Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 197/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 197/2001/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH GIAI ĐOẠN 2002 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002 - 2010, gồm những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: Từng bước hạn chế tai nạn, thương tích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như giao thông vận tải, lao động sản xuất, sinh hoạt trong gia đình, nhà trường, nơi công cộng... nhằm đạt hiệu quả tích cực trong việc bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của nhà nước, hạnh phúc của nhân dân, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó thay đổi hành vi, nếp sống phù hợp nhằm hạn chế những tai nạn, thương tích.

- Thực hiện xã hội hoá công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, tạo ra sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội và của toàn dân đối với việc phòng, chống tai nạn, thương tích.

- Thực hiện các biện pháp kiên quyết, kịp thời để từng bước hạn chế những tai nạn, thương tích, đặc biệt là những tai nạn nghiêm trọng.

- Đến năm 2010, số vụ tai nạn trong học đường giảm 40%, trong lao động sản xuất giảm 30%, trong gia đình và cộng đồng giảm 30% so với năm 2000. Đến năm 2005, số người chết do tai nạn giao thông giảm từ 14 người xuống còn 11 người /10.000 phương tiện và đến năm 2010, xuống còn 9 người/10.000 phương tiện.

2. Những giải pháp:

a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

- Xác định rõ phòng, chống tai nạn, thương tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phải được cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình hoạt động. Xác định rõ mục tiêu và các biện pháp cụ thể trong các nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, các kế hoạch của Uỷ ban nhân dân các cấp, của các Bộ, ngành và tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội.

- Các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các cấp giao nhiệm vụ cho một bộ phận làm tham mưu và thường xuyên theo dõi công tác này, do một đồng chí cấp phó của cơ quan trực tiếp chỉ đạo để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích. Bộ phận tham mưu có chương trình hoạt động cụ thể, thường xuyên đánh giá, tổng kết và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tai nạn, thương tích.

- Đưa nội dung chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích là một chỉ tiêu của phong trào thi đua ở các địa phương, ở các ngành, các đơn vị và kết hợp lồng ghép với các phong trào khác như xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội...

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiểu biết, trình độ tổ chức, chỉ đạo của các cấp và đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ.

b) Thường xuyên tuyên truyền giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích; tiến hành lồng ghép, kết hợp trong các sinh hoạt chính trị của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư. Nội dung giáo dục bao gồm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề phòng, chống tai nạn, thương tích, bảo đảm an toàn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, giáo dục để mọi người nâng cao hiểu biết về các nguy cơ có khả năng xảy ra và hiểu cách phòng, chống tai nạn, thương tích trong mọi tình huống. Tăng cường hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn, thương tích trong các trường học.

c) Cải thiện vệ sinh môi trường, điều kiện làm việc và các phương tiện làm việc, giao thông..., khắc phục các nguy cơ để mọi người được sống, làm việc trong môi trường, điều kiện an toàn.

- Nâng cấp đường giao thông (đường ô tô, đường sắt, đường biển, đường sông) bao gồm cả đường quốc gia, đường liên tỉnh, liên huyện. Đặc biệt, tập trung vào việc khắc phục những trọng điểm tai nạn giao thông trên những tuyến đường có tốc độ cao. Củng cố, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn trên các trục đường giao thông.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra các phương tiện giao thông vận tải cả ở đường bộ, đường biển, đường hàng không, các trang thiết bị máy móc ở nhà ga, bến tàu, các nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng, hệ thống thuỷ lợi, các công trình xây dựng dân dụng, hệ thống tải điện, các công trình cơ bản khác. Phát hiện, xử lý kịp thời, khắc phục những thiếu sót về kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, vận hành các công trình và trang thiết bị máy móc.

Ở từng thôn xóm, khu phố, trường học, gia đình, thường xuyên kiểm tra, phát hiện những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn để có biện pháp khắc phục.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động, đảm bảo thực hiện đúng kỷ luật lao động, bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất với phương châm "Sản xuất phải an toàn, An toàn để sản xuất".

- Tổ chức quản lý môi trường xã hội, làm trong sạch địa bàn về tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự, làm lành mạnh các quan hệ trong gia đình, trong xã hội để ngăn chặn bạo lực. Phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong gia đình, trong làng xóm để ngăn chặn, hoà giải những vụ việc có thể dẫn đến bức tử, tự tử, hiện là một vấn đề đang có nguy cơ tăng lên.

d) Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về vấn đề phòng, chống những tai nạn thương tích, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội, tạo ra hành lang pháp lý để mọi người thực hiện. Đặc biệt chú trọng pháp luật về giao thông, bảo hộ lao động, bảo vệ công trình thuỷ lợi, phòng, chống cháy nổ, sử dụng hoá chất trong nông nghiệp, trật tự an ninh xã hội, vệ sinh môi trường trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan kiểm định chất lượng xe cơ giới và các phương tiện vân tải của những cơ sở đào tạo, cấp bằng lái xe tàu, lái xe các loại, tránh những hậu quả nghiêm trọng do những tiêu cực trong lĩnh vực này gây ra.

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, thường xuyên tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, đánh giá một cách toàn diện về năng lực, về chất lượng, về nội dung chương trình đào tạo, quy trình cấp bằng lái nhằm đào tạo đội ngũ lái xe có chất lượng cao.

e) Thiết lập hệ thống theo dõi, tổng hợp, phân tích, phân loại những tai nạn thương tích và những tổn thất xảy ra trên từng địa bàn, trong từng thời kỳ, nắm được diễn biến, xu hướng và nguyên nhân của các tai nạn, thương tích để có những chủ trương, biện pháp kịp thời, hiệu quả.

g) Ngành y tế phải có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nguồn lực bao gồm phương tiện, thuốc và nhân lực để cấp cứu kịp thời nạn nhân, tổ chức tốt việc cứu chữa, phục hồi chức năng.

Tổ chức hệ thống cấp cứu ở những địa bàn cần thiết để có thể đưa người bị nạn vào các cơ sở cấp cứu nhanh nhất, an toàn nhất. Các cơ sở y tế, nhất là ở tuyến quận huyện, xã phường cần đánh giá đúng và chính xác về số lượng những tai nạn, thương tích, mức độ tai nạn, thương tích thường xảy ra trên địa phương, những phương tiện, thuốc men thường phải sử dụng để chủ động chuẩn bị và chủ động về nhân lực cứu chữa nạn nhân kịp thời, có hiệu quả. Các cơ sở y tế từ trạm y tế xã, phường đến các bệnh viện ở gần các trục đường giao thông quan trọng được trang bị phương tiện đầy đủ hơn, các cán bộ y tế được đào tạo kỹ hơn về năng lực cấp cứu nạn nhân. Tổ chức huấn luyện các nhân viên y tế thôn bản và nhân dân trên địa bàn kỹ năng sơ cứu người bị nạn.

Tăng cường năng lực của các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong việc cấp cứu nạn nhân, đặc biệt chú ý với những ca nặng. Tổ chức tốt việc cứu chữa và phục hồi chức năng.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Các Bộ, ngành, theo chức năng và nhiệm vụ của mình phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong sự phối hợp chung, theo chức năng, mỗi Bộ, ngành, phải đóng vai trò chủ chốt trong từng lĩnh vực thuộc quyền quản lý của mình.

Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các cơ quan thuộc quyền quản lý của mình, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tai nạn, thương tích.

b) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan chỉ đạo tổ chức việc cứu chữa nạn nhân, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bị nạn; hướng dẫn rộng rãi toàn dân sử dụng thuốc chữa bệnh an toàn và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thức ăn; chủ trì và phối hợp theo dõi, tổng hợp, phân loại các tai nạn, thương tích xảy ra; chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các Bộ, ngành khác và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi sâu vào việc phòng, chống tai nạn, thương tích để xây dựng mô hình những tỉnh, thành, huyện, thị, xã phường, trường học... thành những cộng đồng an toàn, tổng kết những kinh nghiệm để mở rộng xây dựng cộng đồng dân cư an toàn trong phạm vi toàn quốc.

c) Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống tai nạn, thương tích.

d) Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Uỷ ban Quốc gia An toàn Giao thông xây dựng những phương án cụ thể để tăng cường năng lực của lực lượng kiểm soát giao thông, phòng, chống tai nạn giao thông ở những địa phương, những lĩnh vực trọng điểm và với các phương tiện giao thông có nguy cơ cao về tai nạn, thương tích; đề xuất với Chính phủ ban hành chủ trương, chính sách, những quy tắc, quy định mới trong lĩnh vực giao thông để tăng cường trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn trong lĩnh vực này.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện chương trình sức khoẻ học đường, trong đó có nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích; xây dựng nhà trường an toàn, biên soạn tài liệu giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích trong nhà trường.

e) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các quy định về vệ sinh, an toàn lao động và thực hiện các biện pháp về bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất.

g) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện tốt các quy định của pháp luật và biện pháp về phòng, chống bão lụt, bảo vệ đê điều, hướng dẫn nông dân bảo quản, sử dụng an toàn các hoá chất trong nông nghiệp.

h) Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan bảo đảm an toàn trong khai thác khoáng sản; trong sản xuất, sử dụng hoá chất, sử dụng điện, đặc biệt ở nông thôn.

i) Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các quy định về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

k) Uỷ ban Thể dục Thể thao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các quy định về phòng, chống tại nạn, thương tích và bảo đảm an toàn cho các vận động viên, các hội viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

l) Các Bộ, ngành khác, địa phương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức phòng, chống tai nạn, thương tích trong ngành, lĩnh vực thuộc quyền quản lý, chủ động bố trí kinh phí thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương mình thực hiện nhiệm vụ phòng chống tai nạn, thương tích.

m) Đề nghị Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các ngành các cấp vận động nhân dân trong cả nước tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

n) Trên cơ sở chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích, các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích thuộc Bộ, ngành mình quản lý; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích của địa phương mình.

o) Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích để giúp Thủ tướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trong toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế là Trưởng Ban chỉ đạo. Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 197/2001/QD-TTg

Hanoi, December 27, 2001

 

DECISION

RATIFYING THE 2002-2010 NATIONAL POLICY FOR ACCIDENT AND INJURY PREVENTION AND FIGHT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Health,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the 2002-2010 national policy for accident and injury prevention and fight, with the following major contents:

1. Objectives:

a/ General objectives: To step by step restrict accidents and injuries in all social lifes fields, including communications and transport, labor and production, family life, at schools and public places... so as to achieve positive results in ensuring safety for peoples life and the States properties, ensuring peoples happiness, thus contributing to the maintenance of sustainable development of the nation in all economic, political and social aspects.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



- To raise the awareness and sense of responsibility of agencies, organizations and individuals, thus changing their behaviors and life styles to the proper ones in order to restrict accidents and injuries.

- To socialize the accident and injury prevention and fight work, raising a deep concern of the administrations of all levels, social organizations and the entire people about accident and injury prevention and fight.

- To apply resolute and timely measures in order to step by step restrict accidents and injuries, especially serious accidents.

- To reduce, by 2010, the number of accidents at schools by 40%, in labor and production by 30%, in family and community by 30% as compared to figures of 2000. To reduce the number of traffic accident fatalities from 14 to 11 by 2005 and to 9 by 2010, per 10,000 transport means.

2. Solutions:

a/ To enhance the leadership and direction of the ministries, branches and Peoples Committees of all levels for the accident and injury prevention and fight work, ensuring safety for people.

- To clearly determine accident and injury prevention and fight as one of the important tasks of socio-economic development strategies in localities, which must be concretized into action plans and programs. To clearly determine concrete objectives and measures in the resolutions of the Peoples Councils at all levels, the plans of the Peoples Committees at all levels as well as the ministries, branches, economic organizations and social organizations.

- The relevant ministries, branches and Peoples Committees at all levels shall assign one of their divisions to advise on and regularly monitor this work, which shall be personally directed by a deputy head of the agency to organize the accident and injury prevention and fight work. The advisory division shall work out a specific program of action, conduct regular evaluation and review the implementation thereof, and propose to the local Party committee and administration active undertakings and measures to raise the efficiency of the accident and injury prevention and fight work.

- To make contents of the accident and injury prevention and fight program one of the targets of emulation movements in localities, branches and units and incorporate them into other movements such as the building of cultured villages, cultured families, social evil prevention and fight, etc.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



b/ To organize regular propagation and education about accident and injury prevention and fight; incorporate and combine this work with political activities of agencies, organizations and population communities. The educational contents shall cover the Partys undertakings and policies and the States laws on accident and injury prevention and fight, ensuring safety in all domains of the social life. The education concurrently aims to raise the peoples awareness of the likely dangers and the ways to prevent and fight accidents and injuries in all circumstances. To enhance educational activities regarding accident and injury prevention and fight in schools.

c/ To improve the environmental hygiene, working conditions as well as working facilities and traffic..., doing away with dangers so that people can live and work in a safer environment and under safer conditions.

- To upgrade traffic ways (motor roads, railways, sea routes, river ways), including national, inter-provincial and inter-district ways. Especially, to concentrate efforts on clearing traffic accident-prone places on high-speed traffic routes. To strengthen and supplement the system of traffic signals on traffic arteries.

- To organize regular inspection of land, sea and air communication and transport means, equipment and machinery at railway stations, airports, seaports, factories, construction sites, irrigation systems, civil constructions, power transmission systems and other fundamental projects. To detect, promptly handle and redress technical errors in order to ensure safety for the process of using and operating projects, equipment and machinery.

In each hamlet, village, residential quarter, school and family, to regularly inspect and detect accident-prone dangers in order to work out remedies.

To enhance labor safety examination and inspection work, ensuring the strict observance of labor discipline as well as labor and production safety under the guideline "production must be safe, safety for production".

- To organize the management of social environment, make localities clear of social evils and crimes, and family and social relations healthy in order to preclude violence. To detect and promptly settle family and community disputes in order to prevent and reconcile those which may lead to the forced suicides or suicides, which seem to be on the rise.

d/ To elaborate, supplement and finalize the legislation on accident and injury prevention and fight, ensuring social order, security and safety, creating a legal corridor for all people to follow. To attach special importance to the legislation on traffic, labor protection, irrigation works protection, fire and explosion prevention and fight, use of chemicals in agriculture, social order and security, environmental hygiene in production, business and daily life.

To raise the capability and sense of responsibility of agencies evaluating the quality of motorized vehicles and transport means of driver-training and driving license-granting establishments as well as drivers of all types, thus avoiding serious consequences of negative phenomena in this field.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



e/ To establish a system of monitoring, summing up, analyzing and classifying accidents and injuries as well as losses incurred in each geographical area and each period in order to grasp the development, tendency and causes of accidents and injuries, thereby applying timely and effective undertakings and measures.

f/ The health service must make comprehensive and thoughtful preparation of resources, including means, medicines and manpower in order to give prompt first-aid to victims and well organize treatment and functional rehabilitation.

To organize first-aid systems where it is necessary so that injured persons may be taken to the first-aid stations in the quickest and safest manner. The medical establishments, especially those at district and commune levels, should assess properly and accurately the quantity, frequency and seriousness of accidents and injuries in their respective localities, listing the regularly used means and medicines in order to take initiative in preparing and arranging personnel to rescue victims promptly and effectively. The medical establishments, including ward and commune medical stations as well as hospitals near important transport arteries, shall be more adequately equipped and medical workers shall be better trained in first-aid skills. To organize first-aid skill-training for medical workers and inhabitants in hamlets and villages.

To strengthen the capacity of district-, provincial- and central-level hospitals in giving first-aid to victims, paying special attention to serious cases. To well organize treatment and functional rehabilitation.

3. Organization of implementation:

a/ The ministries and branches shall, according to their functions and tasks, coordinate with administrations of all levels and social organizations to create a combined strength of the entire society in the work of accident and injury prevention and fight in all domains of the social life. In such coordination, each ministry and branch shall, depending on their functions have to play the key role in the field under their respective management.

The Peoples Committees at all levels shall have to direct and organize coordination among agencies under their management and economic and social organizations in their respective localities in order to perform the task of accident and injury prevention and fight.

b/ The Health Ministry shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in directing the organization of the rescue, treatment, health care and functional rehabilitation for victims; guide the entire population to use medicines in a safe manner and ensure food hygiene and safety, thus preventing and precluding food poisoning; assume the prime responsibility and coordinate with other agencies in monitoring, summing up and classifying accidents and injuries; take the prime responsibility and coordinate with the other ministries and branches as well as the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities in intensively deploying the accident and injury prevention and fight work, in order to build up models of safe community- provinces, cities, districts, provincial capitals, communes and schools..., summing up experiences for the further formulation of safe population communities in the whole country.

c/ The Ministry of Culture and Information shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in programming and carrying out activities of information, propagation and education about accident and injury prevention and fight on the mass media.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



e/ The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in implementing the program on schoolchildrens health, including the contents on accident and injury prevention and fight; building safe schools and compiling documents on accident and injury-prevention and -fight education in schools.

f/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in guiding and regularly inspecting the implementation of regulations on labor hygiene and safety and applying measures to ensure safety in labor and production.

g/ The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in well implementing law provisions and applying measures on flood and storm prevention and fight as well as dyke protection, guiding peasants to preserve and use chemicals in agriculture in a safe manner.

h/ The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in ensuring safety for mineral exploitation; production and use of chemicals as well as use of electricity, especially in rural areas.

i/ Vietnam Committee for Child Protection and Care shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in guiding and regularly inspecting the observance of regulations on accident and injury prevention and fight for children.

j/ The Committee for Physical Training and Sports shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in guiding and regularly inspecting the implementation of regulations on accident and injury prevention and fight and ensuring safety for athletes and sport club members to participate in physical training and sport activities.

k/ The other ministries, branches and localities shall take initiative in coordinating with the relevant ministries and branches to organize accident and injury prevention and fight in the branches and fields under their respective management, apportioning regular funding of their respective ministries, branches and localities for the performance of the task of accident and injury prevention and fight.

l/ Vietnam Fatherland Fronts Central Committee and member organizations are requested to coordinate with different branches and levels in encouraging people throughout the country to actively participate in accident and injury prevention and fight activities, thus contributing to raising the quality of peoples life, accelerating the process of national socio-economic development.

m/ Basing themselves on the national policy on accident and injury prevention and fight, the ministries and ministerial-level agencies shall work out their own programs of action for accident and injury prevention and fight; the provincial-level Peoples Committees shall elaborate programs of action for accident and injury prevention and fight for their respective localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



The Minister of Health shall be the head of the National Steering Committee. The Ministry of Health shall be the standing body of the National Steering Committee for Accident and Injury Prevention and Fight.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER




Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.185

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!