Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2777/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2777/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2777/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ YÊU CẦU MUA BỔ SUNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 3/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Thông tư Quy định Đấu thầu mua hàng dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước số 211/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 143/2007/TT-BTC ngày 3/12/2007 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn nhập bù thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2010;
Xét hồ sơ xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua bổ sung dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật năm 2010 kèm theo tờ trình số 1719/BVTV ngày 7/10/2010 của Cục Bảo vệ thực vật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2010, với nội dung sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 1: Mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010, với số lượng 52 tấn Bassa 50 EC (tương đương 120.692 chai) và 19,5 tấn Sutin 5 EC (tương đương 194.610 chai) tại kho ở khu vực thành phố Hải Phòng.

- Gói thầu số 3: Mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010, với số lượng 77,5 tấn Aperlaur 100 WP tại kho ở khu công nghiệp Đức Hòa 1 tỉnh Long An.

2. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 1: 10.289.555.978 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Gói thầu số 3: 5.696.250.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị giá tăng)

3. Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước cấp bổ sung năm 2010.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu.

5. Thời gian tổ chức đấu thầu: Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật quyết định về thời gian, địa điểm tổ chức đấu thầu.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

7. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu: Chấp nhận hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu cho từng gói thầu theo tờ trình số 1719/BVTV ngày 7/10/2010 của Cục Bảo vệ thực vật.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu và trình Bộ phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: TC; KH-ĐT
- T.Cục DTNN;
- Cục Quản lý giá;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2777/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168