Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1022/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1022/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3923/BKH-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2004 và ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Vùng KTTĐ).

Điều 2. Thành viên Ban chỉ đạo Vùng KTTĐ gồm:

1- Trưởng Ban : Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

2- Phó Trưởng Ban thường trực : Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên:

3- Ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

4- Ông Nguyễn Văn Liên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

5- Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp,

6- Ông Nguyễn Tiến Sâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

7- Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

8- Ông Bùi Mạnh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

9- Ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

10- Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Thương mại,

11- Ông Đinh Quang Ngữ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin,

12- Ông Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,

13- Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Thủy sản,

14- Ông Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an,

15- Ông Phan Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

16- Ông Đặng Đình Lâm, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

17- Ông Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế,

18- Ông Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

19- Ông Lê Duy Đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

20- Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

21- Ông Nguyễn Phú Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

22- Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,

23- Ông Tạ Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

24- Ông Nguyễn Hữu Hoàn, Phó trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam.

Lãnh đạo các Bộ, cơ quan trên là Thành viên Ban Chỉ đạo các Vùng kinh tế trọng điểm; lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong các Vùng kinh tế trọng điểm : Bắc bộ, miền Trung và phía Nam là thành viên Ban Chỉ đạo của từng Vùng KTTĐ, cụ thể:

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ:

25- Ông Vũ Văn Ninh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

26- Ông Dương Anh Điền, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

27- Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

28- Ông Lê Hồng Văn, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương,

29- Ông Nguyễn Bật Khách, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên,

30- Ông Nguyễn Ngọc Phi , Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

31- Ông Đào Văn Bình , Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

32- Ông Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:

33- Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

34- Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

35- Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

36- Ông Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,

37- Ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định,

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

38- Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

39- Ông Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

40- Ông Đỗ Hoàng Việt, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Long An,

41- Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

42- Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước,

43- Ông Trần Minh Phúc, ủy viên ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai,

44- Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, những văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Chính phủ; những Văn bản do Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ truởng, Thủ truởng co quan ngang Bộ, Thủ truởng co quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các Vùng kinh tế trọng diểm, các ông, Bà có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc các Vùng Kinh tế trọng điểm: Bắc bộ, phía Nam , miền Trung,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Văn phòng Ban Chỉ đạo (Viện CLPT),
- Học viện Hành chính quốc gia,
- VPCP: BTCN, các PCN, BNC, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Người Phát ngôn của Thủ tướng,
- Lưu: ĐP (5), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1022/QĐ-TTg ngày 28/09/2004 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.810

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!