Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1210/QĐ-BYT 2021 bảo quản phân phối sử dụng vắc xin phòng COVID19 2021 2022

Số hiệu: 1210/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 09/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

Ngày 09/02/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1210/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ.

Cụ thể, đối với nguồn vắc xin Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ, các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin bao gồm:

- Nhân viên y tế.

- Nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...).

- Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

- Lực lượng quân đội.

- Lực lượng công an.

- Giáo viên.

- Người trên 65 tuổi.

- Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...

- Những người mắc các bệnh mãn tính.

- Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

- Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.

Quyết định 1210/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 GIAI ĐOẠN 2021 - 2022 DO COVAX FACILITY HỖ TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn về nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ”.

Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tiếp nhận bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ. Kế hoạch này sẽ được cập nhật theo tình hình dịch và khả năng cung ứng vắc xin của COVAX Facility.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý Dược, Khoa học và Đào tạo, Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Viện trưởng các Viện: Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- TTYTDP/TTKSBT tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

KẾ HOẠCH

TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 GIAI ĐOẠN 2021-2022 DO COVAX FACILITY HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. SỰ CẤN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona 2019 (COVID-19) được phát hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Tới nay, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19.

Việt Nam đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 23/01/2020, tính đến hết ngày 08/02/2021, Việt Nam ghi nhận 2.050 trường hợp mắc (trong đó có 923 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 1.127 trường hợp mắc trong nước), 35 trường hợp tử vong, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Tính đến ngày 08/02/2021, có 11 vắc xin được các quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp hoặc Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA) phê chuẩn, Ngoài ra, theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 08/02/2021, có 237 loại vắc xin COVID-19 khác đang triển khai nghiên cứu (63 vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng, 174 loại đang trong quá trình nghiên cứu, chưa thử nghiệm lâm sàng). 63 loại vắc xin COVID-19 đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng bao gồm 15 loại thử nghiệm giai đoạn III, 10 loại giai đoạn II, 38 loại giai đoạn I...bao gồm: 01 loại của Đức, 6 loại sản xuất tại Trung Quốc, 3 loại sản xuất tại Hoa Kỳ, 01 loại của Kazakhstan, 02 loại của Ấn Độ, 01 loại của Nga, 01 loại của Anh. Hầu hết các vắc xin có lịch tiêm 2 liều, tiêm bắp, lịch cách nhau tối thiểu 14 ngày, bảo quản ở 2 - 8 độ C.

Hiện nay, tại Việt Nam có 04 nhà sản xuất vắc xin COVID-19 là Viện vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) và Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC), Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NANOGEN đang nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19. 04 vắc xin đều sản xuất theo công nghệ protein tái tổ hợp. 02 nhà sản xuất vắc xin tại Việt Nam đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng, nếu thử nghiệm thành công thì dự kiến đến Quý 2 năm 2022, vắc xin có thể đưa ra thị trường trong nước.

Chương trình COVAX Facility (Giải pháp tiếp cận vắc xin phòng COVID-19 toàn cầu) do GAVI, WHO sáng lập để cung cấp vắc xin COVID-19 cho 190 quốc gia. Ngày 10/12/2020, GAVI đã chính thức xác nhận Việt Nam là một trong số các quốc gia thành viên của Chương trình và được hỗ trợ vắc xin. GAVI và COVAX Facility dự kiến hỗ trợ toàn bộ vắc xin cho khoảng 20% dân số của các quốc gia. Tuy nhiên, trên cơ sở ước tính hiện tại, Chương trình sẽ cung cấp vắc xin và vật tư tiêm chủng miễn phí để tiêm cho khoảng 15-16% dân số của 92 quốc gia trong đó có Việt Nam. Ngày 29/01/2021, COVAX Facility có thư về việc phân bổ khoảng 4,8 triệu liều vắc xin của AstraZenecca sản xuất cho Việt Nam trong Quý I, II/2021, số lượng phân bổ tiếp theo sẽ được COVAX thông báo sau. Để kịp thời tiếp nhận và sử dụng vắc xin do COVAX Facility hỗ trợ, Việt Nam cần xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và khả năng cung ứng vắc xin của COVAX Facility.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Điện của Thường trực Ban bí thư ngày 05/01/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về vắc xin phòng COVID-19.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

- Quyết định số 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn về nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

- Thư của COVAX Facility ngày 10/12/2020 về việc chấp thuận Việt Nam là Thành viên của COVAX Facility và cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam vắc xin phòng COVID-19 để tiêm chủng cho 15- 16% và có thể tối đa 20% dân số Việt Nam.

- Thư của COVAX Facility ngày 29/01/2021 về việc phân bổ vắc xin của AstraZenecca sản xuất cho Việt Nam.

III. MỤC TIÊU

Để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, Việt Nam hướng tới mục tiêu 80% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tuy nhiên, căn cứ nguồn cung ứng vắc xin hiện nay, mục tiêu trong giai đoạn 2021 -2022 như sau:

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 bằng sử dụng vắc xin chống dịch miễn phí.

2. Mục tiêu cụ thể

- Bảo đảm khoảng 20% dân số cả nước được tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi có đủ nguồn vắc xin.

- 95% đối tượng nguy cơ được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo tình hình dịch.

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Thành lập hệ thống điều phối quốc gia về triển khai sử dụng vắc xin COVID-19 (Đã triển khai)

- Ngày 30/1/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)

- Ngày 25/3/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1338/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh với chức năng, nhiệm vụ cụ thể và thành lập các tiểu ban giám sát, phòng chống dịch, điều trị, truyền thông và hậu cần, Hợp tác Quốc tế

- Ngày 24/11/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4900/QĐ-BYT về việc thành lập Nhóm Công tác về vắc xin COVID-19 bao gồm đại diện của Tổ chức WHO, UNICEF để triển khai các hoạt động đề xuất hỗ trợ vắc xin thuộc chương trình COVAX Facility với nhiệm vụ: Xây dựng, hoàn thiện đề xuất hỗ trợ vắc xin từ chương trình COVAX Facility; Rà soát, đánh giá tính sẵn sàng của Việt Nam trong việc chuẩn bị sử dụng vắc xin COVID-19; Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng về việc điều chỉnh khắc phục những tồn tại (nếu có) để đáp ứng các yêu cầu của GAVI và COVAX Facility.

- Ngày 25/01/2021, đã trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định kiện toàn, bổ sung Nhóm Công tác về vắc xin COVID-19 để thực hiện các hoạt động chuẩn bị và triển khai sử dụng vắc xin phòng COVID-19 thuộc Chương trình COVAX Facility.

- Thông báo tới các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế (NITAG), các đối tác và các bên liên quan khác về việc giới thiệu vắc xin COVID-19 và vai trò của mỗi đơn vị. Cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên và chia sẻ các hướng dẫn toàn cầu/khu vực với NITAGs và RITAGs và hỗ trợ các nhóm kỹ thuật của NITAGs về COVID-19.

2. Xác định đối tượng, phạm vi tiêm vắc xin phòng COVID-19

2.1. Lựa chọn đối tượng triển khai

a) Nguyên tắc: Việc tiêm vắc xin phòng bệnh bao phủ được nhiều đối tượng và đạt tỷ lệ tiêm chủng cao thì càng hiệu quả, đảm bảo việc tiếp cận công bằng cho người dân.

b) Căn cứ:

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

- Khuyến cáo của Nhóm tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO (SAGE)

- Kiến nghị của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế (NITAG) tại cuộc họp ngày 16/11/2020.

- Chiến lược phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

- Hướng dẫn giám sát, cách ly và đáp ứng phòng chống dịch tại Việt Nam.

c) Các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19

Các nhóm đối tượng cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vắc xin cung cấp hạn chế tại Việt Nam, bao gồm:

- Nhân viên y tế.

- Nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...).

- Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

- Lực lượng quân đội.

- Lực lượng công an.

- Giáo viên.

- Người trên 65 tuổi.

- Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...

- Những người mắc các bệnh mãn tính.

- Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

- Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.

(Phụ lục 1: Đối tượng sử dụng vắc xin theo tiến độ cung ứng vắc xin)

2.2. Phạm vi triển khai:

- Triển khai sử dụng vắc xin trên phạm vi cả nước.

- Mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp hơn dựa trên tiêu chí sau:

+ Các khu vực/tỉnh/huyện ghi nhận trường hợp mắc và/hoặc tử vong do COVID-19 trong cộng đồng.

+ Các đô thị lớn, có mật độ dân số cao.

+ Các tỉnh có đầu mối giao thông quan trọng.

3. Tiêu chí lựa chọn vắc xin:

Các tiêu chí lựa chọn vắc xin phòng COVID-19 được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, không yêu cầu việc đáp ứng cùng lúc tất cả các tiêu chí:

- Tính an toàn và hiệu lực bảo vệ cao (được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu).

- Đã được WHO tiền thẩm định.

- Đã được phê chuẩn từ một Cơ quan quản lý dược nghiêm ngặt (SRA).

- Điều kiện bảo quản từ 2 - 8°C.

- Vắc xin bất hoạt.

- Vắc xin sản xuất trên công nghệ vector .

- Số liều sử dụng cho một liệu trình ít.

- Giá vắc xin thấp.

- Vắc xin mới chỉ được phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) của WHO.

- Số liều đóng lọ thấp (dưới 10 liều).

- Điều kiện bảo quản lạnh (-20°C).

- Vắc xin sản xuất trên công nghệ mRNA.

- Điều kiện bảo quản âm sâu (-70°C).

Tại Việt Nam ưu tiên sử dụng vắc xin đáp ứng tiêu chí sau:

- Tính an toàn và hiệu lực bảo vệ cao (được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu).

- Điều kiện bảo quản từ 2 - 8°C.

4. Rà soát hệ thống bảo quản vắc xin, nhân lực tiêm chủng

4.1. Hệ thống dây chuyền lạnh

4.1.1. Việc vận chuyển vắc xin

Hệ thống tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin chương trình TCMR Việt Nam được triển khai tại 04 tuyến, bao gồm tuyến Quốc gia (Viện VSDT TƯ); tuyến Khu vực (TCMR Miền Bắc, TCMR Miền Trung, TCMR Tây Nguyên và TCMR Miền Nam); tuyến tỉnh (CDC 63 tỉnh, thành phố); và tuyến huyện (Trung tâm y tế huyện). Tuyến xã chủ yếu tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện và triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng tiêm chủng trong ngày tiêm chủng. Các xã ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn được trang bị tủ lạnh dung tích nhỏ từ để bảo quản vắc xin tại tuyến xã.

Thông thường, vắc xin được nhập và bảo quản tại kho Quốc gia hoặc Khu vực, sau đó sẽ được vận chuyển phân phối tới kho tỉnh, kho huyện và trạm y tế xã (các xã vùng sâu vùng xa có tủ lạnh bảo quản vắc xin), vắc xin nhập khẩu sẽ được nhập qua cảng hàng không chính Nội Bài và Hồ Chí Minh; được tiếp nhận và bảo quản tại Kho quốc gia hoặc kho Khu vực Hồ Chí Minh. Sau khi được kiểm định vắc xin sẽ được chuyển từ Kho quốc gia hoặc khu vực tới CDC tỉnh, thành phố bằng xe tải lạnh, sau đó vắc xin sẽ được bảo quản trong hòm lạnh và được chuyển từ kho tuyến tỉnh xuống Trung tâm y tế huyện sau đó trạm y tế xã bằng xe ô tô hoặc xe máy. Vắc xin còn dư trong sau khi kết thúc buổi tiêm chủng tại trạm y tế xã sẽ được chuyển về kho huyện hoặc bảo quản ngay tại trạm y tế xã có tủ lạnh bảo quản vắc xin.

4.1.2. Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh

Kết quả khảo sát thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh do Cục Y tế dự phòng phối hợp với UNICEF và các đơn vị liên quan thực hiện theo bộ công cụ đánh giá thực trạng dây chuyền lạnh do UNICEF xây dựng cụ thể như sau:

a) Bảo quản từ 2-8°C.

Hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của Việt Nam gồm chủ yếu các thiết bị bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ 2 - 8°C, ước tính có thể bảo quản được khoảng 122 triệu liều vắc xin COVID-19, cụ thể: tại tuyến Trung ương, tổng dung tích sẵn có là 253.000 lít, ước tính có thể bảo quản được 54 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; tại tuyến tỉnh, thành phố, tổng dung tích sẵn có là 156.000 lít, ước tính có thể bảo quản được 33 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; tại tuyến quận, huyện, tổng dung tích sẵn có là 160.000 lít, ước tính có thể bảo quản được 35 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Tuy nhiên, tại tuyến tỉnh, thành phố có khoảng 26 tỉnh, thành phố cần bổ sung dây chuyền lạnh với tổng dung tích là 14.358 lít, tuyến quận, huyện có khoảng 92 quận, huyện cần bổ sung với tổng dung tích là 8.829 lít.

Theo báo cáo kiểm kê dây chuyền lạnh hàng năm của Chương trình TCMR, có 1.158 tủ lạnh TCW3000 được trang bị từ năm 2008, qua hơn 10 năm sử dụng một số tủ lạnh đã hỏng hoặc phải sửa chữa nhiều lần. Ngoài ra, từ năm 2003, Dự án TCMR cũng cấp 3.988 tủ lạnh dung tích nhỏ RCW50EG cho các trạm y tế xã. Hiện tại các tủ này đã quá cũ và không còn hoạt động, cần phải được thay thế góp phần duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cao hàng năm và đảm bảo công bằng trong tiêm chủng, đặc biệt trong bối cảnh triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.

Hiện tại Chương trình TCMR đang chuẩn bị cung ứng 174 tủ lạnh TCW4000AC do Gavi hỗ trợ thông quan UNICEF trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực DCL giai đoạn 2 (CCEOP2). Dự kiến số tủ lạnh này sẽ được bàn giao cho TCMR trong tháng 4 năm 2021. Ngoài ra, WHO cũng đang tiến hành mua và cung ứng 212 tủ lạnh TCW4000AC cho TCMR, dự kiến sẽ bàn giao số tủ này trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2021.

Như vậy, tổng thể chung Việt Nam có đủ năng lực tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin COVID-19 với điều kiện bảo quản nhiệt độ 2-8C tại tuyến TƯ, tỉnh và huyện. Tuy nhiên cần bổ sung trang bị tủ lạnh cho các xã vùng sâu vùng xa, dự kiến số lượng ít nhất là 2,197 tủ.

b) Bảo quản âm từ -25°C đến -15 °C

Đối với thiết bị bảo quản vắc xin từ -25°C đến -15 °C, tổng dung tích sẵn có là 72.000 lít, ước tính có thể bảo quản được khoảng 16 triệu liều, cụ thể: tại tuyến Trung ương, tổng dung tích sẵn có là 54.730 lít, ước tính có thể bảo quản được gần 12 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; tại tuyến tỉnh, thành phố, tổng dung tích sẵn có là 9.531 lít, ước tính có thể bảo quản được 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; tại tuyến quận, huyện, tổng dung tích sẵn có là 8.271 lít, ước tính có thể bảo quản được 1,8 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Như vậy, dung tích bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ -25°C đến -15 °C tại các tuyến trong TCMR Việt Nam còn hạn chế và cần phải bổ sung.

c) Bảo quản âm sâu (-80°C đến -70 °C)

Hiện tại, trong hệ thống TCMR Việt Nam chưa hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin ở nhiệt độ này.

Trong hệ thống TCDV có kho bảo quản vắc xin âm sâu (-70°C) của Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam có thể bảo quản được 3 triệu liều vắc xin COVID-19.

4.2. Thực trạng nhân lực trong hệ thống tiêm chủng

Hiện nay, trên cả nước có khoảng hơn 13.000 cơ sở tiêm chủng, trong đó có hơn 11.000 cơ sở tiêm chủng mở rộng và hơn 2.000 cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân thực hiện tiêm chủng dịch vụ. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng sinh triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh và vắc xin phòng lao trong tiêm chủng mở rộng, số nhân lực tại các tuyến tham gia công tác tiêm chủng mở rộng khoảng 49.000 người và 10.000 người của hệ thống tiêm chủng dịch vụ. Ở các trạm y tế xã, phường gồm chủ yếu là cán bộ y tế, cán bộ truyền thông và nhân viên kỹ thuật. Tại các tuyến có bộ phận phụ trách tiêm chủng và cán bộ chuyên trách tiêm chủng mở rộng. Hiện nay, nhân lực tham gia công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam đều được tập huấn về tiêm chủng, có kinh nghiệm trong việc tổ chức buổi tiêm chủng. Tuy nhiên, vắc xin phòng COVID-19 là vắc xin mới, do vậy cán bộ tiêm chủng cần được tập huấn lại về việc sử dụng vắc xin và theo dõi xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng...

Theo báo cáo hàng năm của TCMR và báo cáo sơ bộ đánh giá Chương trình TCMR năm 2020 (EPI Review), toàn bộ cán bộ chuyên trách tiêm chủng đều đã được tập huấn và có kỹ năng lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng. Phần lớn cán bộ quản lý vắc xin và DCL đã được tập huấn quản lý dây chuyền lạnh và hướng thực hành bảo quản vắc xin. Kho vắc xin tại 63 tỉnh thành phố đã thực hiện quản lý bảo quản vắc xin theo đúng qui định Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP (theo Thông tư 36/2018/TT-BYT). Tuy nhiên, có sự thay đổi về cán bộ chuyên trách tiêm chủng và quản lý vắc xin và DCL tại các tuyến do sát nhập trung tâm CDC tỉnh và TTYT huyện 2 chức năng, các cán bộ mới và vắc xin mới cần được tiếp tục cập nhật về quản lý lập kế hoạch tiêm chủng, quản lý vắc xin và DCL.

4.3. Hoạt động cần triển khai

Dự án tiêm chủng mở rộng xây dựng phương án tăng cường dây chuyền lạnh cho các tuyến nhằm bảo đảm đủ khả năng bảo quản và vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 báo cáo Bộ Y tế và huy động sự hỗ trợ của các Tổ chức trong và ngoài nước.

Thời gian thực hiện: tháng 02 - 3/2021

5. Tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19

- Vắc xin do COVAX Facility cung ứng cho Việt Nam Quý I, II/2021 là vắc xin do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất cung ứng bởi SK Bioscience (SKBio).

- Cục Quản lý Dược tiến hành các thủ tục cấp giấy phép đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn về nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin COVID-19 và các quy định hiện hành, cụ thể:

+ Cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, vắc xin COVID-19 chỉ được cấp phép nhập khẩu khi thuốc đã được cấp phép lưu hành tại ít nhất một nước trên thế giới và thuộc một trong các trường hợp sau: a) Thuốc được Bộ Quốc phòng đề nghị nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc phòng; b) Thuốc được Bộ Công an đề nghị nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho an ninh; c) Thuốc được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu sẽ tuân theo khoản 2 điều 77 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ và có thể hoàn tất trong vòng 03 ngày kể từ khi đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi vắc xin được cấp giấy phép nhập khẩu có thể sử dụng tại Việt Nam.

+ Cấp phép đăng ký lưu hành: Theo quy định tại mục 4 Quyết định 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ Y tế, việc đăng ký lưu hành vắc xin COVID-19 như sau: Cục Quản lý Dược trình báo cáo Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc xem xét chấp thuận sử dụng dữ liệu lâm sàng được phép sử dụng kết quả thử nghiệm lâm sàng hiện có; Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược trình báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định miễn một, một số giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành vắc xin COVID-19 thực hiện theo quy định tại các điều 23, 24, 25, 26, 27 và 28 Thông tư số 32/2018/TT-BYT, nhưng một số tài liệu cần nhiều thời gian theo điều 16 của Quyết định 3659/2020/QĐ-BYT có thể cập nhật sau khi có dữ liệu. Quy trình cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy trình thẩm định nhanh sẽ mất tối đa 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 41 của Thông tư số 32/2018/TT-BYT. Cục Quản lý dược đang xây dựng hướng dẫn cấp phép đăng ký lưu hành cụ thể cho vắc xin phòng COVID-19 theo các hướng dẫn của WHO và COVAX Facility. Theo quy định tại mục 11, Điều 3 của Thông tư 32/2018/TT-BYT, Cục Quản lý dược yêu cầu các nhà sản xuất thực hiện kế hoạch quản lý nguy cơ với các vắc xin đã được phê duyệt trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành.

- Dự án TCMR quốc gia làm đầu mối phối hợp với Cục Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục nhập khẩu và thủ tục nhận viện trợ vắc xin và vật tư tiêm chủng.

6. Bảo đảm chất lượng vắc xin

Hồ sơ sản xuất, mẫu của lô vắc xin phòng COVID-19 và việc kiểm định vắc xin theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Quy trình và thời gian thực hiện các thử nghiệm song song như sau:

- Thực hiện một số thử nghiệm hóa lý trong vòng 03 ngày.

- Thực hiện thử nghiệm đánh giá tính an toàn chung trên động vật thử nghiệm trong vòng 07 ngày.

- Thực hiện các thử nghiệm công hiệu, nhận dạng phòng thí nghiệm trong vòng 15 ngày.

7. Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư

Vắc xin do COVAX Facility hỗ trợ sẽ được miễn phí nhập khẩu, và nhập khẩu qua cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài hoặc Hồ Chí Minh và được thông quan ngay lập tức sau khi vắc xin về đến cửa khẩu hàng không và chuyên về Kho quốc gia hoặc kho khu vực. Vắc xin sau khi kiểm định (nếu có) sẽ được chuyển từ kho Quốc gia hoặc kho Khu vực về Kho tỉnh và huyện bằng xe chuyên dụng hoặc hòm lạnh, và chuyển về kho xã/trạm y tế xã bằng phích lạnh vào ngày tổ chức tiêm chủng. Thiết bị theo dõi nhiệt độ được sử dụng trong quá trình vận chuyển phân phối vắc xin ở tất cả các tuyến. Việc vận chuyển vắc xin từ tuyến trung ương tới tuyến xã được thực hiện bởi cán bộ chuyên trách tiêm chủng được đào tạo hướng dẫn về vận chuyển bảo quản vắc xin.

Tất cả các kho bảo quản vắc xin tại các tuyến trung ương, tỉnh và huyện đều đang thực hiện qui định Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP theo Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Các kho hiện tại nằm trong khuôn viên của các Viện, Trung tâm CDC tỉnh, và TTYT huyện, được bảo quản và theo dõi bởi các cán bộ và nhân viên bảo vệ 24/24 giờ.

Số lượng vắc xin, bơm tiêm và hộp an toàn nhập kho và xuất kho tại tất các tuyến sẽ được ghi và theo dõi qua số quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao (theo qui định ...). Số quản lý xuất nhập vắc xin sẽ được cập nhật hàng tháng tại tất cả các tuyến.

Ngoài ra, Việt Nam đang sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại các tuyến. Hệ thống này bao gồm chức năng quản lý đối tượng tiêm, tỷ lệ tiêm, quản lý vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn...và sẽ được sử dụng hoặc điều chỉnh phù hợp để quản lý đối tượng, tỷ lệ tiêm, vắc xin và vật tư tiêu hao khi triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo thông báo, vắc xin COVAX Facility hỗ trợ cho Việt Nam là vắc xin do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất có điều kiện bảo quản 2 - 8°C. Do vậy, Dự án TCMR quốc gia xây dựng kế hoạch phân phối, vận chuyển, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng trong hệ thống dây chuyền lạnh của tiêm chủng mở rộng. Việc vận chuyển vắc xin thực hiện tại các tuyến như sau:

- Tuyến khu vực: Xe lạnh của các Viện VSDT, Viện Pasteur hoặc các nhà phân phối, nhập khẩu được huy động sẽ vận chuyển vắc xin tới kho Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố trong vòng 07 ngày kể từ khi tiếp nhận vắc xin.

- Tuyến tỉnh: Trung tâm KSBT tỉnh/TP tiếp nhận và bảo quản vắc xin phòng COVID-19 tại kho tỉnh và thực hiện cấp phát vắc xin như sau:

+ Cấp phát vắc xin cho Trung tâm y tế cấp huyện ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức tiêm.

+ Cấp phát vắc xin cho bệnh viện trung ương, khu vực, tỉnh/TP, bệnh viện ngành thuộc địa bàn tỉnh/TP 01 ngày trước khi tiêm hoặc ngay trước buổi tiêm. Đối với các bệnh viện có đủ dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin thì tiến hành bảo quản vắc xin tại kho của bệnh viện trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các bệnh viện chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố cung cấp vắc xin cho mỗi buổi tiêm hoặc cấp bổ sung tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các bệnh viện triển khai chiến dịch, vắc xin còn tồn cuối đợt tại các bệnh viện được trả lại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/TP.

- Tuyến quận/huyện: Trung tâm Y tế cấp huyện vận chuyển vắc xin từ kho tỉnh về kho quận/huyện để bảo quản và cấp phát cho các xã, bệnh viện quận/huyện hoặc các điểm tiêm chủng dịch vụ được yêu cầu hỗ trợ 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trong buổi tiêm.

- Tuyến xã/phường hoặc cơ sở được phép tiêm chủng: Nhận vắc xin từ tuyến quận/huyện, bảo quản vắc xin và vận chuyển cho các điểm tiêm trong buổi tiêm chủng.

Trong trường hợp hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của Tiêm chủng mở rộng không đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo quản vắc xin thì Dự án TCMR quốc gia phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Cục Quản lý Dược đề xuất phương án huy động hệ thống dây chuyền lạnh của các nhà phân phối, nhập khẩu, cơ sở tiêm chủng dịch vụ công lập và tư nhân trên toàn quốc

8. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19

Hoạt động 1: Rà soát các tài liệu, hướng dẫn đào tạo tiêm vắc xin COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới và bảo quản vắc xin.

- Đơn vị đầu mối: Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày tài liệu đào tạo của WHO được ban hành.

Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch, tài liệu tập huấn về tiêm vắc xin COVID-19, theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng cho các cơ sở tiêm chủng và bảo quản vắc xin.

- Đơn vị đầu mối: Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày có chỉ đạo của Bộ Y tế về loại vắc xin sử dụng.

Hoạt động 3: Tổ chức tập huấn về sử dụng vắc xin COVID-19 và theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng cho các cơ sở tiêm chủng và bảo quản vắc xin.

- Đơn vị đầu mối: Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia tập huấn cho Dự án TCMR khu vực, Sở Y tế, Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố trước khi triển khai tiêm chủng ít nhất 10 ngày; Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố phối hợp với Dự án TCMR khu vực tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các tuyến trên địa bàn trước khi triển khai tiêm chủng ít nhất 07 ngày.

9. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19

Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - 02/2021.

Hoạt động 2: Xây dựng các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông về đối tượng tiêm, thông tin về vắc xin phòng COVID-19.

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2021.

Hoạt động 3: Tập huấn cho các cán bộ y tế, cán bộ truyền thông về đối tượng tiêm, thông tin về vắc xin phòng COVID-19.

- Đơn vị đầu mối: Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2021.

Hoạt động 4: Triển khai các hoạt động truyền thông

a) Thu thập thông tin trên mạng xã hội, tại cộng đồng về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 để kịp thời đưa ra những kế hoạch khắc phục và ứng phó với khủng hoảng truyền thông về tiêm chủng.

- Đơn vị đầu mối: Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 01/2021

b) Thực hiện các hoạt động truyền thông theo kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt, cụ thể: Tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và động đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.

- Đơn vị đầu mối: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, Trung tâm truyền thông các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trước khi triển khai tiêm ít nhất 07 ngày.

c) Theo dõi, giám sát và hỗ trợ các hoạt động truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19:

- Đơn vị đầu mối: Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, Trung tâm truyền thông các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm.

10. Tổ chức tiêm chủng

10.1. Xây dựng nhu cầu và kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương:

- Nội dung hoạt động: Sở Y tế tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin COVID-19 tại địa phương và chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng tiêm theo nhóm nguy cơ, danh sách đối tượng đồng ý tiêm và không đồng ý tiêm theo mẫu thu thập ý kiến các đối tượng của Bộ Y tế

- Đơn vị đầu mối: Sở Y tế tỉnh, thành phố

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, TTYT Quận, huyện

- Thời gian thực hiện: trong vòng 07 ngày sau khi Bộ Y tế ban hành Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

(Xây dựng kế hoạch theo tiến độ cung ứng vắc xin tại Phụ lục 1 của kế hoạch này).

10.2. Xây dựng hướng dẫn tổ chức buổi tiêm.

Chương trình TCMR đã xây dựng và triển khai hướng dẫn lập kế hoạch tiêm chủng cho vùng sâu vùng xa. Cán bộ chuyên trách tiêm chủng các tuyến, đặc biệt tại khu vực khó khăn vùng sâu vùng xa đã được đào tạo và có kỹ năng triển khai hướng dẫn này. Hướng dẫn nay sẽ được áp dụng trong lập kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19, đảm bảo tiếp cận tới các đối tượng vùng sâu vùng xa khó khăn

Trong năm 2020, Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai hướng dẫn tổ chức tiêm chủng trong bối cảnh dịch COVID-19 tại tất cả các tuyến (Công văn số 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020) trong đó hướng dẫn qui định về đảm bảo dự phòng lây nhiễm COVID-19 bao gồm lập kế hoạch tổ chức tiêm, trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đối tượng tiêm trong một buổi tiêm chủng...

- Nội dung hoạt động: Xây dựng Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm bao gồm việc tổ chức tiêm theo quy định hiện hành, việc bố trí các điểm tiêm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn cho cán bộ tiêm chủng...

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, TTYT Quận, huyện

- Thời gian thực hiện: tháng 01 - 02/2021.

10.3. Tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Vắc xin do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất sử dụng 02 liều cho các đối tượng trên 18 tuổi, cách nhau 21 ngày, tiêm bắp, đóng gói 08-10 liều/lọ.

10.3.1. Hình thức tiêm

Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế các tỉnh, thành phố huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước và tư nhân tham gia tổ chức buổi tiêm.

10.3.2. Cơ sở thực hiện tiêm

Đối với các đơn vị đủ điều kiện tiêm, TTKSBT hướng dẫn các đơn vị tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định. Đối với các cơ sở y tế chưa công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, TTKSBT tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức các điểm tiêm lưu động theo quy định.

a) Bệnh viện trung ương, tỉnh/TP, Bệnh viện và Trung tâm Y tế cấp huyện:

- Thực hiện tiêm cho các đối tượng là các cán bộ y tế của cơ sở, nhân viên tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, các đối tượng đang điều trị tại bệnh viện và các đối tượng khác theo kế hoạch của địa phương.

- Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các xã ở các vùng đi lại khó khăn (ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 xã)

b) Trạm Y tế cấp xã:

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại trạm và điểm tiêm lưu động.

- Thực hiện tiêm cho các đối tượng là nhân viên y tế, nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch, lực lượng quốc phòng, công an, giáo viên trên địa bàn, những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu, những người già trên 65 tuổi đang sinh sống trên địa bàn và các trường hợp mắc bệnh mãn tính không điều trị nội trú theo kế hoạch của địa phương, sau khi kết thúc chiến dịch phải tiến hành tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm tại bệnh viện.

- Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình.

c) Bệnh viện, Bệnh xá, cơ sở y tế... thuộc các Bộ, ngành:

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc ngành mình và hỗ trợ cho ngành y tế để triển khai cho các đối tượng khác (trong trường hợp cần thiết).

- Tổ chức các đội cấp cứu tại cơ sở tiêm.

d) Phòng tiêm chủng dịch vụ:

- Thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng theo chỉ đạo của Sở Y tế.

- Bố trí các đội cấp cứu tại cơ sở tiêm.

10.4. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

a) Xây dựng Hướng dẫn giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng và biến cố bất lợi cần được quan tâm đặc biệt (AESI):

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01- 02/2021.

b) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ trung ương đến địa phương (tỉnh, thành phố). Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở tiêm

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, TTYT Quận, huyện

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.

- Các đơn vị được đào tạo, tập huấn hàng năm về các hoạt động giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

c) Giám sát định kỳ: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở tiêm

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, TTYT Quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.

- Các đơn vị được đào tạo, tập huấn hằng năm về các hoạt động theo dõi, giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm chủng.

d) Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin: các hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin từ cấp trung ương đến cấp tỉnh thành phố được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 và Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018, đã được đào tạo, tập huấn hàng năm về các hoạt động chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

e) Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Quy trình được đào tạo định kì cho các cán bộ tham gia vào quá trình tiêm tại các tuyến, các cơ sở khám chữa bệnh.

10.5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm

a) Xây dựng Hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và đặc điểm của vắc xin COVID.

- Đơn vị đầu mối: Cục Quản lý môi trường y tế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: tháng 02-3/2021.

b) Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế

- Đơn vị đầu mối: Các cơ sở tiêm

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Môi trường Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, TTYT Quận, huyện

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.

10.6. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm

a) Xây dựng biểu mẫu báo cáo, giám sát hoạt động tiêm

- Nội dung hoạt động: Xây dựng biểu mẫu, cách thức, nội dung, quy trình báo cáo tình hình sử dụng vắc xin, sự cố bất lợi sau tiêm.

- Đơn vị đầu mối: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố, TTYT Quận, huyện

- Thời gian thực hiện: tháng 02 - 03/2021.

b) Thực hiện báo cáo:

Các cơ sở thực hiện tiêm hoàn thiện báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ và đột xuất theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

c) Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch: Cục Y tế dự phòng, Dự án TCMR quốc gia và TCMR các khu vực tiến hành theo dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng chống COVID-19

11. Kinh phí thực hiện triển khai.

11.1. Kinh phí trung ương

+ Vận chuyển và bảo quản vắc xin từ nhà sản xuất đến Việt Nam (nếu có) và tại tuyến trung ương; tăng cường năng lực hệ thống dây chuyền lạnh các tuyến.

+ Các hoạt động tập huấn cho tuyến tỉnh.

+ Xây dựng các thông điệp truyền thông, triển khai các hoạt động truyền thông...

(Phụ lục 3. Ước tính kinh phí)

11.2. Kinh phí địa phương

+ Vận chuyển và bảo quản vắc xin từ tuyến trung ương về địa phương và tại địa phương

+ Các hoạt động tập huấn cho Trung tâm Y tế huyện, các điểm tiêm chủng trên địa bàn

+ Các hoạt động truyền thông.

+ In ấn biểu mẫu, báo cáo.

+ Công tiêm, kiểm tra giám sát, vật tư tiêm chủng....

(Phụ lục 3. Ước tính kinh phí)

11.3. Kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

(Phụ lục 3. Ước tính kinh phí)

12. Đối với vắc xin nhập khẩu và/hoặc vắc xin sản xuất trong nước.

Việc mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin từ các nguồn khác theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bố trí kinh phí và chỉ đạo việc tổ chức tiêm chủng tại địa phương.

2. Đề nghị các Bộ, ngành phối hợp triển khai:

2.1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định các mức chi, công tiêm làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương thực hiện.

2.2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hoặc phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị mình và hỗ trợ Bộ Y tế khi cần thiết.

3. Các Vụ/Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế thực hiện:

3.1. Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm; giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng và kế hoạch truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19; biểu mẫu thu thập ý kiến đối tượng tiêm chủng, biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin và sự cố bất lợi sau tiêm chủng, theo dõi việc triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt.

3.2. Cục Quản lý khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch này tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3.3. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu trình Bộ Y tế đảm bảo, đáp ứng các nhu cầu kinh phí cho các hoạt động của kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19; hướng dẫn các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí triển khai tại địa phương

3.4. Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

3.5. Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm nhập khẩu, hướng dẫn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép lưu hành/nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất, bảo đảm vắc xin được đưa vào sử dụng kịp thời và đúng qui định.

3.6. Cục Khoa học và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin phòng COVID-19 theo qui định và đúng tiến độ.

3.7. Cục Quản lý Môi trường y tế: Chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các quy trình xử lý rác thải trong quá trình sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

3.8. Các Viện thuộc hệ thống Y tế dự phòng chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin; tập huấn, truyền thông, giám sát hoạt động tiêm chủng theo phân công; theo dõi và xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm Y tế có trách nhiệm kiểm định chất lượng vắc xin đảm bảo đúng tiến độ, qui trình đã được phê duyệt.

3.9. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 chi tiết; xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh tại các tuyến; tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin trong hệ thống TCMR từ trung ương đến địa phương; xây dựng các thông điệp truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19; tổ chức tập huấn, giám sát sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

3.10. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện các hoạt động mua sắm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

3.11. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương, các cơ quan Thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Y tế thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, sức khỏe về sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thống.

4. Sở Y tế có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết, báo cáo Ủy ban Nhân dân phê duyệt và đầu tư nguồn lực cho kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt.

5. Các nhà phân phối, nhập khẩu vắc xin xây dựng kế hoạch nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển vắc xin khi có yêu cầu của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế; Chịu trách nhiệm về việc bảo quản, vận chuyển vắc xin và đảm bảo cung ứng vắc xin theo kế hoạch; khi đăng ký hoặc nhập khẩu vắc xin phải cung cấp đủ hồ sơ để thẩm định.

6. Các Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng/KSBT tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Bệnh viện huyện, Trạm Y tế xã/phường, các cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

(Phụ lục 2: Kế hoạch thực hiện)

PHỤ LỤC 1

DỰ KIẾN LỘ TRÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN THEO TIẾN ĐỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2021)

COVAX dự kiến cung ứng cho Việt Nam 4.886.600 liều (25-35% trong Quý I/2021 và 65-75% trong Quý II/2021).

1. Quý I/2021:

- Số lượng: Quý I khoảng 1,2 triệu liều tương đương với 600.000 người

- Đối tượng triển khai:

STT

Đối tượng ưu tiên

Số đối tượng dự kiến

Tỷ lệ tiêm chủng

Số lượng đối tượng tiêm

1

Nhân viên y tế

500.000

0,95

475.000

2

Nhân viên tham gia phòng chống dịch

116.000

0,95

110.200

Tổng cộng

616.000

585.200

2. Quý II/2021:

- Số lượng: COVAX cung ứng khoảng 3,6 triệu liều tương ứng với 1,8 triệu người.

- Đối tượng triển khai:

STT

Đối tượng ưu tiên

Số đối tượng dự kiến

Tỷ lệ tiêm chủng

Số lượng đối tượng tiêm

1

Cán bộ hải quan

9.200

0,95

8.740

2

Cán bộ ngoại giao

4.080

0,95

3.876

3

Lực lượng quân đội

1.027.000

0,95

975.650

4

Lực lượng công an

304.000

0,95

288.800

5

Giáo viên

550.000

0,95

522.500

1.799.566

3. Quý III, IV/2021:

Theo thông báo, COVAX Facility sẽ hỗ trợ vắc xin cho các quốc gia để tiêm chủng cho tối đa 20% dân số. Số vắc xin còn lại COVAX Facility dự kiến hỗ trợ từ QIII/2021, cụ thể:

- Số lượng: khoảng 33 triệu liều tương ứng với 16 triệu người

- Đối tượng triển khai:

STT

Đối tượng ưu tiên

Số đối tượng dự kiến

Tỷ lệ tiêm chủng

Số lượng đối tượng tiêm

1

Giáo viên

750.000

0,95

712.500

2

Người trên 65 tuổi

7.600.000

0,95

7.220.000

3

Những người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hải quan, ngoại giao, hàng không, vận tải, du lịch

1.930.000

0,95

1.833.500

4

Những người mắc bệnh mãn tính trưởng thành

7.000.000

0,95

6.650.000

Tổng cộng

17.280.000

16.416.000

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2021)

Các hoạt động theo kế hoạch

Khung thời gian

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Kết quả theo kế hoạch

2020

2021

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Rà soát hệ thống bảo quản vắc xin

X

Cục Y tế dự phòng

Cục Quản lý Dược, Dự án TCMR quốc gia, Tổ chức UNICEF, Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố

Báo cáo đánh giá chi tiết hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại các tuyến

Xây dựng phương án tăng cường y chuyền lạnh

X

Dự án TCMR Quốc gia

Cục Y tế dự phòng, Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố, UNICEF, GAVI

Phương án tăng cường DCL được xây dựng và đề xuất hỗ trợ GAVI và các đơn vị liên quan được thực hiện.

Đãng ký, cấp giấy phép nhập khẩu vắc xin do COVAX hỗ trợ

X

Cục Quản lý Dược

Dự án TCMR quốc gia, Cục Y tế dự phòng, Công ty đăng ký, NICVB

Cấp đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu

Nhập khẩu, tiếp nhận vắc xin do COVAX hỗ trợ

X

Dự án TCMR quốc gia

Cục Y tế dự phòng, Nhà nhập khẩu, phân phối, các Viện VSDT Viện Pasteur, Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố

Có vắc xin nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng

Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng

X

X

X

X

Dự án TCMR quốc gia

Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý dược, Nhà phân phối, nhập khẩu vắc xin, Viện VSDT, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT

Vắc xin được vận chuyển bảo đảm các yêu cầu đến cơ sở tiêm chủng

Rà soát các tài liệu, xây dựng kế hoạch, tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19

X

X

Dự án TCMR quốc gia

Cục Y tế dự phòng, Viện VSDT, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT

Các cán bộ được tập huấn về tiêm chủng và an toàn tiêm chủng vắc xin COVID-19

Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19

X

X

Cục Y tế dự phòng

Cục Y tế dự phòng, Vụ TT và TDKT, Viện VSDT, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT.

Kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 được xây dựng

Xây dựng các thông điệp truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19

X

X

X

X

X

Cục Y tế dự phòng

Cục Y tế dự phòng, Vụ TT và TDKT, Viện VSDT, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT.

Các thông điệp truyền thông được xây dựng

Tập huấn cho các cán bộ y tế, cán bộ truyền thông về đối tượng sử dụng vắc xin

X

X

Trung tâm TTGDSKTW

Cục Y tế dự phòng, Vụ TT và TĐKT, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Dự án TCMR Quốc gia

Cán bộ y tế, cán bộ truyền thông được tập huấn

Triển khai các hoạt động truyền thông

X

X

X

X

X

Trung tâm TTGDSKTW

Cục Y tế dự phòng, Vụ TT và TĐKT, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Dự án TCMR Quốc giá

Các hoạt động truyền thông được thực hiện

Xây dựng nhu cầu và kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các tuyến tỉnh, huyện, xã

X

X

X

Sở Y tế

Trung tâm KSBT, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Kế hoạch được ban hành

Xây dựng Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng

X

Cục Y tế dự phòng

Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện VSDT, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng

Tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19

X

X

X

X

Các điểm tiêm chủng

Trung tâm KSBT, Trung tâm y tế cấp huyện

Tiêm chủng đúng đối tượng và an toàn tiêm chủng

Xây dựng Hướng dẫn giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng

X

Cục Y tế dự phòng

Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện VSDT, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT

Hướng dẫn giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng

Giám sát và xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19

X

X

X

X

X

Các điểm tiêm chủng

Sở Y tế, Trung tâm KSBT, Trung tâm y tế cấp huyện, Cục Y tế dự phòng, Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương.

Tất cả các trường hợp tai biến nặng và phản ứng thông thường được quản lý và xử lý kịp thời

Hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng

X

Cực Quản lý Môi trường Y tế

Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, TTKSBT các tỉnh, thành phố

Hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng

Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm chủng

X

X

X

X

X

Cơ sở tiêm chủng

Cục Quản lý Môi trường Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, TTKSBT các tỉnh, thành phố

Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thái y tế tại điểm tiêm chủng thực hiện theo quy định

Xây dựng biểu mẫu báo cáo, giám sát

X

X

X

X

X

Cục Y tế dự phòng

Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện VSDT, Viện Pasteur, Trung tâm KSBT

Biểu mẫu báo cáo, giám sát hoạt động tiêm vắc xin được xây dựng

Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID- 19

X

X

X

X

X

Cục Y tế dự phòng

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sình dịch tễ Trung ương và các Viện VSDT, Viện Pasteur, Sở Y tế, TTKSBT các tỉnh, thành phố

Báo cáo giám sát, tổng kết chiến dịch được ban hành

PHỤ LỤC 3

DỰ KIẾN KINH PHÍ TRIỂN KHAI TIÊM 20% ĐỐI TƯỢNG
(Nguồn vắc xin do COVAX Facility hỗ trợ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2021)

TT

Hoạt động

Nguồn kinh phí dự kiến

Thành tiền (VND)

COVAX

Nguồn Trung ương

Tỉnh

Số kinh phí còn thiếu cần huy động

1

Mua vắc xin, kim tiêm, hộp an toàn

6.322.072.974.000

6.322.072.974.000

-

-

-

2

Vận chuyển vắc xin

16.100.000.000

4.600.000.000

11.500.000.000

3

Tập huấn

39.721.000.000

6.900.000.000

32.821.000.000

4

Truyền thông

16.100.000.000

4.600.000.000

11.500.000.000

5

Giám sát

23.225.515.000

4.600.000.000

18.625.515.000

6

Rà soát đối tượng

9.900.005.000

-

9.900.005.000

7

Công tiêm

78.535.064.000

-

78.535.064.000

8

Tổ chức tiêm ngoài trạm

35.200.005.000

-

-

35.200.005.000

9

Bồi thường khi sử dụng vắc xin theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP

3.450.000.000

-

3.450.000.000

-

-

10

Mua xe tải lạnh

5.520.000.000

5.520.000.000

-

-

-

11

Mua tủ đông băng bình tích lạnh cho 63 tỉnh (TFW 800)

7.590.000.000

7.590.000.000

-

-

-

12

Mua bổ sung tủ lạnh bảo quản vắc xin 2-80C (TCW4000AC)

14.490.000.000

14.490.000.000

-

-

-

13

Thay thế tủ lạnh cũ sử dụng trên 10 năm tại tuyến huyện (TCW4000AC)

61.099.500.000

-

-

-

61.099.500.000

14

Trang bị tủ lạnh cho trạm y tế xã vùng khó khăn (HBC 80)

106.115.100.000

-

-

-

106.115.100.000

Tổng

6.739.119.163.000

6.349.672.974.000

24.150.000.000

162.881.584.000

202.414.605.000

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1210/QD-BYT

Hanoi, February 09, 2021

 

DECISION

APPROVING PLAN FOR RECEIPT, STORAGE, DISTRIBUTION AND USE OF COVID-19 VACCINES PROVIDED BY COVAX FACILITY FOR 2021 - 2022

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated 20/6/2017 on functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Health;  

Pursuant to Decision No. 3659/QD-BYT dated 21/8/2020 by the Ministry of Health on guidelines for COVID-19 vaccine research, clinical trials, marketing authorization and use;

At the request of the General Director of General Department of Preventive Medicine, Ministry of Health,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Approved together with this Decision is the plan for receipt, storage, distribution and use of COVID-19 vaccines provided by COVAX Facility for 2021 - 2022.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. This Decision takes effect from the date on which it is signed.

Article 4. Heads of Office of the Ministry of Health, General Department of Preventive Medicine, Drug Administration of Vietnam, Administration of Science Technology and Training, Medical Services Administration, Department of Planning and Finance, Department of Communication and Emulation, Commendation, National Institute for Control of Vaccines and Biologicals, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, Departments of Health and relevant units shall implement this Decision./. 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Do Xuan Tuyen

 

PLAN

RECEIPT, STORAGE, DISTRIBUTION AND USE OF COVID-19 VACCINES PROVIDED BY COVAX FACILITY FOR 2021 - 2022

(Promulgated together with Decision No. 1210/QD-BYT dated 09/02/2021 by Minister of Health)

I. NECESSITY OF PLAN FORMULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vietnam reported its first SARS-CoV-2 infection on 23/01/2020. As of 08/02/2021, Vietnam has recorded 2.050 confirmed cases (including 923 imported cases and 1.127 internal cases) and 35 deaths, which are patients with serious underlying conditions in Da Nang (31 cases), Quang Nam (03 cases) and Quang Tri (01 case).

As of 08/02/2021, 11 vaccines have been authorized for emergency use by other countries or approved by the European Medicines Agency (EMA). In addition, according to the World Health Organization (WHO), as of 08/02/2021, there are 237 other COVID-19 vaccines in research (63 undergoing clinical trials, 174 in research and not yet clinically studied). The 63 vaccines that are undergoing clinical trials include 15 vaccines in phase III, 10 in phase II and 38 in phase I with 01 vaccine from Germany, 6 from China, 3 from the United States, 01 from Kazakhstan, 02 from India, 01 from Russia and 01 from the United Kingdom. Most vaccines require two intramuscular doses that are at least 14 days apart and storage at 2 - 8 degrees Celsius.

Vietnam currently has 04 COVID-19 vaccine producers, namely Institute of Vaccines and Medical Biologicals (IVAC), Company for Vaccine and Biological Production No.1 (VABIOTECH), Center for Research and Production of Vaccines and Biologicals (POLYVAC), and Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC.. The 04 vaccines are produced using recombinant protein technology and 02 of them are undergoing clinical trials. If the trials are successful, the vaccines may be put on the domestic market in the second quarter of 2022.

The COVAX Facility (initiative for global access to COVID-19 vaccines) was founded by GAVI and WHO with the aim of providing COVID-19 vaccines for 190 countries. On 10/12/2020, GAVI recognized Vietnam as one of the initiative’s participants and eligible for vaccine support. GAVI and COVAX Facility plan to provide vaccines for 20% of participating countries’ populations. However, according to current estimation, the initiative will supply free vaccines and vaccination materials for about 15-16% of the populations of 92 countries, including Vietnam. On 29/01/2021, the COVAX Facility notified that approximately 4,8 million doses of the AstraZenecca vaccine would be delivered to Vietnam in the first and second quarters of 2021, and provision of the remaining amounts would be informed at a later date. For timely receipt and use of vaccines provided by the COVAX Facility, Vietnam needs to formulate a plan for receipt, storage, distribution and use of COVID-19 vaccines on the basis of Vietnam’s situation and vaccine provision capacity of the COVAX Facility.

II. LEGAL GROUNDS

- Law on Prevention and Control of Infectious Diseases No. 03/2007/QH12 dated 21/11/2007.

- Law on Pharmacy No. 105/2016/QH13 dated 06/4/2016.

- Telegram of standing members of the Secretariat dated 05/01/2021 on enhancement of COVID-19 prevention and control.

- The Government’s Decree No. 104/2016/ND-CP dated 01/7/2016 on vaccination.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Notification No. 164/TB-VPCP dated 31/12/2020 by the Office of the Government on the Prime Minister’s conclusions in meeting of standing Government members on COVID-19 vaccines.

- Circular No. 34/2018/TT-BYT dated 12/11/2018 by the Ministry of Health elaborating some Articles of the Government’s Decree No. 104/2016/ND-CP dated 01/7/2016 on vaccination.

- Circular No. 38/2017/TT-BYT dated 17/10/2017 by the Ministry of Health introducing lists of infectious diseases, scope and recipients of compulsory vaccines and biologicals.

- Decision No. 3659/QD-BYT dated 21/8/2020 by the Ministry of Health on guidelines for COVID-19 vaccine research, clinical trials, marketing authorization and use.

- Letter of the COVAX Facility dated 10/12/2020 on approval for Vietnam's participation in the COVAX Facility and commitment to provide Vietnam with COVID-19 vaccines for 15-16% and up to 20% of Vietnam's population.

- Letter of the COVAX Facility dated 29/01/2021 on distribution of AstraZenecca vaccines to Vietnam.

III. OBJECTIVES

In order to ensure herd immunity, Vietnam must strive to have 80% of the population vaccinated against COVID-19. However, based on current vaccine availability, objectives for the 2021 - 2022 period are as follows:

1. General objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Specific objectives

- Ensure 20% of the population is vaccinated against COVID-19 when there are sufficient vaccines.

- 95% of at-risk individuals are vaccinated against COVID-19.

- Promptly receive, provide and administer COVID-19 vaccines according to the COVID-19 situation.

- Ensure safe and efficient use of COVID-19 vaccines.

IV. ACTIVITIES

1. Establishment of national COVID-19 vaccine distribution system (done)

- On 30/1/2020, the Prime Minister promulgated Decision No. 170/QD-TTg on establishment of  National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

- On 25/3/2020, the Ministry of Health promulgated Decision No. 1338/QD-BYT by the Ministry of Health on strengthening of steering committees for epidemic prevention and control with specific functions and duties and establishment of epidemic surveillance, prevention and treatment, communication, logistics and international cooperation subcommittees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- On 25/01/2021, the Ministry’s leader signed and promulgated the Decision on strengthening of the COVID-19 vaccine working group to prepare for deployment of vaccines provided by the COVAX Facility.

- Notify relevant ministries and central authorities, national advisory committee on immunization (NITAG), partners and other relevant parties of COVID-19 vaccine introduction and the role of each unit. Regularly provide and exchange information and share global/ regional guidelines with NITAGs and RITAGs and support technical groups of NITAGs with matters concerning COVID-19.

2. Identification of COVID-19 vaccine recipients and scope of vaccination

2.1. Selection of vaccine recipients

a) Rules: ensure that many population groups receive vaccines, the vaccination rate is high and people have equitable access to vaccines.

b) Grounds:

- 2007 Law on Prevention and Control of Infectious Diseases.

- Recommendations of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of WHO (SAGE).

- Propositions of the NITAG in the meeting on 16/11/2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Guidelines for epidemic surveillance, medical quarantine and response to epidemic prevention and control in Vietnam.

c) COVID-19 vaccine recipients

Below is the list of COVID-19 vaccine recipients organized in order of priority according to the COVID-19 situation and considering limited vaccine availability in Vietnam:

- Healthcare workers

- COVID-19 prevention and control participants (steering committees at all levels, staff of quarantine areas, reporters, etc.)

- Diplomatic staff, customs staff, officials involved in entry and exit operations

- Military forces

- Police forces

- Teachers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Essential service providers such as aviation, transport, tourism; power supply, water supply, etc.

- People having chronic diseases.

- People wishing to work or study abroad.

- People in epidemic zones per epidemiological indications.

(Appendix 1: Vaccine recipients per vaccine provision plan)

2.2. Scope of vaccination

- Administer vaccines nationwide.

- Priority level shall be determined based on high to low level of risk according to the following criteria:

+ Areas/ provinces/ districts recording community infections or deaths of COVID-19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Provinces having important transport hubs.

3. Vaccine selection criteria

Below are the criteria for COVID-19 vaccine selection organized in order of priority. Vaccines are not required to meet all of these criteria.

- High safety and effectiveness (issued with a registration number or import license by the Ministry of Health).

- Having undergone WHO prequalification.

- Approved by a stringent regulatory authority (SRA).

- Stored at 2 - 8°C.

- Inactivated vaccines.

- Produced using vector technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Affordable.

- Added to emergency use list of WHO.

- Low number of doses per vial (under 10 doses).

- Cold storage conditions (-20°C).

- Produced using mRNA technology.

- Deep freezing storage conditions (-70°C).

Vietnam shall prioritize vaccines meeting the following criteria:

- High safety and effectiveness (issued with a registration number or import license by the Ministry of Health).

- Stored at 2 - 8°C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. Cold chain systems

4.1.1. Vaccine transport

The vaccine receipt, storage and distribution system of Vietnam’s Expanded Program on Immunization (EPI) is deployed at 04 levels, including the national level (National Institute of Hygiene and Epidemiology); regional level (EPIs in the North, in the Central, on the Central Highlands and in the South); provincial level (CDCs of 63 provinces); and district level (district-level medical centers). The commune level mostly receives vaccines from the district level and administers vaccines on vaccination dates. Communes in remote and isolated areas are equipped with small refrigerators to store vaccines.

Vaccines are usually imported and kept in national or regional storage before they are distributed to provincial storage, district-level storage and commune-level medical stations (communes in remote and isolated areas have vaccine storing fridges). Vaccines are imported mostly via Noi Bai and Ho Chi Minh airport; and received and kept in national storage or Ho Chi Minh City storage. After being inspected, vaccines will be delivered from national or regional storage to provincial CDCs by refrigerated trucks and then kept in cold boxes and delivered to district-level medical centers before they are delivered to commune-level medical stations by cars or motorcycles. The amount of vaccine remaining after each vaccination session at commune-level medical stations will be delivered to district-level storage or stored directly at commune-level medical stations having vaccine storing fridges.

4.1.2. Current state of cold chain systems

Results of the survey on current state of cold chain systems conducted by General Department of Preventive Medicine in cooperation with UNICEF and relevant units using the UNICEF-developed tools for current cold chain state assessment are as follows:

a) Storage at 2-8°C

Vietnam’s available cold chain systems mostly consist of equipment for vaccine storage at 2 - 8°C, which is estimated to be able to store 122 million doses of COVID-19 vaccines. To be specific: total available capacity at central level is 253.000 liters, capable of storing 54 million doses; at provincial level is 156.000 liters, capable of storing 33 million doses; and at district level is 160.000 liters, capable of storing 35 million doses. However, 26 provinces need to expand their cold chains by 14.358 liters and 92 districts need to expand theirs by 8.829 liters.

According to the annual report on cold chain stocktaking of the EPI, 1.158 TCW3000 fridges equipped in 2008 are damaged or have been repaired many times after more than 10 years of use. In addition, since 2003, the EPI has equipped commune-level medical stations with 3.988 RCW50EG small fridges. At present, these fridges no longer work properly and require replacement to maintain high annual vaccination coverage and equality in vaccination, especially with vaccination against COVID-19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In conclusion, Vietnam is capable of receiving, storing and distributing COVID-19 vaccines with storage conditions at 2-8°C at central, provincial and district levels. However, it is necessary to equip remote and isolated areas with at least 2,197 fridges.

b) Storage at -25 to -15 °C

Regarding equipment for vaccine storage at -25 to -15°C, total available capacity is 72.000 liters, which is estimated to be able to store 16 million doses. To be specific: total available capacity at central level is 54.730 liters, capable of storing almost 12 million doses; at provincial level is 9.531 liters, capable of storing 2 million doses; and at district level is 8.271 liters, capable of storing 1,8 million doses. Therefore, EPI’s capacity for vaccine storage at -25 to -15°C is limited and requires upgrade.

c) Deep freezing storage at -80 to -70°C

EPI currently cannot support storage at these temperatures.

Vietnam Vaccine JSC. has deep freezing storage (-70°C) capable of storing 3 million doses of COVID-19 vaccines.

4.2. Current state of workforce of vaccination systems

There are more than 13.000 vaccination facilities across the country, including more than 11.000 EPI facilities and 2.000 state-owned and private facilities. Healthcare establishments having maternity wards administer hepatitis B infant vaccine doses and TB vaccines under the EPI. There are 49.000 EPI staff members and 10.000 people working for private-sector vaccination services. Commune-level medical stations mostly comprise health officials, communication officials and technical staff. Each EPI level has vaccination units and officials in charge of vaccination under the EPI. EPI and private-sector vaccination workers are trained in vaccination and have experience in organizing vaccination sessions. However, as COVID-19 vaccines are new vaccines, vaccination officials require training in administration, monitoring of adverse events following immunization, etc.

According to EPI’s annual report and the EPI Review of 2020, all vaccination officials have received training and possess vaccination planning skills. Most vaccine and cold chain managers are trained in cold chain management and vaccine storage. Vaccine storage in 63 provinces store vaccines according to regulations of good storage practices (according to Circular No. 36/2018/TT-BYT). However, as there is change of vaccination officials and vaccine and cold chain managers at EPI levels due to merging of provincial CDCs and district-level medical centers, new officials need further training in vaccination planning as well as vaccine and cold chain management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The EPI shall formulate and propose a cold chain improvement plan for its levels to the Ministry of Health to ensure capacity for COVID-19 vaccine storage and transport, and mobilize support from Vietnamese and foreign organizations.

Timeline: February - March 2021

5. COVID-19 vaccine receipt

- The vaccine that the COVAX Facility provided for Vietnam in the first and second quarters of 2021 is the vaccine produced by AstraZeneca and distributed by SK Bioscience (SKBio).

- Drug Administration of Vietnam shall carry out procedures for marketing authorization or import licensing according to regulations in Decision No. 3659/QD-BYT dated 21/8/2020 by the Ministry of Health on guidelines for COVID-19 vaccine research, clinical trials, marketing authorization and use and existing regulations. To be specific:

+ Regarding import licensing according to regulations in Clause 1 Article 67 of the Government's Decree No. 54/2017/ND-CP dated May 08, 2017: a COVID-19 vaccine may be granted the import license only when it has obtained marketing authorization in at least one foreign country and meets any of the following conditions: a) The Ministry of National Defense proposes that the vaccine be imported for urgent national defense; b) The Ministry of Public Security proposes that the vaccine be imported for urgent security assurance; or c) The vaccine is approved by the Ministry of Health for urgent use in the event of epidemic prevention or disaster recovery. Import licensing procedures are provided for in Clause 2 Article 77 of Decree No. 54/2017/ND-CP and may be completed within 03 days after receipt of an application adequate according to regulations. After a vaccine is granted the import license, it may be used in Vietnam.

+ Regarding marketing authorization of COVID-19 vaccines according to regulations in Section 4 of Decision No. 3659/QD-BYT by the Ministry of Health: Drug Administration of Vietnam shall submit a report to the marketing authorization advisory council, which will provide the basis for the marketing authorization advisory council to consider and approve use of available clinical trial results; based on opinions of the marketing authorization advisory council, Drug Administration of Vietnam shall submit a report to the Minister of Health, which will provide the basis for the Minister of Health to consider and decide to exempt one or more than one clinical trial phase according to regulations in Clause 1 Article 18 of Circular No. 32/2018/TT-BYT dated 12/11/2018 by the Minister of Health. Applications for marketing authorization issuance, renewal and amendment for COVID-19 vaccines shall be prepared according to regulations in Articles 23, 24, 25, 26, 27 and 28 of Circular No. 32/2018/TT-BYT, and some documents that require more time to prepare as mentioned in Article 16 of Decision No. 3659/2020/QD-BYT may be added to the applications when they are available. Granting of the marketing authorization following simplified procedures shall require a maximum of 6 months starting from the date of receipt of an adequate application according to regulations in Article 41 of Circular No. 32/2018/TT-BYT. Drug Administration of Vietnam is formulating guidelines for marketing authorization of COVID-19 vaccines based on WHO and COVAX Facility guidelines. According to regulations in Section 11 of Article 3 of Circular No. 32/2018/TT-BYT, Drug Administration of Vietnam requests vaccine manufacturers to implement the approved risk management plan in the application for issuance or renewal of the marketing authorization for their vaccines.

- The EPI shall take charge and cooperate with General Department of Preventive Medicine and relevant units in completing import procedures and procedures for receipt of aid being vaccines and vaccination materials.

6. Vaccine quality assurance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Some chemical and physical tests shall be performed within 03 days.

- General safety assessment shall be performed on test animals within 07 days.

- Effectiveness testing and laboratory identification testing shall be performed within 15 days.

7. Transport, storage and distribution of vaccines and materials

Vaccines provided by the COVAX Facility will be imported free-of-charge via Noi Bai or Ho Chi Minh City airport and granted customs clearance immediately upon their arrival at the airport and then transported to national or regional storage. After undergoing an inspection (if any), vaccines will be delivered from national or regional storage to provincial and district-level storages by specialized vehicles or cold boxes, and then delivered to commune-level storage or commune-level medical stations by thermos flasks on vaccination dates. Temperature monitors will be used throughout the delivery process at all levels. Vaccine delivery from the central level to commune level shall be carried out by vaccination officials trained in vaccine transport and storage.

All vaccine storages at central, provincial and district levels are in compliance with regulations of good storage practices according to Circular No. 36/2018/TT-BYT. These storages are located on the premises of provincial CDCs and district-level medical centers under 24/7 supervision of security guards and officials.

Quantities of vaccines, syringes and safety boxes received and dispatched at all levels will be recorded and monitored via vaccine dispatch and receipt books and delivery records according to regulations. Vaccine dispatch and receipt books will be updated on a monthly basis at all levels.

In addition, Vietnam is employing the national vaccination information management system at all levels. This system enables management of vaccine recipients, vaccination coverage, vaccines, syringes, safety boxes, etc. and will be used or adjusted as appropriate to manage COVID-19 vaccine recipients, vaccination coverage and vaccination materials used.

As notified, the vaccine provided by COVAX Facility for Vietnam is the AstraZeneca vaccine, which requires storage at 2 - 8°C. Thus, the EPI shall formulate a plan for distribution, transport and storage of vaccines and vaccination materials in its cold chain system. Vaccine delivery at EPI levels shall be carried out as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- At provincial level: provincial CDCs shall receive and store the vaccines in provincial storages and dispense the vaccines as follows:

+ Dispense the vaccines to district-level medical centers at least 03 days before vaccination date.

+ Dispense the vaccines to hospitals at the central, regional and provincial levels and hospitals of sectors in their provinces 01 day prior to vaccination date or immediately before a vaccination session. Hospitals fully equipped with cold chains for vaccine storage may keep the vaccines in their storages on vaccination dates. For hospitals not fully equipped with a cold chain system, provincial CDCs shall provide the vaccines for each vaccination session or temporarily equip these hospitals with cold boxes and vaccine carriers. Unused vaccines shall be returned to provincial preventive medicine centers.

- At district level: district-level medical centers shall deliver the vaccines from storages of their provinces to district-level storages and dispense the vaccines to communes and district-level hospitals or private-sector vaccination locations requesting the vaccines 01 days prior to vaccination date or immediately in a vaccination session.

- The commune level or facilities permitted to administer the vaccines shall receive vaccines from the district level, store the vaccines and deliver them to vaccination locations in vaccination sessions.

In case where the available cold chain systems of the EPI could not meet vaccine transport and storage demand, the EPI shall cooperate with General Department of Preventive Medicine and Drug Administration of Vietnam in proposing a plan to mobilize cold chain systems of distributors, importers and public and private vaccination facilities across the country.

8. Training in use of COVID-19 vaccines for health officials

Activity 1: review documents and guidelines on training in COVID-19 vaccine administration of WHO and vaccine storage.

- In-charge unit: the EPI and National Institute of Hygiene and Epidemiology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Timeline: within 07 days starting from the date of issuance of WHO training documents.

Activity 2: formulate plans and documents concerning training in COVID-19 vaccine administration, monitoring of adverse events following immunization for vaccination facilities and vaccine storage.

- In-charge unit: the EPI and National Institute of Hygiene and Epidemiology.

- Cooperating units: General Department of Preventive Medicine, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes and provincial CDCs.

- Timeline: within 07 days starting from the date upon which the Ministry of Health gives direction on the vaccine to be used.

Activity 3: organize training in COVID-19 vaccine administration, monitoring of adverse events following immunization for vaccination facilities and vaccine storage.

- In-charge unit: the EPI and National Institute of Hygiene and Epidemiology.

- Cooperating units: General Department of Preventive Medicine, Medical Services Administration, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes and provincial CDCs.

- Timeline: the EPI shall provide training for its regional units, Departments of Health and provincial CDCs at least 10 days before vaccination starts. Provincial CDCs shall cooperate with regional EPI units in providing guidance on COVID-19 vaccination plans for EPI levels in their provinces at least 07 days before vaccination starts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Activity 1: formulate plans to communicate about use of COVID-19 vaccines to raise awareness, share information and encourage people to get vaccinated.

- In-charge unit: General Department of Preventive Medicine.

- Cooperating units: Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes and provincial CDCs.

- Timeline: January - February 2021

Activity 2: develop messages, news reports and documents informing about COVID-19 vaccines and recipients thereof.

- In-charge unit: General Department of Preventive Medicine.

- Cooperating units: Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes and the EPI.

- Timeline: From February 2021

Activity 3: inform health officials and communication officials about COVID-19 vaccines and recipients thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperating units: General Department of Preventive Medicine, Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes and the EPI.

- Timeline: From February 2021

Activity 4: launching communications activities

a) Collect information on COVID-19 vaccine use from social network sites and communities to promptly devise plans for recovery from and response to communication crises over vaccination.

- In-charge unit: National Center for Health Communication and Education.

- Cooperating units: General Department of Preventive Medicine, Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, Departments of Health, provincial CDCs/ provincial Centers for Health Communication and Education.

- Timeline: From January 2021.

b) Carry out communications activities according to approved communication plans. To be specific: inform press agencies of prioritized vaccine recipients, type of vaccine used, vaccination benefits, vaccination schedule, vaccine safety, adverse events following immunization and vaccination plans, which will provide this information to people and communities.

- In-charge unit: Department of Communication and Emulation, Commendation and National Center for Health Communication and Education.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Timeline: at least 07 days before vaccination starts.

c) Monitoring of and support for communication about COVID-19 vaccination:

- In-charge unit: National Center for Health Communication and Education.

- Cooperating units: provincial CDCs and communications centers of provinces.

- Timeline: before, during and after vaccination.

10. Vaccination organization

10.1. Local COVID-19 vaccination need determination and plan formulation

- Activity content: Departments of Health shall take charge and cooperate with regulatory bodies and governments of districts in their provinces in formulating plans for local COVID-19 vaccine use and directing development of lists of vaccine recipients by risk group and lists of persons agreeing or disagreeing to get vaccinated using the opinion collection form of the Ministry of Health.

- In-charge units: Departments of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Timeline: within 07 days starting from the date upon which the Ministry of Health promulgates the COVID-19 vaccination plan.

(The plan shall be formulated according to the vaccine provision plan in Appendix 1 enclosed therewith).

10.2. Formulation of guidelines for vaccination session organization

The EPI has formulated and adopted the guidelines on planning for vaccination in remote and isolated areas. Vaccination officials of all levels, especially in remote and isolated areas, have received training and possess skills in applying these guidelines. These guidelines will be implemented to planning for COVID-19 vaccination to ensure that those living in remote and isolated areas have access to COVID-19 vaccines.

In 2020, the Ministry of Health has formulated and implemented guidelines for vaccination organization during the COVID-19 pandemic at all levels (Official Dispatch No. 2251/BYT-DP dated 22/4/2020), which provide guidance on COVID-19 prevention, including vaccination planning, provision of protective clothing, face masks and hand sanitizer, vaccine recipients in a vaccination session, etc.

- Activity content: formulate guidelines for vaccination session organization, including organizing vaccination according to existing regulations, arranging vaccination locations in compliance with requirements for COVID-19 prevention and safety of vaccination officials, etc.

- In-charge unit: General Department of Preventive Medicine.

- Cooperating units: Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes and provincial CDCs.

- Timeline: January - February 2021

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The AstraZeneca vaccine shall be administered to persons aged 18 or above in a series of 02 intramuscular doses 21 days apart. One vaccine vial contains 08-10 doses.

10.3.1. Injection route

COVID-19 vaccination shall be organized in the form of a campaign that takes place in the shortest possible amount of time. Employ the existing EPI system and, where necessary, Departments of Health shall mobilize state and private vaccination facilities to organize vaccination sessions.

10.3.2. Vaccination facilities

For units eligible for vaccination, CDCs shall provide them with guidelines on vaccinating the intended recipients according to regulations. For healthcare establishments without eligible vaccination units, provincial CDCs shall formulate plans and organize mobile vaccination points according to regulations.

a) Central and provincial hospitals and district-level hospitals and medical centers shall:

- Administer the vaccine to their healthcare workers, COVID-19 prevention participants, patients and other persons according to the plans of the localities where they are located.

- Set up emergency teams and provide assistance for hard-to-access communes (at least 01 mobile emergency team every 3-4 communes)

b) Commune-level medical stations shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Administer the vaccine to healthcare workers, COVID-19 prevention participants, national defense forces, police forces and teachers in their communes, essential service providers and people aged 65 or above in their communes and other chronic disease outpatients according to the plans of their communes; after the campaign ends, administer the vaccine to those yet to receive it in hospitals.

- Set up their emergency teams.

c) Hospitals, infirmaries, healthcare establishments, etc. affiliated to ministries and central authorities shall:

- Formulate plans and administer the vaccine to workers of the ministries and central authorities to which they are affiliated and support the healthcare sector with vaccinating other recipients (where necessary).

- Set up emergency teams in vaccination facilities.

d) Private-sector vaccination clinics

- Administer the vaccine in accordance with directions of Departments of Health.

- Set up emergency teams in vaccination facilities.

10.4. Monitoring and handling of adverse events following COVID-19 vaccination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In-charge unit: General Department of Preventive Medicine.

- Cooperating units: Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, Departments of Health, provincial CDCs.

- Timeline: January - February 2021.

b) Proactively monitor adverse events following immunization: vaccination facilities shall proactively monitor adverse events following immunization according to the Ministry of Health’s guidelines. The system for monitoring of adverse events following immunization includes monitoring units and cooperating units from central to local government (provincial). Procedures for investigation, reporting and announcement of investigation result, and response to post-vaccination serious injuries are provided for in Article 6 of Decree No. 104/2016/ND-CP dated 01/07/2016.

- Monitoring units: vaccination facilities.

- Cooperating units: General Department of Preventive Medicine, Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, provincial CDCs, district-level medical centers.

- Timeline: during vaccine use.

- The units shall receive training in proactive monitoring of adverse events following immunization on an annual basis.

c) Periodic monitoring: vaccination facilities shall monitor post-vaccination common side effects and serious injuries according to regulations in Decree No. 104/2016/ND-CP and Circular No. 34/2018/TT-BYT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperating units: General Department of Preventive Medicine, Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, provincial CDCs, district-level medical centers.

- Timeline: during vaccine use.

- The units shall receive training in monitoring of post-vaccination common side effects and serious injuries on an annual basis.

d) Advisory councils on assessment of causes of serious vaccine injuries: advisory councils on assessment of causes of serious vaccine injuries from central to provincial level shall be established and organized and operate according to Circular No. 24/2018/TT-BYT and Circular No. 05/2020/TT-BYT, and receive annual training in professional operations of assessment of causes of serious vaccine injuries.

e) Response to vaccine anaphylaxis: procedures for anaphylaxis diagnosis and response are provided for in Circular No. 51/2017/TT-BYT dated December 29, 2017 by the Ministry of Health on guidelines for anaphylaxis prevention, diagnosis and response. Officials participating in vaccination at all levels and healthcare establishments shall receive training in these procedures on a periodic basis.

10.5. Management of syringes and biomedical waste after vaccination sessions

a) Formulate guidelines for handling of syringes and biomedical waste after vaccination sessions according to regulations in Joint Circular No. 58/2015/TTLT-BYT-BTNM dated 31/12/2015 by the Ministry of Natural Resources and Environment stipulating regulations on biomedical waste management as well as characteristics of the COVID-19 vaccine.

- In-charge unit: Health Environment Management Agency.

- Cooperating units: General Department of Preventive Medicine, Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, provincial CDCs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Collect and handle syringes and biomedical waste at vaccination points according to regulations of the Ministry of Health

- In-charge units: vaccination facilities.

- Cooperating units: Health Environment Management Agency, Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, provincial CDCs, district-level medical centers.

- Timeline: during vaccine use.

10.6. Vaccination monitoring and reporting

a) Formulate vaccination monitoring and reporting forms

- Activity content: develop forms, format, content and procedures for reporting on vaccine use and adverse events following vaccination.

- In-charge unit: General Department of Preventive Medicine.

- Cooperating units: Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes and provincial CDCs, district-level medical centers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Prepare reports:

Vaccination facilities shall prepare reports on a daily, periodic and ad hoc basis according to guidelines of the Ministry of Health.

c) Inspect and supervise before, during and after the campaign: General Department of Preventive Medicine and the EPI and regional units thereof shall supervise administration of the vaccine.

11. Funding

11.1. Central government funding

+ Transport and storage of vaccines from the manufacturers to Vietnam (if any) and at central level; improvement of cold chain systems of all levels.

+ Training for provincial level.

+ Development of communication messages, launching of communications activities, etc.

(Appendix 3. Estimated funding)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Transport and storage of vaccines from central level to local levels and at local levels.

+ Training for district-level medical centers and local vaccination points.

+ Communications activities.

+ Printing of forms and reports.

+ Remuneration for vaccination, inspection and monitoring activities, payment for vaccination materials, etc.

(Appendix 3. Estimated funding)

11.3. Funding from Vietnamese and foreign organizations and other legal funding sources

(Appendix 3. Estimated funding)

12. For imported and/or domestically manufactured vaccines

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V. IMPLEMENTATION

1. Provincial People’s Committees shall allocate funding and direct organization of vaccination in their provinces.

2. Ministries and central authorities shall cooperate in the following tasks:

2.1. The Ministry of Finance shall take charge and cooperate with the Ministry of Health in stipulating remuneration for vaccination activities.

2.2. The Ministry of Public Security, Ministry of National Defense, Ministry of Education and Training, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Transport shall organize administration of vaccines to their workers or cooperate with the Ministry of Health in this task and support the Ministry of Health where necessary.

3. Units affiliated to the Ministry of Health shall:

3.1. General Department of Preventive Medicine shall take charge and cooperate with relevant units in formulating guidelines for vaccination session organization; guidelines for monitoring of adverse events following immunization, plans to communicate about COVID-19 vaccination; vaccine recipient opinion collection forms, and forms for reporting on vaccine use and adverse events following immunization, and monitoring implementation of approved plans.

3.2. Medical Services Administration shall direct adoption of this plan at healthcare establishments.

3.3. Department of Planning and Finance shall advise and submit proposals to the Ministry of Health to ensure funding for activities of COVID-19 vaccination plans; and provide provincial governments with guidelines on funding distribution in their provinces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5. Drug Administration of Vietnam shall import COVID-19 vaccines, provide guidance and carry out procedures for issuance of the marketing authorization or import license for the vaccines as soon as practicable to ensure that the vaccines are administered promptly and in compliance with the law.

3.6. Administration of Science Technology and Training shall provide guidelines on clinical testing of COVID-19 vaccines promptly and in accordance with regulations.

3.7. Health Environment Management Agency shall formulate guidelines for and direct handling of waste from COVID-19 vaccination as per the law.

3.8. Institutes affiliated to the preventive medicine system shall receive, transport and store vaccines; engage in vaccination training, communication and monitoring as assigned; and monitor and respond to post-vaccination reactions. National Institute for Control of Vaccines and Biologicals shall inspect vaccines’ quality promptly and in compliance with approved procedures.

3.9. The EPI shall develop detailed COVID-19 vaccination plans; formulate and launch plans to improve cold chain systems at all levels; receive, store and distribute vaccines from central to local EPI level; prepare communication messages about use of COVID-19 vaccines; and organize training in and monitoring of use of COVID-19 vaccines.

3.10. National centralized drug procurement center shall procure COVID-19 vaccines as per the law.

3.11. National Center for Health Communication and Education and press agencies shall cooperate with the Ministry of Health in raising awareness about COVID-19 vaccines and organize monitoring of communications activities.

4. Departments of Health shall formulate and propose detailed vaccination plans to the People's Committees of their provinces for approval and provision of resources for these plans, and direct relevant units to launch approved plans.

5. Vaccine distributors and importers shall formulate vaccine import, storage and transport plans at the request of the Ministry of Health or Departments of Health; take responsibility for vaccine storage and transport and sufficient vaccine provision according to plans; and prepare adequate documents for validation when registering or importing vaccines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Appendix 2: Implementing plan)

 

APPENDIX 1

PROVISIONAL VACCINE PROVISION PLAN
(Promulgated together with Decision No. 1210/QD-BYT dated February 09, 2021)

The COVAX plans to provide 4.886.600 doses for Vietnam (25-35% in the first quarter of 2021 and 65-75% in the second quarter of 2021).

1. First quarter of 2021:

- Quantity: approximately 1,2 million doses, which is sufficient for 600.000 people.

- Recipients:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Estimated number of prioritized persons

Vaccination coverage

Number of recipients

1

Healthcare workers

500.000

0,95

475.000

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

116.000

0,95

110.200

Total

616.000

 

585.200

2. Second quarter of 2021:

- Quantity: approximately 3,6 million doses, which is sufficient for 1,8 million people.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Prioritized persons

Estimated number of prioritized persons

Vaccination coverage

Number of recipients

1

Customs officials

9.200

0,95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Diplomatic officials

4.080

0,95

3.876

3

Military forces

1.027.000

0,95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Police forces

304.000

0,95

288.800

5

Teachers

550.000

0,95

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.799.566

3. Third and fourth quarters of 2021

As notified, the COVAX Facility will provide vaccines for a maximum of 20% of participating countries’ populations. The COVAX Facility will provide the remaining amount of vaccines for Vietnam from the third quarter of 2021. To be specific:

- Quantity: approximately 33 million doses, which is sufficient for 16 million people.

- Recipients:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prioritized persons

Estimated number of prioritized persons

Vaccination coverage

Number of recipients

1

Teachers

750.000

0,95

712.500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

People aged 65 and older

7.600.000

0,95

7.220.000

3

Essential service providers such as customs, foreign affairs, aviation, transport and tourism

1.930.000

0,95

1.833.500

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Adults having chronic diseases

7.000.000

0,95

6.650.000

Total

17.280.000

 

16.416.000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTING PLAN
(Promulgated together with Decision No. 1210/QD-BYT dated February 09, 2021)

Activities according to plans

Timeline

In-charge unit

Cooperating unit

Results according to plans

 

 

2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2022

 

 

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

 

 

 

 

 

General Department of Preventive Medicine

Drug Administration of Vietnam, Expanded Program on Immunization, UNICEF, provincial CDCs

A report on detailed assessment of cold chain systems for vaccine storage at all levels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Formulate a cold chain improvement plan

 

X

 

 

 

 

Expanded Program on Immunization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A cold chain improvement plan is available and a proposal for support for GAVI and relevant units is adopted

 

 

Apply for import license for COVAX-provided vaccines

 

X

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drug Administration of Vietnam

Expanded Program on Immunization, General Department of Preventive Medicine, applicants, NICVB

Obtain the marketing authorization or import license

 

 

Import and receive COVAX-provided vaccines

 

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Expanded Program on Immunization

General Department of Preventive Medicine, importers, distributors, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, provincial CDCs.

Vaccines are imported to Vietnam.

 

 

Transport, store and distribute vaccines and vaccination materials

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

X

Expanded Program on Immunization

General Department of Preventive Medicine, Drug Administration of Vietnam, distributors, importers, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, CDCs.

Vaccines are delivered to vaccination facilities in compliance with requirements.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

X

 

 

 

Expanded Program on Immunization

General Department of Preventive Medicine, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, CDCs.

Officials receive training in COVID-19 vaccination and safety thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Formulate plans to communicate about use of COVID-19 vaccines

 

X

X

 

 

 

General Department of Preventive Medicine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Plans to communicate about use of COVID-19 vaccines

 

 

Develop communication messages about use of COVID-19 vaccines

 

X

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General Department of Preventive Medicine

General Department of Preventive Medicine, Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, CDCs.

Communication messages about use of COVID-19 vaccines

 

 

Provide training in vaccine recipients for health officials and communication officials

 

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

National Center for Health Communication and Education

General Department of Preventive Medicine, Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, Expanded Program on Immunization

Health officials and communication officials receive training.

 

 

Carry out communications activities

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

X

National Center for Health Communication and Education

General Department of Preventive Medicine, Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, Expanded Program on Immunization

Communications activities are carried out.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

X

X

 

 

Departments of Health

CDCs, units affiliated to Departments of Health

The plans are promulgated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Formulate guidelines for vaccination session organization

 

X

 

 

 

 

General Department of Preventive Medicine:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Guidelines for vaccination session organization

 

 

Organize COVID-19 vaccination sessions

 

X

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vaccination points

CDCs, district-level medical centers

Vaccinate the correct recipients and ensure vaccination safety

 

 

Formulate guidelines for proactive monitoring of adverse events following immunization

 

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

General Department of Preventive Medicine

Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, CDCs

Guidelines for proactive monitoring of adverse events following immunization

 

 

Monitor and handle adverse events following COVID-19 vaccination

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

X

Vaccination points

Departments of Health, CDCs, district-level medical centers, General Department of Preventive Medicine, central and provincial hospitals

All adverse events and common side effects are promptly managed and handled.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

 

 

 

 

Health Environment Management Agency

General Department of Preventive Medicine, Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, provincial CDCs

Guidelines for handling of syringes and biomedical waste after vaccination sessions are provided.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Collect and handle syringes and biomedical waste at vaccination points

 

X

X

X

X

X

Vaccination facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Collect and handle syringes and biomedical waste at vaccination points according to regulations.

 

 

Formulate monitoring and reporting forms

 

X

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General Department of Preventive Medicine

Departments of Health, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, CDCs

Vaccination monitoring and reporting forms

 

 

Monitor and report on COVID-19 vaccination

 

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

General Department of Preventive Medicine

Expanded Program on Immunization, National Institute of Hygiene and Epidemiology, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, provincial CDCs

Campaign monitoring and summary reports are promulgated.

 

 

 

APPENDIX 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Activity

Provisional funding

Amount (VND)

COVAX

Central government budget

Provincial budget

Remaining funding requiring mobilization

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.322.072.974.000

6.322.072.974.000

-

-

-

2

Vaccine transport

16.100.000.000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.500.000.000

 

3

Training

39.721.000.000

 

6.900.000.000

32.821.000.000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Communications

16.100.000.000

 

4.600.000.000

11.500.000.000

 

5

Supervision

23.225.515.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.600.000.000

18.625.515.000

 

6

Recipient identification

9.900.005.000

 

-

9.900.005.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Remuneration for vaccination activities

78.535.064.000

 

-

78.535.064.000

 

8

Extra-station vaccination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

-

-

35.200.005.000

9

Vaccine injury compensation according to regulations in Decree No. 104/2016/ND-CP

3.450.000.000

-

3.450.000.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

10

Procurement of refrigerated trucks

5.520.000.000

5.520.000.000

-

-

-

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.590.000.000

7.590.000.000

-

-

-

12

Procurement of additional fridges for vaccine storage at 2 - 8°C (TCW4000AC)

14.490.000.000

14.490.000.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

13

Replacement of fridges in use for 10 years or more at district level (TCW4000AC)

61.099.500.000

-

-

-

61.099.500.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Provision of fridges for commune-level medical stations in disadvantaged areas (HBC 80)

106.115.100.000

-

-

-

106.115.100.000

Total

6.739.119.163.000

6.349.672.974.000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

162.881.584.000

202.414.605.000

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.677

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!