Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 25/CT-UBND 2020 quản lý tái sử dụng tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa Hải Phòng

Số hiệu: 25/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 03/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ, XỬ LÝ VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA

Hiện nay, lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng, việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, vấn đề ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái.

Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về việc chung tay hành động giải quyết các vấn đề rác thải nhựa; thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã có những hành động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả để chống, giảm thiểu chất thải nhựa.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận/huyện và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố

- Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn.v.v...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa.... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường;

- Tiên phong, gương mẫu, chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý;

- Thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải nhựa; phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 87/KH-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là đơn vị đầu mối đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị của các Sở, ban, ngành thành phố, địa phương và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa thành nguyên vật liệu, sản phẩm mới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, tái chế nhựa, cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định (nếu có).

3. Sở Công Thương

Vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường; thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, bố trí các thùng thu gom, phân loại rác.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn thu gom, tái chế chất thải nhựa trong ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; thực hiện các giải pháp hạn chế sử dụng phao xốp trong ngành thủy sản (để làm nổi các lồng bè nuôi cá); xây dựng, thực hiện các giải pháp thu hồi các ngư cụ như lưới, phao bị thất lạc, bỏ quên hoặc thải bỏ trên biển; thu hồi các bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... sau sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.

5. Sở Y tế

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phân loại, giảm thiểu chất thải nhựa tại các bệnh viện, cơ sở y tế; chỉ đạo hướng dẫn việc phân loại rác tại bệnh viện, cơ sở y tế; đưa nội dung giảm thiểu chất thải nhựa là một tiêu chí đánh giá cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp.

6. Sở Xây dựng

Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị:

- Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại (bao gồm cả chất thải nhựa);

- Trong quá trình thu gom rác sinh hoạt, xây dựng phương án, kế hoạch phân loại rác tại nguồn với rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy;

- Phối hợp cung cấp rác thải nhựa có thể tái sử dụng, tái chế cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để làm nguyên vật liệu, sản phẩm mới.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni-lông, đồ nhựa khó phân hủy.

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường; chuyển giao công nghệ tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni-lông khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung, tác hại của chất thải nhựa, túi ni-lông khó phân hủy nói riêng và hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt vào chương trình giảng dạy ở các cấp học theo các hình thức, nội dung phù hợp.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa trong các trường học, cơ sở giáo dục; đưa nội dung phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.

9. Sở Du lịch

- Vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, điểm du lịch cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường; thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, bố trí các thùng thu gom, phân loại rác.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của khách du lịch về bảo vệ môi trường điểm đến, giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và xả rác thải nhựa ra môi trường.

10. Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo, hướng dẫn các di tích, cơ sở văn hóa, các trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tuyên truyền, thực hiện việc hạn chế sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, bố trí các thùng gom, phân loại rác.

11. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo, hướng dẫn các bến xe, bến tàu tuyên truyền, thực hiện việc hạn chế sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, bố trí các thùng thu gom, phân loại rác.

12. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ và cấp kinh phí phục vụ việc triển khai thực hiện Chỉ thị của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

13. Cục thuế Thành phố

Rà soát các đối tượng chịu thuế đối với túi ni-lông, bao bì và sản phẩm nhựa khác; thanh tra, kiểm tra ngăn chặn các hành vi trốn thuế bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với túi ni lông khó phân hủy.

14. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở xây dựng các tin, bài tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp nội dung thông tin, tài liệu cho các cơ quan truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả thực hiện việc quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn thành phố.

15. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

- Vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

- Triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; bố trí hoặc chỉ đạo bố trí các thùng thu gom, phân loại rác tại các công sở, trường học, cơ sở y tế, khu vực công cộng... Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn; thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại (bao gồm cả chất thải nhựa) thực hiện thu phí dịch vụ thu gom rác đối với các tiểu thương tại các chợ dân sinh truyền thống theo thẩm quyền.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, vớt rác tại các sông, kênh, mương... để hạn chế chất thải nhựa đổ ra đại dương; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xả rác thải không đúng quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các làng nghề, cơ sở tái chế nhựa không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

16. Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo chí

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, các chương trình truyền thông về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện, đồng thời phát động, triển khai hiệu quả các chương trình phân loại rác thải tại nguồn, quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

18. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- CT UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP;
- UBMTTQVN TP;
- Các tổ chức chính trị, xh, đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- Cục thuế Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- CV: MT, CT, XD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/CT-UBND ngày 03/11/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.392

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!