Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 128/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đào Tấn Lộc
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2009/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo của các cơ quan hữu quan; Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2009 được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 12 thông qua; Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung khắc phục khó khăn, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, đồng thời huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, duy trì hợp lý tăng trưởng kinh tế và bền vững.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ về kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực hiện đồng bộ các chính sách về thuế, hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn, nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất. Đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai có hiệu quả Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn nhằm cải tiến trình độ sản xuất, cơ cấu lại sản xuất trong nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện. Chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Ưu tiên tập trung chỉ đạo các dự án cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện hình thức chỉ định thầu với tinh thần khẩn trương và chặt chẽ.

2. Về kinh tế:

- Chỉ đạo sản xuất nông - lâm - thủy sản gắn với công nghiệp chế biến, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chú trọng phòng chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi, lấy nhiệm vụ phòng là chính. Chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ Hè thu và vụ mùa; không nên sản xuất lúa tăng 3 vụ. Đẩy mạnh trồng rừng; bảo vệ và phòng chống cháy rừng; rà soát diện tích rừng do các Ban quản lý rừng không sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý trồng rừng kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư triển khai các dự án trồng rừng.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Chủ động xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo sâu sát phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Tiếp tục theo dõi, tháo gỡ khó khăn giúp các tổ chức kinh tế tập thể và các cơ sở sản xuất công nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, triệt để tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng.

- Phấn đấu không để tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP, đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý.

Áp dụng các biện pháp đồng bộ để chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống đầu cơ, tăng giá bán... nhằm ổn định thị trường. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch; đẩy mạnh quảng bá về du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế đến Phú Yên. Phát triển vận tải công cộng, mở rộng các tuyến xe buýt. Làm việc với ngành hàng không để thúc đẩy tăng tần suất bay tuyến TP Hồ Chí Minh-Tuy Hòa (và ngược lại) lên 7 chuyến/tuần và mở tuyến bay Tuy Hòa-Hà Nội (và ngược lại).

- Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, có giải pháp điều hành tăng thu để bù vào các khoản hụt thu do thực hiện chính sách về thuế. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhập khẩu xăng dầu qua cảng Vũng Rô nhằm tăng nguồn thu mới huy động vào ngân sách. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các khoản chi đã bố trí trong kế hoạch năm 2009 và thực hiện chi trả lương mới.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, thăm dò và quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, đảm bảo sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm và gắn với bảo vệ môi trường. Thu hút các dự án khai thác, chế biến sâu khoáng sản để tăng giá trị kinh tế. Tăng cường kinh phí đo đạc xây dựng bản đồ. Đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành vào năm 2010 theo tinh thần Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; coi trọng nguyên tắc bảo vệ môi trường ngay từ khi xây dựng và phê duyệt các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xử lý nghiêm những cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại trong đầu tư, quản lý, vận hành chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng mô hình quản lý, hoạt động có hiệu quả chương trình này trong thời gian đến.

3. Về đầu tư phát triển:

- Chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch ngành, huyện, thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh. Đôn đốc Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Tạo bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính về đầu tư ngay đầu quý III/2009. Hoàn thành một số công trình và hạng mục công trình: Kè chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng, hệ thống chống ngập thành phố Tuy Hòa, phần xây lắp Bệnh viện đa khoa tỉnh, cơ sở hạ tầng tuyến đường ven biển Độc Lập-Long Thủy-Gành Đá Đĩa, dự án Năng lượng nông thôn 2, Hệ thống cầu trên trục giao thông phía Tây theo Nghị quyết 106/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. Thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án y tế, giáo dục, thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tích cực làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về dự án Hầm đường bộ Đèo Cả, nâng cấp quốc lộ 25, nâng tuyến đường liên tỉnh Phú Yên - Đắk Lắk lên quốc lộ.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Đôn đốc triển khai các biên bản còn lại đã ký ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh tại Singapore, Malaysia và thu hút thêm các dự án đầu tư mới. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Khu tái định cư Phú Lạc giai đoạn I và khởi công dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô; tiếp tục triển khai dự án Khu trung tâm hành chính và tái định cư xã Hòa Tâm giai đoạn I theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ Khu công nghiệp hóa dầu; khởi công xây dựng hạ tầng Khu đô thị Nam Tuy Hòa và một số hạng mục dự án Khu du lịch cao cấp... Rà soát, xử lý các dự án đầu tư đã đăng ký nhưng chậm triển khai hoặc quá thời hạn không triển khai.

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng miền núi và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn các huyện miền núi: Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân theo Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 và Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về văn hóa xã hội:

Thực hiện xã hội hóa và nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch; đảm bảo phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt hơn các vấn đề về xã hội. Tăng cường đầu tư, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là các trường vùng miền núi, nông thôn và trường ngoài công lập, các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án điều chỉnh một số chỉ tiêu chuyển đổi loại hình trường lớp theo Nghị quyết 79/2007/NQ-HĐND cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục công lập ở địa phương. Thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp thu hút cho tất cả nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP. Mở rộng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung khống chế, dập tắt dịch sốt xuất huyết; chủ động phòng chống dịch bệnh cúm A H1N1 và các dịch bệnh khác; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm; làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, giải quyết việc làm mới; đẩy mạnh xuất khẩu lao động và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ lao động mất việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; quan tâm rà soát, bảo dưỡng và vận hành sử dụng các công trình nước sạch đạt hiệu quả. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ. Vận động toàn xã hội quan tâm chăm lo cho người nghèo; đặc biệt quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách. Chuẩn bị tốt các nội dung hướng tới kỷ niệm Phú Yên 400 năm. Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác.

5. Về quốc phòng - an ninh và thi hành pháp luật:

- Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai mạnh và đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt. Tổ chức tốt giao quân đợt 2/2009. Chỉ đạo diễn tập ở huyện Sơn Hòa an toàn, đúng kế hoạch. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh vùng biển. Thúc đẩy các dự án quốc phòng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách nhà nước, tài sản công..., gắn với việc phát hiện và xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí.

6. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện, thành phố. Tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở 07 huyện và 12 phường trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, thu hút nhân lực trình độ cao về công tác tại tỉnh. Tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc; triển khai có hiệu quả Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30); nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên một số lĩnh vực.

Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý cho lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thực hiện công việc này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Cơ quan nhà nước các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/2009/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ngày 09/07/2009 do Tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!