Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện shính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá Đồng Tháp 2016

Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ NĂM 2016 TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đồng Tháp năm 2016 (gọi tắt là Kế hoạch) với nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hút thuốc lá gây tác hại về mặt sức khỏe và kinh tế tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam có 50% nam và 3,4% nữ hút thuốc lá (cao nhất Châu Á), 26% thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 - 24, trên 40% nam và 1,3% nữ cán bộ y tế hút thuốc lá. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, 10% dân số Việt Nam sẽ chết sớm do hút thuốc lá. Về kinh tế, năm 2012, Việt Nam chi 22 nghìn tỷ đồng cho tiêu dùng thuốc lá. Theo nghiên cứu của Đại học Y tế Công cộng, tổng chi phí điều trị và tổn thất do mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm cho 5 nhóm bệnh trên tổng số 25 bệnh do thuốc lá gây ra là trên 23 nghìn tỷ đồng/năm.

Đồng Tháp có tỷ lệ người hút thuốc lá ở mức cao và chưa có chiều hướng giảm, đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người hút thuốc lá. Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực đến nay, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đã được đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát điều tra năm 2015, việc thực hiện Luật PCTHTL đã được các Sở, ban, ngành ủng hộ và tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và quy định của Luật PCTHTL. Tuy nhiên, công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện PCTHTL chưa được triển khai, còn tồn tại nhiều hành vi vi phạm.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong PCTHTL.

- Thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL là giải pháp chủ đạo và phải được lồng ghép vào các chương trình, chiến lược về nâng cao sức khỏe để tăng cường nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, từ đó thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá trong cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Công tác PCTHTL cần sự quan tâm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCTHTL; tăng cường sự phối hợp liên ngành.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Tăng cường thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Đồng Tháp trong năm 2016.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

2.2. Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, điểm tham quan du lịch, phương tiện giao thông công cộng và một số địa điểm công cộng khác.

2.3. Tăng cường năng lực cho cán bộ thanh tra, công an về PCTHTL, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

IV. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo:

1.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (BCĐCSBVSKND) các cấp. Bổ sung nhiệm vụ PCTHTL cho BCĐCSBVSKND tỉnh, huyện và 100% cơ sở y tế, chỉ đạo thực hiện mô hình không thuốc lá. Các thành viên BCĐCSBVSKND tỉnh tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, địa phương.

1.2. Thiết lập mạng lưới về PCTHTL bao gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, trong đó, có Y tế, Giáo dục, Công an, quản lý thị trường,...

2. Công tác tuyên truyền:

2.1. Truyền thông trên hệ thống truyền hình

Nội dung tuyên truyền: các nội dung về thực hiện Luật PCTHTL tại các sở, ban, ngành, cơ quan, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh; thuốc lá và các bệnh liên quan.

2.2. Truyền thông trên hệ thống phát thanh

Nội dung:

• Phổ biến Luật PCTHTL.

• Nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP .

• Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh.

• Thuốc lá và các bệnh liên quan.

2.3. Tuyên truyền trên Báo Đồng Tháp:

Nội dung:

• Phổ biến Luật PCTHTL.

Nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP .

• Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh.

• Thuốc lá và các bệnh liên quan.

• Guơng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác PCTHTL.

• Giới thiệu mô hình không khói thuốc lá.

2.4. Tổ chức truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp:

- Tổ chức các buổi truyền thông hướng dẫn xây dựng đơn vị không khói thuốc, phổ biến tác hại của thuốc lá, Luật PCTHTL và các văn bản có liên quan.

- Xây dựng và phổ biến nội quy.

- Gắn biển cấm tại nơi quy định, loại bỏ các vật dụng liên quan đến thuốc lá.

- Tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề.

- Giám sát, đánh giá hoạt động.

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình.

2.5. Tổ chức Hội thi viết về PCTHTL ở các trường phổ thông trung học:

Nội dung: Tìm hiểu tác hại thuốc lá và Luật PCTHTL trong học sinh THPT.

2.6. Sản xuất tài liệu truyền thông về PCTHTL

3. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi công cộng trong tỉnh

- Địa điểm:

+ Ngành Y tế xây dựng mô hình chuẩn “Đơn vị không khói thuốc” tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

+ Ngành Giáo dục xây dựng mô hình chuẩn “Trường học không khói thuốc” tại 12 Trường Trung học phổ thông và 10 Trường Trung học cơ sở.

+ Có ít nhất 09 cơ quan doanh nghiệp và 01 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

+ Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp: Tiếp tục duy trì mô hình “Trường học không khói thuốc” đã được xây dựng.

- Thời gian: Từ Quí II đến Quý IV/2016.

- Nội dung: Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị và kiến thức đầy đủ để các cơ quan nêu trên đạt chuẩn đơn vị không khói thuốc theo quy định của Luật PCTHTL. Cơ quan thí điểm thực hiện theo tài liệu hướng dẫn xây dựng cơ quan không khói thuốc với các tiêu chí như sau:

+ Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giám sát của đơn vị với chế độ họp thường kỳ và đột xuất.

+ Xây dựng kế hoạch PCTHTL của đơn vị, có khảo sát thực trạng sử dụng thuốc lá và tuân thủ luật tại đơn vị.

+ Xây dựng nội quy và phổ biến nội quy.

+ Gắn biển cấm tại nơi quy định, loại bỏ các vật dụng liên quan đến thuốc lá.

+ Có hình thức khen thưởng, xử phạt.

+ Tập huấn, tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề.

+ Giám sát, đánh giá hoạt động.

4. Hội nghị, tập huấn:

4.1. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch

4.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động PCTHTL

4.3. Họp cán bộ chủ chốt

4.4. Tập huấn:

a. Tập huấn cho các khách sạn, nhà hàng về môi trường không khói thuốc.

b. Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ thanh, kiểm tra về PCTHTL tại cơ quan các cấp.

c. Tập huấn chuyên sâu về PCTHTL cho đội ngũ thanh tra liên ngành

5. Thanh kiểm tra, giám sát

- Lập nhóm giám sát, thanh, kiểm tra liên ngành của tỉnh bao gồm các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh,...

- Nội dung: giám sát, thanh, kiểm tra việc thi hành các quy định của Luật PCTHTL, đặc biệt là môi trường không khói thuốc, tổng hợp, đánh giá các hoạt động PCTHTL, các vi phạm về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ tại điểm bán thuốc lá, các vi phạm tại nhà hàng, khách sạn, bến tàu, bến xe,...

- Địa điểm: các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, công sở, trường học, địa điểm cấm hút thuốc lá, vui chơi, giải trí, điểm bán thuốc lá, nơi công cộng.

- Nhiệm vụ: báo cáo về Sở Y tế (qua Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh) để tổng hợp, phân tích và tham mưu cho BCĐCSBVSKND tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Y tế

- Cơ quan thường trực về PCTHTL, có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch về PCTHTL, hoạt động của Quỹ PCTHTL trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn; vận động cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định về PCTHTL; tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL.

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, Quỹ PCTHTL, UBND tỉnh việc thực hiện kế hoạch PCTHTL.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật PCTHTL, tác hại của thuốc lá thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, điện ảnh, thể thao.

- Phối hợp chỉ đạo lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng cộng đồng dân cư không sử dụng thuốc lá. Chỉ đạo xây dựng các địa điểm du lịch không khói thuốc lá.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo cơ quan báo, đài địa phương phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền về Luật PCTHTL, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên báo chí, đài, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trong tỉnh.

5. Sở Công Thương

Chủ trì, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống có hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá không in cảnh báo sức khỏe theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo lồng ghép các nội dung PCTHTL vào chương trình giảng dạy của các cấp học, bậc học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định pháp luật về PCTHTL cho học sinh, cán bộ, nhân viên ngành Giáo dục thông qua các hoạt động như tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về PCTHTL.

- Giám sát các đơn vị trực thuộc, các trường học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi công sở, trong khuôn viên trường học nhằm xây dựng mô hình công sở, trường học không khói thuốc. Đưa nội dung không hút thuốc nơi công sở, trường học vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm.

7. Sở Giao thông Vận tải

Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các công ty vận tải thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

8. Sở Nội vụ

Đưa việc thực hiện quy định về PCTHTL, thực hiện mô hình “Không khói thuốc lá” vào tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và tiêu chuẩn bình xét thi đua hằng năm.

9. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp, tham gia xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCTHTL.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường hoạt động PCTHTL trong các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Báo Văn nghệ Đồng Tháp:

Xây dựng kế hoạch phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục về PCTHTL.

12. Các sở, ban, ngành liên quan:

Triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy cơ quan, đơn vị; tổng kết định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế).

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTHTL nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên và hội viên. Chỉ đạo xây dựng mô hình đơn vị “Không khói thuốc lá” và mô hình sinh hoạt không khói thuốc lá tại cộng đồng.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động các nguồn lực tích cực thực hiện các hoạt động PCTHTL.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTHTL về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế).

VI. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện hoạt động PCTHTL năm 2016 là 1.550.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn) từ Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế. (Có chi tiết kèm theo).

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quỹ PCTHTL Trung ương.

- Chế độ kiểm toán: Thực hiện sau khi kết thúc hoạt động vào cuối năm 2016 theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/KGVX.Ntn.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 27/06/2016 tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.585

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!