Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 03/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trong phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng còn nhiều diễn biến phức tạp. Theo thống kê, 05 năm qua trên địa bàn tỉnh xảy ra 220 vụ cháy, làm chết 09 người, bị thương 09 người, thiệt hại về tài sản khoảng 92,22 tỷ đồng, trong đó có 142 vụ cháy tại hộ gia đình, khu dân cư (chiếm tỷ lệ 64,54%) gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống an sinh của người dân.

Nguyên nhân dẫn đến cháy trong khu dân cư, hộ gia đình là do một số nơi chính quyền địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; công tác tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy chưa thường xuyên nên nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; tình hình vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều, nhất là tại các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, sử dụng làm kho chứa hàng hóa, cho thuê trọ... nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư chưa thường xuyên; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được quan tâm đầu tư; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều bất cập.

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, biện pháp như sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 04/9/2015 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

b. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các kiến thức trong việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong khu dân cư, hộ gia đình; các biện pháp, giải pháp, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn trong mọi tình huống. Tăng cường vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

c. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) rà soát, thống kê đánh giá điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư.

d. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

đ. UBND các huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời và khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

e. Xây dựng quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

f. Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kế, nhà ở liên kế mặt phố... cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định.

g. Tiếp tục củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động lực lượng dân phòng theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ; đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

2. Công an tỉnh

a. Chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

b. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án xây dựng khu dân cư theo quy định.

c. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, báo, đài thường xuyên tổ chức, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, sập, đổ.

3. Sở Xây dựng

a. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan về phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo quy định.

b. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng thẩm định chặt chẽ các dự án, công trình trước khi triển khai xây dựng. Tăng cường kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong xây dựng.

4. S Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư; mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời công khai, nhân rộng những điển hình tiên tiến, phê phán các hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ động phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Công Thương

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo thẩm quyền.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a. Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân khi phát hiện có nguy cơ gây không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người lao động sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

b. Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề ở các trường, cơ sở dạy nghề do Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội quản lý.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung tiêu chí bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong các nội dung thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

9. Công ty Điện lực Kiên Giang

Tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện. Tuyên truyền cho người dân hiểu về các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy về điện.

10. Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang

Phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh) tổ chức rà soát, kiểm tra các trụ cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh, có biện pháp sửa chữa ngay những trụ nước hư hỏng để đảm bảo yêu cầu cấp nước chữa cháy trong mọi tình huống.

11. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Cục CS PCCC và CNCH - BCA;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PC
T UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh KG;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, CVNC,
- Lưu: VT, cvquoc (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


460

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182