Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2059/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo hội đồng vùng kinh tế trọng điểm 2015

Số hiệu: 2059/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Hội đồng vùng).

Điều 2. Thành viên Ban chỉ đạo gồm:

1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên:

3. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

5. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

6. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

7. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

10. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

11. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

13. Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

14. Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

15. Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

16. Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 3. Thành viên Hội đồng vùng.

1. Thành viên Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2016.

2. Thành viên Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2015 - 2016.

3. Thành viên Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhiệm kỳ 2015 - 2016.

4. Thành viên Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long nhiệm kỳ 2015 - 2016.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng vùng.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 2 Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Hội đồng vùng được quy định tại Điều 3 Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm, các Ông, Bà có tên tại các Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2059/QĐ-TTg ngày 24/11/2015 về thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.751

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!