Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2776/QĐ-BNN-TC năm 2010 điều động tạm thời ô tô cho Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2776/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2776/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG TẠM THỜI Ô TÔ CHO VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 245/2009/TT-BTC , ngày 31/12/2009, quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 87/2010/TT-BTC , ngày 15/6/2010, quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc;
Căn cứ văn bản thống nhất của các bên liên quan: Công văn số 2676/BNN-VP, ngày 19/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thư đồng ý ngày 23/9/2010 của Điều phối viên Văn phòng Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) tại Việt Nam; Công văn số 1874/DALN-TCHC, ngày 29/9/2010 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, về việc điều động xe ô tô phục vụ công tác của Bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều động tạm thời xe TOYOTA Land Cruiser, biển số 29DA-0054 từ Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp cho Văn phòng Bộ để phục vụ công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, cháy rừng và dịch bệnh của Lãnh đạo Bộ.

Điều 2. Căn cứ điều 1 nêu trên, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về bàn giao, quản lý tài sản nhà nước.

Khi dự án “Nâng cao năng lực quản lý, sử dụng rừng bền vững và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam” pha II được phê duyệt, triển khai hoạt động, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bàn giao lại theo yêu cầu của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Cao Đức Phát (b/c);
- TT. Hứa Đức Nhị (b/c);
- CPO Lâm nghiệp;
- Văn phòng Bộ,
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2776/QĐ-BNN-TC năm 2010 điều động tạm thời ô tô cho Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168