tác NCT cấp tỉnh;

1. Thành phần tham dự đoàn:

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam làm Trưởng đoàn.

- Đại diện Văn phòng Chính phủ.

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện đơn vị chuyên môn của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

- Đại diện Một số đơn vị có liên quan.

2. Thời gian: Tháng 7-11/ 2020 (thời gian cụ thể do các đồng chí thành viên Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn quyết định).

3. Kinh phí: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh toán tiền đi lại, tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng ngủ theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Dự kiến phân công: Trưởng đoàn, thành phần tham gia đoàn, thời gian, địa điểm kiểm tra như sau:

TT

Trưởng đoàn

Địa bàn

Thời gian dự kiến

Thành phần tham gia

1

Bà Phạm Thị Hải Chuyền,

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Tỉnh Khánh Hòa

Tháng 7

- Ban chuyên môn Hội Người cao tuổi Việt Nam;

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội.

2

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Tỉnh Điện Biên

Tháng 8

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội;

- Đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam.

3

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Tỉnh Lạng Sơn

Tháng 7

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Gia đình, đơn vị chức năng;

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội;

- Đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam.

4

Ông Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Tỉnh Đắc Lắk

Tháng 8

- Đại diện Văn phòng Chính phủ

- Văn phòng Bộ Y tế, đơn vị chức năng;

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội;

- Đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam.

5

Bà Trương Thị Ngọc Ánh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tỉnh Bắc Giang

Tháng 9

- Văn phòng, đơn vị chức năng Bộ Tài chính;

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội.

Kết thúc đợt kiểm tra các đoàn có báo cáo kết quả kiểm tra gửi Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo./.

 


Nơi nhận:

- Chủ tịch Ủy ban (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN
QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
Lê Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2083/KH-LĐTBXH về kiểm tra tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi ngày 10/06/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.234

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173