Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 84/2009/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 84/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 84/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại.

2. Nghị định này không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, sản xuất và pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Công Thương.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng động cơ, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên liệu bay; các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khí hóa lỏng.

2. Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhập, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

3. Sản xuất xăng dầu là quá trình lọc, chuyển hóa dầu thô, sản phẩm xăng dầu, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm xăng dầu.

4. Pha chế xăng dầu là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hóa thành sản phẩm xăng dầu.

5. Cơ sở kinh doanh xăng dầu bao gồm: cảng chuyên dụng, nhà máy sản xuất, xưởng pha chế, kho, phương tiện vận chuyển và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

6. Nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu bao gồm: dầu thô, sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác.

7. Giá xăng dầu thế giới là giá được giao dịch trên thị trường quốc tế do Liên Bộ Tài chính – Công Thương xác định và công bố.

8. Giá bán lẻ xăng dầu là giá bán được niêm yết tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

9. Giá cơ sở là giá để hình thành giá bán lẻ xăng dầu bao gồm các yếu tố và được xác định bằng (=) {Giá CIF cộng (+) Thuế nhập khẩu cộng (+) Thuế tiêu thụ đặc biệt} nhân (x) Tỷ giá ngoại tệ cộng (+) Chi phí kinh doanh định mức cộng (+) Quỹ Bình ổn giá cộng (+) Lợi nhuận định mức trước thuế cộng (+) Thuế giá trị gia tăng cộng (+) Phí xăng dầu cộng (+) Các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định pháp luật hiện hành; được tính bình quân của số ngày dự trữ lưu thông quy định tại Điều 22 Nghị định này; trong đó:

Giá CIF là giá xăng dầu thế giới cộng (+) Phí bảo hiểm cộng (+) Cước vận tải về đến cảng Việt Nam;

Tỷ giá ngoại tệ là tỷ giá bán bình quân của các ngân hàng thương mại mà thương nhân đầu mối giao dịch;

Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng, Phí xăng dầu; các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

Chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, Quỹ Bình ổn giá theo quy định của Bộ Tài chính.

10. Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

11. Thương nhân đầu mối bao gồm: thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất xăng dầu.

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan

1. Thương nhân nước ngoài kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này; trường hợp điều ước quốc tế quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu, ngoài việc tuân thủ các quy định Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan lập và công bố công khai quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển ngành dầu khí Việt Nam và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; quy hoạch phát triển hệ thống kho cảng xăng dầu đầu mối, kho xăng dầu dự trữ chiến lược và dự trữ lưu thông, hệ thống tuyến ống xăng dầu trên phạm vi cả nước.

2. Bộ Giao thông vận tải lập dự án xây dựng mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xác định các điểm đấu nối phù hợp với hệ thống cơ sở kinh doanh xăng dầu đã được quy hoạch.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập và công bố công khai quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu phục vụ nhu cầu xăng dầu lưu thông trên địa bàn. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; riêng tại khu vực địa bàn biên giới, phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

4. Khuyến khích thương nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường

1. Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thường xuyên bảo đảm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh xăng dầu để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Chương 2.

KINH DOANH XĂNG DẦU

MỤC 1. KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

Điều 7. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tầu chở xăng dầu nhập khẩu hoặc phương tiện vận chuyển xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy ngàn tấn (7.000T), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê dài hạn từ năm (05) năm trở lên;

3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm ngàn mét khối (15.000m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tầu chở dầu và phương tiện vận tải xăng dầu khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ năm (05) năm trở lên;

4. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ năm (05) năm trở lên để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình;

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu của mình: tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và hệ thống đại lý tối thiểu bốn mươi (40) đại lý bán lẻ xăng dầu;

6. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại khoản 5 Điều này nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

Điều 8. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1 kèm theo Nghị định này;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh.

b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;

- Bản gốc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

c) Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (nếu có).

Trường hợp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản này và gửi về Bộ Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy phép hết hiệu lực.

3. Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

a) Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương.

b) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 2 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

4. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp.

5. Thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xuất khẩu; thương nhân bị phá sản theo luật định và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Căn cứ hạn mức nhập khẩu tối thiểu Bộ Công Thương giao hàng năm, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có trách nhiệm nhập khẩu bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu chủng loại cho hệ thống phân phối và mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

2. Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

3. Được mua bán xăng dầu, nguyên liệu với các thương nhân đầu mối khác.

4. Chấp hành các quy định và chịu trách nhiệm về giá, số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường.

5. Ngoài việc bán trực tiếp cho các hộ công nghiệp, chỉ được ký hợp đồng với các thương nhân đủ điều kiện làm tổng đại lý, đại lý quy định tại Điều 13, Điều 14 và các thương nhân này không vi phạm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này; phải đăng ký hệ thống phân phối theo quy định của Bộ Công Thương.

6. Phải quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình và tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thuộc hệ thống phân phối của mình. Việc sử dụng biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

7. Chỉ được chuyển tải, sang mạn xăng dầu tại các vị trí do Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định; chuyển tải, sang mạn xăng dầu từ tàu lớn hoặc phương tiện vận tải khác mà cảng Việt Nam không có khả năng tiếp nhận trực tiếp do cơ quan cảng vụ quy định.

8. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

9. Được quyền nhập khẩu hoặc mua trong nước nguyện liệu để pha chế xăng dầu. Việc nhập khẩu nguyên liệu phải theo kế hoạch đã đăng ký sau khi được Bộ Công Thương xác nhận, thông báo cho cơ quan hải quan làm thủ tục và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của thương nhân.

10. Được thực hiện các dịch vụ cung ứng nhiên liệu bay nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

11. Được áp dụng các công cụ, nghiệp vụ phát sinh phù hợp với thông lệ quốc tế để giao dịch, mua bán xăng dầu.

MỤC 2. SẢN XUẤT XĂNG DẦU

Điều 10. Điều kiện sản xuất xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được phép sản xuất xăng dầu:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;

2. Có cơ sở sản xuất xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư;

3. Có phòng thử nghiệm, đo lường đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu sản xuất theo các quy định hiện hành.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất xăng dầu

1. Sản xuất xăng dầu theo kế hoạch đăng ký được Bộ Công Thương xác nhận hàng năm; duy trì mức dự trữ xăng dầu và nguyên liệu cho sản xuất tối thiểu phù hợp với dự án đầu tư được phê duyệt và kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương.

2. Được mua nguyên liệu trong nước, trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu hoặc ủy thác cho các thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện. Việc nhập khẩu nguyên liệu phải theo kế hoạch đã đăng ký sau khi được Bộ Công Thương xác nhận, thông báo cho cơ quan hải quan làm thủ tục và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của thương nhân.

3. Được nhận gia công trong nước và gia công xuất khẩu xăng dầu.

4. Xăng dầu khi đưa vào lưu thông phải phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng.

5. Được tiêu thụ tại thị trường trong nước xăng dầu do thương nhân sản xuất trong hệ thống phân phối của mình tổ chức theo các quy định tại Nghị định này hoặc bán và chỉ được bán cho thương nhân đầu mối khác.

Xuất khẩu xăng dầu do thương nhân sản xuất theo kế hoạch đăng ký với Bộ Công Thương, phù hợp với dự án đầu tư được phê duyệt.

6. Tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu trong nước phải tuân thủ các quy định áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại khoản 4, khoản 5 Điều 7; các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 9 Nghị định này.

MỤC 3. KINH DOANH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU

Điều 12. Quyền phân phối xăng dầu

Thương nhân đầu mối được thực hiện phân phối xăng dầu thông qua các đơn vị trực thuộc, bao gồm các doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, kho, cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu theo các quy định tại Mục này.

Điều 13. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là tổng đại lý):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;

2. Có kho, bể dung tích tối thiểu năm ngàn mét khối (5.000m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ năm (05) năm trở lên để bảo đảm cung ứng ổn định cho hệ thống phân phối xăng dầu của mình;

3. Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu và tối thiểu hai mươi (20) đại lý bán lẻ xăng dầu. Hệ thống phân phối này phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó;

4. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ năm (05) năm trở lên;

5. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 14. Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;

2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu.

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 15. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

1. Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 16. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Sở Công thương có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, theo Mẫu số 3 kèm theo Nghị định này;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi:

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

c) Đối với trường hợp cấp lại:

Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu có).

Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản này và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

3. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

a) Thương nhân gửi hồ sơ về Sở Công Thương;

b) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp.

5. Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu; thương nhân bị phá sản theo luật định và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một (01) thương nhân đầu mối.

2. Đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân đầu mối.

3. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối phải chịu sự kiểm soát của thương nhân đó; phải niêm yết giá bán các loại xăng dầu theo hợp đồng đại lý và bán đúng giá niêm yết; biển hiệu phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ được mua bán xăng dầu với các thương nhân trong hệ thống phân phối của mình theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, để bán cho người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu bán ra theo quy định.

5. Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi gian dối khác.

6. Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ trong các khâu kinh doanh xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

8. Các doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc thương nhân đầu mối phải chấp hành các quy định tại Điều 15, Điều 16 và các quy định tại Điều này.

9. Ngoài việc treo biển hiệu của thương nhân theo quy định hiện hành, nếu sử dụng tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân đầu mối, phải thực hiện bằng hợp đồng phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.

10. Tổng đại lý có nghĩa vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của đại lý trong hệ thống phân phối của mình; liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của đại lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

MỤC 4. KINH DOANH DỊCH VỤ XĂNG DẦU

Điều 18. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 19. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; bảo đảm các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định về vận chuyển xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp sử dụng phương tiện vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu

1. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu trong quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển theo hợp đồng đã ký kết với thương nhân thuê tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển xăng dầu.

2. Nếu có hoạt động kinh doanh khác về xăng dầu (tổng đại lý, đại lý) phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này về hoạt động kinh doanh đó.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

MỤC 5. DỰ TRỮ LƯU THÔNG XĂNG DẦU

Điều 21. Đối tượng thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu

1. Đối tượng thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu là thương nhân đầu mối.

2. Dự trữ Quốc gia về xăng dầu theo quy định riêng của Chính phủ.

Điều 22. Dự trữ lưu thông xăng dầu

1. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến năm 2025, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải bảo đảm ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng ba mươi (30) ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ được xác định hàng năm của thương nhân.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến năm 2025, thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối trên thị trường trong nước phải bảo đảm ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng ba mươi (30) ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ xăng dầu trong nước đã đăng ký với Bộ Công Thương hàng năm.

3. Sau năm 2025, thương nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có trách nhiệm bảo đảm mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chương 3.

QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 23. Nhập khẩu xăng dầu

1. Hàng năm, căn cứ nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế quốc dân và nguồn xăng dầu sản xuất trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xác định nhu cầu định hướng về xăng dầu nhập khẩu của năm tiếp theo. Nhu cầu xăng dầu phục vụ cho quốc phòng được xác định riêng.

2. Trên cơ sở nhu cầu định hướng về xăng dầu nhập khẩu, Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu tối thiểu cả năm theo cơ cấu chủng loại cho từng thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu để làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan hải quan.

3. Căn cứ nhu cầu thị trường, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu quyết định khối lượng xăng dầu nhập khẩu các loại để tiêu thụ tại thị trường trong nước nhưng không thấp hơn mức tối thiểu được giao.

4. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu xăng dầu của các thương nhân, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương điều chỉnh mức nhập khẩu tối thiểu đã giao cho các thương nhân.

Điều 24. Xuất khẩu, tạm nhập tái xuát, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu

1. Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu. Chỉ có thương nhân sản xuất xăng dầu được xuất khẩu và gia công xuất khẩu xăng dầu.

2. Tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu.

Điều 25. Thuế nhập khẩu xăng dầu

Căn cứ khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, các chỉ tiêu cân đối vĩ mô và dự báo giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ổn định đối với chủng loại xăng dầu, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và các cam kết quốc tế.

Điều 26. Quỹ Bình ổn giá

1. Thương nhân đầu mối có nghĩa vụ trích lập Quỹ Bình ổn giá để tham gia bình ổn giá theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

2. Quỹ Bình ổn giá được lập để tại doanh nghiệp, được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Điều 27. Giá bán xăng dầu

1. Nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu

a) Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước;

b) Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc, trình tự quy định tại Điều này; có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá.

c) Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá; khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối đồng thời phải gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi nhận được quyết định giá và phương án giá của thương nhân đầu mối, có trách nhiệm giám sát để bảo đảm việc điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối thực hiện đúng quy định của pháp luật;

đ) Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, giá xăng dầu thế giới trong từng thời kỳ; Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh các quy định nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu

a) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trong phạm vi mười hai phần trăm (≤ 12%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tương ứng;

b) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trên mười hai phần trăm (>12%) so với giá bán lẻ hiện hành, sau khi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các giải pháp điều tiết về tài chính theo quy định của pháp luật (Thuế nhập khẩu, Quỹ Bình ổn giá …), thương nhân đầu mối tiếp tục giảm giá bán lẻ của mình; không hạn chế khoảng thời gian giữa hai (02) lần giảm và số lần giảm giá.

3. Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu

a) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi bảy phần trăm (≤ 07%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối được quyền tăng giá bán lẻ tương ứng;

b) Trường hợp các yếu tố cấu thành làm cho giá cơ sở tăng vượt bảy phần trăm (> 07%) đến mười hai phần trăm (≤ 12%) so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối được quyền tăng giá theo điểm a khoản này cộng (+) thêm sáu mươi phần trăm (60%) của mức giá cơ sở tăng trên bảy phần trăm (> 07%) đến mười hai phần trăm (≤ 12%); bốn mươi phần trăm (40%) còn lại sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bù đắp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

c) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên mười hai phần trăm (>12%) so với giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Nhà nước công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá thông qua điều hành thuế, quỹ Bình ổn giá và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 28. Quản lý số lượng và chất lượng xăng dầu

1. Chỉ được phép lưu thông xăng dầu trên thị trường Việt Nam có chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn công bố áp dụng.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện các quy định hiện hành về quản lý chất lượng xăng dầu trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, pha chế, tồn trữ, vận chuyển và bán cho người tiêu dùng; chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. Phải bảo đảm độ chính xác của dụng cụ đo lường xăng dầu bán cho các đối tượng sử dụng; bán đủ số lượng, đúng chất lượng.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm định các thiết bị đo lường theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường và việc bảo đảm chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn công bố áp dụng; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu để điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu chất lượng, phương pháp thử phù hợp với tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và quốc tế; chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước; tiến hành thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để bảo đảm đáp ứng yêu cầu kịp thời, nhanh chóng, chính xác và thuận lợi cho công tác kiểm tra.

Điều 29. Trách nhiệm của các Bộ

Ngoài trách nhiệm cụ thể được quy định tại các điều khoản nêu tại Nghị định này, các Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Bộ Công Thương

a) Kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối tuân thủ các điều kiện và quy định tại các Điều 7, 9, 10, 11 và 22 Nghị định này;

b) Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và các quy định tại các Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Nghị định này;

c) Kiểm tra, giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và quy định tại các Điều 18, 19 và 20 Nghị định này.

2. Bộ Tài chính

Kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối thực hiện các quy định tại Điều 26 và Điều 27 Nghị định này.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định có liên quan tại các Điều 9, 10, 11, 15, 17 và 28 Nghị định này.

b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn về cửa hàng bán lẻ xăng dầu và quy định thực hiện thống nhất trong cả nước.

4. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan quy định tiêu chuẩn, điều kiện điểm đấu nối của hệ thống giao thông với hệ thống cơ sở kinh doanh xăng dầu.

5. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với các quy định có liên quan tại Nghị định này.

Chương 4.

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền và các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định này và các văn bản liên quan khác; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 31. Hành vi vi phạm đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu

1. Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

a) Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

b) Quá trình kinh doanh xăng dầu không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này;

c) Không bảo đảm chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường theo quy định của pháp luật;

d) Nhập khẩu xăng dầu thấp hơn mức Bộ Công Thương giao hàng năm theo quy định tại Điều 23 Nghị định này hoặc duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu dưới mức tối thiểu quy định tại Điều 22 Nghị định này;

đ) Chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí do Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định;

e) Ký hợp đồng đại lý với thương nhân không đủ điều kiện làm tổng đại lý quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc ký hợp đồng đại lý với thương nhân không đủ điều kiện làm đại lý quy định tại Điều 14 Nghị định này;

g) Ký hợp đồng với tổng đại lý hoặc đại lý vi phạm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

h) Mua bán xăng dầu với các đối tượng trái quy định tại khoản 3 Điều 9 hoặc bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của mình theo quy định tại Nghị định này.

i) Không quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định này;

k) Tăng, giảm giá bán không đúng quy định tại Điều 27 Nghị định này hoặc có hành vi liên kết độc quyền về giá;

l) Tiếp tục hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu sau khi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị thu hồi;

m) Các hành vi vi phạm khác quy định tại nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

2. Hành vi vi phạm của thương nhân sản xuất xăng dầu

a) Sản xuất xăng dầu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 hoặc sản xuất thấp hơn mức kế hoạch đăng ký hàng năm hoặc sản xuất không theo đúng tiến độ đã đăng ký quy định tại Điều 11 hoặc duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu quy định tại Điều 22 Nghị định này;

b) Nhập khẩu nguyên liệu trái với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định này;

c) Đưa vào lưu thông xăng dầu khi chưa được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không bảo đảm chất lượng xăng dầu theo Tiêu chuẩn công bố áp dụng tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này;

d) Xuất khẩu hoặc bán xăng dầu do thương nhân sản xuất không đúng quy định hoặc sai đối tượng quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 Nghị định này.

đ) Chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí do Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định;

e) Ký hợp đồng đại lý với thương nhân không đủ điều kiện, làm tổng đại lý quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc ký hợp đồng đại lý với thương nhân không đủ điều kiện làm đại lý quy định tại Điều 14 Nghị định này;

g) Ký hợp đồng với tổng đại lý hoặc đại lý vi phạm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

h) Không quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân sản xuất xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định này;

i) Tăng, giảm giá bán không đúng quy định tại Điều 27 Nghị định này hoặc liên kết độc quyền về giá;

k) Các hành vi vi phạm khác quy định tại nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

3. Hành vi vi phạm của thương nhân làm tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu

a) Kinh doanh xăng dầu không đủ điều kiện quy định tại Điều 13 hoặc Điều 14 Nghị định này;

b) Ký hợp đồng làm tổng đại lý hoặc làm đại lý trái với quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

c) Mua bán xăng dầu trái với quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định này;

d) Không bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường theo quy định của pháp luật;

đ) Có các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi gian dối khác.

e) Chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí do Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định;

g) Sử dụng trái phép tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và vi phạm các cam kết trong hợp đồng;

h) Tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu sau khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị thu hồi;

i) Các hành vi vi phạm khác quy định tại nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

4. Hành vi vi phạm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu

a) Kinh doanh xăng dầu không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

b) Quá trình kinh doanh xăng dầu không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này;

c) Không có biển hiệu hoặc ghi biển hiệu không đúng quy định tại khoản 3, khoản 9 Điều 17 Nghị định này;

d) Không niêm yết giá hoặc niêm yết sai giá theo hợp đồng đại lý hoặc bán sai giá niêm yết quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

đ) Mua bán xăng dầu trái với quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định này;

e) Không bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường theo quy định của pháp luật;

g) Có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi gian dối khác;

h) Sử dụng trái phép tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và vi phạm các cam kết trong hợp đồng;

i) Tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu sau khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị thu hồi;

k) Các hành vi vi phạm khác quy định tại nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

5. Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu

a) Kiểm tra dịch vụ xăng dầu không đủ điều kiện quy định tại Điều 18 hoặc Điều 19 Nghị định này;

b) Làm thay đổi chất lượng xăng dầu hoặc có các hành vi gian lận về số lượng, chất lượng xăng dầu trong quá trình thực hiện dịch vụ;

c) Thực hiện các hoạt động kinh doanh xăng dầu khác trái với quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này;

d) Sử dụng trái phép tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và vi phạm các cam kết trong hợp đồng;

đ) Các hành vi vi phạm khác quy định tại nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 32. Xử lý vi phạm

1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu vi phạm các quy định tại Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cán bộ quản lý, nhân viên của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ vi phạm các quy định tại Nghị định này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009.

2. Bãi bỏ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu.

3. Những quy định trước đây về quản lý kinh doanh xăng dầu trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải làm lại thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

2. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu khi được đầu tư mới phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định này.

3. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải có lộ trình nâng cấp, di dời bảo đảm phù hợp quy hoạch.

4. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, thực tiễn kinh doanh xăng dầu tại Khu vực 3 thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu quốc phòng được làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó; các điều kiện khác phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định lộ trình thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, bảo đảm việc cung ứng xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trên địa bàn.

Điều 35. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

MẪU SỐ 1

TÊN DOANH NGHIỆP
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: /

……., ngày ….. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

Kính gửi: Bộ Công thương

Tên doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: .........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Số điện thoại: .................................................. số Fax: ........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …….do ……. cấp ngày … tháng….. năm ....................

Mã số thuế:...........................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công thương xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số …./2009/NĐ-CP ngày ….tháng…… năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …../2009/NĐ-CP ngày…. tháng …. năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp và danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo các tài liệu chứng minh.

MẪU SỐ 2

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: /GP-BCT

……., ngày ….. tháng …. năm ….

GIẤY PHÉP KINH DOANH
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ vào Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số …../2009/NĐ-CP ngày…..tháng…… năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của ………. (1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép: ................................................................................................................ (1)

Tên giao dịch đối ngoại: .........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Số điện thoại: .................................................. số Fax: ........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …….do ……. cấp ngày … tháng….. năm ....................

Được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Điều 2. ...(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …./2009/NĐ-CP ngày ….. tháng… năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu này có giá trị đến hết ngày….. tháng….. năm ……/.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng NN Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TTTN, XNK.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích: (1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

MẪU SỐ 3

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: …./

….ngày..tháng..năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU.

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/ thành phố….

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch đối ngoại: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………….số Fax: …………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……do…..cấp ngày…..tháng…năm…………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số …/2009/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2009

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ………………………………………………………………..

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………….số Fax: …………………………………………………………

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2009 của của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
( Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1.Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2.Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

MẪU SỐ 4

UBND tỉnh/thành phố
SỞ CÔNG THƯƠNG
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

……., ngày ….. tháng …. năm ….

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ ………

Căn cứ ……… (1) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương;

Căn cứ Nghị định số …../2009/NĐ-CP ngày….. tháng…… năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của ……………. (2);

Theo đề nghị của ...................................................(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................

Thuộc doanh nghiệp: ............................................................................................................. (2)

Tên giao dịch đối ngoại: .........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................

Số điện thoại: .................................................. số Fax: ........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …….do …….cấp ngày … tháng….. năm ....................

Được phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Điều 2. ………….(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …./2009/NĐ-CP ngày ….. tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu này có giá trị đến hết ngày ….. tháng….. năm ……/.

Nơi nhận:
- ………….. (2);
- Lưu: VT, ….. (4);

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Số văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

(3): Tên đơn vị trình hồ sơ.

(4): Tên các tổ chức, đơn vị có liên quan.

(Mặt sau Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu)

NHỮNG ĐIỀU QUY ĐỊNH
----------

Trong quá trình kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Niêm yết công khai tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

- Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường;

- Nội quy phòng cháy chữa cháy do cơ quan PCCC cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thường xuyên bảo đảm các điều kiện quy định tại Nghị định số ………/2009/NĐ-CP ngày….. tháng ….. năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

3. Bảo quản, sử dụng phương tiện đo lường theo đúng quy trình kỹ thuật quy định và chịu trách nhiệm về tính nguyên vẹn của niêm phong.

4. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện đo lường chưa qua kiểm định hoặc hết thời hạn sử dụng. Khi phát hiện phương tiện đo lường bị hư hỏng phải ngừng ngay việc sử dụng và báo cơ quan quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sửa chữa và kiểm định lại.

5. Nếu có sự thay đổi tình trạng pháp lý về tổ chức, nội dung kinh doanh ghi trong Giấy này phải khai báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

6. Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết thời hạn hiệu lực, phải đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đề nghị cấp đổi lại.

7. Không được bán, cho thuê, mượn, cầm cố hoặc sửa chữa, tẩy xóa các nội dung ghi trong Giấy này.

8. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, phải trình báo ngay cho cơ quan Công an phường, xã nơi kinh doanh và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và tiến hành cấp đổi theo quy định.

9. Khi chấm dứt kinh doanh phải trả lại ngay Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 84/2009/ND-CP

Hanoi, October 15, 2009

 

DECREE

ON PETROL AND OIL TRADING

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 14, 2005 Commercial Law;
At the proposal of the Minister of Industry and Trade,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Subjects of application

1. This Decree applies to Vietnamese traders under the Commercial Law.

2. This Decree does not apply to traders that import, produce and process petrol and oil for their own special use without selling them on the market under the Ministry of Industry and Trade's regulations.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. Petrol and oil is a general term used to refer to products of the crude oil refining process which are used as fuel, including engine petrol, diesel oil. kerosene, fuel oil and jet fuel: and other products used as engine fuel excluding liquefied gases of all kinds.

2. Petrol and oil trading covers the export (of domestically produced petrol and oil and raw materials and petrol and oil and raw materials originated from imports), import, temporary import for re-export, border-gate transfer and export processing of petrol and oil and raw materials: production and processing of petrol and oil: distribution of petrol and oil on the domestic market: and provision of services such as warehouse and port leasing and forwarding, preservation and transportation of petrol and oil.

3. Petrol and oil production means the process to refine and transform crude oil. petrol and oil products, semi-finished petrol and oil products, additives and other preparations into petrol and oil products.

4. Petrol and oil processing means the process to mix petrol and oil products, semi-finished petrol and oil products, additives and other preparations to turn them into petrol and oil products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Raw materials for petrol and oil production and processing include crude oil, petrol and oil products, semi-finished petrol and oil products, additives and other preparations.

7. World petrol and oil price means the trading price on the international market jointly determined and announced by the Ministry of Finance and the Ministry of Industry and Trade.

8. Petrol and oil retail price means the price posted up at petrol and oil retail shops.

9. Base price means the price used to set the petrol and oil retail price, which has the following constituents and is determined to equal (=) {OF price plus (+) import duty plus (+) excise tax} multiplied by (x) foreign exchange rate plus (+) business expense norm plus (+) price valorization fund plus (+) pre-tax profit norm plus (+) value-added tax plus (+) petrol and oil charges plus (+) other payable taxes, charges and payments under current law; and is calculated on the average number of days of reserve under Article 22 of this Decree; in which:

CIF price is the world petrol and oil cost price plus (+) insurance plus (+) freight for transportation to Vietnamese port;

Foreign exchange rate is the average selling rate of commercial banks with which key traders make transactions;

Import duty, excise tax, value-added tax, petrol and oil charges and other payable taxes, charges and payments (if any) comply with law;

Business expense norm, profit norm and price valorization fund comply with the Ministry of Finance's regulations.

10. Petrol and oil traders include petrol and oil exporters and importers; petrol and oil producers; petrol and oil general agents and retail agents; and petrol and oil service providers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Application of treaties and relevant laws

1. Foreigners trading in petrol and oil in Vietnam under treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party shall comply with this Decree. When those treaties provide otherwise, they prevail.

2. Apart from complying with this Decree, petrol and oil traders shall comply with other relevant laws.

Article 5. Planning on petrol and oil trading system development

1. The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned ministries and branches in. elaborating and publicizing a master plan on petrol and oil trading system development in line with development orientations for Vietnam's oil and gas industry and socio-economic development up to 2020; and planning the development of systems of key petrol and oil depot and ports and depots for strategic reserve and circulation reserve; and petrol and oil pipelines nationwide.

2. When elaborating a project to build or upgrade transport systems, the Ministry of Transport shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, concerned ministries and branches and provincial-level People's Committees in, determining connection points suitable to the planned petrol and oil trading establishment system.

3. Provincial-level People's Committees shall elaborate and publicize master plans on networks of petrol and oil retail shops and depots to meet local petrol and oil demands. Petrol and oil retail shops must comply with national standards announced by the Ministry of Science and Technology. Petrol and oil retail shops in border areas must comply with regulations on safety assurance for management and protection of border lines and boundary markers and regulations against cross-border petrol and oil smuggling.

4. Traders of all economic sectors are encouraged to invest in developing petrol and oil trading establishments in conformity with the approved planning.

Article 6. Fire prevention and fighting and environmental protection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Petrol and oil traders shall regularly examine petrol and oil trading establishments in strictly complying with the laws on fire prevention and fighting and environmental protection.

Chapter II

PETROL AND OIL TRADING

Section I. PETROL AND OIL EXPORT AND IMPORT

Article 7. Conditions for obtaining petrol and oil export-import licenses

A trader which fully meets the conditions below may obtain a petrol and oil export-import license:

1. Being established lawfully, having registered for petrol and oil trading as specified in its business registration certificate;

2. Having special-use wharves within Vietnam's international port system, which are capable of receiving import oil tankers or other means of transport with a tonnage of at least seven thousand (7,000) tons under its ownership or co-ownership or on a lease for at least five (5) years;

3. Having depots with a minimum capacity of fifteen thousand (15.000) cubic meters to receive imported petrol and oil from oil tankers and other means of transport, which are under its ownership or co-ownership or on a lease for at least five (5) years;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Having its own petrol and oil distribution network with at least ten (10) petrol and oil retail shops under its ownership or co-ownership and a network of at least forty (40) petrol and oil retail agents;

6. Exporters and importers of jet fuel are not required to have distribution networks under Clause 5 of this Article, but must have jet fuel filling equipment under their ownership or co-ownership.

Article 8. Competence, dossiers and order of granting petrol and oil export-import licenses

1. The Ministry of Industry and Trade shall grant petrol and oil export-import licenses to traders that fully meet the conditions specified in Article 7 of this Decree.

2. Dossiers of application for petrol and oil export-import licenses

a/ For a new license, a dossier comprises:

- An application for a petrol and oil export-import license made according to Form No. 1 attached to this Decree (not printed herein):

- A valid copy of the business registration certificate;

- A list of material and technical foundations in service of petrol and oil export and import specified in Clauses 2, 3 and 4, Article 7 of this Decree, enclosed with supporting documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ For a supplemented or modified license

When there are changes in the contents of a petrol and oil export-import license, the trader shall compile and submit a dossier of request for supplementation and modification of the license to the Ministry of Industry and Trade. Such a dossier comprises:

- A written request for license supplemen­tation and modification;

- The original petrol and oil export-import license;

- Documents proving contents to be supplemented or modified.

c/ For a re-granted license

When a petrol and oil export-import license is lost, burnt or otherwise destroyed, the trader shall compile and submit a dossier of request for license re-grant to the Ministry of Industry and Trade. Such a dossier comprises:

- A written request for license re-grant;

- The original or valid copy of the petrol and oil export-import license (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Order of granting petrol and oil export-import licenses

a/ Traders submit dossiers to the Ministry of Industry and Trade;

b/ Within thirty (30) working days after receiving valid dossiers, the Ministry of Industry and Trade shall consider, evaluate and grant petrol and oil export-import licenses according to Form No. 2 attached to this Decree (not printed herein) to traders. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason:

c/ When a dossier is incomplete, within seven (7) days after receiving such dossier, the Ministry of Industry and Trade shall make a written request for the trader to supplement the dossier.

4. A petrol and oil export-import license is valid for live (5) years from the date of issuance.

5. Traders obtaining petrol and oil export-import licenses shall pay charges and fees under the Ministry of Finance's regulations.

6. A petrol and oil export-import license is revoked when it expires; or the trader no longer operates in petrol and oil export and import; or the trader goes bankrupt under law; or in other cases under law.

Article 9. Rights and obligations of petrol and oil exporters and importers

1. Based on the minimum import quota annually assigned by the Ministry of Industry and Trade, petrol and oil exporters and importers shall import petrol and oil. ensuring the quality, volume and categories of petrol and oil for their distribution networks and the minimum petrol and oil reserve level under Article 22 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To trade in petrol, oil and raw materials with other key traders.

4. To observe regulations on, and be held responsible for, prices, volume and quality of petrol and oil sold on the market.

5. Apart from selling petrol and oil directly to industrial households, to sign contracts only with traders that fully meet the conditions on general agents and agents under Articles 13 and 14, and do not violate Clause 1 or 2, Article 17, of this Decree. To register their distribution networks under the Ministry of Industry and Trade's regulations.

6. To adopt rules on the uniform display of names of petrol and oil exporters and importers at petrol and oil retail shops within their distribution networks and to examine and supervise enterprises within their distribution networks. The use of logos, trademarks and trade indications of petrol and oil exporters and importers must comply with the Intellectual Property Law and other laws.

7. To transship and transfer alongside ships petrol and oil only at locations prescribed by the Ministry of Transport or provincial-level People's Committees; to transship and transfer alongside ships petrol and oil from large ships or other means of transport which cannot be received directly at Vietnamese ports as prescribed by port authorities.

8. To observe the laws on fire prevention and fighting and environmental protection in business activities.

9. To import or procure domestic raw materials to process petrol and oil. Raw materials shall be imported according to registered schedules after these schedules are certified and notified by the Ministry of Industry and Trade to customs offices for customs clearance and control of traders' raw material import.

10. To supply jet fuel when fully meeting conditions under relevant laws.

11. To apply derivative instruments and operations to petrol and oil transactions and trading in conformity with international practice.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Conditions on petrol and oil production

A trader that fully meets the conditions below may produce petrol and oil:

1. Being lawfully established, having registered for petrol and oil trading as specified in its business registration certificate:

2. Having petrol and oil production establishments under approved planning and being permitted for investment by competent authorities:

3. Having laboratories and gauging facilities capable of testing the quality of produced petrol and oil under current regulations.

Article 11. Rights and obligations of petrol and oil producers

1. To produce petrol and oil according to registered plans annually certified by the Ministry of Industry and Trade; to maintain the minimum reserve of petrol and oil and raw materials for production in conformity with approved investment projects and production plans registered with the Ministry of Industry and Trade.

2. To procure domestic raw materials, to directly import or entrust licensed petrol and oil exporters and importers to import raw materials. To import raw materials according to registered schedules after these schedules are certified and notified by the Ministry of Industry and Trade to customs offices for customs clearance and control of traders' raw material import.

3. To process petrol and oil for domestic sale or export.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. To sell their petrol and oil products on the domestic market through their distribution networks under this Decree or to sell them only to other key traders.

To export their petrol and oil products according to their schedules registered with the Ministry of Industry and Trade and approved investment projects.

6. To organize domestic petrol and oil distribution networks according to regulations applicable to petrol and oil exporters and importers under Clauses 4 and 5, Article 7; and Clauses 3,4,5,6,7 and 8, Article 9 of this Decree.

Section 3. PETROL AND OIL DISTRIBUTION

Article 12. Rights to petrol and oil distribution

Key traders may distribute petrol and oil through their attached units, including member enterprises, branches, depots and petrol and oil retail shops, or through a network of general agents and retail agents under this Section.

Article 13. Conditions on petrol and oil general agents

A trader which fully meets the conditions below may act as a general agent for petrol and oil trading (below referred to as general agent):

1. Being lawfully established; having registered for petrol and oil trading as specified in its business registration certificate:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Having its own petrol and oil distribution network with at least five (5) petrol and oil retail shops under its ownership or co-ownership and at least twenty (20) petrol and oil retail agents. This distribution network must belong to the key trader's distribution network and is subject to that trader's control;

4. Having special-use means to transport petrol and oil under its ownership or co-ownership or on a lease for at least five (5) years;

5. Having its managers and sale staff technically trained in fire prevention and fighting safety and environmental protection under current regulations.

Article 14. Conditions on petrol and oil retail agents

A trader which fully meets the conditions below may act as a petrol and oil retail agent (below referred to as agent):

1. Being lawfully established: having registered for petrol and oil trading as specified in its business registration certificate;

2. Having petrol and oil retail shops under its ownership or co-ownership;

3. Having its managers and sale staff technically trained in fire prevention and control safety and environmental protection under current regulations.

Article 15. Conditions for petrol and oil retail shops to obtain certificates of eligibility for petrol and oil trading

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Having sale places which conform with the approved planning;

2. Being built and equipped in accordance with current criteria on petrol and oil retail shops promulgated by the Ministry of Science and Technology;

3. Having its managers and sale staff technically trained in fire prevention and fighting safety and environmental protection under current regulations.

Article 16. Competence, dossiers and order of granting certificates of eligibility for petrol and oil trading to petrol and oil retail shops

1. Provincial-level Industry and Trade Departments shall grant certificates of eligibility for petrol and oil trading to petrol and oil retail shops that fully meet the conditions specified in Article 15 of this Decree.

2. Dossiers of application for certificates of eligibility for petrol and oil trading

a/ For a new certificate, a dossier comprises:

- An application for a certificate of eligibility for petrol and oil trading made according to Form No. 3 attached to this Decree (not printed herein):

- A valid copy of the business registration certificate of the owner of petrol and oil retail shop;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Valid copies of professional training certificates of the petrol and oil retail shop's managers and staff under Clause 3, Article 15 of this Decree.

b/ For a supplemented or modified certificate

When there are changes in the contents of a certificate of eligibility for petrol and oil trading, the trader shall compile and submit a dossier of request for supplementation and modification of the certificate to a provincial-level Industry and Trade Department. Such a dossier comprises:

- A written request for certificate supplementation and modification;

- The original certificate of eligibility for petrol and oil trading;

- Documents proving contents to be supplemented or modified.

c/ For a re-granted certificate

When a certificate of eligibility for petrol and oil trading is lost, burnt or otherwise destroyed, the trader shall compile and submit a dossier of request for certificate re-grant to a provincial-level Industry and Trade Department. Such a dossier comprises:

- A written request for certificate re-grant:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When a certificate of eligibility for petrol and oil trading expires, the trader shall compile a dossier of application for a new certificate under Point a of this Clause and submit it to a provincial-level Industry and Trade Department thirty (30) days before the certificate expires.

3. Order of granting certificates of eligibility for petrol and oil trading

a/ Traders submit dossiers to provincial-level Industry and Trade Departments;

b/ Within thirty (30) working days after receiving valid dossiers, provincial-level Industry and Trade Departments shall consider, evaluate and grant certificates of eligibility for petrol and oil trading according to Form No. 4 attached to this Decree (not printed herein) to traders. In case of refusal, they shall issue a written reply clearly stating the reason;

c/ When a dossier is incomplete, within seven (7) days after receiving such dossier, a provincial-level Industry and Trade Department shall make a written request for the trader to supplement the dossier.

4. A certificate of eligibility for petrol and oil trading is valid for five (5) years from the date of issuance.

5. Traders obtaining certificates of eligibility for petrol and oil trading shall pay charges and fees under the Ministry of Finance's regulations.

6. A certificate of eligibility for petrol and oil trading is revoked when it expires; or the trader no longer operates in petrol and oil trading; or the trader goes bankrupt under law; or in other cases under law.

Article 17. Rights and obligations of general agents, agents and petrol and oil retail shops

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For an agent, to sign a contract to act as agent for only one (1) general agent or one (1) key trader.

3. For a petrol and oil retail shop within a key trader's distribution network, to be subject to the control of that trader; to post up sale prices of petrol and oil of all categories under the agency contract and sell petrol and oil at these prices: to have signboards fully indicating contents required by law.

4. To trade in petrol and oil only with traders within their distribution networks under Clauses 1 and 2 of this Article for sale to consumers and be held responsible for the quality, volume and prices of petrol and oil on sale under regulations.

5. To strictly prohibit acts of speculating or hoarding goods, unreasonably hiking prices, spreading false information, smuggling and committing trade frauds and other deceitful acts.

6. To comply with the Ministry of Finance's regulations on voucher recording in petrol and oil trading activities.

7. To observe the laws on fire prevention and fighting and environmental protection in business activities.

8. To comply with Articles 15 and 16 and this Article, for member enterprises, branches, depots and petrol and oil retail shops of a key trader.

9. Apart from putting up traders' signboards under current regulations, to use commercial names, logos, trademarks and trade indications of key traders only under contracts in compliance with the Intellectual Property Law.

10. For a general agent, to examine and supervise activities of agents within its distribution network; to take joint responsibility for its agents' violations of regulations on petrol and oil trading under law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Conditions on provision of services to lease ports and depots for receiving petrol and oil

1. Being lawfully established, having registered for petrol and oil trading as specified in business registration certificates.

2. Having special-use wharves within the system of seaports and inland waterway ports and depots under enterprises' own ownership or co-ownership, which are built up to prescribed standards and in conformity with approved planning.

3. Having managers and sale staff trained in fire prevention and fighting safety techniques and environmental protection under current regulations.

Article 19. Conditions on provision of petrol and oil transport services

1. Being lawfully established, having registered for petrol and oil trading as specified in business registration certificates.

2. Having special-use means to transport petrol and oil under enterprises' own ownership or co-ownership, which meet requirements and standards on petrol and oil transportation and are examined and permitted for circulation by competent authorities under law.

3. Having managers and direct operators of means of transport trained in fire prevention and fighting safety techniques and environmental protection under current regulations.

Article 20. Rights and obligations of petrol and oil service providers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. When engaged in other petrol and oil trading activities (general agent, agent), to comply this Decree's provisions on those activities.

3. To comply with the laws on fire prevention and control and environmental protection in business activities.

Section 5. PETROL AND OIL RESERVES FOR CIRCULATION

Article 21. Subjects of petrol and oil reserves for circulation

1. Subject to petrol and oil reserves for circulation are key traders.

2. National reserves of petrol and oil comply with the Government's separate regulations.

Article 22. Petrol and oil reserves for circulation

1. From the effective date of this Decree through 2025, petrol and oil exporters and importers shall ensure stable petrol and oil reserves for circulation equal to at least thirty (30) days of supply in terms of both quantity and category according to traders' annual sale plans.

2. From the effective date of this Decree through 2025. petrol and oil producers with domestic distribution networks shall ensure stable petrol and oil reserves for circulation equal to at least thirty (30) days of supply in terms of both quantity and category under their domestic sale plans annuaMy registered with the Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

PETROL AND OIL TRADING MANAGEMENT

Article 23. Petrol and oil import

1. Annually, based on the national economy's demand for petrol and oil and domestically produced petrol and oil, the Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade in. setting petrol and oil import orientations for the subsequent year. Demand for petrol and oil for defense shall be separately identified.

2. On the basis of petrol and oil import orientations, the Ministry of Industry and Trade shall allocate annual minimum import quotas in quantity and category to licensed petrol and oil exporters and importers to carry out import procedures with customs offices.

3. Based on market demands, petrol and oil exporters and importers shall decide on the volume of petrol and oil of all categories to be imported for domestic sale, which must not be lower than their assigned minimum quotas.

4. The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned ministries and branches in. examining and supervising traders in importing petrol and oil to meet economic and social demands. When necessary, the Ministry of Industry and Trade may adjust the minimum import quotas assigned to traders.

Article 24. Export, temporary import for re­export, border-gate transfer, export processing of petrol and oil and raw materials

1. Only licensed petrol and oil exporters and importers may export (domestic petrol and oil and raw materials and petrol and oil and raw materials originated from imports) and temporarily import for re-export and transder from or to border gates petrol and oil and raw materials. Only petrol and oil producers may export and process for export petrol and oil.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Ministry of Finance shall guide customs procedures for the export of petrol and oil and raw materials originated from imports.

Article 25. Petrol and oil import duty

Based on the tax rate bracket promulgated by the National Assembly Standing Committee, macro-balance norms and petrol and oil world price forecasts, the Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Industry and Trade in. setting stable import duly rates applicable to each category of petrol and oil and suitable to socio-economic conditions in each period and international commitments.

Article 26. Price valorization funds

1. Key traders shall set aside funds for price valorization under Article 27 of this Decree.

2. Price valorization funds shall be left at enterprises and separately accounted and may be used only for price valorization purpose.

3. The Ministry of Finance shall guide mechanisms to set up, manage and use price valorization funds.

Article 27. Petrol and oil sale prices

1. Principles for control of petrol and oil sale prices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Key traders may decide on wholesale prices. Petrol and oil retail prices shall be adjusted according to the principles and order specified in this Article. Key traders shall participate in valorizing prices under current law and may have reasonable expenses offset when participating in price valorization:

c/ The interval between two (2) consecutive price adjustments is at least ten (10) days, for a price increase, and maximum ten (10) days, for a price decrease. When adjusting petrol and oil retail prices, key traders shall concurrently submit their pricing decisions and schemes to competent state agencies:

d/ When receiving traders' pricing decisions and schemes, competent state agencies shall supervise traders in adjusting prices under law;

e/ Based on socio-economic conditions and petrol and oil world prices in each period, the Prime Minister may decide to amend Clauses 2 and 3 of this Article.

2. Reduction of petrol and oil retail prices

a/ When changes in price constituents cause the base price to decrease within twelve percent ( 12%) from current retail prices, key traders shall reduce retail prices accordingly;

b/ When changes in price constituents cause the base price to decrease over twelve percent (> 12%) from current retail prices, key traders shall continue reducing retail prices after competent authorities have adopted financial solutions under law (import duty, price valorization fund). The interval between and time of price reductions are not limited.

3. Increase of petrol and oil retail prices

a/ When changes in price constituents cause the base price to increase within seven percent ( 7%) from current retail prices, key traders may increase retail prices accordingly:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ When changes in price constituents cause the base price to increase over twelve per cent (> 12%) from current retail prices or when price hiking affects socio-economic development and people's living conditions, the State shall announce the application of price valorization measures through tax administration and price valorization funds and according to current law.

Article 28. Management of petrol and oil quality and volume

1. Only petrol and oil compliant with national technical regulations and conformable with announced applicable standards may be circulated on the domestic market.

2. Petrol and oil traders shall comply with current regulations on petrol and oil quality management in the process of import, production, processing, preservation, transportation and sale of petrol and oil; be held responsible for the quality of petrol and oil within their managed distribution networks: ensure the precision of gauging devices for petrol and oil sale to users; and sell petrol and oil in sufficient volume with proper quality.

3. The Ministry of Science and Technology shall direct the inspection of gauging devices under current law on measurement and quality assurance according to national technical regulations and announced applicable standards; coordinate with concerned ministries and branches in reviewing national standards and technical regulations on petrol and oil to adjust and supplement quality norms and test methods in conformity with regional and international standards; designate domestic standard conformity evaluation organizations; and recognize evaluation results of foreign standard conformity evaluation organizations to ensure prompt, quick, accurate and convenient inspection.

Article 29. Responsibilities of ministries

Apart from responsibilities specified in this Decree, ministries shall, within their functions, tasks and powers, have responsibilities as follows:

1. The Ministry of Industry and Trade:

a/ To examine and inspect key traders in complying with Articles 7. 9. 10. II and 22 of this Decree;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To examine and inspect traders in complying with Articles 18, 19 and 20 of this Decree.

2. The Ministry of Finance

To examine and inspect key traders in complying with Articles 26 and 27 of this Decree.

3. The Ministry of Science and Technology

a/ To examine and inspect petrol and oil traders in complying with relevant provisions of Articles 9, 10, 11, 15, 17 and 28 of this Decree:

b/ To modify, supplement and complete criteria on petrol and oil retail shops and prescribe their uniform implementation nationwide.

4. The Ministry of Transport shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Science and Technology and concerned agencies in. prescribing standards and conditions on points connecting transport networks with petrol and oil trading establishment systems.

5. Ministries, branches and provincial-level People's Committees shall perform their state management of relevant provisions under this Decree according to their competence.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Inspection and examination of petrol and oil trading activities

1. Petrol and oil traders are subject to competent authorities' lawful inspection and examination of petrol and oil trading activities.

2. Inspection and examination of petrol and oil trading activities shall be conducted according to proper functions and competence and the law on inspection and examination.

3. Ministries, ministerial-level agencies and provincial-level People's Committees shall, within the ambit of their functions and tasks, direct and organize the inspection and examination of the observance of this Decree and other relevant documents; and stop and promptly handle violations to ensure a stable petrol and oil market and meet socio-economic development requirements.

Article 31. Violations committed by petrol and oil traders

1. Violations committed by petrol and oil exporters and importers

a/ Exporting or importing petrol and oil without petrol and oil export-import licenses;

b/ Failing to meet the conditions specified in Article 7 of this Decree in business activities;

c/ Failing to assure the quality of petrol and oil sold on the market under law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ Transshipping or transferring alongside ships petrol and oil outside areas prescribed by the Ministry of Transport or provincial-level People's Committees;

f/ Signing agency contracts with traders that fail to meet the conditions on general agents under Article 13 of this Decree or the conditions on agents under Article 14 of this Decree;

g/ Signing contracts with general agents or agents that violate Clause 1 or 2, Article 17 of this Decree;

h/ Trading in petrol and oil with entities other than those specified in Clause 3, Article 9 or sell petrol and oil to outsiders of their distribution networks under this Decree;

i/ Failing to adopt rules on the uniform display of names of petrol and oil exporters and importers at petrol and oil retail shops within their distribution networks under Clause 6. Article 9 of this Decree;

j/ Increasing or reducing sale prices in contravention of Article 27 of this Decree or joining cartels with others for price monopoly;

k/ Being engaged in petrol and oil export and import after their petrol and oil export-import licenses are revoked:

l/ Committing other violations of this Decree and other relevant laws.

2. Violations committed by petrol and oil producers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Importing raw materials in contravention of Clauses 1 and 2, Article 11 of this Decree;

c/ Circulating petrol and oil when failing to obtain certificates of national technical regulation conformity or ensure petrol and oil quality according to announced applicable standards under Clause 3. Article 11 of this Decree:

d/ Exporting or selling their unlawfully produced petrol and oil or selling petrol and oil to improper buyers under Clauses 4 and 5, Article 11 of this Decree;

e/ Transshipping or transferring alongside ships petrol and oil outside areas prescribed b) the Ministry of Transport or provincial-level People's Committees;

f/ Signing agency contracts with traders that fail to meet the conditions on general agents under Article 13 of this Decree or the conditions on agents under Article 14 of this Decree;

g/ Signing contracts with general agents or agents that violate Clause 1 or 2. Article 17 of this Decree;

h/ Failing to adopt rules on the uniform display of names of petrol and oil exporters and importers at petrol and oil retail shops within their distribution networks under Clause 6. Article 9 of this Decree:

i/ Increasing or reducing sale prices in contravention of Article 27 of this Decree or joining cartels with others for price monopoly;

j/ Committing other violations of this Decree and other relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Trading in petrol and oil while failing to meet the conditions specified in Article 13 or 14 of this Decree:

b/ Signing contracts to act as general agents or agents in contravention of Clause 1 or 2, Article 17 of this Decree;

c/ Trading in petrol and oil in contravention of Clause 4. Article 17 of this Decree:

d/ Failing to ensure sufficient volume and quality of petrol and oil sold on the market under law;

e/ Speculating or hoarding goods, unreasonably hiking prices, spreading false information, smuggling, committing frauds and other deceitful acts:

f/ Transshipping or transferring alongside ships petrol and oil outside areas prescribed by the Ministry of Transport or provincial-level People's Committees;

g/ Unlawfully using commercial names, logos, trademarks or trade indications under the Intellectual Property Law and breaching contracts;

h/ Being engaged in petrol and oil trading after their certificates of eligibility for petrol and oil trading are revoked:

i/Committing other violations of this Decree and other relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Trading in petrol and oil without certificates of eligibility for petrol and oil trading:

b/ Failing to meet the conditions specified in Article 15 of this Decree while trading in petrol and oil;

c/ Having no signboards or failing to put up proper signboards under Clauses 3 and 9. Article 17 of this Decree:

d/ Failing to post up prices or post up prices not according to agency contracts or selling petrol and oil at improper prices under Clause 3, Article

17 of this Decree:

e/ Trading in petrol and oil in contravention of Clause 4. Article 17 of this Decree:

f/ Failing to ensure sufficient volume and quality of petrol and oil sold on the market under law:

g/ Speculating or hoarding goods, unreasonably hiking prices, spreading false information, smuggling, committing frauds and other deceitful acts:

h/ Unlawfully using commercial names, logos, trademarks or trade indications under the Intellectual Property Law and breaching contracts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

j/ Committing other violations of this Decree and other relevant laws.

5. Violations committed by petrol and oil service providers

a/ Providing petrol and oil services without fully meeting the conditions specified in Article 18 or 19 of this Decree;

b/ Changing petrol and oil quality or committing frauds in terms of petrol and oil volume and quality while providing services:

c/ Being engaged in other petrol and oil trading activities in contravention of Clause 2. Article 20 of this Decree:

d/ Unlawfully using commercial names, logos, trademarks or trade indications under the Intellectual Property Law and breaching contracts:

e/ Committing other violations of this Decree and other relevant laws.

Article 32. Handling of violations

1. Petrol and oil traders that violate this Decree shall, depending on the severity of their violations, be administratively sanctioned or examined for penal liability under current law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 33. Effect

1. This Decree takes effect on December 15, 2009.

2. To annul the Government's Decree No. 55/2007/ND-CP of April 6, 2007, on petrol and oil trading; and the Prime Minister's Decision No. 04/2009/QD-TTg of January 9, 2009. on setting aside funds for price valorization.

3. To annul all previous provisions on management of petrol and oil trading which are contrary to this Decree.

Article 34. Transitional provisions

1. Petrol and oil traders obtaining petrol and oil export-import licenses or certificates of eligibility for petrol and oil trading before the effective date of this Decree are not required to carry out procedures to apply for new ones.

2. New investment in petrol and oil trading establishments must conform with the approved planning under this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Based on the socio-economic situation and practical petrol and oil trading situation in Area 3 of mountainous and highland regions under law. provincial-level People's Committees shall permit traders being business households and defense petrol and oil distribution stations to act as petrol and oil retail agents with the scope of operation and equipment suitable to petrol and oil trading conditions in those areas; other conditions must comply this Decree and other relevant laws.

5. The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned ministries and branches and provincial-level People's Committees in. working out roadmaps to implement Clauses 3 and 4 of this Article to ensure stable and sufficient supply of petrol and oil in their localities.

Article 35. Organization of implementation

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


43.721

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!