Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2447/QĐ-BYT 2022 sử dụng khẩu trang phòng chống COVID19 nơi công cộng

Số hiệu: 2447/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 06/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Những trường hợp bắt buộc sử dụng khẩu trang phòng dịch

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Quyết định 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Theo đó, những trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng như:

- Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19.

- Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế tại Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022.

- Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối: Áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

-  Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch: Áp dụng với nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhân viên giao dịch khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị những trường hợp không quy định bắt buộc phải sử dụng khẩu trang thì khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Xem chi tiết các trường hợp hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang tại Quyết định 2447/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 06/9/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; thay thế Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đồng chí Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

 

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH

Phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN

1. Dựa trên cơ chế lây truyền của vi rút SARS-CoV-2 là lây truyền trực tiếp từ người sang người, chủ yếu qua đường hô hấp thông qua giọt bắn.

2. Dựa trên mức độ lây nhiễm tại địa điểm có nguy cơ cao:

- Nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh.

- Nơi có không gian kín, thông khí kém.

3. Việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân góp phần làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân nhất là đối tượng nguy cơ cao như người có bệnh lý nên, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, người béo phì.

4. Nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng,... hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe,...

III. NỘI DUNG

1. Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang

1.1. Áp dụng chung với:

a) Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19.

b) Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế.

1.2. Áp dụng cụ thể với một số địa điểm, đối tượng sau:

a) Tại cơ sở y tế; nơi cách ly y tế; nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế:

- Áp dụng với tất cả các đối tượng (trừ những người cách ly ở trong phòng đơn; người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi).

- Đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2171/QĐ-BYT ngày 05/8/2022 của Bộ Y tế.

b) Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi,...): Áp dụng với hành khách; người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng; nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách.

c) Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối: Áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

d) Tại nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trường; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay): Áp dụng với nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

đ) Tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người (các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; khu du lịch, khu vui chơi, giải trí; sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao; lễ cưới, lễ tang, lễ hội, hội chợ): Áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người tham dự.

e) Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch: Áp dụng với nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhân viên giao dịch khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

2. Các trường hợp khác (ngoài các địa điểm, đối tượng đã được quy định tại mục 1, phần này) được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ban, ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hướng dẫn này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo Hướng dẫn này và chỉ đạo:

- Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương trong lĩnh vực được giao quản lý trực tiếp hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang trên địa bàn quản lý.

- Sở Y tế làm đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Y tế theo quy định.

3. Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi áp dụng hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai; đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người biết, thực hiện Hướng dẫn này. Trong trường hợp nhận thấy tại khu vực, địa điểm được giao quản lý chưa được đề cập ở trên mà có nguy cơ lây nhiễm thì người đứng đầu có trách nhiệm nhắc nhở việc sử dụng khẩu trang.

THE MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 2447/QD-BYT

Hanoi, September 06, 2022

 

DECISION

PROMULGATING GUIDELINES FOR WEARING OF FACE MASKS IN PUBLIC PLACES FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

THE MINISTER OF HEALTH OF VIETNAM

Pursuant to the 2007 Law on Prevention and Control of Infectious Diseases;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

At the request of the Director General of the General Department of Preventive Medicine affiliated to the Ministry of Health of Vietnam;

HEREBY DECIDES:

Article 1. “Guidelines for wearing of face masks in public places for COVID-19 prevention and control” is issued together with this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 3. The Chief of Ministerial Office, Ministerial Chief Inspector, heads of agencies and units of and affiliated to the Ministry of Health of Vietnam, Directors of Provincial Departments of Health, heads of medical agencies of Ministries and central-government regulatory authorities, heads of relevant units shall implement this Decision.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
 Nguyen Thi Lien Huong

 

GUIDELINES

 FOR WEARING OF FACE MASKS IN PUBLIC PLACES FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL
(Enclosed with the Decision No. 2447/QD-BYT dated September 06, 2022 of the Ministry of Health of Vietnam)

I. PURPOSE

Prevent and control the spread of COVID-19 in the community, and thus flexibly and safely adapt to and efficiently control the pandemic in the new context.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The transmission mode of SARS-CoV-2 which is the direct human-to-human contact transmission, primarily through respiratory droplets.

2. The level of COVID-19 infection in places at high risk of exposure, including:

- Places at risk of exposure to COVID-19.

- Places with confined spaces and poor ventilation.

3. Wearing face masks in public places is considered a personal protective measure to reduce the spread of COVID-19 in the community and protect people’s health, especially people at higher risk from COVID-19 such as people with health conditions, older people, people with immunodeficiency and people with obesity.

4. Public places are those places with confined spaces used for serving a lot of people such as theaters, cinemas, night clubs, restaurants, etc. or those places with open spaces such as stadiums, parks, streets, coach stations, etc.

III. CONTENTS

1. Cases in which wearing face masks is compulsory

1.1. The guidelines are generally applied to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) All people (except children under 5 years old), when entering public places in areas with level 3 or level 4 epidemics declared according to the Provisional guidelines for health sector for implementation of the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 enclosed with the Decision No. 218/QD-BYT dated January 27, 2022 of the Ministry of Health of Vietnam.

1.2. The guidelines are specifically applied to certain places and individuals as follows:

a) In health facilities, medical isolation facilities, and accommodations where persons who are subjected to medical isolation, surveillance or supervision are living:

- The guidelines shall be applied to all people (except those staying in single isolation rooms, people with immunodeficiency, people who are undergoing medical procedures as indicated by physicians, and children under 5 years old).

- Health workers and employees of health facilities shall comply with Guidelines on selection and use of personal protective equipment in health facilities for COVID-19 –prevention and control enclosed with the Decision No. 2171/QD-BYT dated August 05, 2022 of the Ministry of Health of Vietnam.

b) When using public means of transport (including airplanes, trains, ships, trams, ferries, passenger cars, buses, taxis, etc.): The guidelines shall be applied to all passengers, operators or drivers and attendants on means of public transport, and service staff, managers and workers at train stations, coach stations, ports, waiting rooms when communicating with passengers.

c) At shopping malls, supermarkets and wholesale markets: The guidelines shall be applied to all service staff, managers and workers when communicating with customers.

d) At places with confined spaces and poor ventilation (such as night clubs, discotheques, karaoke lounges, beauty salons, massage parlors, fitness and gym centers, establishments providing food and drink services to customers on their premises, cinema, theaters, circuses, sporting event halls and film studios): The guidelines shall be applied to all service staff, sellers, managers and workers when communicating with customers.

dd) At cultural and tourist places, and places where events with a large number of attendants are organized (such as monumental works; museums, libraries, exhibition halls, showrooms; tourist resorts, leisure and entertainment centers; cultural and sports events; weddings, funerals, trade fairs, festivals): The guidelines shall be applied to all service staff, managers, workers and sellers when communicating with customers and attendants.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. In other cases (other than locations and entities specified in Section 1 of this part), the wearing of face masks in public places is encouraged.

IV. IMPLEMENTATION

1. Ministries and regulatory authorities shall, within their competence and management scope, expedite, warn and inspect the implementation of these guidelines.

2. Provincial People's Committees shall continue directing and organizing the wearing of face masks in public places according to these guidelines, and direct:

- Provincial Departments of Health, relevant Provincial Departments and local governments, to instruct and organize the implementation of these guidelines in their management sectors; inspect and take actions against violations committed within their provinces.

- Provincial Departments of Health shall play the leading role in consolidating and submitting reports on implementation of these guidelines to Provincial People's Committees and the Ministry of Health of Vietnam as prescribed.

3. Heads of organizations, establishments, places and areas of which they take charge of management tasks shall, within the scope of these guidelines, organize the implementation of these guidelines; expedite, remind, inspect, disseminate information and facilitate people’s access to and implementation of these guidelines. If any place or area other than the ones mentioned above is found to pose risk of COVID-19 spread, the head in charge of managing such place or area shall give reminder of wearing of face masks.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2447/QĐ-BYT ngày 06/09/2022 Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.662

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!