Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 759/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 759/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH - LẦN 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1) cho Văn phòng Bộ;
Căn cứ các Quyết định số 1705, 1706, 1707/QĐ-BNN-KH ngày 29 tháng 10 năm 2010 v/v phê duyệt Đề cương - Dự toán và Kế hoạch đấu thầu các dự án: Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng Bắc trung bộ đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu; Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu; Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

BIỂU CHI TIẾT

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN (LẦN 1)
(Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BNN-TC ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ĐVT: nghìn đồng

Nội dung

Kinh phí không thường xuyên

Các dự án được điều chỉnh

Dự toán giao đầu năm

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Dự toán sau điều chỉnh

 

1

2

3

4=1+2+3

5

TỔNG CỘNG

16.678.000

2.161.396

2.161.396

16.678.000

 

LOẠI 010-013

11.578.000

0

2.161.396

9.416.604

 

Văn phòng Bộ: MSĐV quan hệ với NSNN: 1053631 tại KBNN Ba Đình

11.578.000

0

2.161.396

9.416.604

Gồm: (1) Dự án: QHNN nông thôn vùng Bắc Trung Bộ đến 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu: 545,678 triệu đồng; (2) Dự án QH Nông nghiệp nông thôn vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu: 593,576 triệu đồng; (3) Dự án: “NN nông thôn vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đến 2020: 1.022,142 triệu đồng

LOẠI 010-016

1.000.000

1.100.000

0

2.100.000

 

Tổng cục Thủy lợi: MSĐV quan hệ với NSNN: 1103819 tại KBNN Ba Đình

1.000.000

1.100.000

0

2.100.000

Dự án “Rà soát quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy”

LOẠI 010-023

700.000

561.396

0

1.261.396

 

Tổng cục Thủy sản: MSĐV quan hệ với NSNN: 1103718 tại KBNN Ba Đình

700.000

561.396

0

1.261.396

Dự án “Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản toàn quốc đến năm 2020”

LOẠI 010-107

3.400.000

500.000

0

3.900.000

 

Tổng cục Lâm nghiệp: MSĐV quan hệ với NSNN: 1103819 tại KBNN Q. Tây Hồ

3.400.000

500.000

0

3.900.000

(1) Dự án Rà soát quy hoạch rừng phòng hộ ven biển toàn quốc đến năm 2020: 150 triệu đồng; (2) DA Quy hoạch bảo vệ và PT rừng toàn quốc giai đoạn 2011-2020: 350 triệu đồng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 759/QĐ-BNN-TC ngày 18/04/2011 về điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước ngày 18/04/2011 (dự án thiết kế quy hoạch - lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152