Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 530/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Triệu Văn Hùng
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 530/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ NĂM 2011 THUỘC DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011 - 2012 CHO VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luạt sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học và công nghệ;
Xét Biên bản họp Hội đồng, thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-BNN-KHCN ngày 9 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm định lựa chọn thiết bị, ngày 14 tháng 4 năm 2011;
Xét tờ trình số 119/TTr-TS3 ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III về việc Phê duyệt thông số kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư năm 2011 thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2011 – 2012 cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị của Dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III năm 2011, gồm các thiết bị trong phụ lục 1 kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2011 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III trong phụ lục 2 kèm theo.

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III tổ chức thực hiện việc đấu thầu theo đúng qui định tại Luật Đấu thầu, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn Phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
(Kèm theo Quyết định số 530/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Danh mục thiết bị

Đặc tính và thông số kỹ thuật chính

Số lượng

01

Tủ thao tác PCR

Thông số kỹ thuật:

- Cửa được làm bằng kính hấp thụ tia UV, màng ngăn tia UV bảo vệ người sử dụng, có 3 mức điều chỉnh vị trí.

- Đèn UV dùng tiệt trùng với bước sóng đơn sắc 254 nm

- Hệ thống chiếu xạ UV-30W (hiệu suất > 99% cho một trình).

- Tốc độ lưu thông của dòng khí diệt khuẩn: 25 m3/giờ.

- Dòng không khí sạch tuần hoàn liên tục với khoảng cách chiếu xạ tia UV là 1cm.

- Có 2 đèn tiệt trùng UV-15W, tuổi thọ 8000 giờ, không chứa khí Ô-zôn.

- Đèn màu trắng làm việc ở: 15W

- Đồng hồ hiện số: 24 giờ.

- Kích thước tủ: 555 x 515 x 690 mm

- Công suất: 25W

- Nguồn điện sử dụng: 230V/ 50-60Hz

Cung cấp bao gồm:

- 01 Tủ chính

- 01 Đèn chiếu sáng

- 01 Đèn UV tiệt trùng

- 01 Sách hướng dẫn Anh – Việt

01

02

Lò nung

Thông số kỹ thuật:

- Nhiệt độ tối đa: 11000C

- Dung tích buồng: 5 lít

- Hệ điều khiển bằng vi xử lý PID

- Thời gian nóng tới Tmax: 60 phút

- Nguồn điện: 220V/50Hz

- Công suất: 2,4KW

- Kích thước trong: 200 x 170 x 130 mm

- Kích thước ngoài: 400 x 470 x 520 mm

Cung cấp bao gồm:

- 01 Lò chính

- 01 Bộ điều khiển nhiệt độ

- 01 Hướng dẫn sử dụng Anh – Việt

01

03

Tủ tạo đá vảy

Thông số kỹ thuật:

- Tủ làm bằng thép không rỉ AISI 304, bên trong có ngăn chứa đá vảy. Khi ngăn chứa đầy, máy sẽ ngừng hoạt động để tạo đá.

- Loại môi chất lạnh: R134A

- Công suất tạo đá: 120 (kg/24h)

- Dung tích ngăn chứa: 32 (kg)

- Rộng: 60 (cm)

- Sâu: 61 (cm)

- Cao: 100 (cm)

- Nguồn: 230V/50Hz, một pha

Cung cấp bao gồm:

- 01 Máy chính

- 01 Hướng dẫn sử dụng Anh – Việt

01

04

Máy quang phổ UV-Vis

Thông số kỹ thuật:

- Hệ quang học: Đơn sắc Seya-Namioka

- Khoảng bước sóng: 190 – 1100 nm

- Độ rộng băng phổ: 5 nm

- Ánh sáng lạc: 0.07% hoặc ít hơn

- Độ lặp bước sóng: ±0.5nm

- Khoảng trắc quang:

. Abs: - 3.000 đến 3.000 Abs

. 0 - 300%T

. Cons: 0.000 đến 9.999

- Độ chính xác quang học:

. 0.003Abs (0 đến 0.5Abs)

. 0.005Abs (0.5 đến 1.0Abs)

- Độ lặp quang học: ±0.002 Abs (0 đến 1.0 Abs)

- Tốc độ quét sóng: 40, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400 nm/phút

- Độ ổn định đường nền: 0.0007Abs/h (260nm, 2 giờ sau khi bật nguồn)

- Độ phẳng đường nền: 0.01 Abs (200 đến 950 nm)

- Độ ồn: 0.0002 Abs hoặc ít hơn (RMS, 260nm, 0Abs)

- Detector: Photodiode Silicon x 2.

- Nguồn sáng: đèn Xenon (Xe) Flash hoặc đèn WI và D2

- Màn hình: tinh thể lỏng hiện số 320 x 240 dots

- Nhiệt độ hoạt động: 15 đến 350C

- Kết nối với máy tính: cổng RS-232C

- Kích thước (RxCxS): 355 x 235 x 425 mm.

- Nguồn điện: 220 – 240V; 50/60Hz

Cung cấp bao gồm:

● 01 Máy chính

● 01 Máy tính điều khiển

● 01 Máy in

● 02 Cuvet 10 mm (thạch anh)

● 04 Cuvet 10 mm (thủy tinh)

● 01 Sách hướng dẫn Anh – Việt

01

 


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011 – 2012 CHO VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
(Kèm theo Quyết định số 530/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Giá gói thầu (Tr.đ)

Tổng giá gói thầu (Tr.đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Phương thức đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Gói thầu: Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ năm 2011

600

600

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Năm 2011

Trọn gói

1 túi hồ sơ

6 tháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/04/2011 về phê duyệt thông số kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư ngày 25/04/2011 thuộc dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ ngày 25/04/2011 - 2012 cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84