Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 604/QĐ-BYT 2022 quản lý tại nhà đối với người mắc COVID19

Số hiệu: 604/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 14/03/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bộ Y tế hướng dẫn các loại thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Ngày 14/3/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 604/QĐ-BYT hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.

Theo đó, thuốc điều trị người mắc COVID-19 tại nhà bao gồm:

- Thuốc hạ sốt:

+ Paracetamol cho người lớn: viên 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày.

+ Paracetamol cho trẻ em (tùy theo cân nặng và độ tuổi): gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, 325mg, 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày.

- Dung dịch cân bằng điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác.

- Thuốc giảm ho (tùy theo triệu chứng): Thuốc từ thảo dược, hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin…., số lượng đủ dùng trong khoảng 5-7 ngày. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trong khi sử dụng thuốc.

- Dung dịch nhỏ mũi: natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5-7 ngày.

- Thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh (nếu cần, đủ sử dụng trong 01- 02 tuần).

Lưu ý:

- Không tự ý dùng thuốc kháng vi rút, kháng sinh, kháng viêm… khi chưa có chỉ định, kê đơn.

- Không xông cho trẻ em.

So với trước đây, hướng dẫn này không liệt kê chi tiết các loại thuốc kháng vi rút mà chỉ dùng khi có chỉ định, kê đơn theo quy định.

Quyết định 604/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022, Quyết định 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo Biên bản họp ngày 08/03/2022 của Hội đồng xây dựng các tài liệu, hướng dẫn chuyên môn và quy định bảo đảm công tác chẩn đoán và điều trị COVID-19 được thành lập theo Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”.

Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” được áp dụng tại các cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, tại hộ gia đình và các cơ sở lưu trú có người mắc COVID-19.

Điều 3. Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại địa phương và “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” của Bộ Y tế để xây dựng và triển khai Hướng dẫn thực hiện tại địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà và số 528/QĐ-BYT ngày 03/03/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ TẠI NHÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN
“HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19”

Chỉ đạo biên soạn

 

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Thứ trưởng Bộ Y tế

Chủ biên

 

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

Đồng chủ biên

 

GS.TS. Nguyễn Gia Bình

Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Văn Kính

Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Tham gia biên soạn và thẩm định

 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc - Trường Đại học Dược Hà Nội, Phó trưởng khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai

BSCKII. Nguyễn Trung Cấp

Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

TS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

TS. Vương Ánh Dương

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

PGS.TS. Trần Minh Điển

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

BSCKII. Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW

TS. Nguyễn Thanh Hà

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế

ThS. Vũ Quang Hiếu

Chuyên gia Văn Phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh

TS. Lê Quốc Hùng

Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy

TS. Nguyễn Đình Hưng

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội

BS. Trương Hữu Khanh

Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Trọng Khoa

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

TS. Nguyễn Phú Hương Lan

Trưởng khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM

BS. Lương Chấn Lập

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

BSCKII. Bùi Nguyễn Thành Long

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Ngô Thị Hương Minh

Phó Trưởng phòng Kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược

PGS.TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên

Chủ nhiệm bộ môn Nhi trường ĐHYD TP. HCM, trưởng khoa COVID-19 Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM

ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Phụ trách phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khoẻ cán bộ, Cục QLKCB - Bộ Y tế

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khoẻ cán bộ, Cục QLKCB - Bộ Y tế

TS. Vũ Đình Phú

Trưởng khoa Hồi sức tích cực - BV Bệnh nhiệt đới TW

ThS. Cao Đức Phương

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khoẻ cán bộ, Cục QLKCB - Bộ Y tế

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo

Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

BSCKII. Nguyễn Minh Tiến

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh

BS. Bùi Nghĩa Thịnh

Trưởng khoa Hồi sức tích cực - BV Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh

BSCKII. Nguyễn Thanh Trường

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM

TS. Tạ Anh Tuấn

Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa - BV Nhi TW

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh

TS. Cao Việt Tùng

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Thư ký biên soạn

 

PGS.TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên

Chủ nhiệm bộ môn Nhi trường ĐHYD TP. HCM, trưởng khoa COVID-19 Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM

TS. Tạ Anh Tuấn

Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa - Bệnh viện Nhi TW

ThS. Nguyễn Quốc Thái

Trung tâm Bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khoẻ cán bộ, Cục QLKCB - Bộ Y tế

BS. Nguyễn Thị Dung

Chuyên viên Cục QLKCB - Bộ Y tế

DS. Đỗ Thị Ngát

Chuyên viên Cục QLKCB - Bộ Y tế

 

MỤC LỤC

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Mục đích

1.2. Đối tượng sử dụng

2. TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19 QUẢN LÝ TẠI NHÀ

2.1. Tiêu chí lâm sàng

2.2. Tiêu chí về chăm sóc và theo dõi sức khỏe

3. KHAI BÁO Y TẾ

4. CHUẨN BỊ CẦN THIẾT

4.1. Các vật dụng cần thiết tại nhà

4.2. Thuốc điều trị tại nhà

5. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ

5.1. Theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19

5.2. Điều trị

5.3. Chế độ ăn uống, sinh hoạt

5.4. Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm

6. NHIỆM VỤ CỦA CƠ SỞ QUẢN LÝ TẠI NHÀ

PHỤ LỤC SỐ 01

PHỤ LỤC SỐ 02

 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Mục đích

“Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” được xây dựng với mục đích cung cấp các hướng dẫn quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 và người mắc COVID-19 mức độ nhẹ tại nhà (sau đây gọi chung là người mắc COVID-19).

1.2. Đối tượng sử dụng

a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Trung tâm y tế quận, huyện, phòng khám; Trung tâm vận chuyển cấp cứu, các cơ sở tham gia quản lý người mắc COVID-19 (sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà).

b) Nhân viên y tế, người tham gia quản lý người mắc COVID-19 tại nhà.

c) Người mắc COVID-19, người chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà, cơ sở lưu trú có người mắc COVID-19.

2. TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19 QUẢN LÝ TẠI NHÀ

2.1. Tiêu chí lâm sàng

a) Là người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do bản thân hoặc người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện:

- Không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, tiêu chảy, chảy mũi, mất khứu giác, mất vị giác; nhịp thở bình thường theo tuổi, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời, không có dấu hiệu khó thở, không suy hô hấp;

- Không mắc bệnh nền, hoặc mắc bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

b) Là người bệnh COVID-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc.

2.2. Tiêu chí về chăm sóc và theo dõi sức khỏe

a) Người mắc COVID-19 có thể tự chăm sóc bản thân (như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh…) và theo dõi tình trạng sức khỏe;

b) Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế và sẵn có các phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính…để được nhân viên y tế hướng dẫn và xử trí khi có tình trạng cấp cứu;

c) Trường hợp người mắc COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí của mục a, b ở trên.

3. KHAI BÁO Y TẾ

1. Người mắc COVID-19 hoặc người chăm sóc hoặc nhân viên y tế, cơ sở y tế đánh giá người mắc COVID-19 thuộc đối tượng được quản lý tại nhà theo quy định tại mục 2 trên đây.

2. Người mắc COVID-19 hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà… theo hướng dẫn của địa phương về: thông tin cá nhân, thời điểm được xác định mắc COVID-19, đối tượng được quản lý tại nhà, thời điểm hết cách ly, điều trị tại nhà.

3. Trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà thu thập thông tin và lập danh sách người mắc COVID-19 quản lý tại nhà theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01.

4. CHUẨN BỊ CẦN THIẾT

4.1. Các vật dụng cần thiết tại nhà

a) Nhiệt kế;

b) Máy đo SpO2 cá nhân (nếu có);

c) Khẩu trang y tế;

d) Phương tiện vệ sinh tay;

đ) Vật dụng cá nhân cần thiết;

e) Thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy.

g) Phương tiện liên lạc: Điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế (trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sỹ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh, bệnh viện…).

4.2. Thuốc điều trị tại nhà

a) Thuốc hạ sốt: paracetamol cho người lớn: viên 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày. Paracetamol cho trẻ em (tùy theo cân nặng và độ tuổi): gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, 325mg, 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày.

b) Dung dịch cân bằng điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác.

c) Thuốc giảm ho (tùy theo triệu chứng): Thuốc từ thảo dược, hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin…., số lượng đủ dùng trong khoảng 5-7 ngày. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trong khi sử dụng thuốc.

d) Dung dịch nhỏ mũi: natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5-7 ngày.

đ) Thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh (nếu cần, đủ sử dụng trong 01- 02 tuần).

4.3. Cách ly

Tạo không gian cách ly riêng. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm; luôn mở cửa sổ.

5. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ

5.1. Theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19

5.1.1. Trẻ dưới 5 tuổi

a) Theo dõi các dấu hiệu: tinh thần, bú/ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), mầu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa.

b) Dấu hiệu bất thường: Phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà: trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu… để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

(1) Tinh thần: trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc li bì, hoặc co giật.

(2) Sốt cao liên tục > 39oC và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt + chườm/lau người bằng nước ấm. Hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ.

(3) Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi:

- Trẻ < 2 tháng khi thở ≥ 60 lần/phút;

- Trẻ từ 2 tháng đến < 12 tháng khi thở ≥ 50 lần/phút;

- Trẻ từ 12 tháng đến < 5 tuổi khi thở ≥ 40 lần/phút.

(4) Trẻ thở bất thường: Khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo hõm ức, cơ liên sườn…

(5) SpO2 < 96% (nếu có máy đo SpO2)

(6) Tím tái

(7) Mất nước: môi se, mắt trũng, khát nước, đái ít…

(8) Nôn mọi thứ

(9) Trẻ không bú được hoặc không ăn, uống được

(10) Trẻ mắc thêm các bệnh khác như: sốt xuất huyết, tay chân miệng…

(11) Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần khám, chữa bệnh.

5.1.2. Trẻ từ 5 đến 16 tuổi

a) Theo dõi các dấu hiệu: tinh thần, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, ho, đau ngực, đau bụng, tiêu chảy (phân lỏng/đi ngoài), mất khứu giác, thính giác.

b) Dấu hiệu bất thường: Phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà: trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu… để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

(1) Thở nhanh: Nhịp thở của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: ≥ 30 lần/phút, trẻ từ 12 tuổi: ≥ 20 lần/phút

(2) Thở bất thường: co kéo hõm ức, liên sườn…

(3) SpO2 < 96% (nếu có máy đo SpO2)

(4) Cảm giác khó thở

(5) Ho thành cơn không dứt

(6) Đau tức ngực

(7) Không ăn/uống được

(8) Nôn mọi thứ

(9) Tiêu chảy

(10) Trẻ mệt, không chịu chơi

(11) Sốt cao không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ

(12) Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần khám, chữa bệnh.

5.1.3. Người lớn (trên 16 tuổi)

a) Theo dõi các dấu hiệu:

- Chỉ số: nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SpO2 và huyết áp (nếu có thể).

- Các triệu chứng: mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh/gai rét, viêm kết mạc (mắt đỏ), mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy (phân lỏng/đi ngoài); ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, không tỉnh táo; các triệu chứng khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ…

b) Dấu hiệu bất thường: Phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây phải thông báo ngay với cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà/cơ sở lưu trú: trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu… để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa người mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

(1) Khó thở, thở hụt hơi.

(2) Nhịp thở ≥ 20 lần/phút.

(3) SpO2 ≤ 96%.

(4) Mạch nhanh > 120 nhịp/phút hoặc < 50 nhịp/phút.

(5) Huyết áp thấp: huyết áp tâm thu < 90 mmHg, huyết áp tâm trương < 60 mmHg (nếu có thể đo).

(6) Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu.

(7) Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân.

(8) Thay đổi ý thức: lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả, co giật.

(9) Không thể ăn uống do nôn nhiều.

(10) Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc COVID-19 mà thấy cần khám, chữa bệnh.

5.2. Điều trị

a) Thuốc hạ sốt khi nhiệt độ ≥ 38,50 C hoặc đau đầu nhiều:

- Người lớn: paracetamol, mỗi lần 01 viên 500mg hoặc 10-15 mg/kg, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ. Lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 4g (4000mg)/ngày.

- Trẻ em: paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần (uống hoặc đặt hậu môn), cách tối thiểu 4 - 6 giờ nếu cần nhắc lại (hoặc sử dụng liều theo tuổi nếu không biết cân nặng của trẻ, chi tiết trong Phụ lục số 02); Lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 60 mg/kg/ngày.

b) Dung dịch cân bằng điện giải khi mất nước (do sốt cao, tiêu chảy, mệt mỏi): Khuyến khích người mắc COVID-19 uống nhiều nước, có thể sử dụng nước trái cây hoặc Oresol (pha và dùng theo đúng hướng dẫn), nếu không muốn uống Oresol có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội, nước trái cây. Không sử dụng các dung dịch nước ngọt công nghiệp (không sản xuất từ hoa quả) để bù nước;

c) Tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh.

d) Dùng các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết:

- Ho nhiều: Có thể dùng các thuốc giảm ho từ thảo dược, hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin…. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo/thận trong khi sử dụng thuốc

- Ngạt mũi, sổ mũi: xịt rửa mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch natriclorua 0,9%.

- Tiêu chảy: chế phẩm vi sinh có lợi cho đường ruột (probiotic), men tiêu hóa.

đ) Với người đang được sử dụng các thuốc điều trị bệnh nền theo đơn ngoại trú: tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn.

e) Các thuốc khác: thuốc kháng vi rút… dùng khi có chỉ định, kê đơn theo quy định hiện hành.

g) Lưu ý:

- Không tự ý dùng thuốc kháng vi rút, kháng sinh, kháng viêm… khi chưa có chỉ định, kê đơn.

- Không xông cho trẻ em.

5.3. Chế độ ăn uống, sinh hoạt

a) Uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước;

b) Tăng cường dinh dưỡng: ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả… Không bỏ bữa.

c) Nên nghỉ ngơi. Đối với người lớn nên vận động thể lực nhẹ (phù hợp với tình trạng sức khỏe), tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, suy nghĩ tích cực và duy trì tâm lý thoải mái.

5.4. Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm

Người mắc COVID-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người mắc COVID-19 thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, như sau:

a) Người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.

b) Người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với người mắc COVID-19.

c) Nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế chế đề các đồ dùng vật dụng khó làm sạch (thú bông, giấy, bìa…) tại khu vực này.

d) Rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa… hàng ngày và khi dây bẩn.

đ) Phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định.

6. NHIỆM VỤ CỦA CƠ SỞ QUẢN LÝ TẠI NHÀ

6.1. Lập danh sách người mắc COVID-19 quản lý tại nhà

a) Đánh giá người mắc COVID-19 thuộc đối tượng được quản lý tại nhà theo các tiêu chí quy định tại mục 2.

b) Lập danh sách quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01).

6.2. Làm xét nghiệm hoặc hướng dẫn tự xét nghiệm tại nhà cho người mắc COVID-19, người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người mắc COVID-19 khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19, theo các quy định hiện hành.

6.3. Hướng dẫn, tư vấn cho người mắc COVID-19, người chăm sóc về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.

6.4. Kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú: thực hiện theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

6.5. Xử trí cấp cứu, hướng dẫn người mắc COVID-19, người chăm sóc chuyển người bệnh đến cơ sở y khi có dấu hiệu bất thường, cần cấp cứu, khám, chữa bệnh hoặc khi có các tình trạng cấp cứu đối với các bệnh lý khác như nguy cơ tai biến sản khoa, chấn thương, đột quỵ…. vượt quá năng lực của cơ sở.

6.6. Thực hiện các nhiệm vụ xác nhận khỏi bệnh và các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Trang bìa

TÊN CƠ SỞ Y TẾ
……………….

 

 

 

 

DANH SÁCH QUẢN LÝ
NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

Năm 202…

 

Trang bên trái

DANH SÁCH QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

STT

Họ và tên người mắc COVID-19

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

Điện thoại người mắc COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang bên phải

DANH SÁCH QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

Họ tên người nhà

Điện thoại người nhà

Ngày xác định mắc COVID-19/ ngày khởi phát

Ngày kết thúc quản lý tại nhà

Ngày chuyển viện và nơi chuyển đến

Tử vong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

HƯỚNG DẪN LIỀU LƯỢNG THUỐC PARACETAMOL CHO TRẺ EM THEO TUỔI
(chỉ dùng khi không biết cân nặng - tối ưu nhất là tính liều theo cân nặng của trẻ)

Độ tuổi trẻ em

Thuốc

Liều thuốc mỗi lần

< 1 tuổi

Paracetamol 80mg

1 gói x 4 lần/ ngày

Từ 1 đến dưới 2 tuổi

Paracetamol 150mg

1 gói x 4 lần/ ngày

Từ 2 đến dưới 5 tuổi

Paracetamol 250mg

1 gói x 4 lần/ ngày

Từ 5 đến 12 tuổi

Paracetamol 325mg

1 viên x 4 lần/ ngày

Trên 12 tuổi

Paracetamol 500mg

1 viên x 4 lần/ ngày

* Ghi chú: Uống paracetamol khi sốt trên 38,50C, có thể lặp lại mỗi 04 giờ đến 06 giờ nếu vẫn còn sốt.

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 604/QD-BYT

Hanoi, March 14, 2022

 

DECISION

ON PROMULGATING “GUIDELINES ON HOME MANAGEMENT OF COVID-19 CASES”

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases in 2007;

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment in 2009;

Pursuant to Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 of the Government on function, tasks, powers and organizational structures of the Ministry of Health;

According to the meeting minute dated March 08, 2022 of the Council on formulation of specialized documents and guidelines and regulations to ensure COVID-19 diagnosis and treatment according to the Decision No 4026/QD-BYT dated August 20, 2021 of the Minister of Health;.

At the request of the Director General of Department of Medical Service Administration of the Ministry of Health,

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Dedicated document on "Guidelines on home management of COVID-19 cases” is promulgated herewith".

Article 2. Dedicated document on “Guidelines on home management of COVID-19 cases” is applied to home management facilities for COVID-19 cases, households and accomodation with COVID-19 cases.

Article 3. The Departments of Health of the provinces and central-affiliated cities are assigned to formulate and apply guidelines to their provinces/cities on the basis of the developments of the COVID-19 in their provinces/cities and "Guidelines on home management of COVID-19 cases" of the Ministry of Health.

Article 4. This Decision comes into force from the day on which it is signed and replaces the Decision of the Ministry of Health No. 261/QD-BYT on promulgating Guidelines for management of COVID-19 cases at home and No. 528/QD-BYT dated March 03, 2022 on promulgating Guidelines on home management of children with COVID-19 infection.

Article 5. Chief of the Ministry Office, Chief Inspector of the Ministry; Director Generals of Departments and Agencies and Departments under the Ministry of Health; Directors of the Departments of Health of provinces and central-affiliated cities; Directors of hospitals affiliated to the Ministry of Health, medical Chief Officers of industries are responsible for the implementation thereof./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Truong Son

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.HOME MANAGEMENT OF COVID-19 CASES
(Issued together with Decision No. 604/QD-BYT dated March 14, 2022 of the Ministry of Health)

 

List of compilers of
“guidelines on home management of COVID-19 cases”

Directors of compelation

 

Assoc.Prof.Ph.D. Nguyen Truong Son

The Deputy Minister of Health

Chief author/editor

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Director General of Department of Medical Service Administration of the Ministry of Health

Co-chief author/editor

 

Prof. Ph.D. Nguyen Gia Binh

President of Vietnam National Association of Emergency, Intensive Care Medicine and Clinical Toxicology

Prof. Ph.D. Nguyen Van Kinh

President of the Vietnam Society of Infectious Diseases (VSID), former Director of National Hospital for Tropical Diseases

Assoc.Prof.Ph.D.. Nguyen Lan Hieu

Director of Hanoi Medical University Hospital

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Assoc.Prof.Ph.D.. Nguyen Hoang Anh

Director of the National Center of Drug Information and Adverse Drug Reactions Monitoring (National DI & ADR Center) - Hanoi University of Pharmacy, Deputy Head of Pharmacy Department of Bach Mai Hospital

Specialist level II Doctor. Nguyen Trung Cap

Vice President of National Hospital of Tropical Diseases

Ph.D. Nguyen Van Vinh Chau

Deputy Director of Department of Health of Ho Chi Minh City

Ph.D. Vuong Anh Duong

Vice Director of the Vietnam Administration of Medical Services - Ministry of Health

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Director of Vietnam National Children's Hospital (VNCH)

Specialist level II Doctor. Nguyen Hong Ha

Vice - President of Vietnam Association for Infection Diseases, Former Vice Director of National Hospital of Tropical Diseases

Ph.D. Nguyen Thanh Ha

Deputy Director of Department of Health Environment Management

MD. Vu Quang Hieu

Specialist of the Office of World Health Organization in Vietnam

Assoc.Prof.Ph.D.. Nguyen Thanh Hung

Director of the Children's Hospital 1 of Ho Chi Minh city

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Head of Department of Tropical Diseases - Cho Ray Hospital

Ph.D. Nguyen Dinh Hung

Deputy Director of Department of Health of Hanoi

Dr. Truong Huu Khanh

Vice President of Ho Chi Minh Association for Infection Diseases, Adviser on Infection Diseases of the Children's Hospital 1 of Ho Chi Minh city

Ph.D. Nguyen Trong Khoa

Vice Director of the Vietnam Administration of Medical Services - Ministry of Health

Ph.D. Nguyen Phu Huong Lan

Head of Laboratory Department – Ho Chi Minh City Hospital of Tropical Diseases

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Specialist of the Professional Department - the Department of Health of Ho Chi Minh city

Specialist level II Doctor. Bui Nguyen Thanh Long

Head of the Professional Department - the Department of Health of Ho Chi Minh city

MD. Ngo Thi Huong Minh

Deputy Head of Deparment of Pharmacy Sales, Drug Administration of Vietnam

Assoc.Prof.Ph.D.. Phung Nguyen The Nguyen

Head of Department of Children of Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, Head of COVID-19 Department - the Children's Hospital 1 of Ho Chi Minh city

MD. Nguyen Thi Thanh Ngoc

Person in charge of the Department of Professional Competence – Inspection – Protection of Health of Officers, Vietnam Administration of Medical Services - Ministry of Health

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Deputy Head of the Department of Professional Competence – Inspection – Protection of Health of Officers, Vietnam Administration of Medical Services - Ministry of Health

Ph.D. Vu Dinh Phu

Head of Intensive Care Unit – National Hospital of Tropical Diseases

MD. Cao Duc Phuong

Specialist of the Department of Professional Competence – Inspection – Protection of Health of Officers, Vietnam Administration of Medical Services – Ministry of Health

Assoc.Prof.Ph.D.. Pham Thi Ngoc Thao

Vice Director of Cho Ray Hospital

Specialist level II Doctor. Nguyen Minh Tien

Vice Director of the Department of Health of Ho Chi Minh city

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Head of Intensive Care Unit – Thu Duc Hospital of Ho Chi Minh City

Specialist level II Doctor. Nguyen Thanh Truong

Vice President of Hospital of Tropical Diseases of Ho Chi Minh City

Ph.D. Ta Anh Tuan

Head of ICU – Internal Medicine Ward – Central Children’s Hospital

MD. Nguyen Thanh Tuan

Head of Department of General Planing - the Children's Hospital 1 of Ho Chi Minh city

Ph.D. Cao Viet Tung

Vice Director of Vietnam National Children's Hospital (VNCH)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Assoc.Prof.Ph.D.. Phung Nguyen The Nguyen

Head of Department of Children of Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, Head of COVID-19 Department - the Children's Hospital 1 of Ho Chi Minh city

Ph.D. Ta Anh Tuan

Head of ICU – Internal Medicine Ward – Vietnam National Children’s Hospital

MD. Nguyen Quoc Thai

Center of Infection Deseases – Bach Mai Hospital

MD. Truong Le Van Ngoc

Deputy Head of the Department of Professional Competence – Inspection – Protection of Health of Officers, Vietnam Administration of Medical Services - Ministry of Health

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Specialist of the Vietnam Administration of Medical Services – Ministry of Health

Pharmacist. Do Thi Ngat

Specialist of the Vietnam Administration of Medical Services – Ministry of Health

 

TABLE OF CONTENTS

1. GENERAL INFORMATION

1.1. Objectives

1.2. Regulated entities

2. Criteria for home management of COVID-19 cases

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.2. Criteria for caring and monitoring the health

3. Health declaration

4. Necessary preparation

4.1. Home essentials

4.2. Drugs for home management

5. GUIDELINES ON HOME MANAGEMENT

5.1. Monitoring of health of COVID-19 cases

5.2. Treatment

5.3. Diet and lifestyle

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Duties of home management facilities

APPENDIX 01

APPENDIX 02

 

guidelines on home management of COVID-19 cases

1. GENERAL INFORMATION

1.1. Objectives

“Guidelines on home management of COVID-19 cases” is formulated for the purpose of provision of instructions on management of people with SARS-CoV-2 infection and mild COVID-19 cases at home (hereinafter refered to as “COVID-19 cases”)

1.2. Regulated entities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Health workers, people involved in home management of COVID-19 cases.

c) COVID-19 cases, caregivers of COVID-19 cases at home and COVID-19 cases' accommodation.

2. Criteria for identifying COVID-19 cases eligible for home management

2.1. Clinical criteria

a) COVID-19 cases confirmed to be infected with SARS-CoV-2 by realtime RT-PCR or antigen rapid test done by themselves or by health workers or health facilities:

- Do not have any symptoms or have mild clinical symptoms such as fever, dry cough, sore throat, stuffy nose, fatigue, headache, muscle aches, numbness of the tongue, diarrhea, runny nose, loss of smell, loss of taste; normal breathing rate by age, SpO2 ≥ 96% when breathing normally, no signs of shortness of breath, no respiratory failure;

- Do not have any underlying conditions or have underlying conditions which are under stable treatment.

b) COVID-19 cases are under treatment by examination and treatment facilities but they do not meet standards for COVID-19 recovery and meet standards for home management, they may be transferred home for further care.

2.2. Criteria for caring and monitoring the health

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) COVID-19 cases are able to contact health workers and have communication means such as mobile phones, computers, etc. for instructions and settlement in case of emergency by health workers;

c) For COVID-19 cases who are unable to self-care, their families must have caregives who meet the criteria above-mentioned.

3. HEALTH DECLARATION

1. COVID-19 cases or caregivers or health workers or health facilities assess COVID-19 cases who are under home management as specified in section 2 above.

2. The COVID-19 cases or their caregivers shall notify the health stations of their communes or wards or facilities for home management of COVID-19 cases of personal information, dates of being identified to be COVID-19 cases and entities eligible for home management and the time of ending isolation or home management according to instructions of their communes or wards.

3. The health stations of their communes or wards or facilities for home management of COVID-19 cases shall collect their information and make lists of COVID-19 cases eligible for home management according to the form prescribed in Appendix 01.

4. Necessary preparation

4.1. Essential items

a) Thermometers;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Medical face masks;

d) Hand sanitary equipment;

dd) Necessary personal belongings;

e) Containers for infectious waste with covers.

g) Means of communication: Telephones, phone numbers of health facilities (health stations, district-level health centers, emergency transportation centers, doctors, community counseling groups, rapid response teams, hospitals, etc.).

4.2. Drugs for home management

a) Paracetamol for adults: 500mg tablets, 3 to 5 days doses. Paracetamol for children (depending on body weight and age): 80mg, 100mg, 150mg or 250mg, 325mg, 500mg (oral suspension powder or granule packs or tablets), 3 to 5 days doses.

b) Electrolyte balancing solution: Oresol, rehydration packages or other electrolytes.

c) Cough suppressants (depending on symptoms): Herbal medicine or stand-alone cough suppressant or cough suppressant combined with antihistamine, etc. for about 5-7 days. The indications, contraindications and warnings while using the drugs must be noted.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) Drugs for treatment of underlying conditions according to prescriptions (if any, for 01-02 week (s)).

4.3. Isolation

Isolation places must be separated. The isolation places must be well ventilated and not using central air conditioning; always open their windows.

5. GUIDELINES ON HOME MANAGEMENT

5.1. Monitoring of health of COVID-19 cases

5.1.1. Children aged under 5

a) Monitor mental signs, skin color, mucous membranes and digestive disorders, breastfeed/eating; measure body temperature at least 2 times per day; count breathing rate and pulse, measure SpO2 (if a pulse oximeter is available).

b) Abnormal signs: when detecting any one of the following signs, immediately notify home management facilities for COVID-19 cases including health stations of communes/wards; or mobile health stations, emergency transportation centers, etc. for timely health examination, emergency treatment and hospitalization or take children with COVID-19 to health facilities for health examination and treatment.

(1) Mental signs: the children are fussy, tired, refuse to play, do not take notices or convulse.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(3) Abnormal rapid breathing rate:

- Children under 2 months old: ≥ 60 times/minute;

- Children from 2 months old to under 12 months old: ≥ 50 times per minute;

- Children from 1 to under 5 years old: ≥ 40 times per minute;

(4) Children with abnormal breathing: shortness of breath, nose flaring, intercostal retractions, abdominal external oblique muscles, etc.

(5) SpO2 < 96% (if if a pulse oximeter is available)

(6) Cyanosis

(7) Signs of dehydration: dry lips, sunken eyes, thirst, little or no urination, etc.

(8) Nausea

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(10) Children with underlying conditions: Dengue fever; Hand, foot and, mouth disease, etc.

(11) Other abnormal symptoms that are serious.

5.1.2. Children aged from 5 to 16

a) Monitor mental signs, breathing rate, pulse, skin color, mucous membranes, eating, cough, stomachache, chest pain, diarrhea, loss of smell and hearing; measure SpO2 (if a pulse oximeter is available) and body temperature at least 2 times/day.

b) Abnormal signs: Detect any one of the following signs, must immediately notify facilities for home management of COVID-19 cases including health stations of communes/wards; or mobile health stations, emergency transportation centers, etc. for timely health examination, emergency treatment and hospitalization or take children with COVID-19 to health facilities for health examination and treatment.

(1) Rapid breathing rate: children from 5 to under 12 years old: ≥ 30 times/minute; children above 12 years old: ≥ 20 times/minute

(2) Abnormal breathing: intercostal retractions, abdominal external oblique muscles, etc.

(3) SpO2 < 96% (if if a pulse oximeter is available)

(4) Shortness of breath

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(6) Chest pain

(7) Drinking/eating refusal

(8) Nausea

(9) Diarrhea

(10) Withdrawal from interaction

(11) High fever that does not go down or improve after 48 hours

(12) Other abnormal symptoms that are serious.

5.1.3. Adults (above 16 years old)

a) Monitor signs:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Symptoms: fatigue, cough, coughing up sputum, chills/splits, conjunctivitis (red eyes), loss of taste or smell, diarrhea (loose stools); coughing up blood, shortness of breath, persistent chest pain, lethargy; other symptoms such as sore throat, headache, dizziness, loss of appetite, nausea and vomiting, muscle aches, etc.

b) Abnormal signs: Detect any one of the following signs, must immediately notify facilities for management of COVID-19 cases at home or accomodation including health stations of communes/wards; or mobile health stations, emergency transportation centers, etc. for timely health examination, emergency treatment and hospitalization or take children with COVID-19 to health facilities for health examination and treatment.

(1) Shortness of breath

(2) Breathing rate ≥ 20 times/minute

(3) SpO2 ≤ 96%.

(4) Rapid pulse >120 beats/minute or 50 beats/minute.

(5) Low blood pressure: systolic blood pressure <90 mmHg, diastolic blood pressure < 60 mmHg (if measurable).

(6) Frequent chest pain, feeling of tightness in the chest and the pain increasing when taking a deep breath.

(7) Pale lips, fingernails, toenails, skin, cold fingers and toes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(9) Unavailability to eat or drink due to vomiting.

(10) Other abnormal symptoms that are serious of COVID-19 cases.

5.2. Treatment

a) Take Antipyretic when having temperature ≥ 38,50C or severe headache:

- Adults: take paracetamol, 01 pill of 500mg or 10-15 mg/kg /time with an internval of 4-6 hours. Note: The total dose should not exceed 4g (4000mg)/day.

- Children: take paracetamol at a dose of 10-15 mg/kg/time (oral or rectal), at least 4-6 hours if repeated (or use dose under age if the child's weight is not known, details in Appendix No. 02); Note: the total dose should not exceed 60 mg/kg/day.

b) Electrolyte balancing solution for dehydration (due to high fever, diarrhea, fatigue): COVID-19 cases are encouraged to drink plenty of water, may use juice or Oresol (mix and use in the right instructions). If the patient does not like Oresol, it cann be replaced with cooled boiled water or juice. Do not use soft drink (not produced from fruits) to rehydrate;

c) Increase nutrients, eat foods containing enough nutrients, eat more fresh fruits and vegetables.

d) Take symptom treatment drugs if necessary:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Nasal congestion, runny nose: use nasal spray, nasal drops with 0.9% sodium chloride solution.

- Diarrhea: take probiotics beneficial to the intestines, digestive enzymes.

dd) Drugs for treatment of underlying conditions according to outpatient prescription: continues to take drugs under instructions.

e) Other drugs: take prescription antiretroviral drugs, etc. according to current regulations.

g) Notes:

- Do not use antiviral drugs, antibiotics, anti-inflammatory drugs, etc. without any indication or prescription.

- Steam therapy is not recommended for children

5.3. Diet and lifestyle

a) Regularly drink water and do not wait until having thirst;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Should take a rest. For adults, should do light physical activities (suitable for their health condition), practice breathing at least 15 minutes per day and have positive thinking and maintain a comfortable mental state.

5.4. Measures against COVID-19 infection

COVID-19 cases and caregivers or roommates of COVID-19 cases shall implement infection control and prevention measures, as follows:

a) COVID-19 cases should avoid leaving their isolation places. When they have to leave their isolation places, they must wear face masks and keep distance from others.

b) Caregivers or family members living in the same house have to always wear face masks and keep distance when they have to come into contact with COVID-19 cases.

c) The isolation places have to be kept well ventilated, limit the use of items that are difficult to clean (stuffed animals, paper, paperboard, etc.) in these places.

d) Frequently wash or disinfect their hands. Disinfect frequently touched items and surfaces such as countertops, doorknobs, hand-held devices, toilets, sinks, etc., daily and when dirty.

dd) Classify and collect infectious waste according to regulations.

6. Duties of home management facilities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Assess COVID-19 cases who are eligible for home management according to the criteria specified in section 2.

b) Make lists of COVID-19 cases eligible for home management (according to form prescribed in Appendix 01).

6.2. Do testing or instruct COVID-19 cases to test themselves; instruct caregivers or roommates of COVID-19 cases with suspected COVID-19 symptoms to test them, in accordance with current regulations.

6.3. Provide guidance and advices for COVID-19 cases, caregivers on home management of COVID-19 cases.

6.4. Prescribe and dispense drugs for outpatient treatment: comply with the Guidelines for diagnosis and treatment of COVID-19 of the Ministry of Health and relevant guidelines.

6.5. Provide emergency treatment, instructions for COVID-19 cases, caregivers to transfer patients to health facilities when there are abnormal signs, need for emergency, medical examination and treatment or when there are emergency conditions for other diseases such as the risk of obstetric complications, trauma, stroke, etc. that are exceed the facilities’ capacity.

6.6. Perform duties of confirming recovery from COVID-19 and other duties according to the current regulations.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022 Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.605

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!