Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2233/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 302/TTr-SKHĐT ngày 09/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi áp dụng: Các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; phân theo các khu vực như sau:

- Khu vực I: Gồm các xã thuộc các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An (trừ xã đảo Tân Hiệp), Điện Bàn, Đại Lộc (trừ 9 xã miền núi: Đại Sơn, Đại Hồng, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Đồng, Đại Quang, Đại Tân), Duy Xuyên (trừ 2 xã miền núi: Duy Sơn, Duy Phú), Thăng Bình (trừ 2 xã miền núi: Bình Lãnh, Bình Phú), Quế Sơn (trừ xã miền núi Quế Phong), Phú Ninh (trừ xã miền núi Tam Lãnh), Núi Thành (trừ 4 xã miền núi: Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Mỹ Tây); trừ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khu vực II: Gồm các xã thuộc các huyện miền núi: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn và các xã còn lại thuộc các huyện, thành phố đã nêu ở khu vực I.

b) Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc huy động nguồn lực và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới.

2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Đối với những công trình đã có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự toán (đối với công trình được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung Quyết định đã phê duyệt.

3. Mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh với mức hỗ trợ tối đa như sau:

TT

Nội dung hỗ trợ

Quy mô tối thiểu để đạt chuẩn nông thôn mới

Mức hỗ trợ đầu tư tối đa từ ngân sách TW, tỉnh

Xã khu vực I

Xã khu vực II

1

Xây dựng Trụ sở xã

 

 

 

1.1

Xây dựng mới Trụ sở xã (không tính Hội trường)

Nhà 02-03 tầng

Diện tích sàn tối thiểu 650m2

2.700 triệu đồng

3.100 triệu đồng

2

Xây dựng Trường học

 

 

 

2.1

Xây mới Phòng học Trường mầm non

Phòng học đạt theo chuẩn quốc gia

280 triệu đồng/phòng

320 triệu đồng/phòng

2.2

Xây mới Phòng học trường Tiểu học

Phòng học đạt theo chuẩn quốc gia

190 triệu đồng/phòng

220 triệu đồng/phòng

2.3

Xây mới Phòng học trường THCS

Phòng học đạt theo chuẩn quốc gia

250 triệu đồng/phòng

290 triệu đồng/phòng

2.4

Xây mới các Phòng chức năng

Phòng chức năng đạt theo chuẩn quốc gia

3,5 triệu/m2

4 triệu/m2

3

Xây dựng Trạm Y tế xã

 

 

 

3.1

Xây mới Trạm Y tế xã

Trạm Y tế đạt chuẩn Bộ Y tế có từ 10 phòng chức năng trở lên, tường rào, cổng ngõ, điện, cấp, thoát nước, nhà để xe

1.900 triệu đồng

2.150 triệu đồng

3.2

Xây mới Trạm Y tế xã đối với những xã gần bệnh viện tuyến huyện, tỉnh, Trung ương

Tối thiểu có 6 phòng chức năng, tường rào, cổng ngõ, điện, cấp, thoát nước, nhà để xe

1.250 triệu đồng

1.400 triệu đồng

4

Cơ sở vật chất văn hóa

 

 

 

4.1

Xây mới Hội trường UBND xã (sử dụng như Hội trường văn hóa đa năng)

Nhà 1 tầng, từ 200 chỗ ngồi trở lên và tối thiểu 03 phòng chức năng đối với xã đồng bằng.

Nhà 1 tầng, t100 chỗ ngồi trở lên và tối thiểu 01 phòng chức năng đối với xã miền núi

1.450 triệu đồng

850 triệu đồng

4.2

Xây mới Khu thể thao xã (Sân vận động, sân bóng đá)

Diện tích tối thiểu từ 5.000 - 11.000 m2 (tùy điều kiện đồng bằng hay miền núi). Sân đất san phẳng, đầm nện kỹ, có rãnh thoát nước, 1 phía sân có khán đài

700 triệu đồng

800 triệu đồng

4.3

Xây mới Nhà văn hóa thôn

Nhà 01 tầng, 100 chỗ ngồi trở lên đối với xã đồng bằng và từ 50-80 chỗ ngồi trở lên đối với xã miền núi, có sân khấu, hệ thống vệ sinh, nhà để xe

300 triệu đồng

300 triệu đồng

 

 

Nhà Gươl khoảng 100m2

 

400 triệu đồng

4.4

Xây mới khu thể thao thôn

Diện tích từ 500m2 trở lên đối với xã khu vực đồng bằng và từ 300m2 trở lên đối với xã khu vực miền núi. Sân đất san phẳng, đầm nện kỹ, có rãnh thoát nước

70 triệu đồng

50 triệu đồng

5

Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng

 

 

 

5.1

Cứng hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng

Bề rộng nền, bề rộng mặt và tải trọng theo quy định tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh về ban hành thiết kế mẫu các loại mặt đường giao thông ngõ xóm, GT nội đồng được cứng hóa bằng cấp phối trên địa bàn tỉnh

200 triệu đồng/km

200 triệu đồng/km

6

Kiên cố hóa kênh mương (loại III)

 

 

 

6.1

Kênh xây bằng bê tông cốt thép

BxH: 40x50 cm

540 triệu đồng/km

720 triệu đồng/km

6.2

Kênh tường xây bằng gạch, đáy bằng bê tông

BxH: 40x50 cm

400 triệu đồng/km

500 triệu đồng/km

- Đối với các công trình thuộc 9 huyện miền núi: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức được hỗ trợ thêm tối đa 15% giá trị so với tổng mức hỗ trợ trên.

- Đối với các công trình sửa chữa, cải tạo, Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự toán được phê duyệt nhưng tối đa không quá 50% giá trị so với mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình mới.

- Các hạng mục, công trình còn lại theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh không quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh.

4. Mức hỗ trợ kinh phí đầu tư tại khoản 3 nêu trên là mức tối đa của ngân sách Trung ương (kể cả vốn Trái phiếu Chính phủ) và ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các công trình theo quy định tại Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; mức hỗ trợ kinh phí đầu tư này là căn cứ để các địa phương lập kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn được giao cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân các địa phương (huyện, xã) có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng thực hiện theo đúng tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh.

Trường hợp, các địa phương có nhu cầu xây dựng các công trình có quy mô đầu tư lớn hơn mức tối thiểu quy định nêu trên thì có trách nhiệm huy động bổ sung nguồn ngân sách huyện, xã hoặc lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án khác để thực hiện theo quy định.

5. Trường hợp giá cả nguyên vật liệu trên địa bàn có biến động thì Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cho phù hợp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

- UBND các huyện, xã căn cứ quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đối với từng công trình, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới hằng năm và trung hạn, đồng thời huy động các nguồn lực địa phương, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên BCĐNTM tỉnh;
- UBND các xã (UBND cấp huyện sao gửi);
- CPVP;
- Lưu VT, TH, VX,KTN, KTTH.
D:\Dropbox\Hai KTTH\Nam 2014\Quyet dinh\Khac\QD muc ho tro xay dung cong trinh ha tang xa NTM (TTr 302).doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49