Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1867/CT-UBND năm 2020 về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 1867/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 13/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/CT-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ GIẢM THIỂU, PHÂN LOẠI, THU GOM, TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Để công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc:

a) Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (túi ni- lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn.v.v...), vận động người thân trong gia đình, quần chúng nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện để bảo vệ môi trường.

b) Không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa.... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

c) Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực quản lý và địa bàn quản lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện các mô hình phân loại rác tại các công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công viên, quảng trường, khu du lịch, danh lam thắng cảnh.

b) Căn cứ tài liệu hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tình hình thực tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn về phân loại rác thải tại nguồn.

c) Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các làng nghề, cơ sở tái chế nhựa không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

3. Sở Công Thương: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương; chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh…trên địa bàn cam kết không cung cấp miễn phí túi ni - lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường; giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dụng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường.

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội du lịch Hà Giang tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền vận động tới các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch (mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe) trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Sở Y tế triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện kế hoạch phân loại, giảm thiểu chất thải nhựa tại các bệnh viện, cơ sở y tế; đưa nội dung giảm thiểu chất thải nhựa là một tiêu chí đánh giá cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch nhằm phân loại rác thải và giảm thiểu chất thải nhựa, xử lý rác thải có hiệu quả; xây dựng nội dung lồng ghép vào hoạt động giáo dục về phân loại chất thải tại nguồn cho học sinh, sinh viên; hàng năm, căn cứ kết quả thực hiện phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa tại các cơ sở giáo dục sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa; phát hiện, phổ biến và trao giải thưởng môi trường đối với các mô hình, giải pháp, sáng kiến về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm thiểu, thu gom, tái chế chất thải nhựa trong ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; xây dựng, thực hiện các giải pháp thu hồi, xử lý các bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y....

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường Và các đợt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải nhựa và túi ni-lông khó phân hủy tại các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn (bao gồm cả chất thải nhựa) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 1085/CT-UBND ngày 04/6/2019 về chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa tỉnh Hà Giang và Văn bản số 2536/UBND-KTTH ngày 05/8/2020 về tăng cường quản lý và giám sát về rác thải sinh hoạt.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc tuyên truyền, vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch... trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

c) Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa. Phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

d) Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ chính sách thuế bảo vệ môi trường, các quy định môi trường của các cơ sở cung cấp túi ni-lông cho các chợ dân sinh và cửa hàng buôn bán nhỏ.

đ) Chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn các thôn, bản bổ sung nội dung về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa vào hương ước, quy ước.

11. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KTTH (đc Hải, Hồng, Hùng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1867/CT-UBND năm 2020 về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182