Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2977/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt khái toán kinh phí và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2977/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2977/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KHÁI TOÁN KINH PHÍ VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỘI NGHỊ LÚA GẠO QUỐC TẾ LẦN THỨ 3

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ công văn số 2957/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BNN-TC ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đợt 1);
Xét đề nghị của Văn phòng Bộ tại công văn số 656/VP ngày 04/11/2010 về việc đề nghị duyệt dự toán kinh phí Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3 và Tờ trình số 662/TTr-VP ngày 05/11/2010 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phục vụ Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3;  
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khái toán kinh phí Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 1.175.180.000 đồng (Một tỷ một trăm bảy mươi năm triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng chẵn);

(Chi tiết theo phụ lục khái toán đính kèm)

- Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2010 (Loại 460 - 463).

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 - 2010.

2. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phục vụ Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3 như sau:

2.1. Địa điểm thuê phòng thư ký; thiết bị trong phòng thư ký và phục vụ ăn trưa cho cán bộ Việt Nam trong thời gian diễn ra Hội nghị

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội; Địa chỉ: Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội;

- Giá gói thầu: 105.000.000 đồng (Một trăm linh năm triệu đồng)

2.2. Địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Plaza; Địa chỉ: 117 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Giá gói thầu: 159.800.000 đồng (Một trăm năm mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng).

2.3. Chọn đơn vị biểu diễn văn nghệ dân tộc phục vụ Hội nghị:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH ST Thương mại Dịch vụ; Địa chỉ: 24/651 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Giá gói thầu: 46.200.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng).

2.4. Chọn đơn vị cho thuê xe ôtô phục vụ Hội nghị:

- Tên đơn vị được chọn: Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Đông Nam Á; Địa chỉ: số 12 ngõ 178 Trung Phụng - Đống Đa - Hà Nội.

- Giá gói thầu: 258.500.000 đồng (Hai trăm năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

2.5. Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh phục vụ Hội nghị:

- Tên đơn vị được chọn: Cục An ninh nông nghiệp nông thôn và Công an thành phố Hà Nội - Bộ Công an.

- Giá gói thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)  

Điều 3. Căn cứ vào quyết định phê duyệt, Chánh Văn phòng Bộ ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ để tổ chức và thực hiện nhiệm vụ theo nội dung, dự toán được duyệt, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Bá Bổng

 


PHỤ LỤC

KHÁI TOÁN HỘI NGHỊ LÚA GẠO QUỐC TẾ LẦN THỨ 3
(Kèm theo Quyết định số 2977/QĐ-BNN-TC ngày 05/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Thuê phòng VIP trên sân bay Nội Bài đón và tiễn các đoàn khách quốc tế

lượt/phòng

20

1.100.000

44.000.000

 

2

Phí thẻ vào phòng cách ly trong sân bay

thẻ

50

20.000

2.000.000

 

3

Thuê xe ô-tô ra chân cầu thang máy bay (dự kiến đối với những đoàn khách quốc tế đi bằng máy bay nhỏ, máy bay không vào được đường ống dẫn)

xe

5

1.000.000

10.000.000

 

4

Quà tặng

quà

30

500.000

15.000.000

 

5

Phòng họp chung, bao gồm: phòng họp, ăn trưa

người

 

 

12.000.000

 

6

Phòng Thư ký

phòng

1

12.000.000

 

7

Tiệc chiêu đãi và văn nghệ

 

 

 

206.000.000

 

8

Thiết bị

 

 

 

33.600.000

 

9

In ấn

 

 

 

4.000.000

 

10

Văn phòng phẩm

 

 

 

39.080.000

 

11

Hoa tặng các trưởng đoàn + đại biểu nhận kỷ niệm chương

30

200.000

6.000.000

 

12

Hỗ trợ tiền điện thoại cho cán bộ Việt Nam

người

100

300.000

30.000.000

 

13

Tiền ăn cho cán bộ Việt Nam tham gia phục vụ

người

100

200.000

60.000.000

 

14

Tiền ăn cho cán bộ Việt Nam tham gia phục vụ trước và sau Hội nghị

người

30

200.000

30.000.000

 

15

Bồi dưỡng cho cán bộ Việt Nam tham gia phục vụ

người

100

100.000

30.000.000

 

16

Bồi dưỡng cho cán bộ Việt Nam tham gia phục vụ trước và sau Hội nghị

người

30

100.000

15.000.000

 

17

Xe ô-tô phục vụ Hội nghị

 

 

 

258.500.000

 

18

An ninh

 

 

 

200.000.000

 

19

Cước gửi tài liệu

 

 

 

10.000.000

 

20

Dự phòng

 

 

 

170.000.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

1.175.180.000

 

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi năm triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2977/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt khái toán kinh phí và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199