Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2723/2006/TB-BKHCN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2723/2006/TB-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Ngày 20 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Theo Quyết định này, các cơ quan hành chính nhà nước đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phải thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Để thực hiện việc chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 , Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:
Các cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và đã được các tổ chức chứng nhận độc lập cấp giấy chứng nhận đang còn thời hạn hiệu lực (gọi tắt là giấy chứng nhận cũ) phải thực hiện việc chuyển đổi giấy chứng nhận. Trình tự, thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận như sau:
1. Lập hồ sơ đăng ký chuyển đổi giấy chứng nhận, gồm:
a) Công văn đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận;
b) Báo cáo tóm tắt các quy trình công việc được xây dựng và áp dụng (kèm theo sơ đồ);
c) Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ lần gần nhất của cơ quan (bản sao);
d) Báo cáo kết quả đánh giá giám sát sau chứng nhận gần nhất của tổ chức chứng nhận (Bản sao);
e) Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).
Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 7911636/7911639 – Fax: 04 7911595 – Email: qldp@fpt.vn

2. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký chuyển đổi đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có quyết định thích hợp:

a) Cấp giấy chứng nhận mới với thời hạn hiệu lực tương đương giấy chứng nhận cũ đối với trường hợp giấy chứng nhận cũ còn thời hạn hiệu lực từ 06 tháng trở lên (tính từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký).

b) Ra văn bản thông báo đến cơ quan hành chính nhà nước về việc giữ nguyên giấy chứng nhận cũ đối với trường hợp giấy chứng nhận cũ chỉ còn thời hạn hiệu lực dưới 06 tháng (tính từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký).

3. Trách nhiệm của các bên liên quan:

a) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thêm các thông tin về hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan hành chính trong quá trình xem xét hồ sơ đăng ký chuyển đổi.

b) Cơ quan hành chính nhà nước sau khi được chuyển đổi giấy chứng nhận, phải tuân thủ các quy định liên quan và chịu sự giám sát định kỳ của tổ chức đánh giá và cơ quan cấp giấy chứng nhận.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan biết và thực hiện./.

  
Nơi nhận:
- Các cơ quan HCNN đã được chứng nhận;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Lưu VP, TĐC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 2723/2006/TB-BKHCN ngày 13/10/2006 về việc chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.514

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!