Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 139/2010/TT-BTC lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách

Số hiệu: 139/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với các quy định về đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng; phạm vi sử dụng kinh phí; nội dung chi; mức chi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

 

1. Đối tượng, phạm vi, nguyên tắc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 
Theo Thông tư số 139/2010, các đối tượng sau được chi đào tạo, bồi dưỡng:
 
+ Cán bộ, công chức, công chức tập sự; viên chức; hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 
+ Đại biểu Hồi đồng nhân dân; cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 
+ Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố;
 
+ Luật sư, cán bộ quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hội nhập, kinh tế quốc tế chuyên sâu do cơ quan nhà nước tổ chức trong nước.
 
Kinh phí được sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học, hội nhập kinh tế quốc tế, tiếng dân tộc... 
 
Dựa trên điều kiện cử đi đào tạo và nguồn kinh phí mà hỗ trợ một phần chi phí cho cán bộ, công chức được cử đi học trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.
 
Thông tư 139 quy định không được sử dụng kinh phí để chi cho hoạt động bộ máy cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hay chi đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
 

2. Nội dung chi và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 
Thủ trưởng các đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quyết định các mức chi cụ thể nhưng không được vượt quá các mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 139 năm 2010. Theo đó:
 
- Về chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước:
 
+ Chi thù lao cho giảng viên: Tùy theo học viên mà đơn vị chủ trì bố trí giảng viên, báo cáo viên cho phù hợp. Thông tư 139/TT-BTC đã quy định cụ thể các mức chi thù lao tối đa cho từng đối tượng giảng viên, báo cáo viên. Đơn cử:
 
Mức thù lao của giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư tỉnh uỷ và tương đương tối đa không quá 1.000.000 đồng/buổi;
 
Thù lao của giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống tối đa không quá 300.000 đồng/buổi;
 
Riêng đối với giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì số giờ giảng vượt định mức thì được chi trả theo chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 
+ Ngoài ra, Thông tư 139 còn quy định các mức chi tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên; chi dịch thuật; chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên; chi khen thưởng cho học viên; chi phí phục vụ lớp học; chi đi khảo sát, thực tế cho học viên; chi biên soạn chương trình, giáo trình; chi quản lý.
 
- Về chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài:
 
Theo Thông tư 139/BTC, chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài, gồm: chi dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết; chi học phí và các khoản bắt buộc khác cho các cơ sở ở nước ngoài; chi bảo hiểm y tế; chi phiên dịch, biên dịch tài liệu; chi tổ chức lớp học; chi phí ăn, ở, đi lại, lệ phí sân bay, chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh.
 
Ngoài ra, Thông tư số 139 còn quy định việc lập, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí và chế độ báo cáo, kiểm tra.
 
 
Thông tư 139/2010/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/11/2010.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Để phù hợp với tình hình thực tế, sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và các địa phương, Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi, nguyên tắc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

1. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự; viên chức; hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

b) Cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

đ) Cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

e) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn;

g) Luật sư, cán bộ quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, khi các học viên này tham gia vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hội nhập, kinh tế quốc tế chuyên sâu do các cơ quan nhà nước tổ chức đào tạo ở trong nước.

Dưới đây gọi chung là cán bộ, công chức và được viết tắt là CBCC.

2. Phạm vi sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

a) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc phạm vi quản lý.

b) Đối với những đối tượng tuy không thuộc phạm vi quản lý nhưng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền phải được đào tạo, bồi dưỡng thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương giao nhiệm vụ và giao kinh phí cho các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thực hiện.

3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

a) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho CBCC các kiến thức: Quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học, hội nhập kinh tế quốc tế, tiếng dân tộc... (bao gồm cả tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý) cho các đối tượng CBCC thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương (bao gồm đào tạo trực tiếp tại cơ sở và cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo khác);

b) Căn cứ điều kiện cử CBCC đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và điều kiện để CBCC được cử đi đào tạo sau đại học quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ; căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được phân bổ và các nguồn kinh phí khác, các cơ quan, đơn vị quyết định việc hỗ trợ một phần chi phí (học phí, mua giáo trình) cho đối tượng là CBCC được cấp có thẩm quyền có quyết định cử đi học trung cấp, cao đẳng, đại học và đi đào tạo sau đại học;

c) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được sử dụng để chi các hoạt động trực tiếp phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

Không sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC để chi: Cho các hoạt động bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Kinh phí hoạt động bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương bảo đảm từ kinh phí quản lý hành chính (đối với các cơ quan hành chính nhà nước) hoặc từ kinh phí chi các lĩnh vực sự nghiệp (tương ứng đối với các đơn vị sự nghiệp).

Điều 2. Nội dung chi

1. Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước:

1.1) Các nội dung chi do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình thực hiện:

a) Các khoản chi phục vụ trực tiếp lớp học:

- Chi thù lao giảng viên; phụ cấp tiền ăn giảng viên; chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên;

- Chi tài liệu học tập theo nội dung chương trình khoá học cho học viên (không kể tài liệu tham khảo);

- Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc;

- Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi tập trung học;

- Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết nguyên đán); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ;

- Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có);

- Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế giảng;

- Chi nước uống phục vụ lớp học; đối với các lớp học chuyên sâu, nâng cao có chuyên gia nước ngoài giảng dạy được chi giải khát giữa giờ (cà phê, trà, hoa quả, bánh ngọt...);

- Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có);

- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm).

- Chi in và cấp chứng chỉ;

- Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe...).

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã được ngân sách đầu tư xây dựng phòng nghỉ phải có trách nhiệm bố trí chỗ nghỉ cho học viên ở xa đối với những lớp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thực hiện không được thu thêm khoản tiền phòng nghỉ của học viên.

b) Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

- Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường hợp phải tổ chức lớp ở xa cơ sở đào tạo; chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có);

- Chi khảo sát, điều tra, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chi tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngay sau khi kết thúc khoá học;

- Các khoản chi khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học (nếu có);

c) Chi dịch thuật.

d) Chi biên soạn chương trình, giáo trình mới hoặc chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình:

Do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiêp vụ chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được giao hàng năm.

1.2) Các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử CBCC đi học thực hiện:

Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết nguyên đán); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ). Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử CBCC đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cử đi học hai khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ quan đơn vị cử CBCC đi học không chi hỗ trợ tiền chi phí đi lại và tiền thuê chỗ nghỉ đối với các trường hợp là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC chi hỗ trợ theo quy định tại tiết a điểm 1.1 khoản 1 nêu trên.

1.3) Trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhưng không có cơ sở đào tạo, không có điều kiện tự tổ chức lớp phải gửi CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo khác thì cơ quan, đơn vị thanh toán cho các cơ sở đào tạo các khoản:

a) Chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo hợp đồng dịch vụ do cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ký kết với cơ sở đào tạo. Chi phí hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng được lập trên cơ sở chế độ, định mức chi quy định tại Thông tư này; tiền mua giáo trình, tài liệu (không kể tài liệu tham khảo) theo hoá đơn thu tiền của cơ sở đào tạo.

b) Chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong những ngày đi tập trung học. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên theo đúng mức hỗ trợ được cơ quan, đơn vị ký kết với cơ sở đào tạo tại hợp đồng dịch vụ và theo đúng số ngày thực tế học viên đi học.

Trường hợp cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học thanh toán trực tiếp cho học viên khoản chi hỗ trợ tiền ăn, thì chứng từ chi phải kèm theo xác nhận của cơ sở đào tạo về số ngày thực tế học viên đi học.

1.4) Chi các hoạt động trực tiếp phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

Căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, Bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định việc phân bổ kinh phí cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng của toàn ngành, của địa phương để chi cho các nội dung: chi xây dựng, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng và các chi khác liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

2. Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài được giao trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài và được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

a) Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước;

b) Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài;

c) Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu;

d) Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài;

đ) Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài;

e) Chi phí ăn, ở, đi lại, lệ phí sân bay; chi mua bảo hiểm;

g) Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa).

Điều 3. Mức chi

1. Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước:

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt các mức chi tối đa được quy định dưới đây; đồng thời phải bảo đảm sắp xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ, cụ thể như sau:

1.1) Chi thù lao giảng viên (một buổi giảng được tính 5 tiết học):

Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp. Mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (đã bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) theo quy định sau:

a) Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương: Mức tối đa không quá 1.000.000 đồng/buổi;

b) Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; Tiến sỹ khoa học: Mức tối đa không quá 800.000 đồng/buổi;

c) Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và phó viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: Mức tối đa không quá 600.000 đồng/buổi;

d) Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên): Mức tối đa không quá 500.000 đồng/buổi;

đ) Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá: 300.000 đồng/buổi;

Đối với các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn sâu; khoá đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp giảng dạy mới chưa có sẵn giáo án để giảng dạy, thì ngoài mức chi thù lao giảng viên theo quy định nêu trên, căn cứ yêu cầu chất lượng từng khóa đào tạo, bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định trả tiền biên soạn giáo án bài giảng riêng theo hình thức hợp đồng công việc khoán gọn.

e) Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, không trả thù lao giảng viên theo mức quy định nêu trên. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định. Mức thanh toán chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên như sau:

- Giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ, cơ quan trung ương, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên các trường đại học;

- Giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quận, huyện, thị xã: Số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên các trường Trung học chuyên nghiệp;

g) Đối với giảng viên nước ngoài: Tuỳ theo mức độ cần thiết các cơ sở đào tạo quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở thoả thuận tuỳ theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị.

1.2) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên:

Tuỳ theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên nhưng tối đa không vượt quá mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản của Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.3) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên:

Trường hợp cơ quan, đơn vị không có phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo mức chi quy định hiện hành tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản của Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.4) Chi dịch thuật:

Thực hiện mức chi dịch thuật hiện hành quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

1.5) Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi:

Vận dụng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDDT ngày 18/5/2007 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; Thông tư số 132/2009/TTLT/BTC-BGDDT ngày 29/06/2009 của liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDDT.

1.6) Hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập trung học:

Căn cứ khả năng bố trí kinh phí, điều kiện tổ chức lớp học (về địa điểm tổ chức lớp, thành phần học viên, thời gian học tập...) các cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao trong dự toán hàng năm để xem xét quyết định việc hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập trung học; mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000 đồng/ngày/học viên.

1.7) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc:

Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở đào tạo được quyết định chi khen thưởng cho học viên xuất sắc theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học viên.

1.8) Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học:

a) Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy (đèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác....).

b) Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng chỉ.

c) Chi nước uống phục vụ lớp học:

- Đối với các lớp học có chuyên gia nước ngoài giảng dạy được chi giải khát giữa giờ (cà phê, trà, hoa quả, bánh ngọt...), mức chi do cơ sở đào tạo quyết định tuỳ theo khả năng nguồn kinh phí nhưng tối đa không vượt quá tiêu chuẩn tiếp xã giao các buổi làm việc đối với khách hạng C theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

- Đối với các lớp học còn lại áp dụng mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên.

Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuê phòng học, thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy định; trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, an ninh, phục vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất; bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để giảm chi kinh phí hoạt động của đơn vị. Đối với các khoản chi in ấn giáo trình, tài liệu nếu thuộc diện phải đấu thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

1.9) Chi phí cho việc tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế:

a) Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế.

b) Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo quyết định mức hỗ trợ nhưng không vượt quá mức chi công tác phí quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.

1.10) Chi biên soạn chương trình, giáo trình mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

1.11) Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

Cơ sở đào tạo hoặc cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi phí cho các nội dung chi quy định tại tiết b điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 nêu trên, trường hợp nếu chi phục vụ quản lý lớp học không hết, cơ sở đào tạo, cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng được chủ động sử dụng cho các nội dung khác có liên quan phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Cơ sở đào tạo, cơ quan tổ chức lớp đào tạo có trách nhiệm quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ về định mức chi quản lý và sử dụng khoản kinh phí quản lý lớp học đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

1.12) Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Chi văn phòng phẩm, các chi khác liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Căn cứ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành.

2. Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài:

2.1) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương:

Mức chi cho đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài được bố trí dự toán và quyết toán căn cứ vào chi phí cụ thể của từng lớp. Các nội dung chi, mức chi được thực hiện theo các quy định cụ thể sau:

a) Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ theo hợp đồng do cấp có thẩm quyền ký kết.

b) Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài: Theo thông báo hoặc hoá đơn học phí của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc chứng từ, hoá đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.

c) Chi mua Bảo hiểm y tế: Theo thông báo hoặc hoá đơn Bảo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo và không vượt mức Bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho Lưu học sinh nước ngoài ở nước sở tại.

d) Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

đ) Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài, theo chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp.

e) Chi phí ăn, ở, đi lại, lệ phí sân bay, chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa) được thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

2.2) Đối với địa phương:

Căn cứ nội dung chi, mức chi cho đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài quy định tại khoản 2.1 điểm 2 Điều 3 nêu trên, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định chi theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền của địa phương quyết định và sử dụng từ nguồn ngân sách đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của địa phương để thực hiện.

Điều 4. Lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán

Việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC thực hiện theo quy định của pháp luật tài chính ngân sách hiện hành và quy định cụ thể tại Thông tư này.

1. Lập dự toán:

a) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương:

Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của năm báo cáo; yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm kế hoạch và hướng dẫn xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính:

Các Bộ, cơ quan trung ương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của năm kế hoạch (bao gồm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước và ở nước ngoài), tổng hợp dự toán đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Nội vụ tổng hợp (trước ngày 20/7), đồng thời tổng hợp vào dự toán ngân sách năm kế hoạch của Bộ, cơ quan trung ương để gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Riêng đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan trung ương khi xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, đồng gửi Bộ Tài chính phải chi tiết theo những tiêu chí sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí năm trước;

- Cơ quan chủ trì tổ chức các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Nội dung khoá đào tạo, bồi dưỡng;

- Đối tượng CBCC dự kiến cử đi đào tạo;

- Thời gian học tập tại nước ngoài;

- Dự kiến cơ sở đào tạo;

- Kinh phí dự kiến cho từng đoàn;

- Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài;

b) Đối với địa phương:

- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó chi tiết theo từng nhiệm vụ, Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC (bao gồm cả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài), theo đơn vị thực hiện, theo nguồn ngân sách (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác), gửi Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

- Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện theo các Quyết định riêng, thì hàng năm cơ quan trung ương được giao chủ trì Đề án/Dự án có trách nhiệm hướng dẫn địa phương (Sở Nội vụ) về đối tượng, số lượng cán bộ, công chức cần đào tạo, bồi dưỡng để địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của địa phương phù hợp với mục tiêu Đề án/Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ cho phép ngân sách trung ương cấp hỗ trợ cho các địa phương chưa cân đối được thu, chi ngân sách, thì Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Đề án/Dự án trên địa bàn địa phương gửi cơ quan trung ương được giao chủ trì Đề án/Dự án và Bộ Tài chính, trong đó phải làm rõ phần kinh phí tự đảm bảo từ ngân sách địa phương, phần kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ.

- Căn cứ yêu cầu công tác cán bộ trong từng thời kỳ, địa phương quyết định bố trí nguồn kinh phí và cử CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

2. Phân bổ và giao dự toán:

a) Đối với Bộ Nội vụ:

Căn cứ vào đề nghị của các Bộ, cơ quan trung ương và số kiểm tra về tổng mức kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền thông báo, Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo từng nhiệm vụ (đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước và ở nước ngoài), chi tiết cho các Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành trình Quốc hội quyết định. Trong trường hợp nếu không thống nhất với phương án phân bổ kinh phí của Bộ Nội vụ, thì Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản cho Bộ Nội vụ về lý do không thống nhất, trường hợp cần thiết hai Bộ tiến hành họp để xử lý những nội dung còn vướng mắc, chưa thống nhất.

b) Đối với cơ quan chủ trì Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng CBCC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện theo các Quyết định riêng:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ Đề án/Dự án đã được phê duyệt; căn cứ đề nghị của các địa phương và số kiểm tra về tổng mức kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền thông báo, chủ trì xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo từng Đề án/Dự án, chi tiết cho từng cơ quan trung ương và số kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành và địa phương trình Quốc hội quyết định. Trong trường hợp nếu không thống nhất với phương án phân bổ kinh phí của cơ quan chủ trì Đề án/Dự án, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản về lý do không thống nhất.

c) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương:

Căn cứ vào dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao, tiến hành phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc gửi Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định. Kết quả phân bổ và giao dự toán kinh phí gửi về Bộ Tài chính theo quy định và đồng gửi Bộ Nội vụ để theo dõi tổng hợp. Quyết định giao dự toán của Bộ, cơ quan trung ương cho các đơn vị triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng tổng mức dự toán, cơ cấu kinh phí đối với từng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao.

d) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách để tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của địa phương.

- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi ngân sách nhà nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của địa phương (trong đó bao gồm cả giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo Đề án/Dự án được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí chi tiết theo từng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC, theo đơn vị thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND để trình HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Đối với các Đề án/Dự án đào tạo, bồi dưỡng được Trung ương giao cụ thể thành mục tiêu riêng thì UBND tỉnh phải phân bổ không thấp hơn mức của Trung ương quy định cho từng Đề án/Dự án. Sau khi phương án phân bổ kinh phí được HĐND phê duyệt, UBND tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả phân bổ dự toán kinh phí (chi tiết theo từng Đề án/Dự án) về cơ quan trung ương chủ trì Đề án/Dự án, Bộ Tài chính theo quy định.

3. Quản lý và quyết toán:

a) Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

b) Việc quản lý, sử dụng, thanh toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài được thực hiện như quy định đối với các khoản chi bằng ngoại tệ được thực hiện theo dự toán năm (hình thức rút dự toán) tính bằng đồng Việt Nam cho các đoàn đi công tác nước ngoài tại Thông tư số 97/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, chi trả, thanh toán các khoản chi Ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước.

Cuối năm, quyết toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chế độ báo cáo và kiểm tra

1. Hàng năm, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC về Bộ Nội vụ, về cơ quan chủ trì Đề án/Dự án và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì Đề án/Dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC, nội dung sử dụng kinh phí Đề án/Dự án tại các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC đúng mục tiêu, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC trên địa bàn, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu được giao, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã thực hiện theo kế hoạch được giao năm 2010, thì các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tế tại thời điểm Thông tư có hiệu lực để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2010 đã được cấp có thẩm quyền giao.

2. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC được bố trí hàng năm, các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của từng thời kỳ có thể sử dụng từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tăng chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC và phải thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này.

3. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC được tổ chức bằng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ, thì khuyến khích vận dụng thực hiện chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư này nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp cần có mức chi cao hơn thì cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng quyết định phù hợp khả năng nguồn kinh phí của đơn vị.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- KTNN; VPBCĐTW PCTN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, Sở Nội vụ, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu : VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---------

No.: 139/2010/TT-BTC

Hanoi, September 21, 2010

 

CIRCULAR

DEFINING THE FORMULATION OF ESTIMATE, MANAGEMENT AND USE OF FUNDS FROM STATE BUDGET FOR TRAINING AND RETRAINING CADRES AND CIVIL SERVANTS

Pursuant to Law on State Budget and documents guiding the implementation of the Law on State Budget;

Pursuant to the Decree No.18/2010/ND-CP dated March 05, 2010 of the Government on training and retraining public servants;

Pursuant to the Decree No.116/2003/ND-CP dated October 10, 2003 of the Government on recruitment, use and management of cadres and civil servants in the administrative units of the State;

Pursuant to the Decree No.118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 of the Government providing functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

To match the actual situation, after consulting the concerned ministries, branches and localities, the Ministry of Finance defines the formulation of estimate, management and use of funds from the state budget for training and retraining of cadres and civil servants as follows:

Article 1. Object, scope, and principles of the use of funds from the state budget for training and retraining of civil servants and public employees:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Cadres and civil servants, civil servants performing probation regime; public employees working under labor contracts with indefinite term in the Party, State and the central, provincial and district level political - social organizations; officers, non commissioned officers, soldiers, workers and public employees in the units of the armed forces.

b) Cadres and civil servants, public servants working under labor contracts with indefinite term in the public service delivery units;

c) Deputies to People's Councils at all levels;

đ) Cadres and civil servants of communes, wards and townships;

e) The persons who are not specialized in and responsible for the activities at commune-level; those who are not specialized in and responsible for the activities at the villages, hamlets and population groups in the wards and townships;

g) Lawyers, managers of enterprises and business associations as these learners involve in the classes of training, retraining knowledge of integrating professional international economy organized to train domestically by the state agency.

Hereinafter referred to as Cadres and Civil servants and is abbreviated as CACS.

2. The range to use fund for training and retraining of CACS:

a) The fund for training and retraining of CACS shall be included in the annual budget estimates of ministries, central agencies, provinces, and cities directly under the Central Government are only used for training and retraining of CACS under their management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The principle to use funds from the state budget for training and retraining of CACS:

a) The funds for training and retraining of CACS are used to perform the task of training and retraining regularly every year for CACS the knowledge: Management of state administration, professional skill, politics, foreign language, information technology, international economic integration, ethnic languages ​​... (including the organizations of training professional, managerial skills) for CACS under the jurisdiction of the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, local governments (including direct training at the base and sent for training at other training establishments);

b) Based on the conditions of appointing CACS for training intermediate level, colleges, universities and conditions for CACS to be sent for postgraduate training specified in Article 19, Article 20 of Decree No.18/2010/ND-CP dated 05/3/2010 of the Government; based on funding source for training and retraining of CACS allocated and other funding sources, agencies, units shall decide on support part of the cost (tuition fees, curriculums) for subject as CACS who has decided on sending for learning intermediate level, colleges, universities and training postgraduate by the competent authority;

c) The funds for training and retraining of CACS are used to cover the direct activities for the management of training and retraining of CACS in the ministries, central agencies and localities; to spend direct management activities of training and retraining of CACS of the retraining, training facilities, or agencies or units assigned the task to open the classes of training and retraining CACS.

Not to use funds for training and retraining of CACS to spend: For the operations of the apparatus of the retraining, training facilities of the ministries, central agencies, localities; for construction investment of material facilities for the training and retraining facilities of CACS. The operational funding of the apparatus of the retraining, training facilities of CACS assured by the ministries, central agencies and localities from funds of the administrative management (for state administrative agencies) or from funding for career fields (corresponding to the public service delivery units).

Article 2. Contents of expenses

1. Expenses for domestic training and retraining of CACS:

1.1) The contents of expenses performed by the retraining, training facilities, or the agencies and units tasked to open the classes of training and retraining of CACS, tasked to compile the program, curriculum:

a) Direct expenses for the classes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenses for learning materials according to the course program content to learners (not including references);

- Expenses for rewarding learners with good, excellent marks;

- Expenses for supporting a part of the meals for learners during the learning time;

- Expenses for supporting those who are not specialized in and responsible for the activities at commune-level; those who are not specialized in and responsible for the activities in the villages, hamlets and population groups in the wards and towns in the days to study in the training facilities as follows: Expenses relating to travel from the working offices to the place of learning (a turn off and on; holidays; Lunar New Year holiday); expense for supporting accommodation rental;

- Expenses for hiring halls, classrooms, equipment for learning (if any);

- Expenses for making exam subjects, exam supervision, marking; Council to consider the results; spending for the opening ceremony, closing ceremony;

- Expenses for class’s drinking; for intensive classes taught by foreign experts are spent for tea-breaks (coffee, tea, fruit, cake ...);

- Expenses for organizing learners to survey; practice (if any);

- Expenses for conventional medicine for learners (if learners are sick).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other direct expenditures for classroom (electricity, water, communications, stationery, toiletries, parking ...).

The facilities of training, retraining of CACS that were invested in construction of accommodation for learners by budget must be responsible for arranging accommodation for learners living far from the class for the class assigned tasks and allocated funding by the competent authorities and are not permitted to collect further the amounts of learners’ accommodation.

b) Expenses for activities directly managing the training and retraining of CACS of the training and retraining facilities or other agencies and units tasked to open the training and retraining classes of CACS:

- Trip expenses for personnel managing classes of the training facility in case of holding  the classes far from the training facility; expenses for overtime of personnel managing class (if any);

- Expenses for survey, planning of training and retraining; expenses for holding the meetings to evaluate results, efficiency, quality of training and retraining right after the end of the course;

- Other expenses for management, execution of classes (if any);

c) Expenses for translation.

d) Expenses for compiling new programs, curricula or for amendment, supplementation, update of program, curriculum:

Spent by agencies and units assigned to preside over to compile programs, curricula, materials of training, retraining knowledge, professional skills from funds for training and retraining of CACS assigned annually.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Travel expenses from the agency to place of study (a turn off and on; holidays; Lunar New Year holiday); expenses for accommodation rental for CACS in the days to study in training facility (in the case the training facility and units organizing the training certify that they cannot arrange accommodation). Based on the place to hold the class and budget capacity, agencies, units sending CACS to learn use from their funds of regular expenditures and other funding sources to support CACS sent to study two expenses as above mentioned to ensure the principles: The support expenses do not exceed current spending level defined by the Ministry of Finance on the travelling expenses regime, the regime of spending for organizing conferences for State agencies and public service delivery units.

Agencies, units sending CACS to learn do not spend to support for travel costs and accommodation rental for the cases who are not specialized in and responsible for the activities in the commune; those who are not specialized in and responsible for villages, hamlets and population groups in the wards and towns who have been spent for support under provisions in section a, point 1.1, clause 1 above by the training, retraining facility or other agencies and units tasked to open the training and retraining class of CACS.

1.3) Where the agency or unit assigned funds for training and retraining of CACS but having no training facility, having no conditions of self-organizing the classes must send CACS for training, retraining at the other training facilities, the agency and unit makes payment to the training facility as follows:

a) Expense for training and retraining under service contracts signed with the training facility by agencies and units assigned funding for training and retraining CACS by competent authorities. Expense for training and retraining contract is made on the basis of the regime, cost norms specified in this Circular; money purchasing curriculums and materials (not including references) by the receipts of the training facility.

b) Expense for meals for learners during the learning days. Training facility is responsible for spending for food costs to support learners according to the right level of support signed by agencies and units with the training facility in the service contract and in accordance with the actual number of days that learners attend the class.

Where the agency or unit sending officials to study pay directly to learners the expenses supporting meals, the payment documents must be accompanied by certification of training facility on the actual number of days that learners attend the class.

1.4) Payment for direct activities for the management of training and retraining of CACS of ministries, central agencies, and localities:

Based on funding source for training and retraining of CACS assigned every year by the competent authorities, ministries, local and central agencies decide on the allocation of funds to the agencies and units tasked to manage the training and retraining of the entire sector, the locality to pay for the contents: construction costs, planning of training and retraining; expenses for organizing meetings, seminars and conferences; expenses for trips to inspect and evaluate the results of training, retraining and other costs directly related to management of training and retraining of CACS.

2. Expenses for training and retraining of CACS in foreign countries:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Service charges to be paid to implementation of domestic training services;

b) Payment for tuition and mandatory fees to be paid to the training facilities or service establishments in foreign countries;

c) Expenses for the interpretation, document translation;

d) Expense of buying health insurance while studying abroad;

đ) Expenses for organizing classes: Survey, negotiation, building study programs with abroad training facilities;

e) Expenses for meals, accommodation, travel, airport fees; expenses for buying insurance;

g) Expenses for conducting procedures for exit and entry (passport, visa).

Article 3. Spending levels

1. Expenses for domestic training and retraining of CACS:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1) Payment of remuneration for lecturers (a shift of lecture is calculated by 5 classes):
Depending on the subjects, the levels of learners, the agencies and units assigned to preside over the organization of the training and retraining courses of CACS shall invite lecturers, reporters properly. Spending levels of remuneration for lecturers, reporters (including the remuneration of compiling syllabus) are as follows:

a) Lecturers, reporters as members of Central Party; ministers, Secretary of Provincial Party Committee and the equivalent titles: The maximum level does not exceed 1,000,000 VND/shift;

b) Lecturers, reporters as Deputy Ministers, Chairmen of People's Councils, and People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government, Deputy Secretary of Provincial Party Committee and the equivalent titles; senior experts; Scientific Doctors: The maximum level does not exceed 800,000 VND/shift;

c) Lecturers, reporters as vice president-level of People's Councils, People's Committees of provinces and cities under central Government, the Director and Deputy Director of Department of Ministry, Head and Deputy Head of Institute, Director, Deputy Director of Department and equivalent titles; associate professor; Ph.D.; major lecturers: The maximum level does not exceed 600,000 VND/shift;

d) The remaining lecturers, reporters as cadres and civil servants, public employees working in the agencies and units at central and provincial levels (in addition to three subjects mentioned above): The maximum level does not exceed 500,000 VND/shift;

đ) Lecturers, reporters as officials and public servants, public employees working in the agencies and units in the district level and equivalent level or less: The maximum level does not exceed 300,000 VND/shift;

For the courses of training, retraining expertise knowledge; the courses of training and retraining by the new teaching methods that have not had available syllabus for teaching, in addition to the remuneration for lecturers under the above provisions, based on quality requirements of each course of  training and retraining, the heads of the agencies, units assigned to take charge of organizing the training and retraining of CACS decide on payment for compiling private lesson syllabus in the form of lump-sum contract.

e) For the professional teachers in charge of teaching in facilities of training, retraining, the numbers of teaching hours in excess of the norm are paid in accordance with the current provisions on wage regime paid for overtime teaching for teachers in public educational facilities, but are not paid remuneration at the rate specified above. Where these teachers are invited to participate in teaching in the classes organized by other training facilities, they still enjoy the mode of remuneration in accordance with provisions. The level of payment for the mode of overtime teaching for teachers as follows:

- Teachers of retraining, training facilities of the ministries, central agencies, School of Politics of province or city directly under the Central Government: Total teaching hours in excess of the norm is paid in accordance with the current provisions on wage regime paid for overtime teaching for university lecturers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) For foreign teachers: Depending on the required level, the training facilities decide the invitation of foreign lecturers. Remuneration levels for foreign teachers shall be decided by the training facilities on the basis of agreement, depending on teacher quality and ensures consistency with the ability of funding source for training and retraining of the unit.

1.2) Allowance of meals for teachers:

Depending on location, time for organizing class, agencies, units assigned to take charge of organizing the training and retraining courses of CACS decide on spending meal allowances for teachers but not exceeding the accommodation allowance level as prescribed in Circular No.97/2010/TT-BTC dated July 06, 2010 of the Ministry of Finance prescribing the travelling expenses regime, the regime spending for organizing conferences for State agencies and public service delivery units, and documents of ministries, branches and localities guiding the implementation of Circular No.97/2010/TT-BTC of the Ministry of Finance.

1.3) Payment for costs of transport, room rental for teachers:

Where agencies, units do not have the means, conditions to allocate accommodation for teachers but hiring, it is spent according to spending level in the current regulations in Circular No. 97/2010/TT-BTC dated July 06, 2010 of the Ministry of Finance prescribing the travelling expenses regime, the regime spending for organizing conferences for State agencies and public service delivery units, and documents of ministries, branches and localities guiding the implementation of Circular No.97/2010/TT-BTC of the Ministry of Finance.

1.4) Payment for translation:

Performing the current spending levels for translation as specified in Circular No.01/2010/TT-BTC dated January 06, 2010 of the Ministry of Finance defining reception expenditure regimes of visitors as foreigners to work in Vietnam and for reception of domestic visitors.

1.5) Payment for making exam subjects, exam supervision, and exam marking:

Applying the spending level for making exam subjects, exam supervision, exam marking in the Joint Circular No.49/2007/TTLT/BTC-BGDDT on 05/18/2007 The Ministry of Finance - Ministry of Education and Training guiding contents and levels of expenditure, financial management performance to build multiple choice bank, organize school exams, prepare to join the regional and international Olympiads; Circular No.132/2009/TTLT/BTC-BGDDT dated 29/06/2009 of Joint Ministry of Finance and Ministry of Education and Training amending and supplementing the Joint Circular No.49/2007/TTLT/BTC-BGDDT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on the ability to allocate funds, conditions for organizing classes (place of the class, learner composition, learning time ...) the training facilities, agencies and units using funding for training and retraining of CACS assigned by the competent authorities in the annual estimates for consideration and decision on support part of the meals for learners during study time; the maximum rate of support shall not exceed 50,000/day/learner.

1.7) Payment for rewards for learners with good, excellent marks:

Based on funding source ability, based on the number of learners with good, excellent marks of each class, the training facilities may decide rewards for outstanding learners at the rate not exceeding 200,000 VND/leaner.

1.8) The direct actual costs for classes:

a) Expenses for hiring halls, classrooms; leasing equipment and tools for teaching (projectors, computers and other devices ....).

b) Expenses for the direct purchase, printing of curriculums and materials for classes (not including references); for printing and granting certificates.

c) Expenses for classes’ drinking:

- For the classes taught by foreign experts shall be spent for tea break (coffee, tea, fruit, cake ...), spending level shall be decided by the training facilities, depending on funding source ability but not to be exceeded the standard of social relations reception for guests of grade C as prescribed in Circular No.01/2010/TT-BTC dated January 06, 2010 of the Ministry of Finance defining expenditure regime for reception of foreign guests to work in Vietnam; spending regime to organize conferences, international seminars in Vietnam and domestic spending receptions.

- For the remaining classes shall be applied drinking spending level for the conferences under the provisions of Circular No.97/2010/TT-BTC dated July 06, 2010 of the Ministry of Finance prescribing the mode of travelling expenses, expenses for organizing the conferences for the state agencies and public service delivery units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The actual costs mentioned above as being made payment must have sufficient documents and invoices according to regulations. For expenses of classroom rental, rental of equipment and tools for teaching, it must have contracts, invoices according to regulations; in the case of borrowing material facilities of other the agencies and units to hold the class of training, retraining but still must pay the costs of electricity, water, sanitation, security, service, the payment document is the contract and the liquidation of contract between two parties together with receipt of agencies, units of lending material facilities; the material facilities lending party settles this revenue to reduce the operation cost of the unit. For the expenses of printing curriculums and materials, if they are subject to the bidding, it shall be complied with the law on bidding.

1.9) Expense for organizing the survey, practice for learners:

a) Payment for means of, meeting and seeing off learners to survey, practice: Under the contract, the actual spending vouchers.

b) Support for a part of meals, accommodation for learners in the actual practicing day: the level of support shall be decided by the heads of agencies, units and training facilities but not exceeding the level for travelling expenses as prescribed in Circular No.97/2010/TT-BTC dated July 06, 2010 the Ministry of Finance prescribing the mode of travelling expenses, expenses for organizing the conferences for the state agencies and public service delivery units and must ensure that it is within the cost estimates for training and retraining expenditure assigned.

1.10) expense for compiling programs, new curricula; spending for editing, supplementing, updating programs, and curriculum:

Based on the provisions of Circular No.123/2009/TT-BTC dated 17/06/2009 of the Ministry of Finance prescribing the contents and spending levels for formulating framework program and compiling programs and curricula of subjects for the educational sectors of universities, colleges, trade school, agencies and units presiding over the compilation of the program, curriculum decide on the expense levels consistent with each program of training and retraining.

1:11) Expense for activities directly managing the training and retraining of CACS of the retraining, training facilities, or agency or unit tasked to open the classes of training and retraining of CACS:

Training facilities or agencies holding class of training and retraining of CACS are allowed to deduct a maximum amount of not exceeding 10% on the total cost of each class and calculated in the extent of funds for training and retraining allocated to spend for the contents specified at section b, point 1.1, clause 1, Article 2 mentioned above, if expense for classroom management is not up, training facilities, agencies holding the training and retraining class are actively used for other concerned contents for the task of  training and retraining of CACS. The training facilities, agencies holding the training and retraining class shall provide in their internal spending regulations on the norm of expenditure for management and use of funds for classroom management to ensure the compliance with current provisions of the State.

1.12) Expenses for activities directly serving the management of training and retraining of CACS of ministries, central agencies and localities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Expenses for stationery and other expenses directly related to management of training and retraining of CACS: Based on lawful and valid spending documents under current regulations.

2. Expenses for training and retraining of CACS in foreign countries:

2.1) For the ministries, central agencies:

Spending level for training and retraining of CACS in foreign countries are arranged estimates and settlement based on the specific cost of each class. The spending contents and levels shall comply with the following specific provisions:

a) Payable service costs to the service providing organization under contract signed by the competent authorities.

b) Payment for tuition and mandatory fees to be paid to the training facility or abroad service establishments: According to the notice or bill of fees of the training facility where CACS are sent for training or lawful vouchers, invoices issued by the Foreign Service establishments or under a specific contract signed by the competent authority.

c) Expenses for purchase of health insurance: According to the notice or bill of mandatory health insurance of the training facility where CACS are sent for training and not exceeding the minimum health insurance level applied commonly to oversee learners in the home countries.

d) Expenses for the interpretation, document translation: To comply with the provisions of Circular No.01/2010/TT-BTC dated 06/11/2010 of the Ministry of Finance defining expenditure regime for reception of foreign guests to work in Vietnam; spending regime to organize conferences, international seminars in Vietnam and domestic spending receptions.

đ) Expenses for organizing classes: Survey, negotiation, building of study programs with abroad training institutions according to the actual costs incurred having fully lawful documents, invoices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2) For the local level:

Based on the contents of expenditure, spending level for training and retraining of CACS in foreign countries specified in point 2 of clause 2.1 Article 3 above, People’s Committees of provinces and cities under central authority decide on expenditure under the Scheme which has been decided by the competent local authorities and used from the annual budget of training, retraining of localities for performance.

Article 4. Formulation, allocation of estimate, management, and settlement

The formulation, allocation, and assignment of estimation, issuance, management, use, and settlement of funding for training and retraining of CACS shall comply with the current law on the finance and budget and specific provisions in this Circular.

1. Formulation of estimate:

a) For the ministries, central agencies:

Each year, based on the objectives and strategic direction of training and retraining of CACS which have been approved by competent authorities; the results of evaluating performance of the tasks of training and retraining of CACS of the report year; requirements, task of training and retraining of CACS in plan year and guidance to build the plan and formulation of budget estimates of the Ministry of Finance:

The ministries and central agencies guide the subordinate units to build the plan and estimate funding for performing the tasks of training and retraining of CACS of the plan year (including the domestic and overseas tasks of training and retraining of CACS), summarizing estimates of training and retraining of CACS of ministries, central agencies sending to the Ministry of Home Affairs for synthesis (before 20/7), and summarizing into the budget estimate of plan year of ministries and central agencies for sending to the Ministry of Finance for the synthesis and submission to the competent authorities according to regulations.

As for the task of training and retraining of CACS in foreign countries, when the ministries, central agencies make plan, estimate cost for sending to the Ministry of Home Affairs for synthesis, and cc to the Ministry of Finance, it is required to send in detail by the following criteria:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The governing agency organizes the delegations for training and retraining in foreign countries;

- The content of the training and retraining course;

- Objects as CACS expected to send for training;

- Time to study in foreign countries;

- Estimated training facilities;

- The estimated cost for each delegation;

- Total demand for cost of training and retraining of CACS in foreign countries;

b) For the local level:

- Departments of Home Affairs of provinces and cities directly under the central government are obliged to preside over and coordinate with concerned agencies in planning and estimating cost for implementing the task of training and retraining of CACS of the provinces and centrally-run cities, including details for each task, scheme/project on training and retraining of CACS (including the task of training and retraining of CACS in foreign countries), according to the implementing unit, according to Budget sources (supported by local budget, the central budget, other funding sources), send to the Department of Finance for evaluating and synthesizing to submit to the competent authorities for decision in accordance with provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Based on the requirements for personnel in each period, the localities decide on allocating funding source and sending CACS for training, retraining abroad, in the spirit of saving, efficiency, and consistency with the possibility to balance of the local budget.

2. Allocation and assignment of estimates:

a) For the Ministry of Home Affairs:

Based on the proposals of the ministries, central agencies and number of inspection on the total funding of training and retraining of CACS informed by competent authorities, the Ministry of Home Affairs presides over to set up plans of allocation of funding for training and retraining of CACS by each task ( Domestic and overseas training and retraining of CACS), detail for the ministries, central agencies sending to the Ministry of Finance for consideration and synthesis in the budget estimates of ministries and branches to submit to the National Assembly for decision. In case if it is inconsistent with the plan of allocating funds made by the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Finance replies in writing to the Ministry of Home Affairs of the inconsistent reason, in the necessary case, the two ministries conduct meetings to address the contents of the problems and not unified.

b) For the agency presiding over Scheme/Project on training and retraining of CACS approved by the Prime Minister to implement following the separate Decisions:
Based on the objectives, tasks and progress of the Scheme/Project which was approved; based on proposals of the localities and the number of inspection on total funding for training and retraining of CACS informed by competent authorities, preside over to formulate the plan of fund allocation for training and retraining of CACS in each Scheme/Project, and details for each central agency and number of additional funding targeted to the provinces and cities directly under the Central Government, sending to the Finance Ministry for consideration and synthesis in the budget estimates of ministries and branches to submit to the National Assembly for decision. In case if it is inconsistent with the plan of allocating funds made by the agency presiding over Scheme/Project, the Ministry of Finance replies in writing of the inconsistent reason.

c) For the ministries, central agencies:

Based on cost estimates for training and retraining of CACS assigned by the competent authorities, proceed to allocate cost estimates for the subordinate units sending to the Ministry of Finance for verification in accordance with provisions. Results of allocation and assignment of the cost estimates shall be submitted to the Ministry of Finance according to provisions and cc to the Ministry of Home Affairs for tracking and synthesizing. Decision to allocate estimates of ministries, central agencies for the units to implement must ensure properly the total cost estimate, the funding structure for each task of training and retraining of CACS assigned by the competent authorities.

d) For the provinces and centrally-run cities:

- Based on the ability to balance the local budget; People's Committees of provinces and cities directly under the central government submit to the competent authorities for allocating budget to implement the training and retraining of CACS of the localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the Scheme/Project on training and retraining assigned specifically by the central government as separate targets, the provincial People's Committee must allocate not less than the level that Central Government defines for each Scheme/Project. After the plan of allocating funds is approved by the People’s Council, the provincial People's Committee shall submit the result of allocating funds estimate (detail for each Scheme/Project) to the central agency presiding over Scheme/Project, Ministry of Finance as stipulated.

3. Management and settlement:

a) The management and use, payment and settlement of funds spent on the task of domestic training and retraining of CACS are made under the provisions of Circular No.59/2003/TT-BTC dated 23/6/2003 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.60/2003/ND-CP dated 06/6/2003 of the Government detailing and guiding the implementation of the Law on State Budget; Circular No.79/2003/TT-BTC dated 13/8/2003 of the Ministry of Finance guiding the management, allocation and payment of the state budget expenditures through the State Treasury.

b) The management, use and payment of expenditures for the task of training and retraining of CACS in foreign countries shall be made as prescribed for expenditures in foreign currency made according to the annual estimates (the form of estimate withdrawal) calculated in Vietnam dong for the delegations travelling to work abroad in Circular No.97/2004/TT-BTC dated 13/10/2004 of the Ministry of Finance guiding the management, payment and settlement of the state budget expenditures in foreign currency through the State Treasury.

At the end of the year, settlement of funds spent on the task of training and retraining of CACS are synthesized commonly in the budget settlement reports of the ministries, central agencies, and localities according to the current regulations.

Article 5. Mode of report and inspection

1. Annually, the ministries, central agencies, provinces, and centrally-run cities shall review and report on the implementation of training and retraining of civil servants to the Ministry of Home Affairs, the agency presiding over the Scheme/Project and the Ministry of Finance for synthesis and report to the Government.

2. Ministry of Home Affairs, the agency presiding over the Scheme/Project shall preside over and coordinate with the Ministry of Finance to check periodically and irregularly on the situation of implementation of the tasks of training and retraining of civil servants, the contents using of funds for the Scheme/Project in the units of the ministries, central agencies and localities to ensure supervision of the management and economical and efficient use of funds for training and retraining of civil servants on proper target, regime.

3. Departments of Home Affairs of the provinces and centrally-run cities shall preside over and coordinate with the Departments of Finance and other concerned agencies to check periodically and irregularly; monitor and evaluate the situation of implementation of the tasks of training and retraining of civil servants in its area, ensuring achievement of the targets assigned, the use of funds for the correct purposes, regime according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect 45 days after its signing date and replaces Circular No.51/2008/TT-BTC dated 16/6/2008 of the Ministry of Finance guiding the management and use of funds for training, retraining of CACS.

For the classes of training and retraining of CACS have done according to the assigned plan in 2010, the agencies and units based on the provisions of this Circular and documents of actual expenditure at the effective time of this Circular to settle funds in accordance with provisions of the Law on State Budget and implement within budget estimation in 2010 that was assigned by competent authorities.

2. In addition to the state budget funding for training and retraining of CACS arranged every year, the agencies and units at central government and localities based on the needs, tasks of training and retraining of CACS of each period can use other lawful sources of funding as prescribed by law to increase costs for training and retraining of civil servants, public employees and must comply with the spending contents and levels specified in this Circular.

3. For classes of training and retraining of CACS that are held by funds contributed, sponsored from organizations and individuals, they are encouraged to apply the regime of expenditure specified in this Circular to ensure the economy and efficiency. Where it needs to have higher levels of expenditure, the agencies, and units in charge of training and retraining shall decide so as appropriate to the funding ability of the unit.

4. In the process of implementation, if any difficulties arise, the agencies, units reflect to the Ministry of Finance for study and settlement./.

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Truong Chi Trung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


286.578

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!