Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4139/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4139/BGTVT-KCHT
V/v: Đấu nối tạm thời CHXD vào QL.9 tuyến tránh Bắc Đông Hà địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phúc đáp đề nghị của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 1228/UBND-CN ngày 19/05/2009 về việc thoả thuận điểm đấu nối cửa hàng xăng dầu tại Km6+950 Quốc lộ 9 (tuyến tránh Bắc thị xã Đông Hà) và trên cơ sở báo cáo số 2350/CĐBVN-GT ngày 17/06/2009 của cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối cửa hàng xăng dầu vào QL.9 tuyến tránh Bắc Đông Hà địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đấu nối tạm thời Cửa hàng xăng dầu Thành Minh với QL.9 đoạn tuyến tránh bắc Đông Hà tại vị trí cách ngã tư Sòng 6,95 Km phía trái hướng tuyến Ngã tư Sòng đi đường Hồ Chí Minh (do đoạn tuyến này chưa cắm cột lý trình), việc đấu nối tạm thời chỉ trong 12 tháng và gia hạn tối đa không quá 24 tháng.

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối đường ra vào Cửa hàng xăng dầu; có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đấu nối; đồng thời phải đảm bảo chiều rộng toàn bộ nền và mặt đường ra vào Cửa hàng xăng dầu không được vượt quá 9m (gồm cả đường ra và đường vào); không được san lấp trong phạm vi hành lang đường bộ (ngoại trừ trong phạm vi đường ra vào Cửa hàng xăng dầu), đồng thời phải có biện pháp đảm bảo thoát nước dọc.

3. Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, đóng điểm đấu nối tạm thời, hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như trước khi mở điểm đấu nối do Chủ dự án chi trả và không được bồi hoàn khi Nhà nước thu hồi đất hành lang.

4. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối tạm thời; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công (sau khi có cam kết của Chủ dự án về mở và đóng điểm đấu nối tạm thời) và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Cục ĐBVN (để thực hiện);
 - Khu Quản lý đường bộ IV;
 - Sở GTVT tỉnh Quảng Trị;
 - Lưu: VT, KCHT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4139/BGTVT-KCHT ngày 22/06/2009 về việc đấu nối tạm thời cửa hàng xăng dầu vào QL.9 tuyến tránh Bắc Đông Hà địa bàn tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.122

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!