Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (lần 2)

Số hiệu: 118/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 13/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/QĐ-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (LẦN 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 2148/TM/KHTK ngày 03/6/2002 của Bộ Thương mại về việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 3561/TM/KHTK ngày 09/09/2002 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 3536/CV-UB ngày 07/10/2002 của UBND tỉnh về việc quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UB ngày 20/10/2004 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UB ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 2388/TTr-SCT ngày 31/12/2010 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (lần 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (lần 2) với nội dung như sau:

A. Hiện trạng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tỉnh Long An đến ngày 31/12/2010:

Đến gày 31/12/2010 số lượng cửa hàng xăng dầu (CHXD) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An là: 386 cửa hàng; trong đó: có 14 cửa hàng chưa được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và 372 cửa hàng đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; được phân bố trên từng địa bàn các huyện, thành phố như sau:

1. Tân An: 21 cửa hàng;                          2. Thủ Thừa: 18 cửa hàng;

3. Bến Lức: 47 cửa hàng;                       4. Tân Trụ: 08 cửa hàng;

5. Châu Thành: 14 cửa hàng;                  6. Cần Giuộc: 35 cửa hàng;

7. Cần Đước: 37 cửa hàng;                    8. Đức Hòa: 50 cửa hàng ;

9. Đức Huệ: 17 cửa hàng;                      10. Thạnh Hóa: 20 cửa hàng;

11. Tân Thạnh: 27 cửa hàng;                  12. Mộc Hoá: 26 cửa hàng ;

13. Vĩnh Hưng: 31cửa hàng ;                  14. Tân Hưng: 21 cửa hàng.

B. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy họach:

1. Việc phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong thỏa thuận địa điểm đầu tư CHXD:

- Hiện nay, việc phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong thỏa thuận địa điểm đầu tư CHXD vẫn được áp dụng theo Chỉ thị 26/2007/CT-UBND ngày 13/12/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy định thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Long An thì áp dụng theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Để tiện việc theo dõi quá trình đầu tư xây dựng các CHXD từ khâu quy hoạch đến khâu thỏa thuận địa điểm đầu tư. UBND các huyện, thành phố cần thống nhất giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế là cơ quan đầu mối làm tham mưu cho UBND trong việc thỏa thuận địa điểm đầu tư CHXD.

- Đối với các địa điểm đầu tư CHXD ở các xã có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia, ngoài ý kiến các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo quy định hiện nay, cơ quan tiếp nhận dự án đầu tư phải tham khảo ý kiến của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trước khi trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư.

- Đối với các địa điểm đầu tư CHXD trong các khu công nghiệp, nếu địa điểm đầu tư có đấu nối với đường giao thông ngoài khu công nghiệp thì Ban Quản lý các khu công nghiệp phải tham khảo ý kiến của Sở Công Thương trước khi đồng ý chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư.

2. Điều kiện được thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng CHXD:

a) Điều kiện đối với các CHXD được quy hoạch xây dựng ngoài đô thị:

- Vị trí xây dựng CHXD:

Vị trí xây dựng CHXD phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ tường rào CHXD đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100 mét, đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50 mét.

- Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD:

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường quốc lộ tối thiểu là 05 km.

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã và đường giao thông nông thôn khác tối thiểu là 03 km.

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường, tại các đoạn tiếp giáp với các khu - cụm công nghiệp tối thiểu là 01 km.

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường sông, kênh, rạch tối thiểu là 02 km; riêng sông Rạch Cát và sông Vàm Cỏ tối thiểu là 500 mét.

Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD nêu trên, được áp dụng đối với các tuyến đường không có dãy phân cách cứng. Nếu đường có dãy phân cách cứng thì khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD được áp dụng cho những CHXD ở cùng một bên phải hoặc bên trái tuyến.

- Diện tích đất tối thiểu của CHXD:

Diện tích đất tối thiểu để xây dựng các CHXD loại 1,2,3 được quy định tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được hiểu là diện tích còn lại sau khi trừ giới hạn hành lang an toàn đường bộ, đường thủy được quy định tại các văn bản của Chính phủ và UBND tỉnh, huyện, thành phố quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; khoảng lùi do ngành xây dựng quy định vẫn được tính trong diện tích còn lại xây dựng CHXD; bao gồm:

+ Cửa hàng xăng dầu loại 1: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 3.000 m2; trong đó, chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu là 60 m.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 2: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 2.000 m2; trong đó, chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu là 50 m.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 3: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 1.000 m2 ( trước đây quy định 900 m2 ) ; trong đó, chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu là 30 m.

b) Điều kiện đối với các CHXD được quy hoạch xây dựng trong đô thị:

- Vị trí xây dựng CHXD:

Vị trí xây dựng CHXD phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ tường rào CHXD đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100 mét, đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50 mét.

- Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD:

+ Khoảng cách giữa các CHXD liền kề nhau trên cùng một tuyến đường: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường giao thông khác trong đô thị tối thiểu là 300 mét.

+ Khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD nêu trên, được áp dụng đối với các tuyến đường không có dãy phân cách cứng. Nếu đường có dãy phân cách cứng thì khoảng cách tối thiểu giữa các CHXD được áp dụng cho những CHXD ở cùng một bên phải hoặc bên trái tuyến.

- Diện tích đất tối thiểu của CHXD:

Diện tích đất tối thiểu của CHXD được xác định theo nguyên tắc chung như trường hợp các CHXD được quy hoạch xây dựng ngoài đô thị; bao gồm:

+ Cửa hàng xăng dầu loại 1: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 3.000 m2; riêng khu vực nội đô là 1.000 m2 .

+ Cửa hàng xăng dầu loại 2: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 2.000 m2; riêng khu vực nội đô là 500 m2 .

+ Cửa hàng xăng dầu loại 3: diện tích khu đất để xây dựng CHXD tối thiểu là 1.000 m2; riêng khu vực nội đô là 300 m2 .

3. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu:

Theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh Long An phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 có 126 địa điểm được quy hoạch xây dựng mới; Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Long An phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 có 130 địa điểm được bổ sung quy hoạch; trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND tỉnh đồng ý bổ sung 10 địa điểm; tổng cộng có 266 địa điểm được quy hoạch và bổ sung quy hoạch.

Đến nay có 92 địa điểm đã được UBND tỉnh có văn bản đồng ý thỏa thuận địa điểm đầu tư; trong đó, đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động 45 cửa hàng, đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án 47 cửa hàng; còn lại 174 địa điểm đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng; trong đó: xóa quy hoạch 05 địa điểm nhằm để đảm bảo được khoảng cách tối thiểu với các CHXD hiện hữu khác và 29 địa điểm cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, ngoài 169 địa điểm còn lại đã được quy hoạch nêu trên, sẽ bổ sung 137 địa điểm để xây dựng mới cửa hàng xăng dầu. Được bố trí trên từng địa bàn huyện, thành phố và trên các tuyến đường. Cụ thể như sau:

Thành phố Tân An:

Thành phố Tân An hiện có 21 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 01 địa điểm, bổ sung quy hoạch 09 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

- Phường 7, đường Châu Thị Kim (đã có chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư cho DNTN Tân Thành Tân Vĩnh Bá);

- Phường 4, đường tránh thành phố (đoạn gần giao Quốc lộ 62, thuộc dự án Bến xe do Cty Lainco đầu tư);

- Phường 3, đường Hùng Vương nối dài;

- Phường 6, đường Huỳnh Châu Sổ (đường Xuân Hòa cũ);

- Phường Tân Khánh, đường Trần Văn Đấu;

- Xã An Vĩnh Ngãi, đường Châu Thị Kim ( từ giao lộ Trần Văn Đấu đến hết ranh xã An Vĩnh Ngãi);

- Xã Hướng Thọ Phú, đường Đỗ Trình Thoại;

- Xã Hướng Thọ Phú, đường Lê Văn Tưởng;

- Phường 7, đường tỉnh 827A, hướng tuyến bên phải.

Huyện Thủ Thừa:

Huyện Thủ Thừa hiện có 18 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 05 địa điểm, bổ sung quy hoạch 12 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

- Xã Bình An, đường Bà Phổ;

- Xã Bình An, đường từ Mố B cầu Thủ Thừa đến đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây;

- Xã Long Thành, đường từ Quốc lộ N2 đến UBND xã Long Thành (cặp kênh 10);

- Xã Long Thuận, đường từ Cầu treo thị trấn đến quốc lộ N2;

- Xã Mỹ An, đường huyện 28;

- Xã Mỹ An, đường ấp 3 (từ quốc lộ 62 đến ranh tỉnh Tiền Giang);

- Thị trấn Thủ Thừa, đường từ cầu Thủ Thừa đến cầu Mương Khai (trong Cụm công nghiệp 200 ha thị trấn);

- Xã Tân Thành, đường kênh T1;

- Xã Tân Thành, đường Thủ Thừa - Bình Thành (đường ven kênh Bo Bo, trong khu Công nghiệp chế biến phân vi sinh);

- Xã Nhị Thành, đường huyện 6;

- Xã Nhị Thành, đường huyện 7;

- Xã Bình Thạnh, quốc lộ 1A (Trung tâm chợ rau quả và Thương mại - Dịch vụ).

Huyện Bến Lức:

Huyện Bến Lức hiện có 47 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 19 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 01 địa điểm, bổ sung quy hoạch 16 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh Lợi, từ đường dọc sông Vàm Cỏ Đông sang đường Bình Đức - Bình Hòa Nam. Lý do: tên chính thức hiện nay là đường Bình Đức - Bình Hòa Nam.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Tân Bửu, đường Thanh Phú - Tân Bửu;

- Xã Tân Bửu, đường Tây Rạch Rích;

- Xã Tân Bửu, đường Đông Rạch Rích;

- Xã Bình Đức, đường đê kênh Thủ Thừa;

- Xã Bình Đức, đường đê kênh T2;

- Xã Bình Đức, đường đê kênh Thằng Tây;

- Xã Thạnh Hòa, đường Thạnh Hòa - Thạnh Lợi;

- Xã Thạnh Lợi, đường đê kênh Tắc;

- Xã An Thạnh, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông, từ kênh Rạch Mương đến kênh Nước Mục;

- Xã Lương Hòa, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông, từ kênh Gia Miệng đến kênh Xáng Lớn;

- Xã Lương Bình, đường Lương Bình;

- Xã Lương Bình, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông, từ Bến đò Nhà Thờ Lương Bình đến kênh Rạch Cát;

- Xã Thanh Phú, đường đê Phước Tú, sông Bến Lức;

- Xã Thanh Phú, đường đê ấp 3, sông Bến Lức;

- Xã Lương Bình, đường đê kênh Xáng lớn;

- Xã Nhựt Chánh, quốc lộ 1 A.

Huyện Tân Trụ:

Huyện Tân Trụ hiện có 08 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 04 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 01 địa điểm, bổ sung quy hoạch 04 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Bình Lãng, từ đường nông thôn sang đường tỉnh tỉnh 833. Lý do: Cửa hàng xăng dầu Bình Lãng thuộc Công ty xăng dầu Long An đã được di dời về xã Bình Tịnh, hiện nay đường tỉnh 833 đi qua xã Bình Lãng không có cửa hàng xăng dầu.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Tân Phước Tây, đường huyện 25;

- Xã Quê Mỹ Thạnh, đường tỉnh Cai Tài;

- Xã Quê Mỹ Thạnh, đường Hà Văn Sáu;

- Xã Nhựt Ninh, đường tỉnh 832.

Huyện Châu Thành:

Huyện Châu Thành hiện có 14 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 04 địa điểm, bổ sung quy hoạch 06 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

- Xã Bình Quới, đường tỉnh 827B;

- Xã Phước Tân Hưng, đường tỉnh 827B;

- Xã Phước Tân Hưng, đường 30/4;

- Xã Thuận Mỹ, quốc lộ 50;

- Xã Thanh Phú Long, quốc lộ 50;

- Xã Long Trì, đường tỉnh 827C.

Huyện Cần Giuộc:

Huyện Cần Giuộc hiện có 35 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 19 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 02 địa điểm, bổ sung quy hoạch 09 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Long Phụng, từ đường Đê Ông Hiếu sang đường Đê Phú Thạnh. Lý do: Tên chính xác là Đê Phú Thạnh đi qua địa phận ấp Ông Hiếu.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Phước Vĩnh Đông, từ đường nông thôn sang đường liên ấp Thạnh Trung - Đông Bình. Lý do: đường nông thôn trước đây, hiện nay là đường liên ấp Thạnh Trung - Đông Bình.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Tân Tập, cặp bờ sông Rạch Cát;

- Xã Tân Tập, cặp bờ sông Rạch Cát;

- Xã Tân Tập, cặp bờ sông Rạch Cát;

- Xã Mỹ Lộc, đường Phước Hậu - Mỹ Lộc;

- Xã Long Thượng, đường huyện 14;

- Xã Thuận Thành, đường kênh Thông Phèn;

- Xã Phước Lâm, đường huyện 20;

- Xã Phước Lâm, đường Trường Bình - Phước Lâm;

- Xã Đông Thạnh, cặp bờ sông Rạch Cát.

Huyện Cần Đước:

Huyện Cần Đước hiện có 37 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 14 địa điểm, xóa quy hoạch 03 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 02 địa điểm, bổ sung quy hoạch 24 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Xóa quy hoạch:

- Xã Long Sơn, đường hương lộ 17; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

- Xã Long Sơn, đường hương lộ 17 ( địa điểm của TNHH SX-TM Huỳnh Chính được UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

- Xã Phước Đông, đường tỉnh 826 B; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Long Sơn, từ đường hương lộ 16B sang đường huyện 16. Lý do: xã Long Sơn chỉ có đường huyện 16 đi qua, không có đường hương lộ 16B.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Mỹ Lệ, đường tỉnh 826 sang thị trấn Cần Đước, đường tỉnh 826; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Long Cang, đường huyện 16;

- Xã Long Khê, đường Long Khê - Phước Vân;

- Xã Phước Vân, đường Long Khê - Phước Vân;

- Xã Phước Vân, đường Phước Vân - Long Định;

- Xã Long Cang, đường Công nghiệp Long Định - Long Cang;

- Xã Long Hoà, đường Long Hoà - Phước Vân;

- Xã Phước Vân, đường Long Hoà - Phước Vân;

- Xã Long Trạch, đường tỉnh 826;

- Xã Tân Trạch, đường huyện 19;

- Xã Tân Ân, đường huyện 21;

- Xã Tân Lân, đường Bờ Mồi;

- Xã Phước Tuy, đường Bờ Mồi;

- Xã Long Hựu Đông, đường tỉnh 826 B;

- Xã Long Hựu Đông, đường tỉnh 826 B;

- Xã Tân Lân, đường Ao Gòn;

- Xã Mỹ Lệ, đường tỉnh 19;

- Xã Tân Lân, đường huyện 19/5;

- Xã Phước Đông, đường huyện 19/5;

- Xã Long Hựu Tây, đường huyện 82;

- Xã Tân Trạch, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông;

- Xã Long Sơn, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông;

- Xã Phước Tuy, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông;

- Xã Tân Ân, cặp bờ sông Vàm Cỏ;

- Xã Tân Lân, cặp bờ sông Rạch Cát.

Huyện Đức Hòa:

Huyện Đức Hòa hiện có 50 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 20 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 09 địa điểm, bổ sung quy hoạch 05 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Đức Lập Thượng từ đường tỉnh 823 sang đường quốc lộ N2. Lý do: địa điểm quy hoạch trước đây trên đường tỉnh 823 hiện nay là quốc lộ N2.

- Điều chỉnh địa điểm xã Đức Lập Hạ từ đường quốc lộ N2 sang thị trấn Hậu Nghĩa đường quốc lộ N2. Lý do: bố trí địa điểm cho Công ty Xăng dầu Long An di dời cửa hàng xăng dầu cặp đường tỉnh 823, thuộc thị trấn Hậu Nghĩa.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Hòa Khánh Nam từ đường 832 sang đường Sa Bà. Lý do: tên chính xác hiện nay là đường Sa Bà.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Hòa Khánh Nam từ đường 830 sang đường tỉnh 830 nối dài. Lý do: tên chính xác hiện nay là đường tỉnh 830 nối dài.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Hòa Khánh Tây từ đường 830 sang đường tỉnh 830 nối dài. Lý do: tên chính xác hiện nay là đường tỉnh 830 nối dài.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Tân Phú từ đường 830 sang đường tỉnh 830 nối dài. Lý do: tên chính xác hiện nay là đường tỉnh 830 nối dài.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Đức Hòa Đông từ đường nông thôn sang đường Đức Hòa Đông. Lý do: đường nông thôn trước đây, hiện nay là đường Đức Hòa Đông.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Đức Hòa Hạ, từ bên phải kênh An Hạ sang đường vào khu công nghiệp Tân Đức. Lý do: hiện nay bố trí địa điểm cặp đường vào khu công nghiệp Tân Đức phù hợp hơn đường bên phải kênh An Hạ.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Hòa Khánh Tây, đường Hồ Chí Minh sang xã Hòa Khánh Đông, đường N2. Lý do: địa điểm tại xã Hòa Khánh Tây không đảm bảo khoảng cách tối thiểu với cửa hàng xăng dầu hiện hữu khác.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã An Ninh Đông, đường tỉnh 825;

- Thị trấn Hậu Nghĩa, đường tỉnh 825;

- Xã Lộc Giang, đường tỉnh 821;

- Xã Đức Hòa Đông, đường Đức Hòa Đông;

- Xã An Ninh Tây, cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông ( khu dân cư vượt lũ An Ninh Tây).

Huyện Đức Huệ:

Huyện Đức Huệ hiện có 17 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 03 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 03 địa điểm, bổ sung quy hoạch 11 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Mỹ Thạnh Tây, từ đường nông thôn sang đường tỉnh 838B. Lý do: đường nông thôn trước đây, được xác định là đường tỉnh 838B.

- Điều chỉnh địa điểm từ thị trấn Đông Thành, đường tỉnh 839 sang xã Mỹ Thạnh Đông, đường tỉnh 839.(Đã có chủ trương thỏa thuận địa điểm cho DNTN Trường Phú)

- Điều chỉnh địa điểm từ xã Mỹ Bình, đường tỉnh 839 sang xã Bình Thành, đường tỉnh 839.(Đã có chủ trương thỏa thuận địa điểm cho Cty TNHH Phát Vinh)

* Bổ sung quy hoạch:

- Thị trấn Đông Thành, đường tỉnh 838;

- Xã Bình Hòa Bắc, đường tỉnh 839;

- Xã Mỹ Thạnh Tây, đường tỉnh 838B;

- Xã Bình Hòa Nam, đường ven kênh Bo Bo (Kênh 61);

- Xã Mỹ Thạnh Tây, đường Rạch Gốc - Mỹ Bình;

- Xã Bình Hòa Nam, đường cặp kênh Thanh Hải đi ngã 5 Bình Thành;

- Xã Mỹ Thạnh Bắc, đường tỉnh 838;

- Thị trấn Đông Thành, đường tỉnh 838;

- Xã Mỹ Thạnh Đông, đường ấp 2-Mỹ Thạnh Đông;

- Xã Bình Hòa Bắc, đường cặp kênh Trà Cú;

- Xã Mỹ Quý Tây, đường Tho Mo - Cóc Rinh.

Huyện Thạnh Hóa:

Huyện Thạnh Hóa hiện có 20 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 09 cửa hàng, điều chỉnh quy hoạch 04 địa điểm, bổ sung quy hoạch 06 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh Phú, từ đường dọc sông Vàm Cỏ Tây sang đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây. Lý do: tên chính thức hiện nay là đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh Phước, từ đường dọc sông Vàm Cỏ Tây sang đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây. Lý do: tên chính thức hiện nay là đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thuận Bình, từ đường nông thôn sang đường tỉnh 839. Lý do: đường nông thôn trước đây, được xác định là đường Ma Ren hiện nay là đường tỉnh 839.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh An, từ đường nông thôn sang đường Bún Bà Của Thạnh An. Lý do: đường nông thôn trước đây, hiện nay là đường Bún Bà Của Thạnh An.

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Thuận Bình, đường từ đường quốc lộ N2 đi xã Thuận Bình;

- Xã Thuận Bình, đường T4B (từ cầu An Xuyên đến Tân Hiệp);

- Xã Thủy Đông, đường Cây Khế;

- Xã Thủy Đông, đường Kênh Xáng Thủy Tân;

- Xã Thủy Đông, đường Kênh Xáng Thủy Tân;

- Xã Thuận Nghĩa Hòa, cặp bờ kênh An Xuyên.

Huyện Tân Thạnh:

Huyện Tân Thạnh hiện có 27 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 16 địa điểm, xóa quy hoạch 02 địa điểm, bổ sung quy hoạch 06 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Xóa quy hoạch:

- Xã Tân Lập, đường tỉnh 837; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

- Xã Hậu Thạnh Đông, đường tỉnh 837; lý do: để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

* Bổ sung quy hoạch:

- Thị trấn Tân Thạnh, đường Cà Nhíp;

- Xã Tân Thành, đường cặp kênh 5000;

- Xã Hậu Thạnh Đông, đường cặp kênh Nông nghiệp;

- Xã Tân Ninh, đường Bằng Lăng;

- Xã Bắc Hòa, đường Kênh 79;

- Xã Nhơn Hòa Lập, đường Bảy Thước.

Huyện Mộc Hóa:

Huyện Mộc Hóa hiện có 26 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 08 địa điểm; điều chỉnh quy hoạch 02 địa điểm, bổ sung quy hoạch 04 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh hai (02) địa điểm tại xã Bình Hòa Trung, từ đường dọc sông Vàm Cỏ Tây sang đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây; trong đó, có 01 địa điểm đã có chủ trương thỏa thuận địa điểm cho DNTN Nguyên Cường. Lý do: tên chính thức hiện nay là đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây.

* Bổ sung quy hoạch:

- Thị trấn Mộc Hóa, cặp bờ sông Vàm Cỏ Tây;

- Xã Bình Thạnh, đường Bình Hoà Đông - Bình Thạnh;

- Xã Thạnh Trị, đường Bình Hiệp - Thạnh Trị;

- Xã Bình Hòa Trung, đường quốc lộ N1.

Huyện Vĩnh Hưng:

Huyện Vĩnh Hưng hiện có 31 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 01 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 01 địa điểm, bổ sung quy hoạch 17 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm thuộc xã Thái Trị, từ đường nông thôn sang đường dọc sông Long Khốt. Lý do: đường nông thôn trước đây, hiện nay là đường dọc sông Long Khốt

* Bổ sung quy hoạch:

- Xã Hưng Điền A, đường Khánh Hưng - Hưng Điền A;

- Xã Khánh Hưng, đường Vĩnh Hưng - Khánh Hưng ( khu vực gần cầu kênh T 10);

- Xã Khánh Hưng, đường Vĩnh Hưng - Khánh Hưng ( khu vực kênh Tân Thành Lò Gạch - kênh 28);

- Xã Vĩnh Trị, quốc lộ N 1;

- Xã Vĩnh Trị, ngã tư kênh Hưng Điền - kênh Tân Thành Lò Gạch;

- Xã Hưng Điền A, đường dọc sông Long Khốt;

- Xã Thái Trị, đường dọc sông Long Khốt;

- Xã Thái Trị, đường Vĩnh Hưng - Thái Trị ( điểm cuối đường Vĩnh Hưng - Thái Trị);

- Xã Thái Trị, đường Vĩnh Hưng - Thái Trị ( khu vực cầu kênh Hưng Điền);

- Xã Thái Bình Trung, đường kênh Hưng Điền;

- Xã Vĩnh Bình, đường dọc kênh 504;

- Xã Tuyên Bình, đường tỉnh 831;

- Xã Tuyên Bình, đường dọc sông Vàm Cỏ Tây;

- Xã Tuyên Bình, đường Bắc Chiên - Cả Bảng;

- Xã Tuyên Bình, đường vào Chùa nổi;

- Xã Tuyên Bình Tây, đường dọc kênh Cả Gừa;

- Xã Tuyên Bình Tây, đường dọc sông Vàm Cỏ Tây.

Huyện Tân Hưng:

Huyện Tân Hưng hiện có 21 cửa hàng, đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng 23 địa điểm, điều chỉnh quy hoạch 07 địa điểm, bổ sung quy hoạch 08 địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, được bố trí như sau:

* Điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh Hưng, từ đường nông thôn sang đường cặp kênh Sông Trăng. Lý do: đường nông thôn trước đây, hiện nay là đường cặp kênh Sông Trăng.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh Hưng, từ đường KT3 - kênh Cả Bát cũ sang đường cặp kênh KT3. Lý do: đường KT3-kênh Cả Bát cũ được xác định là đường cặp kênh KT3

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Thạnh Hưng, từ ngã tư kênh Cả Bát-Thượng Lưu sang đường cặp kênh Cả Bát. Lý do: đường ngã tư kênh Cả Bát-Thượng Lưu được xác định là đường cặp kênh Cả Bát

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Vĩnh Thạnh, từ ngã ba sông Vàm Cỏ Tây-rạch Cái Răng sang đường từ đường tỉnh 831 đi xã Thạnh Hưng. Lý do: đường ngã ba sông Vàm Cỏ Tây-rạch Cái Răng được xác định là đường từ đường tỉnh 831 đi xã Thạnh Hưng.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Vĩnh Châu A, từ đường 79 sang đường cặp kênh 1/5; Lý do: xã Vĩnh Châu A chỉ có đường cặp kênh 1/5 đi qua, đường 79 không đi qua xã Vĩnh Châu A.

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Vĩnh Châu B, từ ngã tư kênh Cả Môn-kênh KT2 sang đường cặp kênh Cả Môn. Lý do: đường ngã tư kênh Cả Môn-kênh KT2 được xác định là đường cặp kênh Cả Môn

- Điều chỉnh địa điểm tại xã Vĩnh Châu B, từ đường kênh KT2-Gò Thuyền sang đường cặp kênh KT2. Lý do: đường kênh KT2-Gò Thuyền được xác định là đường cặp kênh KT2

* Bổ sung quy hoạch:

- Thị trấn Tân Hưng, đường 30/4;

- Xã Vĩnh Châu B, đường tỉnh 831;

- Xã Hưng Điền B, đường cặp kênh KT9;

- Xã Hưng Hà, đường cặp kênh KT9;

- Xã Hưng Hà, đường cặp kênh Tân Thành (đường quốc lộ N1);

- Xã Thạnh Hưng, đường cặp kênh KT3;

- Xã Hưng Thạnh, đường cặp kênh T35;

- Xã Hưng Điền B, đường Tân Hưng - Hưng Điền.

4. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng mới các kho dự trữ xăng dầu:

* Điều chỉnh quy hoạch:

Điều chỉnh quy hoạch kho dự trữ xăng dầu tại xã Tân Tập sang huyện Cần Giuộc hoặc Cần Đước.

* Bổ sung quy hoạch:

- Bổ sung quy hoạch 01(một) kho dự trữ xăng dầu cặp đường tỉnh 836, thuộc thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

5. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cửa hàng xăng dầu nâng cấp và di dời:

Gia hạn thời hạn nâng cấp và di dời đến 31/12/2012 là thời hạn cuối cùng; trong thời gian từ nay đến 31/12/2012 Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tạm thời, có thời hạn một năm cho các CHXD đang hoạt động nhưng chưa nâng cấp hoặc di dời; đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp này biết để có kế hoạch nâng cấp hoặc di dời CHXD theo quy hoạch.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến 2020.

Sau khi quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương tổ chức công bố kịp thời nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên các phương tiện thông tin và triển khai cho các đối tượng đang kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong đó cần thông báo cụ thể các vị trí dự kiến phát triển cửa hàng mới, những cửa hàng chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh xăng dầu cần phải nâng cấp, sửa chữa và các cửa hàng cần phải di dời hoặc thay đổi chức năng hoạt động.

Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh ( Cảnh sát PCCC) và UBND các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này là một phần không tách rời Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 và Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh; hủy bỏ các nội dung của Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 và Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh trái với Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT,SCT,T.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (lần 2)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.553

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41