Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2013

Năm 2012, tình hình kinh tế của tỉnh mặc dù gặp khó khăn trong bối cảnh chung của đất nước, nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 23%; tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ tăng 23,3%; doanh thu dịch vụ tăng 13,84%... Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cho năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời áp dụng các biện pháp điều tiết cung - cầu, bình ổn thị trường, nhất là những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá nhằm đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn năm 2012. Có biện pháp hiệu quả đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Côn Đảo, nhất là trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

- Hướng dẫn, hỗ trợ Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại năm 2013 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2013. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước. Tăng cường mở rộng thị trường ngoài nước để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa chủ lực và sản phẩm mới của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai công tác xúc tiến đầu tư vào nhóm các dự án công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics.

- Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ, và định kỳ kiểm tra việc thực hiện phương án bình ổn giá trên địa bàn huyện Côn Đảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo có hiệu quả và hoàn trả kịp thời vốn cho ngân sách nhà nước khi đến hạn.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của ngành. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, chống hàng giả, chống gian lận thương mại, gian lận giá nhập khẩu. Theo dõi và tổng hợp báo cáo thường xuyên tình hình thị trường thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Đề xuất biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi vi phạm, góp phần duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên thị trường.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Hiệp hội ngành hàng đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng, nâng cao giá trị cho hàng nông sản và thủy sản xuất khẩu; mở rộng thị trường, khai thác tốt những thị trường hiện có và thị trường tiềm năng.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các Hiệp hội ngành hàng nắm bắt tình hình và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xuất khẩu. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước không để tình trạng tư thương nước ngoài thu mua nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Phối hợp với Hiệp hội xuất khẩu tỉnh, Hiệp hội ngành hàng phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương; Phổ biến đến 100% doanh nghiệp xuất khẩu có bản tin xuất khẩu của Bộ Công thương, thông tin của các thương vụ nước ngoài. Cập nhật thông tin thị trường xuất khẩu, phát hiện những thay đổi về chính sách, cơ chế quản lý nhập khẩu, kiểm soát chất lượng hoặc những thông tin bất lợi đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường, thông báo kịp thời cho doanh nghiệp, để chủ động phối hợp ngăn ngừa, xử lý sớm các vụ việc phát sinh.

- Khảo sát nắm tình hình sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp. Tổ chức họp giao ban xuất khẩu khi cần thiết để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu đầu vào phục vụ cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Phối hợp Điện lực tỉnh có kế hoạch ưu tiên, đảm bảo điện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu, nhất là vào những tháng mùa khô năm 2013.

- Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nhập khẩu đảm bảo sản xuất, không nhập quá nhu cầu và có biện pháp phòng ngừa hành vi nhập khẩu để đầu cơ, tích trữ hàng hóa. Hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu, hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được.

- Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục Hải quan tỉnh theo dõi, rà soát, đề xuất biện pháp quản lý, ngăn ngừa tình trạng các doanh nghiệp chuyển từ hoạt động sản xuất sang chuyên doanh nhập khẩu để phân phối sản phẩm.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát giá đối với những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

- Theo dõi chặt chẽ, và định kỳ kiểm tra việc thực hiện phương án bình ổn giá trên địa bàn huyện Côn Đảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo có hiệu quả và hoàn trả kịp thời vốn cho ngân sách nhà nước khi đến hạn.

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát để đảm bảo giá các loại dịch vụ, nhất là dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô, tàu cánh ngầm; dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ, giữ xe,…để ngăn chặn kịp thời hành vi tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổ chức thu thập thông tin giá cả thị trường, phân tích, tổng hợp thông tin và dự báo sự biến động của giá cả; thường xuyên báo cáo tình hình giá cả thị trường cho Ủy ban nhân dân tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời.

- Đề xuất cơ chế, chính sách về tín dụng, lãi suất theo hướng tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ nông dân; ưu tiên cấp tín dụng và đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nông dân và các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu và sản xuất hàng xuất khẩu.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và xuất khẩu.

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, vận chuyển sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng đối với hàng hóa nông sản, thủy sản trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ, các địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu; thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thiết để kiểm soát, ngăn ngừa các vi phạm quy định về chất lượng hàng xuất khẩu.

- Nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về sử dụng có hiệu quả các hình thức hỗ trợ nông dân theo cam kết của Việt Nam với WTO về hỗ trợ nông nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, chương trình, đề án phát triển nông, lâm, thủy sản để cung cấp nguyên liệu có chất lượng cao cho chế biến xuất khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương lựa chọn và hướng sản xuất nông nghiệp vào các loại nông sản là nguyên liệu của công nghiệp, có giá trị kinh tế cao, dùng để xuất khẩu.

- Hướng dẫn nông dân ứng dụng rộng rãi các công nghệ sinh học thích hợp, nhất là ở khâu chọn giống cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất và chất lượng. Phổ biến, hướng dẫn áp dụng công nghệ bảo quản, sơ chế sau thu hoạch nhằm giữ chất lượng hàng hóa, hạn chế hao hụt.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho hàng xuất khẩu; hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp xử lý tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

- Tuyên truyền chính sách, pháp luật trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đến các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất; cung cấp thông tin về quy định của các nước và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; xây dựng kế hoạch thực hiện việc xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản của tỉnh.

- Xây dựng chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; hỗ trợ cho các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tình hình giải ngân cũng như tăng cường hoạt động của các dự án sản xuất hàng xuất khẩu.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông-vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác bảo vệ môi trường du lịch, bảo đảm trật tự, an toàn cho du khách.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chương trình bồi dưỡng, huấn luyện để nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ trong dịch vụ nhà hàng, nhà trọ… Ngăn chặn những hành vi ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, môi trường du lịch của Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Phối hợp với Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người làm du lịch. Kịp thời đưa tin về các đơn vị vi phạm trong kinh doanh du lịch để người tiêu dùng nhận biết, đồng thời tham mưu đề xuất các biện pháp ngăn chặn việc tái phạm, nhất là các hành vi tự ý nâng giá (“chém., chặt” giá) dịch vụ du lịch. Lưu ý địa bàn thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Xuyên Mộc.

- Theo dõi và kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch; thúc đẩy hoạt động hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu ngành du lịch – thực hiện tốt xuất khẩu tại chỗ (tăng nguồn thu ngoại tệ).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã được phê duyệt nhằm đẩy mạnh việc thu hút du khách đến với địa phương.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình nắm bắt và đưa tin kịp thời về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ về tình hình tài chính, tiền tệ, giá cả, thị trường,… bằng nhiều hình thức thích hợp, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng để các doanh nghiệp, nhân dân hiểu, tích cực ủng hộ và tham gia thực hiện; tránh đưa tin không chính xác, gây hoang mang, tạo tâm lý bất ổn trong nhân dân.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước để tạo sự công khai minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và thương nhân.

8. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát văn bản do địa phương ban hành có liên quan đến việc thực hiện cam kết WTO.

9. Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp với các sở, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tỉnh, các Hiệp hội ngành hàng rà soát, đề xuất, kiến nghị phương án giải quyết tình trạng thu phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó có việc thu phí của các hãng tàu, đại lý hãng tàu.

- Rà soát, đề xuất các giải pháp giảm chi phí logistics, thúc đẩy và gắn kết công nghệ thông tin trong logistics, đặc biệt là thủ tục hải quan để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

- Rà soát, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông; đầu tư phát triển hệ thống bến bãi vận tải, giao nhận, kho tập kết hàng hóa tại cảng biển phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phù hợp để kiểm soát thị trường, giá cả trên địa bàn, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Ban Quản lý các chợ tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh tại các chợ, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên từng địa bàn, nhất là tại các xã nông thôn trên địa bàn. Chịu trách nhiệm kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn.

- Đối với huyện Côn Đảo, tiếp tục thực hiện phương án bình ổn giá đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, việc dự trữ hàng hóa phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, nhất là trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Công thương thực hiện chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” góp phần đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý để bình ổn thị trường.

11. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu (cửa hàng, kho), gas (cửa hàng, các cơ sở chiết nạp gas); kho, tổng kho hàng hóa,…trên địa bàn tỉnh; có phương án xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Tăng cường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và các lực lượng liên quan để đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát về buôn bán, vận chuyển các loại hàng lậu, hàng cấm, các hành vi gian lận thương mại và sử dụng các loại vật liệu nổ. Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, tổ chức cho nhân dân cam kết chấp hành nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn pháo hoa trong các dịp lễ, Tết khi có kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh trong việc quản lý, kiểm soát tình trạng thương lái nước ngoài thu mua gom nông sản, thủy sản trên địa bàn.

12. Cục Hải quan tỉnh:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục thuế và thông quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được, bảo đảm chất lượng.

- Mở rộng áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định được giảm nhiều thủ tục hải quan, được thông quan hàng hóa nhanh chóng, để qua đó góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và uy tin cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Gắn công tác quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu với phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước về chế độ kiểm tra đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, khai khống, khai tăng số lượng để được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.

13. Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là khu vực phao số 0.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh trong việc quản lý, kiểm soát tình trạng thương lái nước ngoài thu mua gom nông sản, thủy sản trên địa bàn.

14. Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương và nâng cao chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh năm 2013; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, những chính sách pháp luật, những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

- Phối hợp với Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu hướng dẫn việc áp dụng các quy định WTO một cách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổng kết, đánh giá tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2013 - 2015, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý III năm 2013.

16. Chế độ thông tin, báo cáo:

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ được phân công; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công thương) trước ngày 25 hàng tháng.

Giao Sở Công thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai, đề xuất chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn và những vấn đề phát sinh đột xuất trong quá trình thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193