Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 758/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 758/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬA CHỮA, MUA SẮM TÀI SẢN CỦA VĂN PHÒNG BỘ NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 (lần 1) cho Văn phòng Bộ;
Xét đề nghị của Văn phòng Bộ tại công văn số 197/VP ngày 06/4/2011 về việc phê duyệt dự toán sửa chữa, mua sắm năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản của Văn phòng Bộ năm 2011 như sau:

1. Tổng kinh phí: 2.800.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

(Chi tiết các nội dung theo phụ biểu đính kèm)

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí không thực hiện tự chủ, loại 460 – 463 của Văn phòng Bộ

3. Thời gian thực hiện: Năm 2011.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch được duyệt, Chánh Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành nhưng không vượt quá 90% số kinh phí trên (tiết kiệm 100%).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho Bạc nơi giao dịch;
- Lưu: TC; VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

PHỤ BIỂU

KẾ HOẠCH SỬA CHỮA MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2011 CỦA VĂN PHÒNG BỘ
(Kèm theo Quyết định số 758/QĐ-BNN-TC ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Nội dung công việc

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I/ Cải tạo, sửa chữa

 

 

2.270.000.000

1

Cải tạo, sửa chữa phòng họp 101-B6:

- Làm mới trần thạch cao;

- Lát lại nền nhà;

- Cải tạo hệ thống điện;

- Cải tạo hệ thống đường dây âm thanh;

- Sơn tường nhà

 

Khái toán

310.000.000

2

Sơn ngoài nhà B6 và bên trong hội trường 201-B6

 

Khái toán

82.000.000

3

Sơn ngoài nhà A2, giếng trời, tầng 4 nhà A10 và cổng, nhà thường trực, phòng tiếp công dân

 

Khái toán

287.000.000

4

Diệt mối nhà A1, A2

 

Khái toán

98.000.000

5

Sửa chữa công cụ, dụng cụ và thiết bị phục vụ hoạt động cơ quan Bộ

 

Khái toán

530.000.000

6

Cắt tỉa cành cây mùa mưa bão

 

 

90.000.000

7

Duy trì vườn hoa, cây cảnh (12 tháng)

 

Khái toán

73.000.000

8

Sửa chữa xe ô tô

 

Khái toán

800.000.000

II/ Mua sắm

 

Khái toán

530.000.000

 

Tổng cộng:

 

 

2.800.000.000

(Hai tỷ tám trăm triệu đồng chẵn./.)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 758/QĐ-BNN-TC ngày 18/04/2011 về phê duyệt kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản của Văn phòng Bộ ngày 18/04/2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!