Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Tráng Thị Xuân
Ngày ban hành: 06/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở NGƯỜI NĂM 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện; Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát và đáp ứng với dịch, bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 01/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Trước diễn biến tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm ở người trên thế giới, trong khu vực, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở người năm 2023 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dịch bệnh mới nổi trên thế giới, kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn từ xa, từ sớm, khống chế không để dịch, bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra, kịp thời kiểm soát các ổ dịch, khống chế không để dịch lớn xảy ra và kéo dài, qua đó góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Triển khai linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, dịch bệnh COVID-19 nói riêng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn cho người dân.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phát hiện sớm các thông tin, dấu hiệu cảnh báo, kịp thời kiểm soát xử lý không để dịch bệnh bùng phát, giảm thiểu tối đa số mắc và tử vong do các dịch bệnh truyền nhiễm gây ra, đặc biệt lưu ý tới một số dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương cũng như các bệnh có số ca mắc/tử vong hàng năm cao như: Bệnh Dại; bệnh Viêm não vi rút; bệnh Uốn ván sơ sinh,…

2.2. Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nhận định tình hình dịch cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch tại các tuyến. Từng bước nâng cao năng lực phòng xét nghiệm tuyến tỉnh và tuyến huyện trong việc thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sớm các tác nhân gây bệnh.

2.3. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đến nhân dân bằng nhiều hình thức, nâng cao chất lượng, thời lượng bảo đảm công tác truyền thông đến được với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh phòng bệnh.

2.4. Triển khai Tiêm chủng các vắc xin phòng bệnh (COVID-19; tiêm chủng mở rộng,…) đảm bảo tỷ lệ bảo phủ theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Giữ vững thành quả thanh toán, loại trừ các bệnh bại liệt, bệnh uốn ván sơ sinh , bệnh sốt rét trên quy mô huyện, tiến tới loại trừ bệnh Sởi, bệnh Dại.

2.5. Huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể trong việc phối hợp chung tay phòng, chống các dịch, bệnh truyền nhiễm. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các Sở, ban, ngành nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương.

2.6. Tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo để kịp thời ngăn chặn và khống chế không để bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị phục vụ nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập huyện Mộc Châu lên thành cửa khẩu Quốc tế. Phối hợp với các tỉnh Bắc Lào có chung đường biên giới với tỉnh Sơn La chia sẻ thông tin về dịch, bệnh.

II. CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN

1. 100% các sự kiện y tế và dịch, bệnh truyền nhiễm phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời.

2. 100% các ca bệnh truyền nhiễm được báo cáo, cập nhật thông tin theo quy định.

3. 100% người, phương tiện, hàng hoá, nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ của tỉnh Sơn La được giám sát, khai báo, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu.

4. Giảm số ca mắc/tử vong do một số bệnh truyền nhiễm lưu hành và phổ biến trên địa bàn tỉnh cụ thể:

a) Bệnh Tay chân miệng, tỷ lệ mắc dưới 15/100.000 dân, tỷ lệ tử vong/mắc 0,0%;

b) Bệnh Sốt xuất huyết, không để dịch xảy ra, tỷ lệ mắc dưới 4/100.000 dân, tỷ lệ tử vong/mắc 0,0%;

c) Bệnh Sởi - Rubella, không để dịch lớn xảy ra và kéo dài, giám sát các trường hợp nghi ngờ/mắc Sởi - Rubella ≥ 2/100.000 dân;

d) Bệnh Viêm não vi rút, tỷ lệ mắc dưới 10/100.000 dân, tỷ lệ tử vong dưới 5/100.000 dân;

đ) Cúm A (H7N9 - H5N1), giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng;

e) Bệnh Sốt rét, duy trì thành quả loại trừ bệnh sốt rét trên quy mô huyện từ năm 2019, không để bệnh sốt rét quay trở lại trong năm 2023 và những năm tiếp theo;

g) Bệnh Dại, khống chế không vượt quá 03 trường hợp tử vong do bệnh dại;

h) Các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng: Duy trì thành quả thanh toán bện bại liệt; Bệnh Uốn ván sơ sinh tỷ lệ mắc ≤ 0,6/100.000 dân; Tỷ lệ tử vong: ≤ 0,5/100.000 dân;

i) Kiểm soát các bệnh về ký sinh trùng thường gặp lưu hành tại địa phương.

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và tại địa phương, nhất quán trong việc chỉ đạo triển khai chỉ thị của Chính phủ, các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương. Nêu cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và của cả cộng đồng.

- Tăng cường công tác giám sát phòng, chống dịch, phát hiện sớm các ổ dịch trong cộng đồng, kịp thời triển khai các biện pháp đáp ứng khống chế không để dịch bùng phát ra diện rộng, các ổ dịch cũ được giám sát chủ động, giám sát véc tơ tại các huyện/thành phố, giám sát trọng điểm.

- Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã.

2. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo

2.1. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Tổ chức họp định kỳ, đột xuất căn cứ vào diễn biến dịch, bệnh trong nước và tại địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phối hợp cùng cơ quan y tế triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quản lý.

2.2. Sở Y tế

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh COVID-19 nói riêng.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, dịch bệnh lưu hành trên địa bàn cũng như công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu đảm bảo an toàn, hiệu quả, khống chế ca mắc và tử vong do dịch bệnh gây ra.

- Tổng kết công tác phòng, chống dịch, bệnh trên địa bàn toàn tỉnh hàng năm, chủ động nhận định nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, kịp thời triển khai các biện pháp đáp ứng, khống chế không để dịch bùng phát. Kịp thời báo cáo lên tuyến trên, thông cáo báo chí, chia sẻ với các tỉnh Bắc Lào có chung đường biên giới về diễn biến dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh định kỳ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế; Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện; Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với dịch, bệnh truyền nhiễm. Duy trì và nâng cao chất lượng báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến bằng phần mềm tại tất cả các tuyến.

3. Các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật

3.1. Các giải pháp giảm số mắc bệnh truyền nhiễm

a) Duy trì các thành quả thanh toán và loại trừ bệnh

Tiếp tục duy trì các thành quả thanh toán bệnh Bại liệt (từ năm 2000), loại trừ bệnh Uốn ván sơ sinh trên quy mô huyện (từ năm 2005), Duy trì loại trừ bệnh Sốt rét (từ năm 2019) và tiến tới giai đoạn 2021 - 2030 sẽ khống chế và loại trừ bệnh Sởi, bệnh Dại.

b) Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh

- Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm tuổi đảm bảo tỷ lệ bao phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát huy tối đa biện pháp phòng, chống bệnh chủ động bằng các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; đảm bảo tỷ lệ và an toàn tiêm chủng.

- Tổ chức, triển khai tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của Bộ Y tế, xem xét triển khai các Chiến dịch tại những xã, bản có tỷ lệ tiêm chủng thấp, vùng có số ca mắc bệnh truyền nhiễm lưu hành cao, vùng lõm trong tiêm chủng...; Công tác truyền thông, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ liều.

- Tiếp tục triển khai tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh dại cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, mở rộng thêm điểm tiêm vắc xin phòng bệnh dại miễn phí tại những vùng dịch lưu hành, vùng nguy cơ cao nhằm hạn chế các ca tử vong do bệnh dại, định hướng cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin phòng bệnh dại đến tuyến xã.

c) Các hoạt động khác

- Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành trên địa bàn để phát hiện và thông báo kịp thời các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như: Ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh lây truyền từ gia súc, gia cầm sang người…

- Điều tra dịch tễ các trường hợp bệnh, phân tích, dự báo xu hướng phát triển của bệnh dịch ở từng ổ dịch để có biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Đa dạng hóa hình thức hội họp, học tập, tập huấn,… tăng thời lượng dùng hình thức trực tuyến với các cuộc họp.

- Triển khai các hoạt động về kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu theo quy định và hướng dẫn của Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ tại 02 cửa khẩu Lóng Sập và Chiềng Khương.

3.2. Giải pháp giảm tử vong

- Tăng cường năng lực chuyên môn cho lực lượng y tế các tuyến (tuyến tỉnh, huyện, xã) trong việc dự phòng, chẩn đoán, điều trị và xử trí ban đầu các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, triển khai có hiệu quả việc hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến Trung ương trong việc chẩn đoán các ca bệnh phức tạp, ca bệnh khó vượt quá khả năng của đơn vị, thực hiện đúng các phác đồ hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch của Bộ Y tế.

- Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị cấp cứu để đạt mục tiêu giảm tử vong. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thành lập các đội điều trị cấp cứu cơ động, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi cần.

- Tập huấn, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho nhân viên y tế các tuyến đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; báo cáo, xử trí, điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời, đặc biệt các bệnh diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong cao để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong do dịch, bệnh truyền nhiễm.

4. Nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe

- Xây dựng các thông điệp truyền thông giáo dục sức khỏe cho từng nhóm người trong cộng đồng theo từng chủ đề, từng lĩnh vực, đảm bảo thời lượng truyền thông và thời điểm truyền thông phù hợp để người dân dễ dàng tiếp cận.

- Phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh tại những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như: Trường học, khu dân cư tập trung, các bản vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức,...; nâng cao chất lượng và đa dạng các loại hình, lựa chọn các nội dung cho phù hợp với vùng miền, đúng thời điểm và đối tượng..., phối hợp với các cơ quan truyền thông để triển khai có hiệu quả hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

5. Công tác phối hợp liên ngành

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn, các sở, ban, ngành, đoàn thể (Y tế - Giáo dục đào tạo - Nông nghiệp - Biên phòng - Hải quan,…) chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch liên ngành về phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, kịp thời phát hiện, khống chế không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát.

- Huy động các đoàn thể, xã hội tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội người cao tuổi,...

- Các ban, ngành đoàn thể phối hợp thực hiện công tác truyền thông, lựa chọn nội dung, hình thức cho phù hợp với từng địa bàn về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

6. Phòng, chống dịch COVID-19

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, định kỳ họp đánh giá, nhận định triển khai các biện pháp đáp ứng theo tình hình diễn biến của dịch tại Việt Nam và tỉnh Sơn La, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Thích ứng linh hoạt, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời phát triển kinh tế.

- Chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các địa điểm có nguy cơ cao, địa điểm tập trung đông người; kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, khống chế không để dịch bệnh tái bùng phát.

- Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin cho các nhóm tuổi đảm bảo tỷ lệ bao phủ chung theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

IV. KINH PHÍ

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố liên quan

Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí phòng, chống dịch, nguồn kinh phí hỗ trợ các chương trình, dự án đã được UBND tỉnh giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Y tế

Sử dụng các nguồn ngân sách phòng, chống dịch được UBND tỉnh giao dự toán tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 và các nguồn kinh phí khác như tiêm chủng mở rộng; kiểm dịch y tế; phòng, chống bệnh sốt rét, ký sinh trùng được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Y tế, Chính phủ, các Chương trình dự án.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cập nhật diễn biến dịch và các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai tới Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các cửa khẩu có các trạm kiểm dịch y tế, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh,…xử phạt nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân không tuân thủ, vi phạm trong lĩnh vực Y tế làm lây truyền dịch bệnh.

- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng như tại Việt Nam chủ động tham mưu các kế hoạch, phương án đáp ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối phối hợp, chia sẻ nguồn thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm với các cơ quan truyền thông, báo chí và các tỉnh Bắc Lào có chung đường biên giới.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

+ Chủ động nhận định đánh giá nguy cơ lây nhiễm, bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi (MERS-CoV; SARS-CoV; Đậu mùa khỉ; Viêm gan virut chưa rõ nguyên nhân,…), các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành trên địa bàn tỉnh, chủ động kiểm soát dịch từ sớm, từ xa, khống chế không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát, kéo dài.

+ Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại các tỉnh Bắc Lào nói chung, các tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Sơn La nói riêng. Kịp thời chia sẻ, thông tin hai chiều với nước Bạn để có phương án kiểm soát, khống chế dịch ngay tại cửa khẩu, khống chế không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

+ Áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới đảm bảo khống chế không để dịch bệnh tái bùng phát, ảnh hưởng tới đời sống của người dân cũng như an ninh xã hội.

+ Tổ chức có hiệu quả Chương trình Tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ bao phủ theo chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như của UBND tỉnh, tổ chức Chiến dịch tiêm bổ sung, tiêm bù các loại vắc xin tại những xã, bản, tại các vùng nguy cơ vùng lõm trong tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt trên quy mô huyện.

2. Công an, Biên phòng, Hải quan

- Phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, sàng lọc các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào tỉnh, chủ động kiểm soát người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời khống chế dịch bệnh ngay tại cửa khẩu.

- Tăng cường công tác tuần tra, giám sát tại đường biên giới với nước bạn CHDCND Lào phát hiện các nhóm người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng tại các cửa khẩu thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh, xử lý y tế đối với người và hàng hóa xuất, nhập cảnh đảm bảo không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

- Tham gia các hoạt động phong trào, truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm chuyển tải thông tin đến người dân về tăng cường trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của người dân đối với cộng đồng.

- Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm để mọi người dân hiểu và thực hiện; kịp thời đưa các thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế, của địa phương trong thời gian xảy ra dịch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành chức năng kịp thời xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm, tung tin không đúng sự thật về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số (IOC) của tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp cùng Ngành Y tế; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người như: bệnh Cúm gia cầm (thể độc lực cao và chủng vi rút có khả năng lây bệnh cho người), bệnh Dại ở động vật, bệnh Liên Cầu khuẩn lợn (típ2), bệnh Than, Bệnh xoắn khuẩn, Bệnh Giun xoắn, bệnh Lao bò, bệnh Sẩy thai truyền nhiễm…, tăng cường công tác tuyên truyền, xử phạt những trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các hoạt động liên quan đến buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật đảm bảo an toàn vệ sịnh thực phẩm cho người tiêu dùng.

- Triển khai tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng ≥80% so với tổng số đàn và 100% chó, mèo trong diện phải tiêm, đối với vùng có dịch phải tiêm đạt 100% tổng đàn. Tổ chức truyền thông cảnh báo sự nguy hiểm của bệnh dại tới sức khỏe và tính mạng của người dân qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc nuôi và quản lý đàn vật nuôi.

- Phát động, hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm về quản lý vật nuôi, tập trung quản lý đàn chó nhà, trong giai đoạn loại trừ khống chế bệnh dại, lưu ý ở các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp cùng ngành Y tế trong việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng các vắc xin phòng bệnh cho các nhóm tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như của UBND tỉnh; Kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện của các cơ sở giáo dục về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức ăn bán trú, nội trú cho học sinh.

- Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập trong các trường học, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại trường mầm non, tiểu học, nội trú, bán trú. Chỉ đạo đưa nội dung giáo dục sức khỏe và kiến thức phòng chống bệnh dại, sởi, tay chân miệng, bệnh cúm..., vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, lồng ghép trong các bài học có nội dung phù hợp. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu kiến thức về một số bệnh thông thường theo mùa và cách phòng tránh trong trường học.

- Tuyên truyền, khuyến khích học sinh và cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, tiêm vắc xin phòng bệnh. Phát động tất cả các trường học thực hiện các chiến dịch như: Vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, loại bỏ loăng quăng, bọ gậy....

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với y tế địa phương tổ chức tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tại trường học. Lựa chọn thời điểm tuyên truyền về các bệnh truyền nhiễm tại địa phương, đặc biệt lưu ý các bệnh theo mùa, theo tuổi, bệnh đã có vắc xin phòng bệnh như: Sởi, Tay chân miệng, cúm...

- Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý; chấp hành nghiêm các quy định chuyên môn về phòng, chống dịch của ngành Y tế đối với các dịch bệnh xảy ra trong các trường học.

- Phối hợp với ngành Y tế kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện của các cơ sở giáo dục về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức ăn bán trú, nội trú cho học sinh.

- Tuyên truyền, khuyến khích học sinh và cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, tiêm vắc xin phòng bệnh.

6. Sở Tài chính

- Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cho kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nói chung, các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, dịch bệnh COVID-19 nói riêng.

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp đảm bảo theo đúng quy định trong đó có chính sách hỗ trợ cho người dân thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, hỗ trợ các cán bộ tham gia phòng, chống dịch.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh (rà soát người lao động, hỗ trợ người lao động) đảm bảo an sinh xã hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên địa tỉnh bàn tỉnh.

8. Các Sở, ban, ngành khác

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện một số hoạt động để kịp thời đáp ứng với công tác phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị ngành dọc phối kết hợp với ngành Y tế; UBND các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp cùng cơ quan y tế triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh truyền nhiễm, cũng như triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tiêm chủng thường xuyên. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh lớn xảy ra, lan rộng và kéo dài.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở người năm 2023; chỉ đạo giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch triệt để, sâu sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh tại địa phương. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch bệnh mà chậm triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, báo cáo,…

- Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường ít nhất 02 lần/năm, huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ngành Y tế triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các tuyến.

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Chỉ đạo UBND xã/phường/thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023; Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí phòng chống dịch, nguồn kinh phí hỗ trợ các chương trình dự án đã được UBND tỉnh giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

10. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Kịp thời đưa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Y tế ban hành Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Kịp thời chuyển tải thông tin đến người dân nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chú trọng truyền thông về lợi ích, hiệu quả của tiêm chủng mở rộng và các chiến dịch tiêm vắc xin của tỉnh về hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội và đoàn thể

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật; chủ động phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế (Báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như mục VI (để thực hiện);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 36/KH-UBND về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở người ngày 06/02/2023 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!