Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 108/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 07/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14, NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg , ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu, yêu cầu chung

a) Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án đã đề ra trong Nghị Quyết số 96/2019/QH14, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và vi phạm pháp luật, gắn với tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

a) Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

b) Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật, không để xảy ra chậm chuyển làm cho hành vi có dấu hiệu tội phạm hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý hoặc người vi phạm pháp luật có biện pháp đối phó trong quá trình tố tụng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ, nhất là trong các vụ việc, vụ án về kinh tế, tham nhũng.

c) Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; giảm ít nhất 05% tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, các vụ ô nhiễm môi trường, các vụ vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng.

d) Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của trại tạm giam, nhà tạm giữ. Khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hạn chế số người bị kết án phạt tù trốn, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong trại tạm giam, nhà tạm giữ.

đ) Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành án hoặc Tòa án nhân dân đã ban hành quyết định buộc thi hành án.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2019/QH14 gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp... Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác này. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi để xảy ra tội phạm tăng, phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt đế. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp, bảo đảm các quy định mới được thi hành kịp thời, thống nhất, bảo đảm chất lượng.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

a) Gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; tạo việc làm, giải quyết tốt trình trạng thất nghiệp; khắc phục những sơ hở, thiếu sót, từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện mà tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động.

b) Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm về an ninh, trật tự ở cơ sở, như: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”...; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng người có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

c) Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người nghiện ma túy...

d) Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP , ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội.

4. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật

a) Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, kinh tế, tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, buôn lậu, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm... Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

b) Tăng cường công tác phát hiện, điều tra các vụ án tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chủ động triển khai các giải pháp thu hồi tối đa tài sản tham nhũng và phòng ngừa các đối tượng bỏ trốn, tẩu tán tài sản; tăng cường hoạt động tương trợ tư pháp và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng.

c) Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong phối hợp trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

d) Thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm về tội phạm và trật tự, an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở để thực hiện chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

a) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc áp dụng các biện pháp bắt người, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp điều tra khác; không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra; không “hành chính hóa” hành vi phạm tội hình sự. Thường xuyên rà soát, xác minh các vụ án tạm đình chỉ điều tra, vụ việc tạm đình chỉ giải quyết để xác định căn cứ phục hồi điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quan tâm thực hiện công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý điều tra viên, cán bộ điều tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

b) Chủ động nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nhất là công tác giám định tư pháp; nâng cao tính chủ động của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện thẩm quyền tổ tụng do luật định. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Tạo điều kiện thuận lợi cho người giám hộ, người bào chữa, trợ giúp pháp lý tham gia hoạt động tố tụng hình sự theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan, sai theo quy định của pháp luật.

6. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý con dấu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất phóng xạ, hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm; có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt an ninh nguồn nước...; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thủy sản, trật tự xây dựng, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

7. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án

a) Triển khai thi hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; giảm trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ. Nâng cao năng lực Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện nhằm bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại và thi hành các hình phạt khác ngoài hình phạt tù. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tước một số quyền công dân, người bị thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

b) Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, ngày 15/8/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án. Kiên quyết áp dụng các biện pháp để truy tìm tài sản, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thi hành án. Xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

8. Tích cực hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là với các nước có chung đường biên giới, các nước trong Cộng đồng ASEAN, các nước có nhiều người Việt Nam sinh sống hoặc có nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam; thực hiện tốt các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án theo quy định pháp luật.

9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm. Xây dựng cơ chế, phân bổ biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cho các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

10. Xây dựng lộ trình, kế hoạch bố trí kinh phí bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án các cấp. Trước mắt, tập trung nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp; bố trí kinh phí đầu tư cho trụ sở các cơ quan tư pháp, cơ sở giam giữ đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc quá tải. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật chủ động rà soát, tham mưu, xây dựng, kiến nghị, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thi hành án; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược, đề án, dự án, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công; thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ trong công tác giám định theo vụ, việc; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Công an tỉnh

a) Tham mưu UBND tỉnh tổng kết các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người để điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình mới.

b) Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu trong Chương trình này.

c) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông triển khai hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo tăng cường năng lực cho Công an xã, phường, thị trấn góp phần nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở.

d) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng, chống các loại tội phạm; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia vê dân cư, phục vụ cải cách hành chính.

đ) Chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, các biện pháp bắt, giam, giữ, điều tra xử lý tội phạm. Chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án kinh tế, tham nhũng; kịp thời truy tìm, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

e) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị hại theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý người thi hành công vụ vi phạm theo thẩm quyền.

g) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

h) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và nhiệm vụ quốc phòng và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

b) Phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, trên biển theo quy định; tích cực phối hợp với các lực lượng tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp trên khu vực biên giới biển tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo thẩm quyền.

3. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch, đề án, chương trình về cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh; tổ chức thi hành hiệu quả các chính sách hình sự mới ban hành; tổ chức tổng kết thực tiễn, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hình sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc biệt là lĩnh vực luật sư, trợ giúp pháp lý.

b) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường Nhà nước.

c) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức làm công tác giám định tư pháp tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác giám định tư pháp, định giá theo vụ việc mà cơ quan tố tụng trưng cầu, đặc biệt đối với các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng.

4. Sở Xây dựng

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

5. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến giao thông và các địa điểm có phưong tiện giao thông hoạt động, tập trung, các tuyến đường sắt, đường bộ; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các vi phạm. Rà soát cơ sở, kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với các địa phương xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp về bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học và người học, xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục người học trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống ý thức chấp hành phấp luật, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống, khả năng lập nghiệp cho người học. Tăng cường nắm bắt thông tin, sàng lọc, phát hiện sớm người học có nguy cơ vi phạm pháp luật, phạm tội. Đổi mới công tác tuyên truyền về vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí quản lý có hiệu quả thông tin trên không gian mạng, bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng để gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo đấy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp hướng dẫn xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

9. Sở Y tế

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, vi phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

10. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm cho các dự án phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sở hũư trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lượng và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác. Hỗ trợ, phối hợp với các Viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để thiết kế, chế tạo thiết bị, phát triển công cụ, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ma túy.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách, nhất là các vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông, biển; các vi phạm về đất đai... Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước.

15. Sở Nội vụ

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ, sắp xếp bộ máy tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

16. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực trên cơ sở giới, an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong án phạt tù, người bị mua bán trở về, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm.

17. Thanh tra tỉnh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các sở, ngành, địa phương, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm có phương án, biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi

Nghiên cứu, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; rà soát khắc phục triệt để các sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

19. Cục Hải quan tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát Hải quan; chủ trì, phối hợp phòng, chống tội phạm với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế; thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

20. Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Theo dõi, dự báo diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao. Chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thưong mại theo quy định của pháp luật.

21. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành án đúng pháp luật, đúng thời hạn, nhất là đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, hành chính. Theo dõi tổng hợp và hướng dẫn cụ thể việc thống kê các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự.

b) Chủ trì, theo dõi, tổng hợp công tác xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính hằng năm.

22. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có dân tộc thiểu số và các huyện miền núi tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

23. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Phối hợp với các sở, ban ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

b) Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác thi hành án tại địa phương theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý trách nhiệm cùa người đứng đầu, cán bộ, công chức có sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

24. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh rà soát, ký kết quy chế phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh, lên án hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò của Nhân dân, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

25. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; dự báo tình hình, đưa ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội giảm thiểu tối đa tác hại của tội phạm gây ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất phục vụ UBND tỉnh báo cáo, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Quốc hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Cơ quan: Công an, Quân sự, Biên phòng, VKSND, TAND, Thanh tra,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, Cục Hải quan,
Cục Thi hành án dân sự, Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các sở, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu VT, NCbdv289.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220