Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 02/2007/NĐ-CP kiểm dịch thực vật

Số hiệu: 02/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày  05  tháng 01 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 08 tháng 8 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, kiểm dịch thực vật nội địa và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng theo điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sinh vật gây hại là bất cứ loài, chủng hoặc dạng sinh học thực vật, động vật hoặc vi sinh vật nào gây hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật, bao gồm: côn trùng, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, vi rút, phytophasma, cỏ dại, chuột và các sinh vật khác gây hại tài nguyên thực vật (dưới đây được gọi tắt là dịch hại).

2. Đối tượng kiểm dịch thực vật (còn gọi là dịch hại kiểm dịch thực vật) là loài dịch hại có nguy cơ gây hại nghiêm trọng tài nguyên thực vật trong một vùng mà ở đó loài sinh vật này chưa xuất hiện hoặc xuất hiện có phân bố hẹp và phải được kiểm soát chính thức.

3. Dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật   loài dịch hại mà sự có mặt của chúng đối với thực vật dùng để gieo trồng sẽ gây ra tác động kinh tế không thể chấp nhận được và phải kiểm soát trong lãnh thổ của nước nhập khẩu.

4. Dịch hại thuộc diện điều chỉnh bao gồm dịch hại kiểm dịch thực vật và dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật.

5. Sinh vật gây hại lạ (còn gọi là dịch hại lạ) là những dịch hại chưa được xác định trên cơ sở khoa học và chưa từng phát hiện ở trong nước.

6. Sinh vật có ích bao gồm vi rút, vi khuẩn, tuyến trùng, nấm, côn trùng, động vật và các sinh vật khác có tác dụng hạn chế tác hại của dịch hại đối với tài nguyên thực vật.

7. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (dưới đây gọi tắt là vật thể) gồm thực vật, sản phẩm thực vật, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc những vật thể khác có khả năng mang dịch hại thuộc diện điều chỉnh.

8. Tình trạng nhiễm dịch hại thực vật là mức độ, tính chất nhiễm sinh vật gây hại của vật thể.

9. Kiểm tra vật thể là việc điều tra, quan sát, theo dõi, lấy mẫu, phân tích, giám định, nghiên cứu để xác định tình trạng nhiễm dịch hại.

10. Khử trùng là việc tiêu diệt sinh vật gây hại vật thể một cách triệt để.

11. Xông hơi khử trùng là biện pháp khử trùng bằng hoá chất xông hơi độc.

12. Ổ dịch là nơi có một hoặc nhiều loài dịch hại thuộc Danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật đã được công bố hoặc Danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật.

13. Vùng dịch là phạm vi không gian bị nhiễm ổ dịch được cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền xác định.

14. Lô vật thể là một lượng nhất định của vật thể có các điều kiện và yếu tố giống nhau về khả năng nhiễm dịch.

15. Địa điểm kiểm dịch thực vật là nơi kiểm tra vật thể trước khi di chuyển vật thể đó.

16. Phân tích nguy cơ dịch hại là quá trình đánh giá bằng chứng sinh học hoặc khoa học, kinh tế để xác định loài dịch hại cần được điều chỉnh và tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật chống lại nó.

17. Vùng không nhiễm dịch hạivùng mà ở đó được chứng minh bằng các chứng cứ khoa học về sự không xuất hiện của một loài dịch hại cụ thể và các điều kiện này sẽ được duy trì một cách chính thức.

18. Tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật là tình trạng áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật khác nhau nhưng hiệu quả như nhau.

19. Giám sát dịch hạiquá trình chính thức thu thập và ghi chép dữ liệu về sự xuất hiện hoặc không xuất hiện dịch hại bằng việc điều tra, theo dõi hoặc các quy trình khác.

20. Hài hoà các biện pháp kiểm dịch thực vật là sự thiết lập, công nhận và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật của các nước khác nhau dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.

21. Thực vật là cây và bộ phận của cây còn sống, kể cả hạt giống và sinh chất có khả năng làm giống.

22. Sản phẩm thực vật là các vật liệu chưa chế biến có nguồn gốc thực vật và sản phẩm đã chế biến có nguồn gốc thực vật mà do bản chất của sản phẩm hoặc do quá trình chế biến, có thể tạo ra nguy cơ xâm nhập và lây lan của dịch hại thực vật.

23. Giống cây trồng mới được nhập khẩu lần đầu tiên là giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

24. Biện pháp kiểm dịch thực vật là các quy định, quy trình chính thức nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và/hoặc lây lan của các dịch hại thực vật hoặc hạn chế tác động kinh tế của các dịch hại phải kiểm soát.

25. Nơi xuất xứ là nơi vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được gieo trồng hoặc nơi mà vật thể lần đầu tiên tạo ra tình trạng nhiễm dịch hại.

26. Khu cách ly kiểm dịch là nơi gieo trồng thực vật, bảo quản sản phẩm thực vật cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài trong thời gian kiểm dịch.

27. Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu là văn bản pháp lý cho phép nhập khẩu một lô vật thể phù hợp với các yêu cầu kiểm dịch thực vật theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ vật thể

1. Thực hiện việc theo dõi, phòng trừ sinh vật gây hại, xử lý các vật thể nhiễm dịch, vật thể không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu, xuất khẩu hoặc vận chuyển ra khỏi vùng dịch theo quy định về kiểm dịch thực vật.

Trường hợp cùng một lúc phải xử lý vật thể nhiễm dịch của nhiều chủ vật thể, nhưng các chủ vật thể không thoả thuận được với nhau về việc xử lý thì cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định và chủ vật thể phải thực hiện.

2. Phải thường xuyên theo dõi tình hình sinh vật gây hại tài nguyên thực vật của mình hoặc do mình trực tiếp quản lý.

 Ở những nơi thường tập trung vật thể nhập khẩu, quá cảnh hoặc đưa từ vùng dịch đến thì việc theo dõi nêu trên phải theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

 3. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dịch hại thuộc diện điều chỉnh của danh mục đã công bố hoặc sinh vật gây hại lạ thì chủ vật thể hoặc người phát hiện phải áp dụng các biện pháp cần thiết để diệt trừ và ngăn chặn sự lây lan, đồng thời báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

4. Thực hiện biện pháp xử lý vật thể theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

5. Nộp phí kiểm dịch thực vật theo quy định và thanh toán các khoản chi phí cho việc xử lý vật thể. Trường hợp không có chủ vật thể thì chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chuyên chở, người bảo quản vật thể phải thực hiện những quy định về kiểm dịch thực vật đối với phương tiện và vật thể mà mình chuyên chở, bảo quản theo phương tiện đó và trả các khoản chi phí cho việc xử lý vật thể.

6. Cung cấp các thông tin cần thiết về bảo vệ và kiểm dịch thực vật cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Việt Nam như: thông tin về thực vật và sản phẩm thực vật, vùng sản xuất, phương pháp canh tác, danh mục dịch hại, đóng gói hàng hoá, chương trình xuất khẩu, chính sách xuất khẩu và các tài liệu liên quan khác.

7. Tạo điều kiện để cán bộ kiểm dịch thực vật thực thi nhiệm vụ như: mở, đóng phương tiện vận chuyển, kho chứa, kiện hàng, cung cấp nhân lực cho việc kiểm tra, lấy mẫu vật thể; theo dõi và kiểm tra vật thể trong quá trình gieo trồng, sử dụng, bảo quản.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch thực vật

1. Hướng dẫn, giám sát, chứng nhận việc thực hiện các biện pháp theo dõi, phòng trừ và xử lý vật thể. Trực tiếp xử lý vật thể nhiễm dịch phải được thực hiện khẩn cấp mà chủ vật thể không có khả năng thực hiện.

2. Thực hiện việc kiểm dịch vật thể và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

3. Cung cấp thông tin cần thiết về bảo vệ và kiểm dịch thực vật cho nước nhập khẩu theo quy định của Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật.

4. Xây dựng, quản lý vùng không nhiễm dịch hại theo Tiêu chuẩn         Việt Nam.

5. Xem xét, đánh giá và công nhận tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật áp dụng đối với vật thể xuất khẩu, nhập khẩu của các quốc gia khác.

6. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch hại xâm nhập và lan rộng trong những trường hợp cần thiết.

7. Hài hoà các biện pháp kiểm dịch thực vật theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị của Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật.

8. Phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật nước xuất khẩu để kiểm tra, xử lý vật thể xuất khẩu, nhập khẩu tại nước xuất khẩu trong một số trường hợp theo quy định của các hiệp định đa phương và song phương.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ kiểm dịch thực vật

Trong khi làm nhiệm vụ cán bộ kiểm dịch thực vật có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

2. Phải mang sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, thẻ kiểm dịch thực vật.

3. Có quyền vào những nơi có vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

4. Đối với những nơi thuộc bí mật an ninh quốc phòng và trường hợp đặc biệt khác thì phải được cấp có thẩm quyền quản lý các cơ sở đó tạo điều kiện và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo cả hai yêu cầu bảo mật và kiểm dịch thực vật.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân các cấp

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong từng thời kỳ xác định và công bố :

a) Danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

b) Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

2. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong việc kiểm tra, giám sát đối với vật thể. Thủ tục hải quan chỉ hoàn tất đối với vật thể kiểm dịch thực vật sau khi đã làm đầy đủ thủ tục kiểm dịch thực vật. Nội dung khai báo kiểm dịch thực vật được thể hiện trong tờ khai nhập - xuất cảnh.

Những vật thể mà cơ quan kiểm dịch thực vật buộc tái xuất, buộc phải tiêu huỷ hoặc sau khi kiểm dịch, kết luận được phép xuất khẩu, nhập khẩu thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo cho cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi có vật thể xuất khẩu, nhập khẩu biết. Cơ quan Hải quan và các cơ quan khác liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan khi cơ quan kiểm dịch thực vật có yêu cầu.

3. Các cơ quan Giao thông vận tải, Bưu điện, Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường và các cơ quan khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật.

4. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương thực hiện công tác kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 8. Thủ tục kiểm dịch thực vật

1. Chủ vật thể hoặc người được chủ vật thể uỷ quyền phải thực hiện:

a) Khai báo trước ít nhất 24 giờ với cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất trước khi xuất khẩu hay nhập khẩu vật thể;

b) Khai báo vào tờ khai nhập - xuất cảnh và được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra tại chỗ đối với hành lý xách tay, hành lý gửi theo phương tiện chuyên chở chứa vật thể;

c) Phải có Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam nộp cùng hồ sơ hải quan để làm thủ tục thông quan đối với những vật thể là hàng hoá nhập khẩu hoặc đóng gói chung với hàng hoá nhập khẩu khác (trừ hành lý xách tay, hành lý gửi theo phương tiện chuyên chở của hành khách nhập cảnh);

d) Phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam trong trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu, nộp cùng hồ sơ hải quan để làm thủ tục thông quan đối với những vật thể là hàng hoá xuất khẩu hoặc đóng gói chung với hàng hoá xuất khẩu khác (trừ hành lý xách tay, hành lý gửi theo phương tiện chuyên chở của hành khách xuất cảnh).

2. Cơ quan kiểm dịch thực vật phải kiểm tra, phúc tra, trả lời kết quả trong phạm vi 24 giờ sau khi kiểm tra vật thể. Trong trường hợp phải kéo dài quá 24 giờ, cơ quan kiểm dịch thực vật phải báo cho chủ vật thể biết.

3. Việc kiểm tra vật thể và lập hồ sơ về kiểm dịch thực vật được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

Điều 9. Hành vi nghiêm cấm

1. Đưa dịch hại thuộc diện điều chỉnh thuộc các danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định này, sinh vật gây hại lạ còn sống ở bất kỳ giai đoạn sinh trưởng nào vào Việt Nam.

2. Đưa dịch hại thuộc diện điều chỉnh còn sống thuộc các danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định này đến các vùng chưa có dịch.

3. Đưa vật thể thuộc danh mục phải phân tích nguy cơ dịch hại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7  Nghị định này vào Việt Nam.

4. Đưa thực vật mang theo đất dưới mọi hình thức vào Việt Nam.

Chương 2;

KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Điều 10. Điều kiện nhập khẩu

Vật thể nhập khẩu vào Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương.

2. Không có dịch hại thuộc diện điều chỉnh thuộc các danh mục đã quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định này và sinh vật gây hại lạ; nếu có thì phải được xử lý triệt để.

3. Phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

4. Đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ nhập khẩu phải được xử lý bằng các biện pháp kiểm dịch thực vật theo quy định.

Điều 11. Thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại

1. Tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị cấp giấy phép kiểm dịch thực vật theo mẫu quy định và nộp tại cơ quan kiểm dịch thực vật.

2. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vật thể nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định này.

3. Cơ quan kiểm dịch thực vật phải tiến hành phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể nhập khẩu.

4. Nếu kết quả phân tích nguy cơ dịch hại cho thấy vật thể có nguy cơ dịch hại thì cơ quan kiểm dịch thực vật không cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị.   

Điều 12. Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

1. Khi vật thể nhập khẩu vào cửa khẩu đầu tiên, chủ vật thể làm thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Cơ quan kiểm dịch thực vật tiến hành kiểm dịch tại cửa khẩu đầu tiên. Trong trường hợp đặc biệt thủ tục kiểm dịch thực vật được tiến hành tại địa điểm khác có đủ điều kiện cách ly.

3. Đối với phương tiện vận tải đường thuỷ chuyên chở vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đến phao số “0”, chủ phương tiện khai báo với cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam để kiểm tra, nếu không có dịch hại kiểm dịch thực vật thì phương tiện đó được phép nhập cảng, nếu có dịch hại thuộc diện điều chỉnh thì phải xử lý triệt để. Việc kiểm dịch vật thể nhập khẩu chuyên chở trên phương tiện vận tải đường thuỷ được tiến hành tại cảng Việt Nam.

4. Vật thể tạm nhập, tạm xuất phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật như đối với vật thể nhập khẩu.

Điều 13. Giống cây trồng và sinh vật có ích nhập khẩu

1. Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu giống cây trồng và sinh vật có ích phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này và các quy định sau:

a) Đối với giống cây trồng nhập khẩu phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu do cơ quan kiểm dịch thực vật quy định;

b) Đối với giống cây trồng thuộc Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh sau khi đã hoàn thành thủ tục kiểm dịch thực vật phải được vận chuyển đến và gieo trồng tại địa điểm đã đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật và đồng thời phải khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật địa phương để tiếp tục theo dõi, kiểm tra về sinh vật gây hại;

c) Đối với giống cây trồng mới được nhập khẩu lần đầu tiên chỉ được gieo trồng tại khu cách ly kiểm dịch thực vật theo quy định của cơ quan kiểm dịch thực vật để theo dõi sinh vật gây hại;

d) Trong một số trường hợp đặc biệt việc nhập khẩu giống cây trồng, sinh vật có ích phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các trường hợp đặc biệt được phép nhập khẩu theo quy định khoản này.

2. Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu giống cây trồng và sinh vật có ích phải chấp hành đúng thời gian theo dõi đối với từng nhóm cây trồng theo quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thời gian theo dõi đối với từng nhóm giống cây trồng, sinh vật có ích và tiêu chuẩn của một khu cách ly kiểm dịch thực vật.

Điều 14. Giám sát, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật thể nhập khẩu

1. Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm giám sát về mặt kiểm dịch thực vật đối với vật thể nhập khẩu kể từ khi vật thể đó được đưa vào lãnh thổ Việt Nam.

2. Chủ vật thể phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam cấp và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đó trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật thể.

Chương 3;

KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU

Điều 15. Căn cứ kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Cơ quan kiểm dịch thực vật thực hiện kiểm dịch thực vật đối với vật thể xuất khẩu trong trường hợp:

1. Hợp đồng mua bán hoặc các điều ước quốc tế có quy định phải kiểm dịch.

2. Chủ vật thể yêu cầu kiểm dịch thực vật.

Điều 16. Kiểm dịch thực vật xuất khẩu

1. Chủ vật thể phải báo trước với cơ quan kiểm dịch thực vật gần nhất và làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này khi vật thể xuất khẩu đến cửa khẩu cuối cùng, hoặc đến nơi mà từ đó vật thể xuất khẩu ra nước ngoài.

2. Cơ quan kiểm dịch thực vật tiến hành kiểm dịch tại cửa khẩu mà chủ vật thể đã đăng ký. Trường hợp đã kiểm dịch tại cơ sở sản xuất hoặc nơi xuất phát hay nơi bảo quản ở sâu trong nội địa thì chủ vật thể phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật khi đến cửa khẩu cuối cùng để xuất khẩu.

Điều 17. Giám sát vật thể xuất khẩu

1. Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm giám sát về mặt kiểm dịch thực vật đối với vật thể xuất khẩu từ khi vật thể được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho đến khi vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

2. Chủ vật thể xuất khẩu có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật trong khi vận chuyển vật thể từ địa điểm kiểm dịch thực vật xuất khẩu ra nước ngoài phải thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại giấy chứng nhận.

Chương 4:

KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUÁ CẢNH

Điều 18. Điều kiện kiểm dịch thực vật quá cảnh

1. Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất xứ do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền cấp.

2. Vật thể khi quá cảnh hoặc lưu kho bãi trên lãnh thổ Việt Nam phải được cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam đồng ý.

3. Vật thể quá cảnh phải được đóng gói theo đúng quy cách hàng hoá bảo đảm không để lây lan sinh vật gây hại trong quá trình vận chuyển và lưu kho bãi.

Điều 19. Kiểm dịch thực vật quá cảnh

1. Khi vật thể quá cảnh vào cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam, chủ vật thể phải khai báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật gần nhất và xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất xứ.

2. Cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam phải giám sát vật thể, kiểm tra phương tiện vận chuyển và bên ngoài vật thể theo quy định.

3. Trường hợp phát hiện vật thể quá cảnh đóng gói không đúng quy định về kiểm dịch thực vật, không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất xứ thì cơ quan kiểm dịch Việt Nam phải có trách nhiệm kiểm tra vật thể và phương tiện hoặc đình chỉ vận chuyển cho tới khi đóng gói đúng quy định. Cơ quan kiểm dịch thực vật  kiểm tra, giám sát và xem xét để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh.

Chương 5:

KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA

Điều 20. Nội dung của công tác kiểm dịch thực vật nội địa

1. Quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam và sinh vật có ích.

2. Quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý khi phát hiện ổ dịch.

3. Xây dựng và thực hiện các chương trình điều tra, giám sát và phòng trừ hiệu quả các dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng nhập nội và sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho.

Điều 21. Thủ tục kiểm dịch thực vật nội địa

1. Việc khai báo, kiểm tra, xử lý, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Đối với giống cây trồng sản xuất trong nước vận chuyển nội địa mà không xuất phát từ vùng dịch hoặc không đi qua vùng dịch thì không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật.

Điều 22. Giám sát kiểm dịch thực vật nội địa

1. Thực hiện việc điều tra, theo dõi, giám sát tình hình dịch hại trên giống cây trồng nhập nội và sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho.

2. Khi có giống cây trồng, sinh vật có ích nhập nội về địa phương gieo trồng, sử dụng, việc giám sát được quy định như sau:

a) Kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu do cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam cấp cho vật thể, giống cây trồng, sinh vật có ích nhập khẩu;

b) Theo dõi, giám sát nơi gieo trồng, sử dụng;

c) Xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành kiểm dịch thực vật đối với những lô vật thể nhập khẩu không thực hiện việc kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

3. Xác định ranh giới vùng dịch, địa điểm kiểm dịch thực vật nội địa khi vận chuyển vật thể ra khỏi vùng dịch, thực hiện việc kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa, giám sát việc vận chuyển vật thể ra khỏi vùng dịch.

4. Kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và theo dõi, giám sát lô vật thể được đưa từ vùng dịch tới địa phương.

5. Quyết định biện pháp xử lý vật thể bị nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh; hướng dẫn, giám sát chủ vật thể thực hiện biện pháp xử lý.

6. Ở nơi có ổ dịch và có dấu hiệu lan tràn thành vùng dịch, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật phải báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền công bố dịch theo quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Chương 6:

XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Điều 23. Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

1. Xử lý vật thể bao gồm việc tái chế, chọn lọc, thải loại, làm sạch, khử trùng, trả về nơi xuất xứ, tiêu huỷ và các biện pháp khác nhằm diệt trừ triệt để dịch hại thuộc diện điều chỉnh.

2. Việc áp dụng các biện pháp xử lý trong công tác kiểm dịch thực vật thực hiện theo quy định của cơ quan kiểm dịch thực vật.

Điều 24. Xử lý vật thể nhập khẩu

1. Việc xử lý vật thể bị nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh và sinh vật gây hại lạ được quy định như sau:

a) Nếu vật thể bị nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật thuộc Danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam nhưng chưa có trên lãnh thổ Việt Nam hoặc những sinh vật gây hại lạ thì không được phép nhập khẩu và phải trả về nơi xuất xứ hoặc tiêu huỷ. Trường hợp có thể xử lý triệt để bằng biện pháp khác thì cơ quan kiểm dịch thực vật  xem xét và quyết định áp dụng biện pháp đó;

b) Nếu vật thể bị nhiễm dịch hại thuộc Danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam mà đã có phân bố hẹp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc nhiễm dịch hại thuộc danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật thì phải thực hiện các biện pháp xử lý triệt để do cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định. Trường hợp việc xử lý không thể thực hiện được trong điều kiện Việt Nam thì trả lại nơi xuất xứ hoặc tiêu huỷ.

2. Vật thể từ nước ngoài do trôi dạt, rơi vãi, vứt bỏ, để lọt vào Việt Nam thì cơ quan kiểm dịch thực vật chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan xử lý.

Điều 25. Xử lý vật thể xuất khẩu, quá cảnh và nội địa

1. Việc xử lý vật thể xuất khẩu được thực hiện theo yêu cầu của chủ vật thể hoặc yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu hay hợp đồng buôn bán.

2. Khi vật thể quá cảnh Việt Nam, nếu có dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoặc đóng gói không đúng quy cách hàng hoá thì chủ vật thể phải áp dụng biện pháp xử lý vật thể hoặc đóng gói lại theo đúng quy định.

3. Việc xử lý vật thể bị nhiễm dịch trong công tác kiểm dịch thực vật nội địa được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 26. Điều kiện hoạt động xông hơi khử trùng

Tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng phải có đủ các điều kiện sau:

1. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động xông hơi khử trùng phải có Chứng chỉ hành nghề.

2. Người trực tiếp thực hiện hoạt động xông hơi khử trùng phải có Thẻ xông hơi khử trùng.

3. Có quy trình kỹ thuật, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng, bảo đảm an toàn đối với con người, vật nuôi.

4. Bảo đảm về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hoá chất được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quy định cụ thể việc cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, Thẻ xông hơi khử trùng và các quy trình kỹ thuật, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng.

Điều 27. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

1. Trình độ chuyên môn về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật từ Đại học trở lên.

2. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.

3. Có Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.

Điều 28. Điều kiện cấp Thẻ xông hơi khử trùng

1. Phải qua đào tạo về xông hơi khử trùng, được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề.

2. Có Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.

Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng

1. Tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng chỉ được phép hoạt động khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này và cam kết thực hiện đúng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

2. Cấp Giấy chứng nhận xông hơi khử trùng đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

3. Khi thực hiện biện pháp xông hơi khử trùng đối với vật thể nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật phải chịu sự giám sát của cơ quan kiểm dịch thực vật.

4. Thực hiện các biện pháp xông hơi khử trùng không làm ảnh hưởng tới chất lượng của hàng hoá, vật thể và sức khỏe của cộng đồng. Chịu trách nhiệm về kết quả của việc xông hơi khử trùng.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Điều lệ kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định           số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 31. Trách nhiệm thi hành

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
   chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;            
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;                                       
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;         
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 02/2007/ND-CP

Hanoi, January 05, 2007

 

DECREE

ON PLANT QUARANTINE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the August 8, 2001 Ordinance on Plant Protection and Quarantine;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Subjects of application

This Decree applies to all domestic and foreign organizations and individuals engaged in plant quarantine activities in the Vietnamese territory. When a treaty to which Vietnam has signed or acceded otherwise provides for, the provisions of that treaty prevail.

Article 3.- Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. Harmful organisms means any species, strains or biological types of fauna, flora or microorganisms which cause harms to plants or plant products, including insects, diseased fungi, nematodes, bacteria, viruses, phytophasma, weeds, rats and other organisms which are harmful to plant resources (below called pests for short).

2. Plant quarantine objects (also called plant quarantine pests) means those pests which may cause serious harms to plant resources in a region where such organisms have not yet appeared or have appeared in narrow distribution and must be officially controlled.

3. Regulated pests other than plant quarantine pests means those pests whose presence among plants used for sowing or growing may cause unacceptable economic impacts and must be controlled within the territory of the country of importation.

4. Regulated pests include plant quarantine pests and those other than plant quarantine pests.

5. Foreign harmful organisms (also called foreign pests) means those pests which have not yet been identified scientifically and have never been found in the country.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Articles subject to plant quarantine (below called articles for short) include plants, plant products, means of production, preservation or transport or other articles which possibly carry regulated pests.

8. Pest-infection status means the extent and nature of articles' infection with harmful organisms.

9. Article inspection means investigation, observation, monitoring, sampling, analysis, expertise and research in order to determine the pest infection status.

10. Disinfection means the annihilation of organisms which cause harms to articles.

11. Fumigation means a measure of disinfection with the fumigation of toxic chemicals.

12. Epidemic nidus means a place where exists one or several kinds of pests on the promulgated list of plant quarantine pests or list of regulated pests other than plant quarantine pests.

13. Epidemic region means a spatial area contaminated with epidemic niduses as certified by competent plant quarantine bodies.

14. Lot of articles means a certain quantity of articles with similar conditions and factors on epidemic susceptibility.

15. Plant quarantine station means a place where articles subject to plant quarantine are inspected before they are moved.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17. Pest-free region means a region where scientific evidences show that no specific pest exists and these conditions will be maintained officially.

18. Equivalence of plant quarantine measures means the state of application of different plant quarantine measures, which bring about the same results.

19. Supervision of pests means the process of collecting and recording data on the appearance or non-appearance of pests through investigation, monitoring or other procedures.

20. Harmonization of plant quarantine measures means the establishment, recognition and application of plant quarantine measures of different countries based on international standards.

21. Plants mean trees and parts of living trees, including seeds and plasma, which may be used for breeding.

22. Plant products mean unprocessed materials of plant origin and processed products of plant origin, which, due to the nature of products or processing process, may pose the threat of introduction and spread of pests.

23. New plant varieties imported for the first time means those plant varieties which have not yet included in the list of plant varieties allowed for production and trading.

24. Plant quarantine measures mean official regulations and procedures aimed to prevent the introduction and/or spread of pests or to restrict economic impacts of pests which must be controlled.

25. Place of origin means a place where articles subject to plant quarantine are sowed or grown or where articles for the first time created the pest infection status.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.27. Import plant quarantine permit means a legal document which permits the import of a lot of articles suitable with the set plant quarantine requirements.

Article 4.- Responsibility of article owners

1. To monitor, prevent and annihilate harmful organisms, treat infected articles and those which fail to meet the import or export criteria, or transport them out of epidemic regions under plant quarantine regulations.

When infected articles of different owners must be treated simultaneously while the owners cannot reach mutual agreement on the treatment thereof, plant quarantine bodies shall make decisions and the owners shall abide by such decisions.

2. To regularly monitor organisms harmful to plant resources of their own or under their direct management.

Where concentrate articles which are imported, transited or transported from epidemic regions, the above-mentioned monitoring must comply with the requirements and guidance of competent state agencies in charge of plant protection and quarantine.

3. When detecting or suspecting of a regulated pest on the promulgated list or foreign harmful organisms, the article owner or the detector shall apply necessary measures to annihilate such organisms and prevent the spread of the pest and concurrently report it to the competent state agency in charge of plant protection and quarantine or to the nearest local administration.

4. To take measures for the treatment of articles according to regulations of the competent state agency in charge of plant protection and quarantine.

5. To pay plant quarantine charges according to regulations and pay all article-treatment expenses. When article owners are not available, owners or operators of the means of transport and article preservers shall implement regulations on plant quarantine with regard to the means and articles they transport or preserve and pay article-treatment expenses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. To create conditions for plant quarantine officers to perform their duties such as opening and closing means of transport, storehouses, bales of goods, supply of human resources for inspection, sampling of articles; monitoring and inspecting articles in the course of cultivation, use and preservation.

Article 5.- Responsibilities of plant quarantine agencies

1. To guide, supervise and certify the application of measures to monitor, prevent, annihilate and treat articles. To directly treat infected articles which must be urgently treated and of which the owners are incapable of treating them.

2. To conduct article quarantine and grant plant quarantine certificates.

3. To supply necessary information on plant protection and quarantine to countries of importation according to agreements on food hygiene and safety and plant quarantine as well as international conventions on plant protection.

4. To formulate and manage pest-free regions according to Vietnamese standards.

5. To consider, assess and recognize the equivalence of plant quarantine measures applicable to imported and exported articles of other countries.

6. To apply urgent measures to prevent the introduction and spread of pests when necessary.

7. To harmonize plant quarantine measures according to standards, guidance and recommendations of the international convention on plant protection.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6.- Responsibilities and powers of plant quarantine officers

While performing their duties, plant quarantine officers have the following responsibilities:

1. To conduct plant quarantine in accordance with legal provisions on plant protection and quarantine.

2. To wear uniform, badges, rank insignia and plant quarantine cards.

3 To be entitled to enter places where exist articles subject to plant quarantine.

4. For secret security and defense places and other special cases, they must be given conditions and guidance for duty performance by competent agencies managing those places in order to satisfy both requirements of confidentiality and plant quarantine.

Article 7.- Responsibilities of state agencies and People's Committees at all levels

1. The Minister of Agriculture and Rural Development shall, in each period, determine and promulgate:

a/ A list of regulated pests;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Customs offices shall coordinate with plant quarantine bodies in inspecting and supervising articles. Customs procedures shall be completed for plant quarantine articles only after all plant quarantine procedures have been carried out. The contents of plant quarantine declarations are stated in the entry-exit declaration forms.

For articles which are forced by plant quarantine bodies to be re-exported, destroyed or which, after quarantine, are permitted under conclusion for import or export, plant quarantine bodies shall notify such to customs offices at border gates where exist the import or export articles. Customs offices and concerned agencies shall coordinate with plant quarantine bodies in settling and handling concerned matters at the request of plant quarantine bodies.

3. Transport, post, police, border-guard and market management authorities as well as relevant agencies shall, within the ambit of their assigned functions and tasks, coordinate with plant quarantine bodies in inspecting, preventing and handling acts of violating the regulations on plant quarantine.

4. People's Committees of all levels shall direct relevant agencies in their localities in carrying out the work of plant quarantine in accordance with legal provisions on plant protection and quarantine.

Article 8.- Plant quarantine procedures

1. Article owners or their authorized persons shall:

a/ Make declaration with the nearest plant quarantine bodies at least 24 hours before importing or exporting articles;

b/ Fill in the entry-exit declaration forms and be inspected on the spot by plant quarantine bodies with regard to hand luggage and luggage sent by means of transport containing articles;

c/ Submit plant quarantine registration papers or plant quarantine certificates issued by Vietnamese plant quarantine bodies together with customs dossiers in order to carry out customs clearance procedures for articles being import goods or packed together with other import goods (except for hand luggage and luggage sent by means of transport of passengers on entry);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Plant quarantine bodies shall inspect, review and give results within 24 hours after inspecting articles. When it is necessary to prolong this process beyond 24 hours, plant quarantine bodies shall notify such to article owners.

3. The inspection of articles and compilation of plant quarantine dossiers shall apply uniformly throughout the country.

Article 9.- Prohibited acts

1. Bringing into Vietnam regulated pests on the lists specified at Point a, Clause 1, Article 7 of this Decree or foreign harmful organisms which are alive in any growth period.

2. Bringing regulated pests which are alive and on the lists specified at Point a, Clause 1, Article 7 of this Decree to areas not yet infected with pests.

3. Bringing into Vietnam articles on the list of those subject to pest risk analysis specified at Point b, Clause 1, Article 7 of this Decree.

4. Bringing into Vietnam plants with soil in any form.

Chapter II

QUARANTINE OF IMPORT PLANTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Articles imported into Vietnam must fully satisfy the following conditions:

1. Being granted plant quarantine certificates by competent plant protection agencies of countries of exportation or certificates of equivalent value.

2. Being free from regulated pests on the lists specified at Point a, Clause 1 of this Decree and from foreign harmful organisms; if infected with pests, such articles must be treated thoroughly.

3. Being granted import plant quarantine permits for articles subject to pest risk analysis before those articles are imported into Vietnam.

4. For materials packed with import timber, they must be treated with plant quarantine measures according to regulations.

Article 11.- Procedures for the grant of import plant quarantine permits for articles subject to pest risk analysis

1. Organizations and individuals shall submit applications for plant quarantine permits, made according to a set form, to plant quarantine bodies.

2. They shall supply all information on the import articles according to the provisions of Clause 6, Article 4 of this Decree.

3. Plant quarantine bodies shall carry out pest risk analysis for the import articles.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 12.- Quarantine of import plants

1. When articles are imported to the first border gate, their owners shall carry out import plant quarantine procedures in accordance with the provisions of Article 8 of this Decree.

2. Plant quarantine bodies shall conduct quarantine at the first border-gate. In special cases, the plant quarantine procedures shall be carried out at other places with adequate conditions for isolation.

3. When means of waterway transport carry articles subject to plant quarantine to buoy zero, the means owners shall make declaration with Vietnamese plant quarantine bodies for the latter's inspection; if no plant quarantine pests are found, such means may enter ports; if regulated pests are found, they must be treated thoroughly. The quarantine of import articles transported by means of waterway transport shall be conducted at Vietnamese ports.

4. Articles temporarily imported or temporarily exported must go through plant quarantine procedures like import articles.

Article 13.- Imported plant varieties and useful organisms

1. When importing plant varieties and useful organisms, organizations and individuals must fully satisfy the conditions specified in Article 10 of this Decree and observe the following provisions:

a/ For imported plant varieties, the plant quarantine procedures must be carried out at border gates indicated by plant quarantine bodies;

b/ For plant varieties on the list of those permitted for production or business, after plant quarantine procedures are completed, they must be transported and sowed at places already registered with plant quarantine bodies and concurrently declared with competent state agencies in charge of plant protection and quarantine in concerned localities for further monitoring and inspection of harmful organisms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ In some special cases, the import of plant varieties and useful organisms must be approved by the Minister of Agriculture and Rural Development. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall specify special cases permitted for import under the provisions of this Clause.

2. When importing plant varieties and useful organisms, organizations and individuals must abide by the monitoring time limit set for each plant group under regulations.

3. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall specify a time limit for monitoring each group of plants and useful organisms and standards of a separate plant quarantine area.

Article 14.- Supervision, transportation, preservation and use of imported articles

1. Plant quarantine bodies shall supervise the quarantine of import articles from the time those articles are brought into the Vietnamese territory.

2. Article owners must acquire plant quarantine certificates from Vietnamese plant quarantine bodies and abide by all the contents of those certificates in the process of transportation, preservation and use of articles.

Chapter III

QUARANTINE OF EXPORT PLANTS

Article 15.- Grounds for quarantine of exported plants

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. It is so required by sale and purchase contracts or treaties.

2. It is so requested by article owners.

Article 16.- Quarantine of exported plants

1. Article owners shall notify in advance the nearest plant quarantine bodies and carry out plant quarantine procedures according to the provisions of Article 8 of this Decree when the export articles arrive at the last border gate or at the place from which they shall be exported to foreign countries.

2. Plant quarantine bodies shall conduct the quarantine at border gates where article owners have made registration. When the quarantine has been conducted at inland production establishments or preservation places, article owners shall present plant quarantine certificates at the last border gates for export.

Article 17.- Supervision of exported articles

1. Plant quarantine bodies shall supervise the quarantine of exported articles from the time these articles are inspected and granted plant quarantine certificates till the time they are transported out of the Vietnamese territory.

2. Exported article owners having plant quarantine certificates shall, in the process of transporting articles from export plant quarantine stations to foreign countries, abide by all the contents of their certificates.

Chapter IV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 18.- Conditions for the quarantine of transited plants

1. Having plant quarantine certificates granted by competent plant quarantine bodies of the countries of origin.

2. The transited or keeping of articles in storehouses or yards in the Vietnamese territory must be approved by Vietnamese plant quarantine bodies.

3. Transited articles must be packed strictly according to the commodity specifications in order to avoid the spread of harmful organisms in the process of transportation and storage.

Article 19.- Quarantine of transited plants

1. When transited articles enter the first Vietnamese border gate, their owners must make declaration with the nearest plant quarantine bodies and present plant quarantine certificates of the countries of origin.

2. Vietnamese plant quarantine bodies shall supervise articles, inspect means of transport and the outer appearance of articles according to regulations.

3. If detecting that transited articles are packed at variance with plant quarantine regulations, accompanying no plant quarantine certificates of the countries of origin, Vietnamese plant quarantine bodies shall inspect those articles and means of transport or suspend the transportation till those articles are packed properly according to regulations. Plant quarantine bodies shall inspect and supervise transited articles so as to grant transited plant quarantine certificates.

Chapter V

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 20.- Contents of the quarantine of domestic plants

1. Administering regulated pests in Vietnam and useful organisms.

2. Administering and applying treatment measures when detecting epidemic niduses.

3. Working out and implementing programs on investigation, supervision and effective prevention and annihilation of regulated pests for imported plant varieties and plant products kept in storehouses.

Article 21.- Procedures for the quarantine of domestic plants

1. The declaration, inspection, treatment and grant of quarantine certificates for domestically transported plants shall comply with the provisions of Article 8 of this Decree.

2. For plant varieties produced in the country and transported domestically, which do not originate from epidemic regions or cross epidemic regions, the completion of plant quarantine procedures is not required.

Article 22.- Supervision of the quarantine of domestic plants

1. To inspect, monitor and supervise the situation of pests on imported plant varieties and plant products kept in storehouses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Checking imported plant quarantine certificates granted by Vietnamese plant quarantine bodies for imported articles, plant varieties or useful organisms;

b/ Monitoring, supervising places of sowing or use;

c/ Sanctioning administrative violations and quarantining lots of imported articles which do not go through the import plant quarantine in accordance with legal provisions on plant protection and quarantine.

3. To delimit the boundaries of epidemic regions and domestic plant quarantine stations when transporting articles out of epidemic regions; conduct inspection, grant plant quarantine certificates for domestically transported articles and supervise the transportation of articles out of epidemic regions.

4. To check plant quarantine certificates and monitor, supervise the lots of articles which are brought from epidemic regions to localities.

5. To decide on measures to treat those articles which are infected with regulated pests; to guide and supervise article owners in the application of treatment measures.

6. Where exist epidemic niduses and signs of their prevalence into epidemic regions, competent state agencies in charge of plant protection and quarantine shall immediately report such to competent agencies for announcement of epidemics in accordance with the provisions of Article 11 of the Ordinance on Plant Protection and Quarantine.

Chapter VI

TREATMENT OF ARTICLES SUBJECT TO PLANT QUARANTINE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The treatment of articles covers the reprocessing, selection, discard, cleansing, disinfection, return to places of origin, destruction and other measures aimed at annihilating regulated pests.

2. The application of treatment measures in plant quarantine shall comply with the regulations of plant quarantine agencies.

Article 24.- Treatment of imported articles

1. The treatment of articles infected with regulated pests and foreign harmful organisms is provided for as follows:

a/ If articles are infected with pests on Vietnam's list of plant quarantine pests which, however, do not exit in the Vietnamese territory, or infected with foreign harmful organisms, they may not be imported but must be returned to their places of origin or destroyed. When they can be thoroughly treated with other measures, plant quarantine bodies shall consider and decide on the application of those measures;

b/ If articles are infected with pests on Vietnam's list of plant quarantine pests which already exist in narrow distribution in the Vietnamese territory, or infected with pests on the list of regulated pests other than plant quarantine pests, thorough treatment measures shall be decided by plant quarantine bodies. When Vietnamese conditions do not permit the treatment, the articles shall be returned to their places of origin or destroyed.

2. For articles drifted, dropped, discarded or released from overseas to Vietnam, plant quarantine bodies shall assume the prime responsibility for, and coordinate with local administrations and concerned agencies in, treating them.

Article 25.- Treatment of exported, transited and domestic articles

1. The treatment of exported articles shall be conducted at the request of article owners or according to the requirements of countries of importation or trading contracts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The treatment of articles infected with pests in domestic plant quarantine shall comply with decisions of competent state agencies in charge of plant protection and quarantine.

Article 26.- Conditions for fumigation

Organizations engaged in fumigation activities must satisfy the following conditions:

1. The persons directly managing and administering fumigation must possess practice certificates.

2. The persons conducting fumigation must possess fumigation cards.

3. They have technical processes, means and equipment in service of fumigation according to regulations of competent state management agencies.

4. They can ensure environmental hygiene, labor safety, fire prevention and fighting conditions according to regulations of competent state management agencies.

5. Their working places, equipment and chemical storehouses are approved in writing by competent state agencies.

The Minister of Agriculture and Rural Development shall specify the grant of fumigation practice certificates, fumigation cards as well as technical processes, means and equipment in service of fumigation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Having professional qualifications of university or higher degree in chemicals or plant protection.

2. Having at least three-year working experience in the concerned domain.

3. Having health certificates, granted by medical agencies of district or higher level.

Article 28.- Conditions for the grant of fumigation cards

1. Having gone through fumigation training, have professional qualifications and skills examined by specialized state management agencies.

2. Having health certificates granted by medical agencies of district or higher level.

Article 29.- Powers and obligations of organizations conducting fumigation activities

1. Organizations conducting fumigation activities may start operations only when they satisfy all the conditions prescribed in Article 26 of this Decree and commit to strictly comply with those conditions throughout the process of operation.

2. They shall grant fumigation certificates for articles subject to plant quarantine.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Their application of fumigation measures must not effect the quality of goods, articles and health of the community. They shall take responsibility for the results of fumigation.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 30.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Regulation on plant quarantine promulgated together with the Government's Decree No. 58/2002/ND-CP of June 3, 2002. All previous regulations contrary to the provisions of this Decree are annulled.

Article 31.- Responsibilities for implementation

The Minister of Agriculture and Rural Development shall guide the implementation of this Decree.

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!