Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 280/1997/QĐ-BTC-NSNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 280/1997/QĐ-BTC-NSNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước đã được công bố theo lệnh số 47/L-CTN ngày 03/04/1996 của Chủ tịchnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý,lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý của Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chứcbộ máy của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của ôngVụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Hệ thống Mục lụcngân sách nhà nước thay thế Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã ban hànhtheo Quyết định 1207/TC/QĐ/NSNN ngày 15/12/1996 để sử dụng cho công tác lập dựtoán, chấp hành và báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước. Hệ thống Mụclục ngân sách nhà nước bao gồm:

- Mã số danh mục Chương.

- Mã số danh mục Loại, Khoản.

- Mã số danh mục Nhóm, Tiểu nhóm.

- Mã số danh mục Mục, Tiểu mục.

- Mã số danh mục các khoản tạm thu-tạm chi ngoài ngân sách.

- Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ 01/01/1997. Những khoản thu-chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày01/01/1997 đã được hạch toán vào các Chương, Loại, Khoản, Nhóm, Tiểu nhóm, Mục,Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước bao gồm ban hành theo Quyếtđịnh 1207/QĐ/NSNN đều phải điều chỉnh về Chương, Loại, Khoản, Nhóm, Tiểu nhóm,Mục, Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết địnhnày. Những quy định và hướng dẫn trước đây về Mục lục ngân sách nhà nước tráivới Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Cơ quan thuộc Quốc hội, cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộcTrung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triểnkhai và hướng dẫn thực hiện theo Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhànước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịutrách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.285
DMCA.com Protection Status