Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 80/2023/QH15 tiếp tục thực hiện chính sách trong phòng chống Covid 19

Số hiệu: 80/2023/QH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 09/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giấy đăng ký lưu hành thuốc chưa gia hạn được sử dụng đến hết 31/12/2024

Đây là nội dung tại Nghị quyết 80/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 được Quốc hội thông qua ngày 09/1/2023.

Theo đó, Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 nếu:

- Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 đã được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn;

- Được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược;

Lưu ý, ngoại trừ các trường hợp sau:

- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định của pháp luật về dược;

- Thuốc có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng mà bị tạm ngừng kinh doanh, sử dụng và niêm phong bảo quản theo quy định của pháp luật về dược;

- Thuốc có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 03 năm theo quy định của pháp luật về dược.

Bộ Y tế công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 80/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 09/1/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 80/2023/QH15

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ SỬ DỤNG GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2024

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 494/TTr-CP và Báo cáo số 495/BC-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, các Báo cáo thẩm tra số 1356/BC-UBXH15, 1357/BC-UBXH15 ngày 29/12/2022 của Ủy ban Xã hội, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý số 397/BC-UBTVQH15 ngày 09/01/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả thực hiện các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 trong Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

1. Nội dung các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 trong Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (sau đây gọi là Nghị quyết số 30/2021/QH15) là sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ trong hoạt động lập pháp; là quyết định đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trước Nhân dân, khẳng định Quốc hội luôn hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết; đồng thời, bảo đảm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 30/2021/QH15 đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc tại thời điểm cấp bách khi dịch COVID-19 bùng phát để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương chủ động thực hiện các quyết sách sáng tạo, linh hoạt, thần tốc, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như trong tình trạng khẩn cấp; đặc biệt, Chính phủ có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt, chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch bệnh kịp thời, đúng đắn tại thời điểm quyết định, góp phần kiểm soát dịch bệnh, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực vượt mọi khó khăn, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và quốc tế, dịch bệnh đã được kiểm soát, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, ổn định và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thành quả này thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, chủ động, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng toàn thể Nhân dân.

3. Quốc hội cơ bản tán thành nội dung Báo cáo số 495/BC-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 với những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các chính sách, biện pháp, giải pháp được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 30/2021/QH15 cơ bản đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ với các biện pháp đặc biệt, đặc cách, đặc thù, góp phần kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Quốc hội nhận thấy, việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp, biện pháp theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn; công tác tuyên truyền, phổ biến có lúc chưa kịp thời; gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc chậm dẫn đến nguy cơ thiếu thuốc; thanh toán, quyết toán chi phí liên quan đến phòng, chống dịch bệnh và chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 chưa đáp ứng yêu cầu.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ trên thế giới và Việt Nam nên việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thực hiện trong bối cảnh cấp bách, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm; một số nơi thực hiện giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng đến an sinh xã hội; hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực phòng, chống dịch bệnh; sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa một số Bộ, ngành, chính quyền địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời, hiệu quả; một số thủ tục hành chính chưa phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh.

Điều 2. Các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023

1. Các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo các quy định tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15) và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023.

2. Việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15), Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

3. Hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục lưu giữ từ ngày 01/01/2023 đến chậm nhất là hết ngày 31/12/2023.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Điều 3. Việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

1. Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 đã được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024, trừ trường hợp sau đây:

a) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định của pháp luật về dược;

b) Thuốc có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng mà bị tạm ngừng kinh doanh, sử dụng và niêm phong bảo quản theo quy định của pháp luật về dược;

c) Thuốc có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 03 năm theo quy định của pháp luật về dược.

2. Bộ Y tế công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

2. Các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023, trừ các quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15, Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 và các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương khẩn trương sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết này và bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền đã được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết này.

2. Giao Chính phủ thực hiện các giải pháp sau đây:

a) Rà soát và xử lý việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh; việc sử dụng số thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường;

b) Quyết định xử lý các vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19, các chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; trong mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ;

c) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực, khả năng dự báo, thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế trong nước để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

3. Đối với các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện theo các quy định, chính sách, hình thức văn bản ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 thì khi thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh toán, quyết toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác cần được đối chiếu, áp dụng theo các quy định, đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát, động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ hai thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023)

1. Danh mục Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực toàn bộ

STT

Hình thức văn bản/Cơ quan ban hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 285/NQ-UBTVQH15 ngày 27/8/2021

Về việc thành lập Tổ Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19

2.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 296/NQ-UBTVQH15 ngày 07/9/2021

Về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

3.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 393/NQ-UBTVQH15 ngày 30/9/2021

Về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

4.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021

Về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19

5.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 10/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021

Về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

6.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022

Về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

7.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022

Tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/ UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

8.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021

Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

2. Danh mục Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ hết hiệu lực một phần

STT

Hình thức văn bản/Cơ quan ban hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Nội dung hết hiệu lực

1.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021

Về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Hết hiệu lực toàn bộ trừ khoản 2 Điều 1

2.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021

Về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hết hiệu lực toàn bộ trừ Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8

NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

Ref. No.: 80/2023/QH15

Hanoi, January 9, 2023

 

RESOLUTION

REGARDING CONTINUATION IN IMPLEMENTATION OF CERTAIN COVID-19 MANAGEMENT POLICIES AND USE OF MARKETING AUTHORIZATION LICENSES OF MEDICINES OR PHARMACEUTICAL MATERIALS EXPIRED FROM JANUARY 1, 2023 TO DECEMBER 31, 2024

NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on National Assembly Organization No. 57/2014/QH13 in which several Articles are amended and supplemented by the Law No. 65/2020/QH14;

In the light of the Transmittal Letter No. 494/TTr-CP and the Report No. 495/BC-CP dated December 21, 2022 of the Government; the Review Reports No. 1356/BC-UBXH15 and No. 1357/BC-UBXH15 dated December 29, 2022 of the Committee on Social Affairs; the Report on answering of questions, handling of opinions and revision No. 397/BC-UBTVQH15 dated January 9, 2023 of the National Assembly’s Standing Committee; and opinions of the National Assembly’s deputies, 

herein RESOLVES as follows:

Article 1. Review of implementation of COVID-19 management policies included in the Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 passed in the first meeting session of the 15th National Assembly

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Resolution No. 30/2021/QH15 has laid a firm legal foundation during the COVID-19 epidemic outbreak crisis in order for the National Assembly’s Standing Committee, the Government, the Prime Minister, ministries, central authorities, and local authorities to actively implement creative, flexible, rapid and effective decisions involving acts of leading, directing and organizing the implementation of epidemic prevention and control measures in a way that applies in a state of emergency; In particular, the Government adopted the Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, issuing provisional regulations pertaining to "safe and flexible adaptation to and effective control of COVID-19"; proactively and creatively developed, flexibly applied and changed disease prevention and control strategies in a timely and due manner in the decisive moment as a way to contributing to the success in disease control, and promoting the participation of the entire political system and the strength of the great solidarity of the People.

2. The National Assembly recognizes and highly appreciates the drastic, timely and effective direction and management efforts of the Government, the Prime Minister, the National Steering Committee for COVID-19 prevention and control, ministries, central authorities, Party committees and local authorities in implementing COVID-19 management measures specified in the Resolution No. 30/2021/QH15. Owing to solidarity, joint effort, unanimity, determination to overcome all difficulties, the strong participation of the entire Party, army, people, frontline forces of response to the disease, support, grants or aids received from the business and international community, the disease has been successfully controlled, which serves as a prerequisite to the success in leading the country to a new normal, socio-economic stability, recovery and development. This achievement is attributed to the wise, proactive and drastic governance of the Party and State leaders, the active participation of the Vietnam Fatherland Front and its affiliated units and the People.

3. The National Assembly basically approves the content of the Government's Report No. 495/BC-CP dated December 21, 2022 on review of the implementation of the regulatory provisions of Resolution No. 30/2021/QH15 on COVID-19 management policies, including achievements, failures, issues and causes.  The policies, measures and solutions constituting the Resolution No. 30/2021/QH15 have basically been implemented synchronously, effectively and fully in line with special, privileged and specific measures contributing to promptly solving and eliminating issues and problems, and creating resources for the prevention and control of COVID-19.

4. The National Assembly realizes that there exist issues and problems arising during the process of implementation of the regulatory provisions of the Resolution No. 30/2021/QH15 on COVID-19 management policies, especially those involving the following situations: instructional documents on the implementation of COVID-19 management policies, solutions and measures according to the Resolution No. 30/2021/QH15 and resolutions of the National Assembly’s Standing Committee are issued, sometime and somewhere, slowly, inconsistent, and not closely based on the actual situation; propaganda and dissemination thereof are sometimes untimely; extension of the marketing authorization licenses of medicines and pharmaceutical materials is delayed, which causes the risk of shortages in medicines; requirements concerning payment and settlement of expenses related to disease prevention and control and medical costs of COVID-19 patients are not satisfied.

The above issues and problems are due to many reasons, mainly the complicated, unpredictable and unprecedented developments of COVID-19 in the world and Vietnam which led to a situation where disease prevention and control measures were taken in a rush and in a trial-and-error manner; some places implemented prolonged social distancing measures, harming social security; the health system, especially grassroots and preventive medicine, did not meet the requirements concerning competence in performing disease prevention and control activities; coordination in leadership and direction amongst a number of ministries, central authorities and local authorities was still awkward, untimely and ineffective; some administrative procedures were not fitted in the prevalence of the disease.

Article 2. Extension of COVID-19 management policies for the period from January 1, 2023 to end of December 31, 2023

1. If COVID-19 prevention and control expenses of medical facilities, concentrated quarantine and and/or treatment facilities, benefits and allowances paid to engaged or assigned anti-COVID-19 personnel that incurred before December 31, 2022 have not been fully paid yet, the outstanding amounts thereof shall remain to be paid according to the regulatory provisions of Article 2, Clause 1 and Clause 2 of Article 3, Clause 1 and Clause 2 of Article 4 and Article 8 in the Resolution No. 12/2021/UBTVQH15 dated December 30, 2021 of the National Assembly’s Standing Committee, regarding consent to the implementation of a number of mechanisms and policies in the health sector for COVID-19 management purposes (hereinafter referred to as Resolution No. 12/2021/UBTVQH15), and detailed regulations and instructions for implementation thereof. Expenditures on these payments, benefits and allowances shall be allowed and accounted for, and recorded in the final accounts of state budget in the budget year 2023.  

2. All repayment or reimbursement of the outstanding amounts of COVID-19 prevention and control expenses incurred by medical facilities, and medical costs of COVID-19 patients, shall continue in compliance with Clause 2 of Article 1 in the Resolution No. 268/NQ-UBTVQH15 dated August 6, 2021 of the National Assembly’s Standing Committee, authorizing the Government to adopt Resolutions of which content may conflict with the regulatory provisions of Laws to meet COVID-19 prevention and control requirements (hereinafter referred to as Resolution No. 268/NQ-UBTVQH15), Article 2, Clause 1 and Clause 2 of Article 3, Clause 1 and Clause 2 of Article 4 and Article 8 in the Resolution No. 12/2021/UBTVQH15, and detailed regulations or instructions for implementation thereof.

3. If goods stored at duty-free stores, warehouses or storage facilities of duty-free enterprises, and goods stored in bonded warehouses, of which the storage period has been extended as defined in the Resolution No. 10/2021/UBTVQH15 dated December 8, 2021 of the National Assembly’s Standing Committee on extension of the period of storage of goods at duty-free stores, warehouses or storage facilities of duty-free enterprises, and goods stored in bonded warehouses, meet COVID-19 prevention and control requirements, the storage thereof may continue from January 1, 2023 to end of December 31, 2023 at the latest.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 3. Use of marketing authorization licenses of medicines or pharmaceutical materials expired from January 1, 2023 to December 31, 2024  

1. For a marketing authorization license of medicine or pharmaceutical material expired from January 1, 2023 to December 31, 2024 that is eligible for renewal as defined in clause 5 of Article 6 in the Resolution No. 12/2021/UBTVQH15, if renewal by written application is not obtained by the due date, it shall remain valid for use till end of December 31, 2024, except as: 

a) that licensed medicine or pharmaceutical material is recalled under pharmacy laws;

b) there is a sign that the licensed medicine is unsafe for use to the extent that a sanction, such as the temporary suspension of business, usage and custodial sealing thereof, defined in pharmacy laws, is imposed;   

c) the validity period of the marketing authorization license of that medicine is 03 years in accordance with pharmacy laws.

2. The Ministry of Health shall publish the list of medicines and pharmaceutical materials with marketing authorization licenses that are eligible to obtain renewal as stated in clause 1 of this Article above.

Article 4. Entry into force

1. This Resolution is entering into force as from the signing date.

2. Resolutions of the National Assembly’s Standing Committee providing guidance on implementation of the Resolution No. 30/2021/QH15 as listed in the Appendix to this Resolution shall be invalidated from January 1, 2023, except for the regulatory provisions laid down in Clause 2 of Article 1 in the Resolution No. 268/NQ-UBTVQH15, Article 2, Clause 1 and Clause 2 of Article 3, Clause 1 and Clause 2 of Article 4 and Article 8 of the Resolution No. 12/2021/UBTVQH15 and detailed regulations or instructions for implementation thereof that will continue to be in force from January 1, 2023 to the end of December 31, 2023.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The Government, the Prime Minister, Ministries, ministerial-level agencies, governmental bodies, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy, the State Audit, and local authorities shall urgently amend, supplement and replace written documents under their authority to implement this Resolution in an effective and timely manner, and annul those under their competence that have been issued under the Resolution No. 30/2021/QH15, except for detailed regulations or instructions for implementation thereof that will continue to be implemented under the regulatory provisions of Clause 2 of Article 4 in this Resolution.

2. The Government shall be mandated to take the following actions:

a) Review and manage the procurement of commodities in a higher quantity than the actual demand in order to provide against the complicated development or unexpected situation of the epidemic; the use of drugs, supplies, chemicals, biological products, and equipment purchased by the state budget for COVID-19 examination and treatment purposes that are converted for use in conventional medical services;

b) Decide to handle issues and problems arising from payment, repayment and settlement of medical examination and treatment costs of COVID-19 patients, benefits and allowances for anti- COVID-19 personnel; from the procurement of drugs, supplies, chemicals and equipment for COVID-19 prevention and control purposes of which costs and expenses incurred under financial advance, lending, borrowing, mobilization, grant or aid arrangements;

c) Continue to review and improve mechanisms, policies, available resources and forecast capabilities; promote biomedical researches, develop the domestic pharmaceutical, vaccine, biological product and medical equipment industries to have the initiative in carrying out disease prevention and control activities, responding to new strains of SARS-CoV-2 virus and emerging dangerous infectious diseases with the aim of enhancing the efficiency of public health care and protection activities.

3. As for COVID-19 prevention and control tasks which have been carried out in accordance with regulations, policies, and forms of written documents promulgated under the Resolution No. 30/2021/QH15, when performing inspection, examination, supervision, audit, payment, settlement, and other law enforcement activities, regulations and specific regulatory provisions laid down in the Resolution No. 30/2021/QH15 should be consulted.

4. The National Assembly’s Standing Committee, the Committee for Ethnic Affairs and other Committees of the National Assembly, Delegations to the National Assembly and deputies of the National Assembly shall, within their remit and jurisdiction, oversee the implementation of this Resolution.  

5. The Vietnam Fatherland Front and its affiliates shall supervise the implementation of this Resolution and encourage people from all social classes to get involved in implementing this Resolution.

This Resolution is passed in the second extraordinary meeting of the 15th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on January 9, 2023.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

CHAIRMAN
Vuong Dinh Hue

 

APPENDIX

LIST OF EXPIRED RESOLUTIONS OF THE NATIONAL ASSEMBLY’S STANDING COMMITTEE  
(to the Resolution No. 80/2023/QH15 dated January 9, 2023)

1. List of fully expired Resolutions of the National Assembly’s Standing Committee  

No.

Type of document/Issuing body

Reference number/Symbol and Issuance Date

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.

Resolution of the National Assembly’s Standing Committee

Ref #. 285/NQ-UBTVQH15 dated Aug. 27, 2021

Regarding establishment of a Working Group of the National Assembly’s Standing Committee for implementation of the Resolution No. 30/2021/QH15 of the National Assembly pertaining to COVID-19 prevention and control activities

2.

Resolution of the National Assembly’s Standing Committee

Ref #. 296/NQ-UBTVQH15 dated Sep. 7, 2021

Regarding budget transfers for purchase of rice compensating for the amount of rice taking out from the national reserve for aid, relief and support granted to COVID-19-stricken people

3.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ref #. 393/NQ-UBTVQH15 dated Sep. 30, 2021

Regarding transfers to the central budget reserve from sources of reduced or unused expenditures of the 2021 central budget that are used to spend on COVID-19 prevention and control activities

4.

Resolution of the National Assembly’s Standing Committee

Ref #. 406/NQ-UBTVQH15 dated Oct. 19, 2021

Regarding introduction of several measures to grant support to businesses and people affected by the COVID-19 pandemic

5.

Resolution of the National Assembly’s Standing Committee

Ref #. 10/2021/UBTVQH15 dated Dec. 8, 2021

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6.

Resolution of the National Assembly’s Standing Committee

Ref #. 17/2022/UBTVQH15 dated Mar. 23, 2022

Regarding the number of overtime hours per year or month of employees in the context of COVID-19 prevention and control, socio-economic recovery and development

7.

Resolution of the National Assembly’s Standing Committee

Ref #. 24/2022/UBTVQH15 dated Aug. 11, 2022

Ongoing payment of support for employees under the Resolution No. 03/2021/ UBTVQH15 dated Sep. 24, 2021 of the National Assembly’s Standing Committee

8.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ref #. 03/2021/UBTVQH15 dated Sep. 24, 2021

Adopting support policies for employees and employers afflicted by COVID-19  by using the Unemployment Insurance Fund

2. List of partially expired Resolutions of the National Assembly’s Standing Committee

No.

Type of document/Issuing body

Reference number/Symbol and Issuance Date

Citation

Invalidated contents

1.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ref #. 268/NQ-UBTVQH15 dated Aug. 6, 2021

Regarding consent granted to the Government to adopt Resolutions of which certain contents conflict with regulations of laws with the aim of meeting COVID-19 prevention and control requirements

All but clause 2 of Article 1

2.

Resolution of the National Assembly’s Standing Committee

Ref #. 12/2021/UBTVQH15 dated Dec. 30, 2021

Regarding grant of permission to enforce a number of healthcare regulatory mechanisms and policies for COVID-19 management activities

All but Article 2, Clause 1 and Clause 2 of Article 3, Clause 1 and Clause 2 of Article 4, and Article 8

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về tiếp tục thực hiện chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27.414

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!