Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3478/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án giám sát, cách ly y tế và thu dung, điều trị để kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới

Số hiệu: 3478/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3478/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁM SÁT, CÁCH LY Y TẾ VÀ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ ĐỂ KIỂM SOÁT, PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 06/12/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)”

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/08/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3685/TTr-SYT ngày 14/9/2020 về phê duyệt Phương án cách ly, điều trị để kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giám sát, cách ly y tế và thu dung, điều trị để kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Phương án) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương để chủ động triển khai các biện pháp nhằm kiên quyết kiểm soát, phòng chống lây lan dịch bệnh; tổ chức hiệu quả công tác cách ly y tế, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; giảm thiểu tới mức thấp nhất biến chứng và tử vong do COVID-19.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các lĩnh vực của đời sống: du lịch, giáo dục, lao động sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, khám, chữa bệnh ...

b) Phát hiện kịp thời, cách ly y tế triệt để, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định mắc COVID-19, các trường hợp nhập cảnh, đến từ khu vực, vùng, quốc gia, lãnh thổ có dịch; dập dịch triệt để, không để dịch lây lan tại cơ sở cách ly và cộng đồng.

c) Cách ly nghiêm ngặt, điều trị đúng phác đồ hướng dẫn, giảm thiểu tới mức thấp nhất biến chứng và tử vong do COVID-19; phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế và cộng đồng.

d) Chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly y tế và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác cách ly, điều trị theo quy định để kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19.

II. PHƯƠNG ÁN CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Đối tượng thực hiện cách ly y tế:

a) Người tiếp xúc gần với trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 (sau đây viết tắt là F1)

b) Người nhập cảnh (chuyên gia nước ngoài; khách nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ; công dân Việt Nam trên các chuyến bay giải cứu, hồi hương; các trường hợp nhập cảnh khác: thuyền viên tàu quốc tế, người nhập cảnh trái phép...).

c) Các đối tượng khác theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 (thành viên tổ bay quốc tế; người đến từ các địa phương, khu vực có ổ dịch hoạt động trong nước...).

2. Địa điểm thực hiện cách ly y tế:

a) Tại Khu Ký túc xá phía Tây thành phố, quận Liên Chiểu:

Tiếp nhận, cách ly y tế đối với các trường hợp F1 và triển khai thực hiện tại Khu Ký túc xá phía Tây thành phố để tận dụng hiệu quả nguồn lực, tránh tình trạng dàn trải; khi Khu Ký túc xá phía Tây thành phố đã tiếp nhận đủ các trường hợp được cách ly theo năng lực thì tiếp tục triển khai cách ly y tế đối với các trường hợp F1 tại các cơ sở cách ly tập trung khác trên địa bàn thành phố.

b) Các cơ sở lưu trú được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố (Ban Chỉ đạo) ban hành quyết định thiết lập là cơ sở cách ly y tế (chi phí do người được cách ly tự nguyện chi trả): Tiếp nhận, cách ly y tế đối với:

- Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc tại thành phố Đà Nẵng (dưới 14 ngày hoặc trên 14 ngày); người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.

- Công dân Việt Nam trên các chuyến bay giải cứu, hồi hương; thuyền viên tàu quốc tế; thành viên tổ bay quốc tế có nhu cầu cách ly y tế tại cơ sở lưu trú và tự nguyện trả phí.

c) Cơ sở cách ly y tế tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quản lý: Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trung tâm Huấn luyện quốc phòng an ninh (86 Nguyễn Chánh); Tiếp nhận, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam trên các chuyến bay giải cứu, hồi hương; thuyền viên tàu quốc tế.

3. Thời gian thực hiện cách ly y tế:

Thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây (người mắc COVID-19, nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc ổ dịch, khu vực, vùng, quốc gia, lãnh thổ có dịch COVID-19) theo quy định của Bộ Y tế.

III. PHƯƠNG ÁN THU DUNG, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

1. Đối với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng:

Khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người dân theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời, chuẩn bị khu vực điều trị bệnh nhân xác định mắc COVID-19 với quy mô 50 giường bệnh và đảm bảo các điều kiện để can thiệp hồi sức tích cực, sẵn sàng các nguồn lực để ứng phó với các tình huống của dịch bệnh COVID-19.

2. Đối với Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang:

Khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang trở lại hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp nhận, khám chữa bệnh bình thường cho người dân; tiếp tục tiếp nhận điều trị bệnh nhân thận nhân tạo trên địa bàn thành phố (kể cả bệnh nhân thận nhân tạo mắc COVID-19). Đồng thời, chuẩn bị khu vực điều trị bệnh nhân xác định mắc COVID-19 với quy mô trên 50 giường bệnh để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thu dung, điều trị đủ 50 bệnh nhân; sẵn sàng các nguồn lực để ứng phó với các tình huống của dịch bệnh COVID-19.

3. Đối với Bệnh viện Đà Nẵng:

Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để sẵn sàng huy động hỗ trợ; triển khai hội chẩn từ xa, hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang khi có yêu cầu; đồng thời, triển khai các hoạt động phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Theo dõi, giám sát, xét nghiệm bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19

a) Tổ chức cách ly y tế; giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày kể từ ngày xuất viện đối với bệnh nhân COVID-19 đủ tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế và xuất viện (thông báo và tổ chức vận chuyển, bàn giao đối với các bệnh nhân ở địa phương khác).

b) Thực hiện lấy mẫu (mẫu đơn) tại nhà vào ngày thứ 14 kể từ ngày xuất viện đối với các trường hợp nêu tại điểm a, mục 4, Quyết định này và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Nếu phát hiện bệnh nhân dương tính thì tổ chức vận chuyển ngay đến cơ sở điều trị, đồng thời tổ chức điều tra, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các trường hợp là F1.

IV. PHƯƠNG ÁN GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG

1. Tăng cường hoạt động của Tổ công tác COVID-19 cộng đồng (Tổ COVID-19) trong công tác giám sát chủ động, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm mục đích vừa tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; vừa phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có tiền sử dịch tễ không rõ ràng để báo cáo, xử lý, can thiệp y tế kịp thời.

2. Giao trách nhiệm và có biện pháp tăng cường giám sát hoạt động của Tổ COVID-19 tại cộng đồng.

3. Tổ chức thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở tất cả các lĩnh vực của đời sống tại cộng đồng, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Thường xuyên phối hợp, tổ chức đánh giá nguy cơ và hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở, đơn vị: cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ, nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại,...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Trung tâm Y tế các quận, huyện:

- Phối hợp các đơn vị liên quan (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Du lịch...) khảo sát, kiểm tra, đánh giá toàn diện các điều kiện cách ly y tế của các cơ sở cách ly y tế tập trung, đặc biệt là các cơ sở lưu trú được Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định thiết lập là cơ sở cách ly y tế tập trung, đảm bảo theo đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

- Hướng dẫn các quy trình thực hiện cách ly y tế tập trung, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm đối với người được cách ly y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là đối với các cơ sở lưu trú.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở cách ly y tế; đề xuất xử lý đối với các cơ sở vi phạm quy định về cách ly y tế.

b) Chỉ đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp nhận, khám chữa bệnh bình thường cho người dân khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ra viện; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nguồn lực để bố trí khu vực thu dung, điều trị bệnh nhân xác định mắc COVID-19 trong tình huống dịch bệnh gia tăng trở lại trên địa bàn thành phố.

c) Chỉ đạo, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với công tác cách ly y tế, công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

d) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố sẵn sàng thu dung, điều trị các trường hợp cách ly y tế có vấn đề về sức khỏe cần điều trị; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát lây nhiễm trong phòng, chống dịch COVID-19; chủ động rà soát, đánh giá, khắc phục các nguy cơ lây nhiễm tại đơn vị; có biện pháp xử lý hoặc đề xuất xử lý đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện không nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

đ) Hỗ trợ, hướng dẫn Tổ COVID-19 thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng; nắm bắt, phối hợp giám sát hoạt động của Tổ COVID-19 và tư vấn về mặt chuyên môn đối với Tổ COVID-19 khi được yêu cầu.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan kiểm tra các điều kiện cách ly y tế trước khi đề xuất Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định thiết lập cơ sở lưu trú là cơ sở cách ly y tế để đáp ứng nhu cầu cách ly y tế tại cơ sở lưu trú có thu phí của người nhập cảnh.

2. Sở Du lịch

ạ) Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn, đề xuất các cơ sở lưu trú và phối hợp với Sở Y tế để thẩm định, kiểm tra các điều kiện để sẵn sàng thiết lập cơ sở lưu trú là cơ sở cách ly y tế có thu phí đối với người nhập cảnh có nhu cầu cách ly tại cơ sở lưu trú.

b) Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các điều kiện cách ly y tế tại cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện cách ly y tế, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện hằng ngày việc thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm của các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 va cơ sở cách ly y tế theo đúng quy định.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đảm bảo công tác vận chuyển thực hiện cách ly y tế theo các quy định hiện hành; phối hợp với Sở Y tế đảm bảo phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình vận chuyển người nhập cảnh thực hiện cách ly y tế và các trường hợp khác trong trường hợp cần thiết.

5. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương về thanh, quyết toán và nguồn kinh phí thực hiện liên quan đến chi phí cách ly y tế, điều trị COVID-19 đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

6. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tổ chức kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung.

7. Công an thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các quận, huyện đảm bảo công tác giám sát cách ly y tế, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở cách ly tập trung.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

a) Chủ động đề xuất, tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Binh chủng Phòng không Không quân và các cơ quan quân đội khác trên địa bàn khẩn trương chuẩn bị điều kiện, thiết lập các cơ sở do quân đội quản lý là cơ sở cách ly y tế trong trường hợp các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam hồi hương tăng lên.

b) Căn cứ thời gian tiếp nhận và số lượng người nhập cảnh, tổ chức điều tiết, phân bổ và đề xuất sử dụng thêm các cơ sở do quân đội quản lý khác trên địa bàn thành phố để tổ chức cách ly y tế người nhập cảnh.

9. UBND các quận, huyện

a) Chủ động đề xuất thiết lập cơ sở cách ly y tế để thực hiện cách ly theo quy định đối với các trường hợp là F1 trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn (ngoài địa điểm Khu Ký túc xá phía Tây thành phố, quận Liên Chiểu).

b) Ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly, cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế đối với các trường hợp cách ly y tế tại cơ sở lưu trú đóng trên địa bàn.

c) Phối hợp với với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cách ly y tế tại cơ sở lưu trú; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế và chỉ đạo cưỡng chế nếu người được cách ly y tế không tuân thủ yêu cầu cách ly tại cơ sở lưu trú;

d) Chỉ đạo thường xuyên giám sát, thu thập báo cáo của các Tổ COVID-19 và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

đ) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương bằng nhiều hình thức: loa phát thu âm cầm tay, phát tờ rơi....

e) Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị chức năng liên quan, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các lĩnh vực của đời sống trên địa bàn; đặc biệt là những khu vực tập trung đông người: công viên, chợ, cửa hàng, nhà hàng, quán ăn...

10. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý; thường xuyên phối hợp, tổ chức đánh giá nguy cơ và hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở, đơn vị trong phạm vi quản lý: cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ, nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa, thể thao…, báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phối hợp, triển khai các hoạt động đảm bảo hiệu quả Phương án này; đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện Phương án ngay, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Chủ tịch UBND các quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- VP ĐBQH, HĐND&UBND TP,
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3478/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án giám sát, cách ly y tế và thu dung, điều trị để kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98