Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2293/CT-BNN-VP năm 2008 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng theo Nghị quyết 73 của Quốc hội (khoá 11) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2293/CT-BNN-VP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2293/CT-BNN-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRỒNG VÀ BẢO VỆ RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT 73 CỦA QUỐC HỘI (KHOÁ 11)

Trong thời gian qua, các địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Tuy nhiên khối lượng trồng rừng phòng hộ có một số địa phương so với mục tiêu và tiến độ đề ra của Nghị quyết số 73/QH11 của Quốc hội khóa 11 còn thấp và có nhiều khả năng không đạt kế hoạch.

Để tăng cường, tiếp tục đẩy nhanh tiếp độ trồng rừng phòng hộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Trước hết các ngành, các cấp phải nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị trồng mới 5 triệu ha rừng theo Nghị quyết 73 của Quốc hội khóa 11, trong đó có chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ. Trên cơ sở quỹ đất sau rà soát quy hoạch 3 loại rừng các địa phương phải tiến hành rà soát lại các dự án 661 cơ sở và xác định rõ diện tích đất đến từng lô trên thực địa cho kế hoạch trồng rừng mới trong 2 năm tới. Đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt quy hoạch và kế hoạch dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015.

3. Các địa phương tiếp tục củng cố hệ thống bộ máy các Ban quản lý rừng phòng hộ và các Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và kỹ thuật các cấp, cán bộ khuyến lâm để nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ các trong công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những hành vi xâm hại rừng. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đôn đốc thực hiện Dự án nhất là ở cơ sở, đảm bảo chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

3. Xây dựng kế hoạch 3 năm của Dự án 661 (2008 - 2010) để Nhà nước bố trí đủ vốn hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ dự án đề ra. Trước mắt tập trung cho chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao và coi đó là chỉ tiêu pháp lệnh không được tuỳ tiện điều chỉnh, thay đổi, đồng thời các chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng phòng hộ phải được đưa vào Nghị quyết của Tỉnh ủy và hội đồng nhân dân tỉnh.

Triển khai kế hoạch 2009, 2010 các tỉnh phải chỉ ra được vị trí trồng rừng phòng hộ, đặc dụng trên bản đồ và ngoài thực địa. Trước mắt, ưu tiên cho trồng rừng phòng hộ ven biển, biên giới và khu vực Tây bắc. Trong năm 2008, tỉnh nào có khả năng tổ chức trồng rừng phòng hộ vượt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao thì đăng ký bổ sung để trồng, vốn đầu tư được bổ sung chi trả trong kế hoạch đầu tư 2009. Nếu có vướng mắc báo cáo về Ban điều hành Trung ương để báo cáo Chính phủ tháo gỡ.

4. Căn cứ hướng dẫn về các phương thức kỹ thuật áp dụng trong trồng rừng phòng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1992/BNN-LN ngày 11/7/2008, các địa phương xây dựng định mức và điều chỉnh cơ cấu, mật độ cây trồng phù hợp để có đủ điều kiện chăm sóc và bảo đảm được mật độ từ khi trồng đến khi định hình nhằm giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng. Thực hiện các chính sách cho phép người dân hưởng lợi từ rừng trồng (chặt tỉa thưa, khai thác cây phù trợ…), nhằm khuyến khích người dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ lâu dài.

5. Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, làm tốt công tác quản lý giống, hướng dẫn lâm sinh thông qua hệ thống khuyến lâm cơ sở, giúp nông dân và các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng.

6. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư; đề án hỗ trợ lương thực để người dân miền núi trồng rừng thay thế cho sản xuất nương rẫy.

7. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn có trên địa bàn như gắn các Dự án phòng hộ ven biển, biên giới vào Dự án 661 và các Dự án Thủy lợi; các nguồn vốn của địa phương… Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư cho hộ gia đình tham gia trồng, có cơ chế hưởng lợi cho người dân khi rừng ổn định.

Yêu cầu các Cục, Vụ thuộc Bộ và các địa phương quan tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

 

 

Nơi nhận:
- PTTg. Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ ngành liên quan;
- Thành viên BĐH TW Dự án 661;
- UBND tỉnh; Sở NN&PTNT các tỉnh;
- Chi cục LN, Chi cục KL các tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, LN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2293/CT-BNN-VP năm 2008 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng theo Nghị quyết 73 của Quốc hội (khoá 11) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180